TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
2013 YILI TEKNİK DESTEK, BAKIM-ONARIM, VE HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 . KONU :
Bu teknik şartname Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. Merkez ve KTV İl
Şubelerinde bulunan şartname ekindeki listelerde cinsi, marka/modeli, miktarı, bulundukları yerler
gibi açıklayıcı bilgileri belirtilen Bilgisayar Sistemi ve Çevre Birimlerinin donanımları ile mevcut
donanımların yazılım destek hizmetini parça dahil aşağıda belirtilen şartlar altında faal tutulması
için yapılacak 1 ( bir ) yıllık bakım-onarım hizmetlerini kapsar.
2 .TANIMLAR :
2.1 İDARE, TÜRKSAT A.Ş. VEYA KURUM: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve
İşletme A.Ş.
2.2 KTV İL ŞUBELERİ : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş ‘ ye bağlı
EK-A listede belirtilen KTV İl Müdürlükleri ve bunlara bağlı HEAD-END merkezleri.
2.3 YÜKLENİCİ: Firma tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda
belirtilen donanımlara Türksat A.Ş. ile sözleşme yaptıktan sonra hizmet vermeye yetkili,
aynı zamanda İdari ve teknik açıdan sorumlu firma.
2.4 BSD : Türksat A.Ş. Bilişim Sistemleri Direktörlüğünü ifade eder.
2.5 TÜRKSAT A.Ş. MERKEZ : Konya Yolu 40.Km Gölbaşı / ANKARA adresinde bulunan
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel Müdürlük yerleşkesini ifade
eder.
2.6 TÜRKSAT ÖVEÇLER: Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş’ ye bağlı
Cevizlidere Caddesi No :31 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kablo Tv Genel
Müdürlük Merkez ofis binasını ifade eder.
2.7 TÜRKSAT MACUNKÖY: 2. Bölge Atatürk Orman Çiftliği mh. Anadolu Bulvarı 12.
sok. Yenimahalle/ANKARA
1
2.8 TÜRKSAT GAZİ TEKNOPARK: Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş’
ye bağlı Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası Türksat A.Ş. Ofisi
Gölbaşı/ANKARA adresinde bulunan Teknopark ofisini ifade eder.
2.9 DONANIM, TEÇHİZAT VEYA CİHAZ: Bakım-onarımı ve servis hizmetleri yapılacak
olan ve şartname ekindeki listelerde belirtilen ana cihaz, parça dahil yan donanımları ve
çevre birimleridir.
2.10 ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA: Teçhizatın üzerinde bulunan veya bakım
onarımı yapılacak teçhizatın kitap veya kataloğunda belirtilen ve o teçhizatı üreten ticari
kuruluştur.
2.11 ARIZA: Şartname eki listede belirtilen teçhizatın iş kaybına neden olması veya
fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirmemesi durumudur.
2.12 KORUYUCU BAKIM (PERİYODİK BAKIM): Teçhizatın ve üretici firmanın
standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde
gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir.
Koruyucu bakım hizmeti, teçhizatı
üreten firmanın bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap, ve şema dokümanlarına göre bu
şartnamede belirtilen sürelerde yapılır.
2.13 SERVİS FORMU: Yüklenici firmanın antedinin bulunduğu, bakım onarım işlemlerine
tabii cihazların marka, model, bulunduğu yer (Bölge, Şube, Bina, Oda v.s.), tarih, yapılan
işlemler ve Türksat A.Ş. personelinin imzaları olacak şekilde asgari bilgilerin
yazılabileceği 4 (dört) nüshadan oluşan baskılı belgedir.
2.14 MÜDAHALE SÜRESİ: İdare tarafından Yükleniciye arızanın bildirildiği andan
itibaren (arıza bildirim tarihi, saati), Yüklenicinin yetkili bakım-onarım elemanlarının
arızaya müdahale etmek için arızalı cihaz üzerinde işlemlere başlaması (servis başlangıç
tarihi, saati) arasındaki süreye "Müdahale Süresi" denir. İdare arıza bildirimini, kendi
olanaklarına ve durumuna uygun olarak telefon, İdarenin kullandığı bir çağrı merkez
yazılımı, e-mail veya faks araçlarından birisini kullanarak yapar. Yüklenicinin uymak
zorunda olduğu müdahale süreleri, 3.2.1 nolu Maddede belirtildiği şekilde olacaktır.
2.15 ONARIM SÜRESİ: 2.13. Maddesinde açıklanan müdahale süresinin başlangıcından
itibaren Yüklenici en geç şartnamenin 3.2.1 Maddesi kapsamında belirtilen süre içinde
2
arızayı gidermekle yükümlüdür. Belirtilen bu süreye "Onarım Süresi" denir.
2.16 CEZALI ARIZA SÜRESİ: 3.2.1. Maddesinde belirtilen sürelerin bitiminde arızalı
teçhizat faal edilememiş ise müdahale ve/veya onarım yapılıncaya kadar geçen süre cezalı
arıza süresi kapsamına girer. Cezalı arıza süresi kapsamında uygulanacak cezai işlemler
5.Madde cezai şartlar bölümünde belirtilmiştir.
2.17 BSD SİSTEM ODASI: Türksat Uydu Haberleşme Gölbaşı/ ANKARA Merkez
yerleşkesinde ve KTV Merkez binasında bulunan BSD’nün yönetiminde bulunan sistem
odalarını kapsar.
2.18 TAKIM AVADANLIK: Bu terim Yüklenicinin her türlü bakım-onarım esnasında
kullandığı ve kendisine ait maksada uygun el aracıdır.
2.19 PARÇA : EK-B listede yer alan tüm cihazların içerisinde ve üzerinde takılı bulunan,
cihazın özelliklerini ve kapasitesini teşkil eden (Ram, Cpu, Ethernet, HBA, Disk, Gbic
Modül, PDU v.s) her türlü donanım parçaları söz konusu cihazlarla beraber marka model
farkına bakılmaksızın bakım kapsamına alınacaktır. Ancak yazıcı, Faks, ve Fotokopi gibi
cihazlarda bulunan toner sarf malzemesi söz konusu parça tanımına dahil değildir.
3 .GENEL HUSUSLAR :
3.1 Kapsam:
3.1.1 İş bu şartnamenin eki EK-A listede belirtilen yerleşkelerde ve EK-B listede envanteri
verilmiş, garantisi bitmiş ve sözleşme süresi içerisinde bitecek donanımların tamamı için,
Yüklenici tarafından parça dahil bakım onarım, destek, arıza çözümü ve şartnamede
belirtilen diğer gerekli hizmetlerin sağlanmasını kapsar. Ayrıca Network aktif cihazlar
kategorisinde yer alan IPS/IDS ve Yük dengeleyici cihazları için lisans güncelleme ve
yenilemeleri’de bu işin kapsamı içerisinde olacaktır.
3.1.2 Yüklenici ile yapılacak sözleşme süresi içerisinde EK-A listede yer almayan en fazla
üç (3) adet yeni açılabilecek şube sonradan listeye dahil edilebilir. Yüklenici söz konusu
ilave edilen şubelere' de hizmet verecek olup, ek bir ücret talep etmeyecektir.
3.1.3 Yüklenici, EK-B listede belirtilen ve sözleşme süresince Türksat A.Ş. tarafından
tedarik edilmiş/edilecek garantisi devam eden Masaüstü, Dizüstü, Yazıcı, Tarayıcı, Faks
ve Fotokopi cihazları için servis hizmeti sağlayacaktır.
3
3.2 Bakım-Onarım Hizmeti Şartları:
3.2.1 Yüklenici, kendisine bildirilen donanım arızalarında, EK-B listede yer alan tüm
cihazlar için, donanımların kategorilerine göre aşağıda alt maddelerde belirtilen sürelerde
Müdahale ve Onarım hizmetlerini yerine getirecektir.
3.2.1.a Sunucu: Yüklenici kendisine bildirilen Sunucu kategorisinde yer alan
donanım arızalarında, arıza bildirimine müteakiben en geç 4 (dört) saat içinde
yerinde müdahale edecek ve en geç 24 saat içinde arızayı giderecek veya yerine
muadil bir ürün koyacaktır.
3.2.1.b Storage, Tape Library, FC Switch: Yüklenici kendisine bildirilen Storage,
Tape Library, FC Switch kategorisinde yer alan donanım arızalarında, arıza
bildirimini müteakiben en geç 4 (dört) saat içinde yerinde müdahale edecek ve en
geç 24 saat içinde arızayı giderecek veya Storage ve Tape Library ürünleri hariç
yerine muadil bir ürün koyacaktır.
3.2.1.c Network Aktif Cihazlar: Yüklenici kendisine bildirilen Network Aktif Cihaz
kategorisinde yer alan donanım arızalarında, arıza bildirimini müteakiben en geç
4 (dört) saat içinde yerinde müdahale edecek ve en geç 8 saat içinde arızayı
giderecek veya yerine muadil bir ürün koyacaktır. Yük dengeleyici cihazlar için
yazılım bakım-onarımı ve upgrade ücretsiz temin edilecektir.
3.2.1.d Yazıcı, Faks, Tarayıcı, Fotokopi, Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlar:
Yüklenici kendisine bildirilen son kullanıcı tarafında kullanılan Yazıcı, Faks,
Tarayıcı, Fotokopi, Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar kategorisinde yer alan
donanım arızalarında, arıza bildirimini müteakiben KTV İl şubelerine en geç 4
(dört) saat içinde yerinde müdahale edecek ve en geç 24 saat içinde arızayı
giderecektir. Türksat A.Ş. Merkez, Türksat Öveçler, Türksat Macunköy ve
Türksat Gazi Teknopark ofisine ise en geç 3 (üç) saat içinde yerinde müdahale
edecek ve en geç 24 saat içinde arızayı giderecek veya yerine muadil bir ürün
koyacaktır.
3.2.1.e Yüklenicinin müdahale ve arızanın çözümünde sorumluluğu, mücbir sebepler
dışında Türksat A.Ş. tarafından 3.2.2 Maddesinde belirtilen çağrı merkezine
4
telefon, faks, e-posta yoluyla bildirmesiyle başlar.
3.2.1.f
Teknik şartnamede verilen süreler "Takvim Saati" ve “Takvim Günü” olarak
anlaşılacaktır. Müdahale Süresinin başlama zamanı mücbir sebepler dışında
3.2.1 nolu Maddede hükümlerinde belirtilmiştir
3.2.2 Yüklenici, İdarenin ulaşabileceği 7 gün 24 saat idareye hizmet edecek bir çağrı
merkezi numarasını, faks, e-mail ve adresini bildirecektir. Haberleşme ve yazışma
usullerinde meydana gelecek değişiklikler Yüklenici tarafından, değişikliğin meydana
gelmesini müteakip en fazla 1 (bir) gün içinde idareye bildirilecektir. Aksi halde eski
adres ve telefonlara yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.
3.2.3 Yüklenici, üretici garantisi ve servis anlaşması devam eden Yazıcı, Tarayıcı,
Fotokopi, Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlar için, Türksat A.Ş. tarafından arıza bildirimi
yapılan cihazlar 3.2.1 Maddesi hükümleri kapsamında yer alan süreler içerisinde çalışır
duruma getirilemiyor ise Yüklenici arızalı cihaz yerine en az aynı özellikleri kapsayan
muadil bir cihaz koyacaktır.
3.2.4 Bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin kendi normal işlevlerini yerine
getirebilmeleri için yapılacak her türlü bakım-onarım işlemi, teçhizatı üreten firmanın
bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap, manuel veya şema gibi dokümanlarına göre
yapılacaktır.
3.2.5 Teçhizatların bakım-onarımında kullanılacak tüm yedek parçalar Yüklenici
tarafından temin edilecektir. Bakım-onarım hizmeti yedek parça dahil olarak
yapılacağından Yüklenici değiştirdiği yedek parçalar için, ihale bedelinin dışında ayrıca
ücret talep etmeyecektir.
3.2.6 Bakım-onarım hizmeti alınacak teçhizatın öncelikli olarak faal hale getirilmesi
gereken birimleri var ise, önceliğe sahip teçhizat idare tarafından yetkili teknik uzmana
bildirilecektir.
3.2.7 Çalışma esası 7 gün 24 saat esasına göre olan arızalı cihazlar için muadil cihaz
tahsisi yapılmadan arızalı cihazların İdare dışına herhangi bir şekilde çıkarılmasına
kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu işlemler sırasında teknik şartnamenin 3.2.8.
Maddesinde belirtildiği şekilde form doldurulacak ve Yüklenici bu konuda ayrıca bir
5
nakliye ve bakım-onarım ücreti talep etmeyecektir.
3.2.8 Her türlü tamir bakım-onarım (periyodik bakım dahil) işleminin başlangıcı ve
bitiminde, Yüklenici servis elemanları tarafından (Yüklenicinin İdareye bildirdiği isimler
teslim alma/verme konusunda muhatap kabul edilecek) onarıma götürülecek teçhizatın
teslim alınması ve iadesi sırasında yapılan bakım ve arıza giderme işlemine ait her bir
teçhizat/cihaz için ayrı olmak üzere "Servis Formu" kullanılacak ve eksiksiz olarak
doldurulacaktır. Bu servis formu Yüklenicinin mühendis ve/veya teknisyenlerince,
cihazın bulunduğu yerdeki idarenin yetkili/ sorumlu personel ile birlikte 4 (dört) nüsha
olarak doldurulup imzalandıktan sonra cihazın bulunduğu yerin yetkili personeline
onaylattırılacaktır. Formun bir nüshası cihazın bulunduğu yerdeki ilgili yetkili/sorumlu
personele, diğer bir nüshası da İdareye Yüklenicinin yetkili elemanları tarafından teslim
edilecektir.
3.2.9
Yüklenici, BSD sistem odasında EK-B başlıklı listede envanteri bulunan
donanımlara idarenin talebi doğrultusunda yılda 3 defa olmak üzere koruyucu periyodik
bakım hizmetini ücretsiz olarak verecektir. Periyodik bakım hizmeti İdarenin
belirleyeceği saatler içinde yine BSD gözetiminde yapılacaktır.
3.2.10 Yüklenici, Yazıcı, Faks ve Fotokopi cihazlarına ait toner hariç diğer sarf malzeme
değişimini Yüklenici firma ücretsiz olarak değiştirecek olup, servis formunda
belirtecektir.
3.2.11 Arıza bildirimi yapılan Yazıcı, Faks, Fotokopi ve Tarayıcı cihazlarına yapılacak
bakım-onarım adımlar aşağıda listelenmiştir.
1.adım; 3.2.1 Maddesi kapsamında belirtilen süre içerisinde söz konusu
cihaza müdahale edecektir. Eğer sarf malzemeden kaynaklanıyor ise
3.2.10 Maddesi kapsamında değişimi yerinde yapılacaktır.
2.adım; Söz konusu arıza sarf malzemeden kaynaklanmıyor ve 3.2.1
Maddesi kapsamında
belirtilen süreler içerisinde yerinde arıza
giderilemiyor ise söz konusu cihaz garanti durumu kontrol edilerek
servise gönderilecek ve yerine en az aynı özellikleri destekleyen geçici
bir ürün konulacaktır.
6
3.adım; Onarımı için garantiye-tamire gönderilen cihazın takibi
yapılarak onarımı bittiğinde eski yerine konulacaktır.
4.adım; Eğer onarımı 4 ay içerisinde yapılamıyor ise idarenin kabul
edeceği muadil bir ürün, Türksat A.Ş. Bilişim Sistemleri Direktörlüğü
yetkililerinin onayına istinaden ve Türksat A.Ş.’nin envanterine girecek
şekilde bedelsiz temin edilir.
3.2.12 Arıza bildirimi yapılan Masaüstü ve Taşınabilir Bilgisayarlara yapılacak bakım-
onarım adımları aşağıda listelenmiştir.
1.adım; Yüklenici, 3.2.1 Maddesi kapsamında belirtilen süre içerisinde
söz konusu bilgisayara müdahale edecek ve arızasını giderecektir. Eğer
problem fiziksel ve yerinde çözülemiyorsa en az aynı özellikleri
destekleyen muadil bir bilgisayar koyacaktır.
2. adım; Yüklenici parça dahil arızasını giderecek ve Yüklenici bunun
için ek bir ücret talep etmeyecektir.
3. adım; EK-B listede yer alan Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar ibaresi,
bilgisayar ana parçaları (Kasa, Monitör, Klavye, Mouse, CD-ROM, CDRW vb.) kapsamaktadır. Listelerde Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar
ibaresinde sadece kasaya ait olan marka ve modeller bulunmaktadır.
Kasaya bağlı çalıştırılan Monitör, klavye ve diğer parçalar marka model
farkına bakılmaksızın bakım kapsamına alınacaktır.
4. adım; Yüklenici, kullanılmakta olan dizüstü bilgisayarlara ait batarya
ve
adaptörler
bakım
kapsamına
alacak,
sarf
malzeme
olarak
değerlendirmeyecek ve arızayı giderecektir.
5. adım; Onarımı için garantiye-tamire gönderilen cihazın takibi
yapılarak onarımı bittiğinde eski yerine konulacaktır.
6. Adım; Eğer onarımı 4 ay içerisinde yapılamıyor ise idarenin kabul
edeceği muadil bir ürün, Türksat A.Ş. Bilişim Sistemleri Direktörlüğü
yetkililerinin onayına istinaden ve Türksat A.Ş.’nin envanterine girecek
şekilde bedelsiz temin edilir.
7
İlgili ürünlerin disk arızaları gibi veri güvenliğini tehdit eden durumlar
mutlaka BSD yetkilisine haber verilecek ve yapılacak işlem onay
alınarak yapılacaktır.
3.2.13 Arıza bildirimi yapılan Server, Network Aktif Cihazları, Storage, Tape Library,
FC Switch kategorisinde yer alan cihazlar için yapılacak bakım-onarım adımları aşağıda
listelenmiştir.
1.adım; Yüklenici, 3.2.1 Maddesi kapsamında belirtilen süre içerisinde
Server, Network Aktif Cihazları, FC Switch , Storage cihazlarına
müdahale edecek ve arızasını giderecektir. Eğer problem fiziksel ve
yerinde çözülemiyorsa söz konusu ürünün aynısı veya çalıştığı alanda
aynı işleri yapacak muadil bir cihaz geçici olarak sağlanacaktır. Storage
cihazları için yerine koyacağı cihaz için Storage daki LUN ları
kopyalama işlemini yüklenici firma yapacak ve eğer gerekiyorsa bununla
ilgili storage dan storage veri kopyalamayı sağlayan yazılımları /
lisasansları temin edecektir. Storage cihazlarına müdahale etme de eğer
yapılacak müdahale sonrasında veri kaybedilmesi ihtimali var ise
yüklenici yukarıda bahsi geçtiği şekilde veri kaybı olmayacak şekilde
arızayı giderecektir.
2. adım; Onarımı için garantiye-tamire gönderilen cihazın takibi
yapılarak onarımı bittiğinde eski yerine konulacaktır.
3. adım; Eğer onarımı 4 Ay içerisinde yapılamıyor ise Yüklenicinin
önerdiği ve Kurumun uygun gördüğü muadil bir ürün, Türksat A.Ş.
Bilişim Sistemleri Direktörlüğü yetkililerinin onayına istinaden ve
Türksat A.Ş.’nin envanterine girecek şekilde bedelsiz temin edilir.
EK-B listede yer alan Server, Network Aktif Cihazları, Storage, Tape
Library, FC Switch cihazları içerisinde ve üzerinde takılı bulunan,
cihazın özelliklerini ve kapasitesini teşkil eden her türlü donanım
parçaları söz konusu ana cihazlarla beraber marka model farkına
8
bakılmaksızın bakım kapsamına alınacaktır.
3.2.14 Yüklenici Server, Network Aktif Cihazları, Storage, Tape Library, FC Switch
kategorisinde yer alan cihazlar için göndereceği teknik uzman söz konusu cihazlar ile
ilgili sertifikaları olduğunu ve konusunda yetkin olduğunu ispat eden belgelerini İhale
dosyasında yönetime sunacaktır.
3.2.15 Yüklenicinin, Server, Network Aktif Cihazları, Storage, Tape Library, FC Switch
kategorisinde yer alan cihazlar için göndereceği teknik uzman ilgili cihazların bakım –
onarım, arıza v.b. müdahalelerde tecrübeli olmalıdır. Söz konusu cihazlara yapılacak
müdahaleler sonrasında, Yüklenicinin gönderdiği Teknik Uzmanın tecrübesizliği ve/veya
deneyimsizliğinden kaynaklı oluşabilecek daha büyük ve/veya yeni problemlerden
Yüklenici sorumlu tutulacak olup, problemden kaynaklı zararlar Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
3.2.16 Herhangi bir arızanın çözümünde Yüklenicinin gönderdiği Teknik Uzman arızalı
cihaz için tanımı yapılmış süreler dahilinde arızayı çözemiyor ve/veya müdahale
edemiyor ise Yüklenici, ilgili cihazın üretici firmasına çağrı açmak ve yerinde müdahale
gerekiyorsa üretici firmanın sertifikalı personelini söz konusu arıza/soruna müdahale
etmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve bedelini ödemesi gerekir. Bundan dolayı
Türksat A.Ş. Yükleniciye ve/veya üçüncü kişi ve firmalara ödeme yapmayacaktır.
3.2.17 Yüklenici Server, Network Aktif Cihazları, Storage, Tape Library, FC Switch
kategorisinde yer alan cihazlar için Firmware, IOS, BIOS upgrade/downgrade (versiyon
yenilemesi dahil) yapacaktır. Eğer bu işlem için üretici desteği gerekiyorsa Yüklenici
Türksat A.Ş. adına bu desteği alacak olup, Türksat A.Ş.’ den ilave bir bedel talep
etmeyecektir. Yüklenici iş bu maddede bahsedilen işlemleri BSD tarafından onayı
almadan yapmayacaktır.
3.2.18 Yüklenici, en az 1 (bir) adet CCNP ( Cisco Certified Network Professional ) ve
2 (iki) adet CCNA ( Cisco Certified Network Associate ) sertifikasına sahip personel
9
bulunduracaktır. Bu elemanlara ilişkin sertifikaları istekliler ihale dosyasına koyacaktır.
3.2.19 Bakım-onarım hizmeti resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasında
haftada 5 gün, saat 08.30 – 17.30 mesai saatleri arasında verilecektir. Ancak şartname
ekinde sunulan EK-B listesinde yer alan Server, Network Aktif Cihazları, Storage, Tape
Library, FC Switch kategorisinde yer alan cihazlar ile BSD Sistem Odası Merkezlerinde
bulunan donanımlar haftada 7 (Yedi) gün, 24 (yirmidört) saat usulüne göre bakım onarım
kapsamına tabiidir. İdare haftada 7 (Yedi) gün, 24 (yirmidört) saat usulüne göre
(Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri dahil) arıza bildirimini yapabilecek ve Yüklenici
yapılacak bildirimler için kendi bünyesinde personel bulunduracaktır.
3.2.20 BSD Sistem Odasında oluşacak olan arızalar acil durum olarak değerlendirilecek
ve acil durumlarda, bakım-onarım işinin teknik uzmanı 3.2.17 maddesinde belirtilen 7
(Yedi) gün, 24 (Yirmidört) saat ve resmi tatiller dahil sözleşme dışında ayrıca ücret talep
etmeyecektir.
3.2.21 Yüklenici bakım personeli, bakım hizmetlerini ifa etmek için gerekli tüm
tedbirleri alacak, bakım-onarım cihaz ve avadanlıklarını beraberinde getirecek, idareden
malzeme talebinde bulunmayacaktır. Kullanılacak cihaz ve avadanlıkların, kullanım
standartlara uygun ve makinelere zarar vermeyecek özelliklere sahip olması şarttır.
3.2.22 İdare, Teknik şartname Ek-B ekinde listesi verilen donanımlarla ilgili olarak,
mevcut teçhizatı farklı bir binaya taşıdığı(yer değiştirilmesi) durumunda, yeri değiştirilen
cihazlar da yeni yerinde bakım-onarım kapsamında olacak ve Yüklenici bu durum için ek
bir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici, yeri değiştirilen bu cihazların her yönü ile
(donanım-yazılım) çalışır duruma getirilmesi hususunda için idareye destek verecektir.
3.2.23 Yüklenici, Teknik şartnamenin hükümleri doğrultusunda belirtilen şartları yerine
getirmediği takdirde 5. Maddede yer alan cezai hükümler uygulanacaktır.
3.2.24 Yüklenici mücbir sebepler dışında, müdahale süresine uyduğu halde arızayı bu
şartnamede belirtilen süre içinde gideremediği takdirde, İdare, gerçek veya tüzel kişiliğe
sahip yasal ticari Türksat A.Ş., kuruluş, imalatçı kuruluş veya yetkili temsilcisi olan bir
başka bakım-onarım firmasını (yurtiçinden veya yurtdışından) davet ederek arızanın
giderilmesini sağlayabilir. Bu şekilde arızanın giderilmesinden ötürü doğacak her türlü
10
masraf (teknik elemanın adam/saat ücreti, ulaşım ve konaklama, kullanılan yedek parça
ve diğer sarf malzemeler dâhil) Yükleniciye ait olacaktır.
3.2.25 Cihazların bakım ve onarımı için Yüklenicinin bakım merkezine gönderilmesi
halinde, her türlü nakliye ve taşıma masrafları yükleniciye aittir. İdare Yükleniciye teslim
ettiği makineleri sigortalı kabul eder, yüklenici kendisine teslim edilen makinelerin
çalınması, kaybolması kırılma ve yanma v.s gibi sebeplerden dolayı zayii halinde ayni ve
nakdi olarak sorumludur.
3.2.26 Bakım-onarımı yapılacak cihazların tamir, nakliye ve taşınması sırasında meydana
gelebilecek her türlü hasar (muhteviyat kaybı dâhil) ve arızadan yüklenici sorumlu
olacaktır. Cihaz onarılamaz ise, aynı özelliklerdeki cihaz ilgili idarenin malı olacak
şekilde, idarenin onayı alınarak idareye bedelsiz verilecektir.
3.2.27 Türksat A.Ş. Merkez ve KTV İl şubelerinden, yüklenicinin çağrı merkezine ulaşan
arıza bildirimleri, (açılan, kapanan ve bekleyen arızalar) Türksat A.Ş. intranet’inde
çalışan çağrı yazılımında yükleniciye bir kullanıcı açılarak buradan takip edilmesi
sağlanacak. Ayrıca yüklenici bakım-onarım hizmeti verdiği süre boyunca yapılan
hizmetlerle ilgili olarak her ay, aylık çalışma raporu düzenleyecek ve İdarenin ilgili
birimine bildirecektir.
3.2.28 Bakım-onarım
esnasında
yedek
parça
değişimi
yapılması
gerektiğinde,
değiştirilmesi gereken parçalar yeni, kullanılmamış, orijinal ambalajında, hasarsız
olacaktır. Orijinalinden farklı marka/model olması durumunda Yüklenici, idarenin
onayını alacak ve değiştirilen yedek parça bilgileri servis formuna yazılacaktır.
3.2.29 Yüklenici, herhangi bir sistemin ve/veya donanımının yurtiçinde temsilciliğinin ve
servisinin kapanmasını, yurtdışındaki esas üretimin durmasını, yedek parça temin
edememesine mazeret gösteremeyecek, sözleşme yürürlükte olduğu sürece bakımını ve
onarımını üstlendiği donanımların her türlü yedek parçasını temin edecek ve bu amaçla
yeterli stok bulundurma sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.
3.2.30 Yüklenici, BSD Sistem odasında kullanılmakta olan her türlü kablolama (fiber
vb.) ve bağlantı (konnektör) ekipmanların arızalarını giderecektir. Arızalı data portlarının
tamiri için gerekli malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğer port yine de
11
çalışmıyor ise, Yüklenici personeli, portu test cihazı ile ölçecektir, Kablo altyapısında
problem var ise problemi gidermek ve kablo temini yine yüklenici tarafından
sağlanacaktır. Bu işlem için Yüklenici ek ücret talep edemez.
3.2.31 Yüklenicinin bakım, onarım faaliyetlerinde görevlendireceği her eleman, servis
vermeye yetkili olduğunu gösteren bir kimlik belgesi taşıyacaktır. Kimlik üzerinde; resim,
ad, soyad, unvan ve Yükleniciye ilişkin diğer bilgiler de olacaktır. Yüklenici tarafından
görevlendirilen eleman, Türksat A.Ş’ nin kural ve yönetmeliklerine uyacak ve görev
anında İdare tarafından talep edilmesini beklemeden kimlik ibraz edecek, görev bitene
kadar kimliği görünür bir yerde taşıyacaktır.
3.2.32 Yüklenici 3.2. Maddesi kapsamında vereceği bakım-onarım hizmetleri için ihale
bedeli dışında ek ücret talep etmeyecektir.
4 .SORUMLULUKLAR :
4.1
Türksat A.Ş.’ nin Sorumlulukları:
4.1.1 Bakım ve Onarım hizmeti verilecek EK-B Envanter listesinde belirtilen ürünler
için eğer yüklenici üretici firma üzerinden bir servis anlaşması yapacak ise, söz
konusu anlaşmanın kullanım hakları Türksat A.Ş. adına kayıtlı olacak ve anlaşma
belgelerini İdareye ibraz edecektir.
4.1.2 Türksat A.Ş. ağ alt yapısına bağlı yönetilebilir, switch, firewall, router, modem,
gibi cihazların yönetimi ve kontrolü Türksat A.Ş.’nin sorumluluğundadır.
4.2
Yüklenici Sorumlulukları :
4.2.1 3.Madde ve alt maddelerinde bahsedilen hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla
Yüklenici, KTV İl Müdürlükleri ve Müdürlüklere bağlı HEAD-END merkezleri
tarafından arıza bildirimi yapılmasından sonra 3.2.1 Maddesinde belirtilen süreler
içerisinde ilgili yerleşkeye hizmet vermek için ulaşmış olacaktır. Bu nedenle teklif
verecek olan istekli firmalar ilgili EK-A’ da belirtilen illerde idari şartnamenin 11.
Maddesi kapsamında şube veya alt yükleniciler kullanacaktır. Altyüklenici kullandığı
12
durumlarda ihale dokümanları kapsamındaki sorumluluklar değişmez.
Sorumluluk
yüklenici firmaya aittir.
5 .GARANTİ VE CEZAİ HÜKÜMLER :
5.1
EK-B listede belirtilen donanımların arızalanması sonucunda değiştirilen her bir parçaya
en az 12 ay garanti süresi verilecektir. İdare ile Yüklenici arasında yapılan bakım
sözleşmesinin bitmesi durumunda değiştirilen parçanın garanti süresi dolmamış ise
değiştirilen parça üzerinde Yüklenicinin sorumluluğu devam eder.
5.2
Yükleniciye, İdare tarafından bildirilen arıza, bu teknik şartnamenin 3.2.1 ncı
Maddesinde belirtilen süreler içerisinde giderilememiş yada yerine aynı fonksiyona sahip
çalışır durumda yeni donanım cihazı konmamış ise, Server, Network Aktif Cihazları,
Storage, Tape Library, FC Switch kategorisinde yer alan cihazlar için her geçen saat
süresince 30,00 TL ( Günlük 720,00TL ) , Masaüstü, Dizüstü bilgisayarları, Yazıcı, Fax,
Scanner, Fotokopi cihazları için ise her geçen gün için 250,00 TL ceza uygulanacaktır.
13
TÜRKSAT UYDU HABELEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. VE KENDİNE BAĞLI FARKLI BÖLGELERDEKİ ŞUBELERİ
EK-A
İL
YERLEŞKE ADI
Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. Genel Müdürlük Kampüs Yerleşkesi
ADRES
TELEFON
Konya Yolu 40.km GÖLBAŞI /ANKARA
0312 6153000
ANKARA
Kablo Tv Genel Müdürlük Merkez Binasın
Cevizlidere Caddesi No :31 Balgat/ANKARA
TEKNOPARK
Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası Türksat Ofisi
Gölbaşı/ANKARA
0312 583 2000
KTV İL MÜDÜRLÜKLERİ
İL MÜDÜRÜ
OFİS ADRESİ
HEAD-END ADRESİ
KURTULUŞ MAH. 19.SOK. TÜRK TELEKOM CEMAL PAŞA EK HİZMET
BİNASI SEYHAN/ADANA
TELEFON
1
ADANA
K. CEMAL ŞAHİNTÜRK
YENİ BARAJ MAH. KASIM GÜLEK BULVARI ALP ŞAR APT. NO:49
SEYHAN/ADANA
0 322 459 23 05
0 322 459 23 04
2
ANKARA
ARİF YILDIZ
ANAFARTALAR CAD.ALSANCAK SOK.NO:4/B 2.KAT 06104 ULUS/ANKARA
0 312 509 39 00
3
ANTALYA
AYDIN ZAİM
Elmalı Mah. Milli Egemenlik Cad. Hakkı Hızır Apt. No: 38/B ANTALYA
SEDİR MAH. 726 SOK. ÇALLI TÜRK TELEKOM BİNASI 07040 ANTALYA
0 242 243 2535
4
BALIKESİR
MERKEZ
Hacıilbey Mh. Anafartalar Cad. No:86/B BALIKESİR
AYGÖREN MAH. ÇAMLIK MEVKİİ
ÇAMLIK KABLO TV MERKEZİ BALIKESİR
0 266 243 48 07
M. FATİH BEYOĞLU
5
BALIKESİR
BANDIRMA
TÜRK TELEKOM ALDEDE R/L MERKEZİ AYYILDIZ TEPE MEVKİİ BANDIRMA/BALIKESİR
0 266 715 55 71
6
BURSA
Tahtakale Mh. Maksem Cd. NO:95 ARTIÇ HOTEL YANI
OSMANGAZİ / BURSA
KÜKÜRTLÜ MAH. GÜNDÜZ SOK. NO: 3/2 ÇEKİRGE SANTRAL BİNASI
OSMANGAZİ / BURSA
0 224 223 28 28
0 224 223 00 11
7
YALOVA
SÜLEYMANBEY MAH.İSTİKLAL CAD. BELEDİYE BLOKLARI
B BLOK 33/153 YALOVA
RÜSTEMPAŞA MAH.FATİH CAD. ŞEFİKA SOK. NO:4 İL TELEKOM
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI KABLO TV SERVİS 77100 YALOVA
0 226 813 52 52
8
DENİZLİ
FATİH YILMAZ AKTAŞ
SIRAKAPILAR MAHALLESİ SALTAK CADDESİ PEMBE KÖŞK APARTMANI
NO: 96/A DENİZLİ
BAHÇELİEVLER YAYIN MERKEZİ TÜRK TELEKOM SANTRAL BİNASI
BAHÇELİEVLER MAH. DENİZLİ
0 258 263 98 52
0 258 377 30 90
9
EDİRNE
M. TANER KARAKOL
SABUNİ MAH. FİL YOKUŞU SOK. YAŞAR ATLI İŞ MERKEZİ NO:1/8
MERKEZ/EDİRNE
ATATÜRK CAD. BUÇUKTEPER MEVKİİ TT.İL MÜDÜRLÜĞÜ TALATPAŞA
CAD.NO:49 EDİRNE
0 284 214 07 57
ERZİNCAN
TOLGA YASİN UĞURLU
Menderes Cd. Menderes Mh. No: 53 Demirkent /ERZİNCAN
10
ESKİŞEHİR
İSMAİL KURT
YENİKENT TÜRK TELEKOM SANTRAL BİNASI KABLO TV HEAD-END MERKEZİ
11
ERZURUM
Ö. SUPHİ DOĞAN
MURATPAŞA MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ SINAV İŞ MERKEZİ
NO:18/C ERZURUM
SOLAKZADE MAH.MİMAR SİNAN CAD. KTV KONTROL MERKEZİ İL
TELEKOM EK BİNA KAT:2 ERZURUM
0 442 235 7730
12
GAZİANTEP
MEHMET SEVİM
DEĞİRMİÇEM MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI PLATİN SİTESİ
NO:60 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP
BUDAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. PTT BAŞ MÜDÜRLÜK BİNASI
KABLO TV KONTROL MERKEZİ 27060 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
0 342 321 74 61
0 342 321 32 65
13
İSTANBUL
ANADOLU
14
15
SERKAN BİRCAN
0 446 228 23 23
KAT:3 YENİKENT/ESKİŞEHİR
0 222 234 45 25
0 222 234 45 00
ACIBADEM CAD. NO:150 34660 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
0 216 327 24 38
0 216 327 24 48
İSTANBUL
AVRUPA
YILDIZ POSTA CAD.NO:89 80104 GAYRETTEPE/İSTANBUL
0 212 288 22 05
İZMİR
ŞEHİT FETHİ BEY CADDESİ NO: 4/2A 35100 KONAK/İZMİR
İBRAHİM İNAN
1565 SOK.NO:2 TELEKOM AMBARLARI İÇİ KABLO TV YAYIN MERKEZİ
35100 ÇINARLI/ İZMİR
0 232 445 00 11
MEHMET ÇOKAK
16
MANİSA
17
KAYSERİ
18
KOCAELİ
İZMİT
YARHASANLAR MAH. 2300 SK. (ESKİ KONUK ARALIK SOKAK) NO:15/A MANİSA
UĞUR ÖZDEMİR
FEVZİ ÇAKMAK MAH.NATO CAD. NO:100/B KOCASİNAN/KAYSERİ
OSMAN KAVUNCU MAH. OSMAN KAVUNCU CAD.ŞEKER TELEKOM
HİZMET BİNASI KABLO TV KONTROL MERKEZİ - KAYSERİ
ÖMERAĞA MAHALLESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ NO: 85 41100
İZMİT
ALEMDAR TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ALEMDAR CAD. KAT:3 4110
İZMİT
MURAT PEKER
0 236 234 24 22
0 352 236 44 44
0 262 322 45 99
19
KOCAELİ
GEBZE
20
KONYA
TENNUR TÜTÜNCÜ
ŞEYH SADRETTİN MAH. KAZIMKARABEKİR CAD NO:25/B
MERAM / KONYA
KONYA TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TELGRAFCI HAMDİ BEY
CAD. MÜRŞİT PINAR SOK. 42300 KONYA
0 332 320 66 32
0 332 320 66 52
21
MERSİN
ÖMER TEKİNER
CUMHURİYET MAH. GMK BULVARI NO:284
YENİŞEHİR / MERSİN
GÜNEYKENT TELEKOM BİNASI HALKKENT MAH.FATİH SULTAN
MEHMET BULV.KTV MERKEZİ 33240 TOROSLAR/MERSİN
0 324 325 10 10
22
SAMSUN
AYŞE AYSUN ÇAMAŞ
İSTASYON MAHALLESİ SAADET CADDESİ NO:105/A 55060 SAMSUN
MİMAR SİNAN CAD.ALPARSLAN BULV. NO:7 ATAKUM TELEKOM İŞL.
ŞEFLİĞİ SAMSUN
0 362 234 12 00
23
TEKİRDAĞ
MERKEZ
TURGUT MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:24 TEKİRDAĞ
HAYRABOLU YOLU HUZUREVİ ALTI KABLO TV YAYIN MERKEZİ
TEKİRDAĞ
0 282 263 90 12
ABDİ İPEKÇİ MAH. RESSAM OSMAN HAMDİ CAD. NO:18 TÜRK TELEKOM BİNASI KAT:5 GEBZE
KEMAL TURAN
24
TEKİRDAĞ
ÇORLU
25
ZONGULDAK
MERKEZ
SAĞLIK MAH. EDİRNE 7. SOK. İL TELEKOM SANTRAL BİNASI ÇORLU
MEŞRUTİYET MAH. GAZİPAŞA CAD. NO:5 ZONGULDAK
0 282 686 19 15
KOMİSER SADİ BEY CAD. TÜRK TELEKOM HİZMET BİNASI KABLO TV
SERVİSİ KAPUS/ZONGULDAK
ERDEM KÖKSAL
26
ZONGULDAK
EREĞLİ
0 372 252 55 25
MÜFTÜ MAH. FİLTEPE SOK. TÜRK TELEKOM BİNASI NO:11 KAT:3 KRD. EREĞLİ
1/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP DL580G3 X3.16GHz 1MB 1P EU Srvr (40x 72GB 10K U320)
21
01.09.2009
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP DL380R04 X3.2/800-1M ( 32X HP 146GB 10K U320)
34
01.09.2009
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP rp4440-8 PA8900 1GHz Solution (2X 73Gb 15K Disk)
2
01.09.2009
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP ML350R04 X3.0/800-1M HP-SCSI Server
6
01.09.2009
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP Proliant DL 360
28
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Dell PowerEdge R900 -4U Sunucu
8
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Dell PowerEdge 2950 -2U Sunucu
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Dell Power Edge M600 Blade Server
72
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Dell Pe 2161ds-2 (16 Port KVM Switch)
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Dell Power Edge 1000e
5
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Sun Fire X4600 M2 - 4 U
4
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Sun Fire X4100 - 1U
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
DELL PowerEdge R815
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP Blade System C 7000 Enclosure
3
27.10.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP Blade System C 7000 Enclosure
4
21.10.2014
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
DELL PowerEdge R710
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
IBM X3550
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
DELL PowerEdge 1850 EMU
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Protego Mars 50
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
Hp StorageWorks MSA1500CS
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Sunucu
HP DL140G2 X3.4/1MB NHP SCSI EU Rck Svr
47
01.09.2009
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
HP StorageWorks 4100 4/32 Full SAN Switch (A7393A)
2
01.09.2009
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
Brocade 4424
8
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
Brocade 5424
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
Brocade 5000 FC Switch
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
Brocade 5100 FC Switch
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
EMC-Brocade 5100 FC Switch
2
23.09.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class
6
27.10.2013
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FC SWITCH
HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-Class
8
21.10.2014
Var
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
Hitachi-V Storage
1
01.09.2009
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
HP MSA500 G2(335880-605) ( 32 X 300GB 15K Disk)
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
HP MSA 1500 (300GB -15K 32 Adet Disk)
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
HP MSA 1000
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
QNAP TS-809U-RP
3
1/16
Yok
Yok
Var
Yok
19.05.2013
20.09.2012
Yok
Yok
2/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
NetApp FAS3040 (112 disk)
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
Sun 6540 Storage Array
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
NetApp FAS3140
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
EMC-NS480
1
23.09.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
STORAGE
Hİtachi AMS-2500
1
15.05.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
TAPE LIBRARY
Sun StorageTek SL48(Tek Kafa)
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Cisco ME3400
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Cisco NAC 3315 Server
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 7206VXR
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO GLC-LH-SM
35
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SFP-OC3-IR1
8
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SFP-OC12-IR1
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO GLC-SX-MM
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO GLC-T
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-6504-E
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 7200 VRX
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 7606
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO NPE-G1
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO PA-A3OCSMI
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO PA-H
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SPA-1X0C12-POS
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SPA-1X0C12-ATM
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SPA-2XOC3-ATM
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SPA-2XOC3-POS
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO NETWORK PROCESSING ENGINE-G1
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO HSSI
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO ENHANCED-ATM
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-3750G-24TS
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 3825
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-C4948
12
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO C6500-E
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-C6504-E
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-C6506-E
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-C6509-E
4
2/16
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
3/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-6700-CFC
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-F6700-DFC3G
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-F6700-DFC3B
24
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-F6K-MSFC2A
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-F6K-PFC3B
17
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-SUP32-GE-3B
8
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-SUP720
12
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-SUP720-3B
12
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO SPA-IPSEC-2G
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-SVC-FWM-1
8
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-X6148-GE-TX
7
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-X6582-2PA
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-X6704-10GE
6
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-X6724-SFP
6
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO WS-X6748-GE-TX
23
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO XENPAK-10GB-CX4
15
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 7600-SSC-400 1
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 1000BaseSX
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 1000BASE-LX
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 1000BaseLH
33
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 1000BaseT
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 1000Base lx (at-g8lx10)
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
CISCO 1000BaseZX
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Cisco 7600-SIP-400
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
EDIMAX ES-3124RL
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
3COM 2948 SFP-PLUS
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve J4858B Module
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve J4859A Module
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve J9092A Module
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve J9093A Module
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
ProCurve 5406zl Chassis J8697A
18
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
ProCurve 8212zl Chassis J9091A
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
ProCurve J8702A 24p Gig-T zl Module
18
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
ProCurve J8708A 4p 10G CX4 zl Module
4
3/16
1
Garanti Bitiş
Süresi
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
4/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Allied Telesis 1000 Base lx (at-g8lx10)
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
F5 6800 LTM (200-0259-19 REV-A )
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Huawei LS-S5300C-EI(Series)
51
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Huawei SFP-GE-LX-SM1310
100
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Huawei LS5M100PWA00
100
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Huawei LS-5D00E4GF00
50
4/16
1
Garanti Bitiş
Süresi
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
5/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
ProCurve J8708A 4p 10G CX4 zl Module
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNİPER SSG550
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNİPER NETSCREEN-25
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER NS5GT-ADSL
24
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SFP-1GE-SX
20
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SFP-1GE-T
20
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER MIC-3D-4XGE-XFP
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER XFP-10G-L-OC192-SR1
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER XFP-10G-E-OC192-IR2
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER XFP-10G-S
8
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER EX8216-REDUND-AC
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER EX8200-48T
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER EX8200-8XS
10
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER EX-SFP-10GE-LR
80
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER MX960-PREMIUM-AC
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER PWR-MX960-4100-AC-BB
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER FFANTRAY-MX960-HC-BB
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER FFILTER-MX960-HC-BB
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER JS-IPV6
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER MX-MPC2-3D-R-B
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER MIC-3D-20GE-SFP
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SFP-1GE-LH
20
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SFP-1GE-LX
19
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER EX-SFP-10GE-SR
79
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER EX8216-AFL
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER NS-SM-S-BSE
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SRX-XFP-10GE-SR
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SRX-XFP-10GE-ER-ET
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SRX-XFP-10GE-LR
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER JX-SFP-1GE-LH
40
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER JX-SFP-1GE-SX
20
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER SRX-SFP-1GE-T
20
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER CBL-PWR-C19S-162-EU
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER JUNOS-WW
1
5/16
Garanti Bitiş
Süresi
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
6/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SRX3600BASE-AC
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SRX3K-PWR-AC
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SRX3K-NPC
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SRX3K-SPC-1-10-40
3
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SRX3K-2XGE-XFP
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SRX3K-16GE-SFP
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.CHAS-BP-MX960-S
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.CRAFT-MX960-S
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.MX960BASE-AC
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.MX-MPC2-3D
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.RE-S-2000-4096-R
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.RE-S-2000-4096-UPGBB
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SCB--MX960-BB
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.SCB--MX960-R
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
JUNIPER 008.S-MPC-3D-PQ-ADV-R
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve 2610-48 Switch
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve 2650-48 Switch
10
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
HP ProCurve 2824-24 Switch
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Tipping Point 5100N
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Tipping Point Core Controller
4
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Tipping Point SMS H1
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
Citrix NetScaler ( 17500)
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
NETWORK AKTİF CİHAZLAR ve MODÜLLER
D-Link DGS-3600/E (Series)
75
Garanti Bitiş
Süresi
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Cbox GQ930
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Cooler Master OEM
1
01.04.2011
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
DELL Optiplex 755 ussf
5
01.03.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Exper Flex 100-L44
5
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Fujitsu Siemens M440
5
01.02.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Fujitsu Siemens R540
12
01.02.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP dc5800
2
01.06.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP dc7700
15
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Dell Precision T5500 workstation
1
16.05.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Sun Ultra40 M2 workstation
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Touch Smart600
2
6/16
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
7/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
GARANTİ DURUMU
ADET
Marka/Model
Garanti Bitiş
Süresi
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Compaq 8000
50
30.06.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Compaq 8200
35
08.09.2014
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Fujitsu Siemens Esprimo P5730
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Workstation Z600
30
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Dx 2390
2
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
08.09.2014
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
Fujitsu Siemens R670-2 Celcius
1
08.09.2014
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
DELL Optiplex 790 ussf
70
19.06.2015
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP xw4600 workstation
15
01.07.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP 7900 USDT
30
01.07.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP Compaq 8510p
25
01.04.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP Compaq 8510w
2
01.04.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP Compaq nx8220
15
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP EliteBook 2530p
18
01.07.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp EliteBook 8530p
61
01.06.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Packard Bell EasyNote R9221
5
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
LG Xnote R510
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Probook 6540b
35
30.06.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Probook 6550b
24
03.12.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp EliteBook 2560p
10
08.09.2014
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Acer Aspire 5472G
15
01.03.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp Mini 110-3115T
2
22.01.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Sony Vaio VPC F21Z1E/BI
2
16.05.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Apple MacBook Pro A1226
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Toshiba R510
4
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Sony Vaio VGN-FW4ZTJ
4
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Dell Inspiron 1012
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Asus N55SF-S1349v
40
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Toshiba Pro R850
20
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Sony Vpcsb 1b9e/b
2
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Apple Macbook Pro 13.3
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Dell Latitude e6420
50
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Toshiba Portege z930-10u
25
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
Hp EliteBook 8560w
50
08.09.2014
ANKARA MERKEZ BÖLGE
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR
HP EliteBook 8530w
30
01.07.2012
7/16
8/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
ANKARA MERKEZ BÖLGE
Marka/Model
FAX
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
Yok
Samsung SF-560
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FOTOKOPİ
Nashutec
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
FOTOKOPİ
Toshiba
5
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Hp 4850C
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Hp 5400C
1
01.06.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Fujitsu Siemens fi6800
4
30.06.2015
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Fujitsu Siemens fi-6140z
20
30.06.2015
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Fujitsu Siemens fi-6230
4
30.06.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Canon DR-9050C (Tarayıcı)
3
30.06.2015
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Hp Scanjet 4010
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Hp Scanjet 4400
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Codac i1120
1
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
Hp 5590
1
01.07.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
SCANNER
HP 7650n
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp 1012 - 1015
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp Laserjet p3015
10
08.09.2013
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp Colorlaserjet cm2320 nfi
38
30.06.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Lexmark X544-DW
39
30.06.2015
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
HP 2430 DTN
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp 3055
7
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp 4000 - 4200
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp cm6040
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp 5550 dn
3
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
HP CM1017
2
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Oki C 9800
4
01.02.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Samsung ML1610 - 3561
4
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
YAZICI
Hp Cm 1312
18
01.05.2011
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Sony 3 Lcd bright Era
7
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Toshiba TDP-T90
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Toshiba TDP-S8
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Sony vlp-fe40
4
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Epson eh-tw3500
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Benq mx660
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Vivitec dlp projektor
1
Yok
8/16
Yok
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
9/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
Donanım Katagorisi
Marka/Model
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
viewsonic pdj5122
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Sony vpl-CX150
1
Yok
ANKARA MERKEZ BÖLGE
PROJEKSİYON
Panasonic PT-L758e
1
Yok
OverView OL-721
12
29.12.2012
ANKARA MERKEZ BÖLGE
ANKARA MERKEZ BÖLGE
KTV ANTALYA İL MÜD.
Barko Cihazı
Kiosk Standı
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DBL-201
3
21.03.2013
HP Compaq 7900 (Masaüstü )
2
01.07.2012
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510P (laptop)
1
01.04.2011
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Probook 6540b (laptop)
1
01.07.2012
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq nx8220
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Packard Bell EasyNote R9221
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44
2
Yok
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
Yok
KTV ANTALYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung CLX-2160
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung SCX- 4521F (Yazıcı)
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
XEROX PE-220 (D3) (Tarayıcı)
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Panasonic Fax KX-FT74 (Fax)
1
1
KTV ANTALYA İL MÜD.
FİREWALL
JUNİPER NS-5GT
KTV ANTALYA İL MÜD.
PROJEKSİYON
Sony VPL-CX100
1
KTV ADANA İL
MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
6
KTV ADANA İL
MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV ADANA İL
MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
1
KTV ADANA İL
MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 2530p
1
KTV ADANA İL
MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
2
KTV ADANA İL
MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP 7700 (Masaüstü)
1
KTV ADANA İL
MÜD.
FAX / FOTOKOPİ / YAZICI
HP LASERJET 6 P (Yazıcı)
1
KTV ADANA İL
MÜD.
FAX / FOTOKOPİ / YAZICI
SAMSUNG ML -1520 (Yazıcı)
2
KTV ADANA İL
MÜD.
FAX / FOTOKOPİ / YAZICI
SHARP AR-5520 N LaserJet
1
KTV ADANA İL
MÜD.
FAX / FOTOKOPİ / YAZICI
ZEROX PE114 (Yazıcı)
1
KTV ADANA İL
MÜD.
KTV BALIKESİR İL MÜD.
PROJEKSİYON
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
SONY VPL-CX100
1
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Probook 6540b (laptop)
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
2
9/16
01.07.2012
Yok
Yok
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
10/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
Marka/Model
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
KTV BALIKESİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44
2
Yok
KTV BALIKESİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
2
Yok
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3055
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Mustek 1248UB (Tarayıcı)
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Mustek Bearpoaw (Tarayıcı)
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP Laserjet 1020
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP Deskjet d2400
1
KTV BALIKESİR İL MÜD.
KTV BURSA İL MÜD.
PROJEKSİYON
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Toshiba TDP-T90A
1
Hp Officejet 4500 (Yazıcı)
1
01.06.2011
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Fujitsu Siemens R540
1
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
8
01.07.2012
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HPCompaq dc7700 (Masaüstü)
2
Yok
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
1
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8200
3
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Elitebook 2530p (laptop)
1
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
2
KTV BURSA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq nx8220 (laptop)
1
KTV BURSA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
4
KTV BURSA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
3
KTV BURSA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP Laserjet 1018
1
SONY VPL-CX100
1
KTV BURSA İL MÜD.
PROJEKSİYON
KTV DENİZLİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
1
KTV DENİZLİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc5800 (Masaüstü)
3
KTV DENİZLİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV DENİZLİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dx2450 (Masaüstü)
1
KTV DENİZLİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8200
1
01.07.2012
01.06.2011
Yok
01.07.2012
KTV DENİZLİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44
1
Yok
KTV DENİZLİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
2
01.06.2011
KTV DENİZLİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Brother Fax-T94 (Fax)
1
KTV DENİZLİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Xerox PE 114e (Yazıcı)
1
KTV DENİZLİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Xerox 3100 MFP (Yazıcı)
1
KTV DENİZLİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung SCX-4833FD
1
10/16
Yok
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
11/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
KTV DENİZLİ İL MÜD.
KTV DENİZLİ İL MÜD.
Donanım Katagorisi
Garanti Bitiş
Süresi
Samsung SCX-4623F
1
Yok
SONY VPL-CX100
1
Marka/Model
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
PROJEKSİYON
GARANTİ DURUMU
ADET
KTV EDİRNE İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV EDİRNE İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
KTV EDİRNE İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
1
KTV EDİRNE İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq DX2390 (Masaüstü)
1
KTV EDİRNE İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
1
01.07.2012
KTV EDİRNE İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
1
Yok
KTV EDİRNE İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung SCX-4200 (Yazıcı)
1
Yok
KTV EDİRNE İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Panasonic Fax KX-FP343 (Fax)
1
KTV EDİRNE İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfi
1
JUNİPER NS-5GT
1
KTV EDİRNE İL MÜD.
KTV EDİRNE İL MÜD.
KTV ERZİNCAN İL MÜD.
FİREWALL
PROJEKSİYON
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
SONY VPL-CX100
1
Hp Elitebook 8530w (Laptop)
1
KTV ERZİNCAN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8200
5
KTV ERZİNCAN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung CLX-2160 (Yazıcı)
1
KTV ERZİNCAN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
2
KTV ERZURUM İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
2
KTV ERZURUM İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8200
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
01.07.2012
KTV ERZURUM İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Probook 6550b (Laptop)
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP All in One 1610 (Yazıcı)
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM2320nfi
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfi
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Lexmark E-120 (Yazıcı)
1
Yok
KTV ERZURUM İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Philips HCF-242TRB (Fax)
1
Yok
SONY VPL-CX100
1
KTV ERZURUM İL MÜD.
PROJEKSİYON
Yok
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
3
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
2
Yok
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq Nx 8220 (laptop)
1
Yok
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Fujitsu Siemens R540
1
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 8530w (laptop)
1
11/16
01.07.2012
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
12/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
Marka/Model
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
01.07.2012
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Elitebook 2530p (laptop)
1
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
2
Yok
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfi
1
01.06.2011
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM2320nfi
1
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet CM1212nf
1
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP Laserjet 1120N (yazıcı)
2
Yok
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Officejet 6310 (yazıcı)
1
Yok
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
FİREWALL
JUNİPER NS-5GT
1
KTV ESKİŞEHİR İL MÜD.
PROJEKSİYON
SONY VPL-CX100
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
4
Yok
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
4
01.07.2012
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
01.07.2012
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfi
1
01.06.2011
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 1010
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3055
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Panasonic Fax KX-FP343 (Fax)
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung scx-4100 (yazıcı)
1
SONY VPL-CX100
1
KTV GAZİANTEP İL MÜD.
PROJEKSİYON
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 2530p
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP dx2450 (Masaüstü)
4
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP dx2390 (Masaüstü)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Fujitsu Siemens M440
5
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
2
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 8000 USDT (Masaüstü)
3
Yok
01.09.2012
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 8200 USDT (Masaüstü)
2
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44
1
Yok
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
Yok
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
7
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP LASERJET 3015
2
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
2
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
MURATEC MFX-1930
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
MURATEC MFX-1950
1
12/16
Yok
Yok
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
13/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
Yok
Donanım Katagorisi
Marka/Model
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
CANON MF-4270 (Tarayıcı)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
CANON DR-9050C (Tarayıcı)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung Sf-5100 (Fax)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
UTAX CD1116
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
DAEWOO FT-200 (Fax)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (AVRUPA YAKASI)
PROJEKSİYON
Sony VPL-CX100
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 8510p (laptop)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 8530p (Laptop)
3
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP 7900 USDT (Masaüstü)
6
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP 7700 (Masaüstü)
4
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8200
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Fujitsu Siemens M440
6
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
3
Yok
01.07.2012
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP dx2450 (Masaüstü)
2
01.09.2012
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
Yok
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
HP Photosmart C3180 (Yazıcı)
1
Yok
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Lexmark X544-DW
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Muratec MFX-1930
2
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Canon IR 1510 (Fotokopi)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung Sf-5100 (Fax)
1
KTV İSTANBUL İL MÜD. (ANADOLU YAKASI)
PROJEKSİYON
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
İZMİR AR-GE OFİSİ
SUNUCU
FC SWITCH
Sony VPL-CX100
1
Lenovo MT-M-1855B2G
10
Dell Power Edge M600 Blade Server
64
Brocade 4424
8
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
5
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc5800 (Masaüstü)
3
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dx2450 (Masaüstü)
5
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Fujitsu Siemens M440
1
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8200
2
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
3
Yok
Yok
Yok
01.07.2012
01.09.2012
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
2
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq nx8220 (laptop)
2
Yok
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44
4
Yok
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
01.07.2012
13/16
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
01.07.2012
14/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
Marka/Model
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
KTV İZMİR İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
4
Yok
KTV İZMİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
3
01.06.2011
KTV İZMİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
XEROX 3210
1
KTV İZMİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
XEROX PE16 (Yazıcı)
2
KTV İZMİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Canon Pixma (Yazıcı)
2
KTV İZMİR İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Canon MP 140 (Yazıcı)
1
Sony VPL-CX100
1
KTV İZMİR İL MÜD.
PROJEKSİYON
Yok
Yok
KTV KAYSERİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
1
01.07.2012
KTV KAYSERİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
01.07.2012
KTV KAYSERİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq nx8220 (laptop)
1
Yok
KTV KAYSERİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
01.07.2012
KTV KAYSERİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
1
KTV KAYSERİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
3
Yok
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1017 (yazıcı)
1
Yok
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3055 (yazıcı)
1
Yok
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
2
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung scx-4100 (yazıcı)
1
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung CSX-4623FN/STS
1
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung SCX-4600/STS
1
KTV KAYSERİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Lexmark E-232 (yazıcı)
1
Sony VPL-CX100
1
KTV KAYSERİ İL MÜD.
PROJEKSİYON
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
3
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 1018
1
Sony VPL-CX100
1
KTV KOCAELİ İL MÜD.
PROJEKSİYON
Yok
Yok
01.07.2012
Yok
01.06.2011
Yok
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7900 USDT (Masaüstü)
2
01.07.2012
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dx2450 (Masaüstü)
5
01.09.2012
14/16
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
15/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
Marka/Model
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
01.07.2012
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
1
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
2
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Fujitsu Siemens M440
1
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
3
KTV KONYA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 8510p (laptop)
1
01.07.2012
KTV KONYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 2430dtn (yazıcı)
1
Yok
KTV KONYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
KTV KONYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
KTV KONYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Panasonic KX-FP343
1
KTV KONYA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Olivetti LAB-450 (Fax)
1
KTV KONYA İL MÜD.
PROJEKSİYON
01.06.2011
Sony VPL-CX100
2
KTV MERSİN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
4
01.07.2012
KTV MERSİN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
01.07.2012
01.07.2012
KTV MERSİN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 2530p (laptop)
1
KTV MERSİN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Packard Bell EasyNote R9221
1
KTV MERSİN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
1
KTV MERSİN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
Yok
KTV MERSİN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Officejet 4110 (yazıcı)
1
Yok
KTV MERSİN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Officejet 4500 (yazıcı)
1
KTV MERSİN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
01.06.2011
KTV MERSİN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung ML-1610 (yazıcı)
1
Yok
Sony VPL-CX100
1
KTV MERSİN İL MÜD.
PROJEKSİYON
KTV SAMSUN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc5800 (Masaüstü)
2
KTV SAMSUN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 2530p (laptop)
1
KTV SAMSUN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV SAMSUN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
1
KTV SAMSUN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
2
KTV SAMSUN İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
2
KTV SAMSUN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
KTV SAMSUN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
KTV SAMSUN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Xerox PE-16
1
Yok
KTV SAMSUN İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Samsung Laserjet CLP-300
1
Yok
Sony VPL-CX100
1
KTV SAMSUN İL MÜD.
PROJEKSİYON
15/16
Yok
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
16/16
EK-B TÜRKSAT BAKIM -ONARIM ENVANTER LİSTESİ
DONANIM TANIMI
BÖLGE
Donanım Katagorisi
Marka/Model
GARANTİ DURUMU
ADET
Garanti Bitiş
Süresi
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7900 USDT (Masaüstü)
5
01.07.2012
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dx2450 (Masaüstü)
3
01.09.2012
01.07.2012
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
2
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq nx8220 (laptop)
2
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
2
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8000
1
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Elitebook 8530p (Laptop)
1
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Deskjet F380
1
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
2
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
KTV TEKİRDAĞ
İL MÜD.
PROJEKSİYON
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
Sony VPL-CX100
1
01.07.2012
Yok
Yok
01.06.2011
KTV YALOVA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Exper Flex 100-L44 (Masaüstü)
1
Yok
KTV YALOVA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 USDT (Masaüstü)
2
01.07.2012
KTV YALOVA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc7700 (Masaüstü)
1
Yok
KTV YALOVA İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p (laptop)
1
01.07.2012
01.06.2011
KTV YALOVA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
1
KTV YALOVA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Laserjet 3015
1
Yok
KTV YALOVA İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Officejet 4255 (yazıcı)
1
Yok
01.07.2012
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
Hp Compaq 8510p
1
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq 7900 (Masaüstü )
2
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP Compaq dc5800 (Masaüstü)
4
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
HP EliteBook 2530p (laptop)
1
01.07.2012
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
MASAÜSTÜ / LAPTOP BİLG.
DELL Optiplex 790 ussf
1
Yok
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Philips HCF-242TRB (Fax)
1
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
FAX/FOTOKOPİ/YAZICI
Hp Color Laserjet CM1312nfiMFP
2
KTV ZONGULDAK
İL MÜD.
Sony Cx100
1
PROJEKSİYON
16/16
01.06.2011
Yerinde Destek
Destek Veren Firma
Hizmeti
Download

hantavirüs renal sendrom ile seyreden hemorajık ateş vaka bildirim