T.C.
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterlik
BİNEK OTOMOBİL SATIŞ İLANI
T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına ait teknik özellikleri aşağıda belirtilen 2 (iki)
adet binek otomobil, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve ihale Usul ve
Esaslar, Herkese Açık İhale Usulü (md.10) satılacaktır.
1-
2-
Ajansın İletişim Bilgileri
a) Adresi
b) Telefon Numarası
c) Faks Numarası
d) Elektronik Posta Adresi
İhale Konusu İşin
a) Türü
:
:
:
:
:
:
Satış
2 (iki) adet binek otomobil;
1- (Marka: Honda RE5 CRV 2.0 OTM Modeli; 2010 / Motor
Hacmi; 1997 cm3 / Yakıt Türü; Benzin / Motor Gücü: 110 kw
: / Km'si; 66,616 ) ,
2- ( Marka: Ford Focus MCA 1.6 SD Modeli; 2011 / Motor
Hacmi; 1596 cm3 / Yakıt Türü; Benzin / Motor Gücü: 85 kw /
Km'si; (24,714)
Honda RE5 CRV 2.0 OTM ( 52.428,57 TL )
:
Ford Focus MCA 1.6 SD
( 31.214,28 TL)
b) Miktarı
c)
3-
Muhammen Bedeli
İhalenin
a)
Usulü
c)
Yapılacağı Yer
d) Taşıtların Görülebileceği Yer
Cinsi
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve
ihale Usul ve Esaslar, Herkese Açık İhale Usulü (md.10)
: 14.03.2014 /15:00
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası (Toplantı
:
Salonu), Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye/ERZURUM
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası,
Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye/ERZURUM
:
b) İhale Tarihi Son Günü/Saati
S.N.
Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye/ERZURUM
0(442) 235 61 11-12
0(442) 235 61 14
[email protected]
Modeli
Markası
Tipi
1
Binek
Otomobil
2010
Honda
RE5 CR V
2.0 OTM
Geçici
Teminat
(TL)
Özellikleri
Motor Hacmi:
Yakıt Türü:
Motor Gücü:
Km:
Rengi:
Vites:
Motor No:
Şase No:
1997 cm3
Benzin
110 kw
66,616 km
Gri(Kurşuni)
Otomatik
R20A24002101
1.573,00 TL
SHSRE5880AU002192
2
Binek
Otomobil
2011
Ford
Focus
MCA1.6SD
COOL
Motor Hacmi: 1596 cm3
Yakıt Türü: Benzin
Motor Gücü: 85 kw
Km:
24,714 km
Rengi:
Gri(Fırtına)
Vites:
Düz
Motor No:
AA16339
Şase No: WF0HXXWPDHAA16339
936,43 TL
1
T.C.
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterlik
4- İhale Usulü, Katılım Şartları ve İstenilecek Belgeler
a) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin
10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.
b) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri teklif
mektuplarıyla birlikte Ajansa sunmaları gerekir.
5- İhale Dokümanlarının Temini
İhale dokümanı Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM adresinde görülebilir ve 50,00 TL
karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli olan 50,00 TL’nin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansının Vakıflar Bankası Erzurum Şubesi TR870001500158007293599193 IBAN numaralı banka
hesabına yatırılmak suretiyle dekontun temin edilmesi mümkündür.
6- Teklifler 14/03/2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar Cumhuriyet Cad. No:3 Yakutiye/ERZURUM
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak
gecikmelerden Ajans sorumlu değildir.
7- İstekliler iki araca da teklif verebilecekleri gibi tek araç içinde teklif verebilirler,
8- İstekliler, satışı yapılacak binek otoları için belirlenen muhammen bedelin % 3’ ü tutarında Geçici
Teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki nakit teminatlar, T.C. Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansının Vakıflar Bankası Erzurum Şubesi TR870001500158007293599193 IBAN no’lu
hesabına yatırılacaktır.
9- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
İlan olunur.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği
2
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN