T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Hazırlık Sınıfı ve Dört Yıllık
DERS MÜFREDATI
Dersler
Hazırlık I. Yarıyıl
Kod
İİF
İİF
İİF
İİF
İİF
Dersin Adı
0011
0013
0015
0017
0019
Arapça Dil Bilgisi I
Arapça Yazılı Anlatım I
Arapça Sözlü Anlatım I
Arapça Okuma- Anlama I
Kuran Dili I
Toplam
T
P S/Z
8
4
4
8
2
28
0
0
0
0
0
T
P S/Z
8
4
4
8
2
28
0
0
0
0
0
0
z
z
z
z
z
z
Kredi
U ACTS
8
4
4
8
4
28
Hazırlık II. Yarıyıl
Kod
İİF
İİF
İİF
İİF
İİF
Dersin Adı
0012
0014
0016
0018
0020
Arapça Dil Bilgisi II
Arapça Yazılı Anlatım II
Arapça Sözlü Anlatım II
Arapça Okuma- Anlama II
Kuran Dili II
Toplam
z
z
z
z
z
z
Kredi
U ACTS
8
4
4
8
4
28
1. Sınıf I. Yarıyıl
Kod
Kredi
U AKTS
2
4
2
4
2
4
2
4
4
4
2
3
2
3
2
2
2
1
2
1
22
30
T
P S/Z
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dersin Adı
T
P S/Z
U
AKTS
İİF102 Kur’an Okuma ve Tecvid II
2
0
z
2
4
İİF104 İslam İbadet Esasları
2
0
z
2
4
İİF106 Tefsir Tarihi ve Usulü II
2
0
z
2
4
İİF108 Hadis Tarihi ve Usulü II
2
0
z
2
4
İİF110 İslam Tarihi I
2
0
z
2
4
İİF112 Osmanlı Türkçesi
2
0
z
2
2
İİF114 Felsefe Tarihi
2
0
z
2
4
İNG102 Temel Yabancı Dil (İngilizce) II
2
0
z
0
2
TÜRK102 Türk Dili-II
2
0
z
0
1
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II
2
0
z
2
1
20
0
20
30
Dersin Adı
T
P S/Z
İİF201 Kur’an Okuma ve Tecvid III
2
0
İİF101
İİF103
İİF105
İİF107
İİF109
İİF111
İİF113
İNG101
TÜRK101
AİİT101
1.
Dersin Adı
Kur’an Okuma ve Tecvid I
İslam İnanç Esasları
Tefsir Tarihi ve Usulü I
Hadis Tarihi ve Usulü I
Siyer
Arap Dili ve Edebiyatı I
Türk Din Musikisi
Temel Yabancı Dil (İngilizce) I
Türk Dili -I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I
Toplam
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Sınıf II. Yarıyıl
Kod
Toplam
Kredi
2. Sınıf III. Yarıyıl
Kod
z
Kredi
U
AKTS
2
4
İİF203 Tefsir I
4
0
z
4
4
İİF205 Hadis I
4
0
z
4
4
İİF207 Mantık
2
0
z
2
4
İİF209 İslam Hukukuna Giriş
2
0
z
2
3
İİF211 İslam Tarihi II
2
0
z
2
4
İİF213 Arap Dili ve Edebiyatı II
2
0
z
2
3
İİF215 İslam Mezhepleri Tarihi
4
0
z
4
4
22
0
z
22
30
T
P S/Z
İİF202 Kur’an Okuma ve Tecvid IV
2
0
İİF204 Tefsir II
4
İİF206 Hadis II
4
İİF208 Din Psikolojisi
Toplam
2. Sınıf IV. Yarıyıl
Kod
Dersin Adı
Kredi
U
AKTS
z
2
4
0
Z
4
4
0
z
4
4
2
0
z
2
4
İİF210 İslam Hukuk Usulü
2
0
z
2
4
İİF212 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
2
0
z
2
4
İİF214 Kelam Tarihi
2
0
z
2
4
İİF216 Seçmeli
2
0
s
2
2
20
0
20
30
T
P S/Z
İİF301 Kur’an Okuma ve Tecvid V
2
0
İİF303 Sistematik Kelam I
2
0
İİF305 Tasavvuf I
2
İİF307 İslam Hukuku I
Toplam
3. Sınıf V. Yarıyıl
Kod
Dersin Adı
Kredi
U
AKTS
z
2
4
z
2
4
0
z
2
3
2
0
z
2
4
İİF309 İslam Felsefesi I
2
0
z
2
4
İİF311 Dinler Tarihi I
2
0
z
2
4
İİF313 Din Sosyolojisi
2
0
z
2
3
İİF315 Seçmeli
2
0
s
2
2
İİF317 Seçmeli
2
0
s
2
2
18
0
18
30
Dersin Adı
T
P S/Z
U
AKTS
İİF302 Kur’an Okuma ve Tecvid VI
2
0
z
2
4
İİF304 Sistematik Kelam II
2
0
z
2
4
İİF306 Tasavvuf II
2
0
z
2
4
İİF308 İslam Hukuku II
2
0
z
2
4
İİF310 Dinler Tarihi II
2
0
z
2
4
İİF312 İslam Felsefesi II
2
0
z
2
4
İİF314 Seçmeli
2
0
s
2
3
İİF316 Seçmeli
2
0
s
2
3
16
0
16
30
Dersin Adı
T
P S/Z
U
AKTS
İİF401 Kur’an Okuma ve Tecvid VII
2
0
z
2
4
İİF403 Din Felsefesi I
2
0
z
2
4
İİF405 Türk İslam Edebiyatı
2
0
z
2
4
Toplam
3. Sınıf VI. Yarıyıl
Kod
Toplam
Kredi
4. Sınıf VII. Yarıyıl
Kod
Kredi
İİF407 Din Eğitimi I
2
0
z
2
4
İİF409 İslam Medeniyet Tarihi
2
0
z
2
2
İİF411 Bitirme Ödevi I
2
0
z
2
5
İİF413 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
2
0
z
2
3
İİF415 Seçmeli
2
0
s
2
2
s
İİF417 Seçmeli
2
0
18
0
T
P S/Z
İİF402 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII
2
0
İİF404 İslam Sanatları
2
İİF406 Din Felsefesi II
İİF408 Dini Hitabet -Mesleki ve Uygulama
Toplam
2
2
18
30
4.Sınıf 2 Yarıyıl
Kod
Dersin Adı
Kredi
U
AKTS
z
2
4
0
z
2
4
2
0
z
2
4
2
0
z
2
5
İİF410 Din Eğitimi II
2
0
z
2
4
İİF412 Bitirme Ödevi II
2
0
z
2
5
İİF414 Seçmeli
2
0
s
2
2
İİF416 Seçmeli
2
0
s
2
2
16
0
16
30
Toplam
İslami İlimler Fakültesi ders programında 8 yarıyıllık toplam kredi 152 saat olup AKTS karşılığı 240
kredidir.
T: Teorik Ders Saati
P: Pratik Ders Saati
S: Seçmeli
Z: Zorunlu
U: Ulusal Kredi
ECTS: ECTS KredİİF
Download

Devamı - Vialand