ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/344-2390
KAYISI KONSERVESİ HK
Bursa, 09/04/2015
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 162
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB Resmi
Gazetesi'nin 28 Mart 2015 tarihli ve L 84 sayılı nüshasında yayımlanan 2015/525/EU sayılı
Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 0813.10.00 Kombine Nomanklatür (KN) koduna
sahip kuru kayısının yanı sıra, 2008.50.61 KN kodu altında yer alan ve "Kayısılar, başka
surette hazırlanmış veya konserve edilmiş" şeklinde tanımlanan ürünün de 1 Nisan 2015
tarihinden itibaren sülfit kalıntısı bakımından %10 seviyesinde kontrol sıklığına tabi olacağı
ifade edilmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 162 __ KAYISI KONSERVESİ HK.