İSLAMIN SAKINILMASI
İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR…
YALAN SÖYLEMEK VE HİLE
YAPMAK
Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe
aykırı olarak söylenen söze yalan, söyleyene de
yalancı denir.
Allah Kur’an-ı Kerim’de , “…Yalan sözden kaçının.”
buyurmuştur.
“Münafığın (ikiyüzlünün) belirtisi üçtür: Konuştuğu
zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde
durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman
emanete ihanet eder.”
YALAN SÖYLEMEK İLE İLGİLİ
GÖRSELLER
• Gıybet , kişinin yüzüne söylendiğinde
hoşlanmayacağı söylendiğinde hoşlanmayacağı
sözleri arkasından söylemektir. Günlük hayatta
buna dedikodu denir.
• Dinimizin sakınması istediği bir davranış da
iftiradır.İftira; bir insanın söylemediği sözü
söyledi, yapmadığı bir şeyi yaptı demektir. İftira
insanların onur ve kişiliklerini zedeler.
İLGİLİ AYET
HIRSIZLIK
Bir kimsenin kendine ait olmayan bir malı, parayı
veya değerli eşyayı almasına hırsızlık denir.
Hırsızlık yalnızca kişilere ait bir mal yada parayı
çalmaktan ibaret değildir.Ayrıca bir insanın
zamanını ve emeğini çalmakta bir tür hırsızlıktır.
Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:”Ey iman
edenler!Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil,
karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin…”
HZ.ALİ VE HIRSIZ
Hz. Ali (ra)bir gün mescide geldi.Mescidin kapısında bir adam duruyordu.Hz. Ali,
bu adamdan, kendisi mescitten çıkana kadar bineğini beklemesini istedi.Hz. Ali
mescide girdikten sonra,adam hayvanın yularını alıp kaçtı. Hayvanı orada
başıboş bırakıverdi.
Hz. Ali mescitten çıkarken elinde iki dirhem para vardı.Adamı yaptığı yardımdan
dolayı ödüllendirmek istiyordu.Fakat birde ne görsün; hayvancağız tek başına
,hem de yuları çalınmış olarak kapıda bekliyor.Yapacak bir şey yoktu.
Hz. Ali evine döndü.Daha sonra, yanında çalışan çocuğu yeni bir yular alması için
çarşıya gönderdi.Çocuk iki dirheme bir yular aldı.Hz. Ali yuları görünce şaşırdı.Bu
yular , çalınan yular değil miydi?Hırsız onu çocuğa iki dirheme satmıştı.Bunu
gören Hz. Ali şöyle dedi:
“İnsan, sabretmemekle sadece,helal olan rızkını harama çevirir.Asla, kendisine
edilen rızkı arttıramaz”
GÖRSELLER
HASET ETMEK
• Haset, kıskançlık ve çekememezlik anlamına
gelir. Genelde düşmanlık, kibir, açgözlülük ,
önde olma ve büyüklenmek gibi duygular
hasedin bazılarıdır.
NE KADAR DA FAKİR
ALAY ETMEK
• Alay etmek; bir kimsenin kusurlu veya eksik
yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile
eğlence konusu yapmaktır. İslam dininin
sakınılması istediği davranışlardan biri de
insanlarla alay etmektir.
ALAY
Söyler misin üstün müsün
Düşman mısın dostu musun
Dalga geçen be yaramaz
Arkadan ne konuşursun
Tanımadan ve görmeden
Gerçekleri öğrenmeden
Haddin değil hiç bilmeden
Arkadan ne konuşursun
Yakışmaz doğru insana
Bakarım güzel lisana
Ne yapmış ki garip sana
Arkadan ne konuşursun
ADNAN DURDAĞI
BÜYÜKLENMEK (KİBİR)
• Büyüklenmek, kişinin kendisini başkalarından
üstün tutması, özel ve ayrıcalıklı
görmesidir.Kibir aynı zamanda başkalarını
küçümsemektir.
KİBİR İLE İLGİLİ SÖZ
KÖTÜ ZANDA BULUNMAK
• Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgiye
dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve
görüşlere kötü zan denir.
HÜSN-I ZAN
BAŞKALARININ KUSURLARINI
ARAŞTIRMAK
• İnsanların kusurlarını araştırmak kötü bir
hastalıktır. Sürekli kusur arayanlar, bir süreden
sonra güzellikleri görme yeteneklerini zayıflatır;
hiçbir şeyden mutlu olmaz hale gelirler.
• Her insanın dikkatinin dağıldığı; boş bulunduğu
veya zayıf düştüğü zamanlar veya dönemler
vardır. Böyle bir zamanda yaptığı bir kusurun
insanlar arasında yayılması hiç kimsenin hoşuna
gitmez.
İLGİLİ AYET
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının Çünkü
zannın bir kısmı günahtır Birbirinizin kusurunu
araştırmayın Biriniz diğerinizi arkasından
çekiştirmesin Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten
hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz O halde Allah'tan
korkun Şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul edendir
çok esirgeyicidir " (Hucurat Suresi 12)
ANNE –BABA VE BÜYÜKLERE
SAYGISIZLIK
Anne baba ve büyüklerimiz bizim varlığımızın
sebebidir. Onlar bizim en kıymetli
varlıklarımızdır. Bizi dünyaya getiren, besleyip
büyüten anne ve babamızdır. Anne
ve babamızın, üzerimizde sayılamayacak kadar
çok hakları vardır.
Dinimizde Allah’a kulluktan sonra en önemli
görevlerin başında anne ve babaya
saygı göstermek ve onlara iyilik etmek
gelmektedir.
ANNE –BABA VE BÜYÜKLERE
SAYGISIZLIK İLE İLGİLİ GÖRSEL
HAZIRLAYANLAR
AD
AYLİN
SOYAD
AKBAŞ
NO
513
SINIF
6-D
KAYNAKÇA
www.dinibil.com
www.nkfu.com
www.mumsema.org
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI
Download

slamın sakınılması *sted*** davranı*lar