T.C
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI
SONUCU
Fakültemiz Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı/kadrolu olarak istihdam
edilmek üzere ilan edilen iki (2) Öğretim Görevliliği için başvuran adayların; “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in, 12. Maddesi
uyarınca 19.03.2015 tarihinde yapılan Giriş Sınav Sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
SIRA
NO
KADRO
ÜNVANI
FAKÜLTE/BÖ
LÜM
BAŞVURA
N
ADAYIN
ADISOYADI
1
29516
Öğretim
Görevlisi
Biyomedikal
Mühendisliği
Saliha
Zeynep
AKINCI
2
29515
Öğretim
Görevlisi
Biyomedikal
Mühendisliği
Mehmet
Hikmet
ÜÇIŞIK
ALES PUANI
(SAY)
LİSANS
MEZUNİYET
NOTU
YABANCI
DİL PUANI
GİRİŞ SINAV
NOTU
DEĞERLENDİRME
NOTU
PUAN
%30
PUAN
%30
PUAN
%10
PUAN
%30
73.36
22.08
68.26
20.48
92.50
9.25
90
27
78.81
BAŞARILI
21
73.63
8
90
27
78.09
BAŞARILI
70
22.09
80
Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca Resmi Tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
BAŞKAN
Doç. Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Feysel Yalçın YAMANER
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Nihan YÖNET TANYERİ
Download

tc istanbul medipol üniversitesi mühendislik ve doğa bilimleri