ZEYNEP ÖZEN
XIV. Ulusal Medikal Fizik
Kongresi
RADYOTERAPİNİN GELİŞİMİ
Radyocerrahi
Cihazları
Versa HD
FFF ÇALIŞMALARI
6 MV- 1400 MU/dk
10 MV- 2400 MU/dk
Tedaviler için sürenin kısalması
SRS için önemli
Alan boyutu <3cm ışın hala düz.
Doz merkezi eksende dört kat daha fazla
FFF X-ray normalized profile graphed against the flat (conventional) beam profile. X-axis gives the distance going further from
CAX and Y-axis gives the dose in percentage. Flat- tened X-ray profile is generated by attenuating the raw beam with a flattening
filter. FFF mode is achieved by removing the flattening filter from the X-ray beam path. Thus the intensity is increased (by nearly
200 %) near the central axis with an un-flat (conical shaped) beam profile, shown in pink. Adopted from [20].
400 ve 2400 doserate arasındaki fark
VARİAN
• 6 MV and 10 MV FFF beams available
• High Intensity Mode
• Same beam (same electron energy FF vs FFF)
– Delivered through different carrousel port
• 2mmbrassinsteadofflatteningfilter
– W instead of Cu target for 10 MV beam
– Softer photon spectra
• Higher dose rate (max values)
– 6 MV: 1400 MU/min
– 10 MV: 2400 MU/min
– TrueBeam offers 5+ photon beams
ELEKTA
• FFF modality recently released - Versa
• 6 MV and 10 MV FFF beams available
• Different electron energy FF vs FFF
– Energy raised to restore depth dose
– 2mm Stainless steel filtration
• Higher dose rate (max values)
– 6 MV: 1400 MU/min
– 10 MV: 2200 MU/min
STEREOTACTİC BODY RADİOTHERAPY (SBRT)
Yüksek ablatif dozlar
 SRS= Tek fx,
SBRT=2-5 fx
 Tamir ve repopülasyon mekanizmalarını etkisiz hale
getiriyor
 BED önemli (>100 Gy)
Kısa süreli (1-5 seans)
Hedef sınırlı ve hedefin etrafında doz düşüşü çok
hızlı
 Yüksek doz alanında yüksek hasar
 Toksisite için önemli
 Hareketli bölge, solunum kontrolu
SRS
ZAMAN
ışınlama için geçen süre uzun
Tedavinin daha hızlı tamamlanması mümkün değil ??
Akciğer SBRT tedavi süresi (Vassiliev JACMP 10;2009)
– 25 s/field alan 11 s/field alana indirgendi
– breath hold/gating kolaylaştırır
CNS radiosurgery (12-30 Gy in 1-5 fx) (Pendergast J Radiosurgery SBRT
1:117;2011)
– hastanın tedavi odasında ortalama kalış süresi kısalır
– SRS için normal tedavi slotları kullanılabilir
Tek fraks için %18
30 fraks için % 1-%2
JouRnAL oF APPLIED cLInIcAL MEDIcAL PHYSIcS, VoLuME 14, nuMBER 6, 2013
Dosimetric effect of respiratory motion on volumetricmodulated arc therapy–based lung SBRT treatment
delivered by TrueBeam machine with flattening filter-free
beam
Xiang Li,a Yong Yang, Tianfang Li, Kevin Fallon, Dwight. E Heron and M. Saiful Huq
Department of Radiation Oncology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA,
USA





6 hastalık çalışma
Tedavi planları FF ve FFF ile yapılmıştır
Planlar arasında fark yok
FFF tedavi süresini kısaltır
Solunum kontrolünde kolaylık sağlar
4-D CT & BH
CONE BEAM CT
Referans CT
CBCT
İMRT & ARK
6 alan IMRT?
2 kısa ark ?
FB - BH
BEAM ON TİME
6X
3.9 DAK.
6X FFF
2.19 DAK.
10 X FFF
2.19 DAK.
BH
FB
GTV
6.8 cm3
10.2 cm3
PTV
18.8 cm3
29.3 cm3
BEAM ON
TİME
10 X
10 X FFF
11.95 DAK.
2.49 DAK.
10 FFF
3 kısa Ark
Beam on Time 1.54 Dak.
SONUÇ
•
FFF ışınları ışın özelliği bakımından daha stabil
•
Yüksek doz hızı, kısa tedavi zamanı
•
SBRT, solunum hareketi kontrol
•
Kafa saçılmasında azalma
Download

FF Free Tabanlı Akciğer SBRT