BANA 30 DAKİKA BORÇ VERİR MİSİNİZ?
Proje Tanıtımı:
Dünyadaki tüm insanların eşit olarak kullandıkları tek şey zamandır. Boşa akıp
giden zamanlar geleceğimiz olan nesillerin yeterli düzeyde yetiştirilmelerinde
olumsuzluklar oluşturmaktadır. Teknolojinin hayata hükmetmesiyle birlikte aynı
odada yaşayan aile bireyleri farklı dünyada ve birbirinden uzak yaşar hale gelmiştir.
İnsanlar bir günde 1440 dakikayı acımasızca ve bilinçsizce tüketmektedirler. Bu
kadar çok dakikaların sadece 30 dakikasını aile içi iletişim için ayırdıklarında daha
mutlu bireyler yetişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Şimdi geleceğimiz
olan çocuklarımıza 30 dakika borç vermezsek daha sonra onlardan bizlerle zaman
geçirmelerini de isteyemeyiz. Bu yüzden projemizin amacı; Sağlıklı bireyler
yetiştirmede birinci derecede sorumlu olan ailelerin çocuklarıyla verimli zaman
geçirmelerini sağlamaktır.
1- Projenin Gerekçeleri:
a) Birbirinden giderek uzaklaşan ve yalnızlaşan aile bireylerinin birbirleriyle yeterli
zamanı geçirmemeleri
b) Aile içi iletişim sorunları
c) Çocuklarla zaman geçirmenin sadece küçük yaşlarda yapılacağının düşünülmesi
d) Okula devam problemlerinin oluşması
e) Teknolojinin aile ilişkilerine zarar vermesi
f ) Ailelerde sadece akademik başarıya önem verilmesi
g ) Günlük yaşamda toplumsal iletişimin yeterli olmaması
2- Projenin Amacı:
a) Öğrencilerin ve velilerin temel sorunu olan aile içi iletişimi güçlendirmek
b) Ailede sorumluluk bilincini geliştirmek
c) Ailede zararlı alışkanlıklara yönelimi azaltmak
d)Teknolojinin doğru kullanımını sağlamak
e) Mutlu ve paylaşımcı nesiller yetiştirmek
f ) Bireylerin suça yönelimini azaltmak
g) Toplumsal iletişimini güçlendirmek
h) Bireylerin sağlıklı kişilik gelişimine destek olmak
3- Proje Çıktıları ve Başarı Ölçütleri:
Ailesine güvenen, saygılı, sağlıklı ve başarılı iletişim
kurabilen, ders başarısı artan, sorumluluk bilinci gelişen, suça
karışmayan, özgüvenli nesiller yetiştirmek.
Sınıf ve okul içindeki öğrencilerin davranışlarındaki
değişimlerin gözlemlenmesi
Okul- aile işbirliğinin artması
Ailelerin çocuklarını daha iyi tanıması
4- Proje Ar-Ge Faaliyetlerinde Uygulanacak Yöntem, Teknik ve Kullanılacak Araçlar:
a) Proje tanıtım sunumu
b)Çalışma konusuyla ilgili afiş ve broşürlerin sergilenmesi
c)Çalışma konularıyla ilgili spot yayınların yapılması (Resmi kurumlarda yayınlanması)
d)Çalışma konusuyla ilgili etkinlik çizelgelerinin yapılması
e)Çalışma konusuyla ilgili kontrol çizelgelerinin oluşturulması
5- Yapılması Planlanan Faaliyetler:
a) Projenin uygulayıcılara tanıtılması
b) Projenin velilere (toplantılar, broşürler, mektuplar, sms vb.) tanıtımının yapılması
c)Çeşitli afişlerin ve broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması (Velilere, okullara, reklam
panolarına)
d)Evde yapılacak etkinliklerin belirlenmesi, dönüt için çizelgelerin hazırlanması
e) Yapılan etkinliklerle ilgili çocukların izlenimlerini ve duygularını resim, kompozisyon,
mektup, şiir, karikatür yollarıyla aktarmaları ve bu çıktıların sergilenmesi
6- Projenin Riskleri:
a) Projenin uygulayıcılar tarafından yeterli ilgiyi görmemesi
b) Projenin veliler tarafından yeterli ilgiyi görmemesi
c) Projenin öneminin hedef kitle tarafından anlaşılamaması
d) Proje çıktılarının dönütlerinin yeterli düzeyde takip edilmemesi
e) Proje sonuçlarının kısa vadede gözlenememesi
7- Projenin Ortakları:
Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sandıklı
Belediye Başkanlığı
8- Projenin Maliyeti:
Afişler, broşürler, sergi maliyeti
9- Projenin Süresi:
Şubat 2015- Haziran 2015 (Geri bildirime göre sürenin uzatılması)
10- Projenin Özgün yönü:
Günümüzde aile içi iletişim problemlerinin yoğun olduğu ve her geçen gün
problemlerde artışlar olduğu gözlemlenmiştir. Aynı evi paylaşmalarına rağmen
her birey kendi hayatını yaşamakta ve bireysellik artmaktadır. İletişimsizliğin
nedenlerinin teknoloji ve dış faktörlere yüklenmesi nedeniyle bu proje
kaçınılmaz hale gelmiştir. Proje Sandıklı ilçemize özgündür.
11- Projenin Uygulayıcıları:
a) Projenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için Sandıklı Kaymakamı tarafından
projenin uygulayıcı okul müdürlerine tanıtılması
b) Okul müdürlerinin projeyi yürütecek olan öğretmenlere ve projeyi gerçekleştirecek
hedef kitle olan velilere tanıtması.
c) Proje tanıtımında görsellik ve teknolojinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için
Bilgisayar ve resim öğretmenlerinden konuyla ilgili desteklerinin alınması
d) Geri bildirim ve işleyişin verimli olabilmesi için sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber
öğretmenleri tarafından takibinin yapılması.
e)Sergilerin okul bünyesinde okul müdürü, ilçe bünyesinde milli eğitim müdürlüğü
tarafından yapılması
12- İşleyiş Takvimi:
a) Projenin yazımı: Aralık 2014
b) Projenin sunumu: Ocak-Şubat 2015
c)Projenin dokümanlarının verilmesi: Şubat 2015
d)Projenin uygulanması: Şubat-Mayıs 2015
e) Sonuçların sergilenmesi: Mayıs-Haziran 2015
YAPILACAK ETKİNLİKLERİN LİSTESİ
 Sohbet etme (günün değerlendirilmesi; okul, dersler, öğretmenler-okul arkadaşları konusunda
sohbet etme)
 Birlikte yaşına uygun oyunlar oynama
 Birlikte resim ya da boyama yapma
 Birlikte kitap okuma
 Yaşlarına uygun film izleme (çizgi film)
 Birlikte yemek yapma (pasta, kek)
 Birlikte satranç vb. zeka oyunları oynama
 Hafta sonu gezileri
 Birlikte bir spor aktivitesinde bulunma
 Birlikte yemeğe çıkma
 Birlikte ev işleri, tamirat işleri yapma
 Birlikte maç izleme
 Yılsonunda sergilenebilecek materyallerin hazırlanması ( maket, el işi, takı vb.)
BANA 30 DAKİKA BORÇ VERİR MİSİN?
ETKİNLİKLER VE GERİ BİLDİRİM ÇİZELGESİ
…/…./2015
Dünyadaki tüm insanların eşit olarak kullandıkları tek şey zamandır. Boşa akıp giden zamanlar geleceğimiz olan nesillerin yeterli düzeyde
yetiştirilmelerinde olumsuzluklar oluşturmaktadır. Teknolojinin hayata hükmetmesiyle birlikte aynı odada yaşayan aile bireyleri farklı
dünyada ve birbirinden uzak yaşar hale gelmiştir. İnsanlar bir günde 1440 dakikayı acımasızca ve bilinçsizce tüketmektedirler. Bu kadar çok
dakikaların sadece 30 dakikasını aile içi iletişim için ayırdıklarında daha mutlu bireyler yetişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Şimdi
geleceğimiz olan çocuklarımıza 30 dakika borç vermezsek daha sonra onlardan bizlerle zaman geçirmelerini de isteyemeyiz. Bu yüzden
projemizin amacı; Sağlıklı bireyler yetiştirmede birinci derecede sorumlu olan ailelerin çocuklarıyla verimli zaman geçirmelerini
sağlamaktır.
Sevgili Veli, bu etkinliklerden istediklerinizi günlere dağıtarak yapabilirsiniz. Yaptığınız etkinliği hangi gün gerçekleştirdiyseniz sadece o
günü işaretleyiniz. Bu çizelgeyi haftalık olarak sınıf öğretmeninize ulaştırınız.
ETKİNLİKLER
Sohbet etme (günün değerlendirilmesi; okul,
dersler, öğretmenler-arkadaşları konusunda
sohbet etme)
Birlikte yaşına uygun oyunlar oynama
Birlikte resim ya da boyama yapma
Birlikte kitap okuma
Yaşlarına uygun film izleme (çizgi film)
Birlikte yemek yapma (pasta, kek)
Hafta sonu gezileri
Birlikte bir spor aktivitesinde bulunma
Birlikte yemeğe çıkma
Birlikte ev işleri, tamirat işleri yapma
Birlikte maç izleme
Birlikte satranç vb. zeka oyunları oynama
Yılsonunda sergilenebilecek materyallerin
hazırlanması ( maket, el işi, takı vb.)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
Hastalık, sevgisizlik, öksüzlük...
Neler geçirdim ben!
Çıkabilseydi bir, "güzel" diyecek
Güzelleşirdim ben!
(Arif Nihat Asya)

ZAMANLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ UÇUP GİTMESİN !!!!!!
Download