35 00
12 00
Ö.P.A
Ö.P.A
7 00
an
pl
12 00
şi
ği
de
a
am
on
ği
kli
12 00
12 00
rı
nı
sı
12 00
12 00
35 00
12 00
12 00
10 00
12 00
12 00
50 00
on
am
as
ını
rı
12 00
pla
nd
eğ
işi
kli
ği
12 00
12 00
12 00
12 00
18 00
50 00
12 00
Download

İslahiye İlçesi Boğaziçi Mahallesi park ve eğitim tesisi alanı nazım