T.C.
İSTANBUL ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
MEMUR SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV
PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASINA GÖRE DÜZENLENEN NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sınav Yapılan Birim : 1004787
Sınav No - Sınav Adı : 5107
SIRA ADAY
NO
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
380
450
790
586
170
27
31
317
459
81
167
156
318
163
1003
629
698
46
674
565
543
782
916
227
560
204
59
214
74
997
841
86
612
419
416
952
895
666
949
619
22
198
98
68
215
78
147
422
981
213
150
119
806
925
881
ADI
Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığı
SözleĢmeli MübaĢirlik
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
YUNUS
GÜL
LĠSE
HAYRETTĠN SERVET AKTAġ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
MURAT
YUVACI
LĠSE
EKREM
DÜZCE
LĠSE
MELĠH
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
HÜSEYĠN
ÇAP
LĠSE
MURAT
KAPISIZ
LĠSE
ABDULKADĠR
SONCU
LĠSE
MUSTAFA
MUTANOĞLU
LĠSE
MUHAMMED RAġĠT TOSUN
LĠSE
SELÇUK
PEKDOĞAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
MERVAN
KUZU
LĠSE
ĠBRAHĠM
SENCAR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
UĞUR
ÖZKARAGÖZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
BURAK
PALA
LĠSE
ÖZGÜR
YĠĞĠT
LĠSE
ÖZKAN
ÖREN
LĠSE
MEHMET SABRĠ
TAYFUR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
FERHAT
ÇAMLICA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
NURULLAH
ARPACIK
LĠSE
FERĠT
ĠNCĠ
LĠSE
GÜRKAN
SERĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
VOLKAN
TOLU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
BAYRAM
BÜYÜK
MESLEK LĠSESĠ
DURMUġ
AYDIN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
ERDOĞAN
KOÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
EMRAH
ÖZTÜRK
LĠSE
SONER
YEġĠL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
MUSTAFA UĞUR
KILIÇ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
RECEP FATĠH
SARAÇOĞLU
LĠSE
EMRE
SEVĠNÇ
TĠCARET LĠSESĠ
MUSTAFA
KORKMAZ
MESLEK LĠSESĠ
MEHMET
AÇIKEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
YÜKSEL
BULUT
LĠSE
AVNĠ
HAYTA
LĠSE
HÜSEYĠN
ÇALAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
MEHMET NESĠMĠ
DEMĠRAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
ÜMĠT
KÜÇÜKRENDECĠ MESLEK LĠSESĠ
YÜKSEL FIRAT
TABEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
RAMAZAN
ARSLAN
LĠSE
GÖKTÜRK MUHAMMDĠRĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
CAN ÖZKAN
KAYA
LĠSE
ERDĠNÇ
YÜKSEL
LĠSE
ALAYLI
AY
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
BÜġRA
AKYÜZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
HANĠFE
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
HALĠL ĠBRAHĠM
UZUNOĞLU
LĠSE
ERCAN
TARLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
SADULLAH
TAġCI
LĠSE
UĞUR
ġAHĠN
LĠSE
OLCAY
TOPRAK
LĠSE
RAMAZAN
COġKUN
LĠSE
MEHMET
ÇĠFTÇĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
RIZA BURAK
GÜLER
ADALET MESLEK Y.O.
KADĠR
USLU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
1/7
MERKEZİ
SINAV
NOTU
88,16557
83,74587
82,72376
85,70261
82,34681
80,92332
87,26787
83,0348
78,93068
78,06585
77,84553
77,74976
80,92891
77,40282
77,3591
79,94723
82,90077
82,56435
77,55931
84,1803
80,08125
82,69088
78,56587
78,10126
81,34194
80,75688
83,89456
80,35806
84,34064
77,95712
78,54378
79,23412
78,90532
83,62399
80,60975
78,13154
80,53415
80,41503
86,17788
79,37826
78,81348
78,17206
84,86306
79,04443
83,24362
83,0275
77,65367
82,21068
78,60953
78,47045
79,0824
79,884
78,98883
78,38244
78,27224
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
100
100
100
96,66
100
100
93,33
96,66
100
100
100
100
96,66
100
100
96,66
93,33
93,33
96,66
90
93,33
90
93,33
93,33
90
90
86,66
90
85
90
88
85
85
80
81,66
83,33
80
80
73,33
80
80
78,33
70
75
70
70
75
70
73,33
73,33
71,66
70
70
70
70
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
94,082
91,872
91,361
91,181
91,173
90,461
90,298
89,847
89,465
89,032
88,922
88,874
88,794
88,701
88,679
88,303
88,115
87,947
87,109
87,09
86,705
86,345
85,947
85,715
85,67
85,378
85,277
85,179
84,67
83,978
83,271
82,117
81,952
81,811
81,134
80,73
80,267
80,207
79,753
79,689
79,406
78,251
77,431
77,022
76,621
76,513
76,326
76,105
75,969
75,9
75,371
74,942
74,494
74,191
74,136
1. ASĠL
2. ASĠL
3. ASĠL
4. ASĠL
5. ASĠL
6. ASĠL
7. ASĠL
8. ASĠL
9. ASĠL
10. ASĠL
11. ASĠL
12. ASĠL
13. ASĠL
14. ASĠL
15. ASĠL
16. ASĠL
17. ASĠL
18. ASĠL
19. ASĠL
20. ASĠL
21. ASĠL
22. ASĠL
23. ASĠL
24. ASĠL
25. ASĠL
26. ASĠL
27. ASĠL
28. ASĠL
29. ASĠL
30. ASĠL
31. ASĠL
32. ASĠL
33. ASĠL
34. ASĠL
35. ASĠL
36. ASĠL
37. ASĠL
38. ASĠL
39. ASĠL
40. ASĠL
1. YEDEK
2. YEDEK
3. YEDEK
4. YEDEK
5. YEDEK
6. YEDEK
7. YEDEK
8. YEDEK
9. YEDEK
10. YEDEK
11. YEDEK
12. YEDEK
13. YEDEK
14. YEDEK
15. YEDEK
MERKEZİ
SINAV
NOTU
SÖNMEZ
LĠSE
76 KERĠM
78,05321
DERDĠYOK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
173 ERHAN
78,0369
TARHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
10 DENĠZ
78,04779
LĠSE
1008 MEHMET PEHLĠVAN ÇAKIR
81,44676
ÇAMUR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
1009 ġEHRĠBAN
80,65517
ÖLKER
LĠSE
101 SEZER
92,50234
SÜTÇÜ
LĠSE
1012 MUSLU
78,70815
BĠRARI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
1017 ELANUR
83,41566
YÜKSEL
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
1018 EMĠNE
88,77871
ĠMANCI
YÜK.ÖGR.(4 YIL) BILGISA 78,96758
105 AYKUT
TARHAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
11 SUZAN
80,48348
UYGUN
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 80,49064
110 FĠKRĠYE
CENGĠZ
LĠSE
115 GÖKHAN
81,72239
TURGUT
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
117 ġENĠZ
79,27784
KARTAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
118 ÖZKAN
83,59693
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
120 ESRA
77,97723
ġĠRĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
125 ÖZGÜL
82,62549
BÜLET
MESLEK LĠSESĠ
126 SIDDIK
82,1725
ÜNVER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
131 ÖZLEM
81,25593
BAYRAM
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
137 ġULE
82,76528
GÜLER
LĠSE
144 ABDULLAH
79,49206
SANCAK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
149 MUSTAFA
78,16002
ÇAKIR
LĠSE
15 HĠLAL ÖZLEM
79,84356
LANGAZ
LĠSE
155 TOLGA
82,17756
ARSLAN
LĠSE
161 MEHMET
87,08834
EKĠCĠ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
168 ERCAN
82,9916
BAġARIR
LĠSE
172 ABDULSELAM
89,44512
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
175 TURGAY
78,62843
YILMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
176 BEKĠR
77,48247
KESERCĠ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
178 MESUT
79,77285
SAYHAN
LĠSE
18 MUSTAFA
84,29157
GÖKALP
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
180 HÜSEYĠN
80,44831
ARSLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
184 ÖZLEM
77,88161
BOZÜYÜK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
185 ONUR
79,92255
MÜNAS
LĠSE
187 TANER
88,93178
KUGU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
188 YASEMĠN
81,37899
YORGUN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
193 ÖNDER
79,95333
AĞZIKÜÇÜK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
197 ÖZGE
77,48422
ALAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
200 MERVE
78,82458
ġAHĠN
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 79,0962
201 HATĠCE
BAHÇALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
206 HULĠSĠ
81,11837
ĠNCE
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
207 HABĠB
81,9709
ÖZEREN
LĠSE
209 ALĠ
80,60722
DEMĠR
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
211 ÜLKÜ
81,6942
ATEġ
LĠSE
216 ġAMĠL
77,51713
ÖZEN
LĠSE
217 AYETULLAH
85,9403
LĠSE
221 MUSTAFA YAVUZ ARSLAN
80,15964
ÇĠNAN
LĠSE
222 OĞUZHAN
77,81045
SARIKAYA
LĠSE
224 ĠNCĠ
82,21296
GÜZEL
LĠSE
230 BURHANETTĠN
90,41614
KALE
LĠSE
231 MEHMET
91,38464
AKBAL
LĠSE
232 ĠLYAS
88,25914
TURAN
LĠSE
236 MAHMUT
82,67319
KORKMAZ
LĠSE
237 MUSTAFA
81,18883
SARIOĞLU
LĠSE
238 AHMET BARIġ
81,42653
ÇĠFTÇĠ
LĠSE
239 CĠHAN
81,62882
EMECAN
LĠSE
24 OSMAN
82,16492
BATIBEY
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
240 PINAR
81,96968
YILMAZ
LĠSE
241 KADĠR
92,16096
GÖKSU
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
243 PELĠN
83,43843
DĠVARCI
ADALET MESLEK Y.O.
244 ESRA
79,34614
GÜZEL GÜNBEGĠ ADALET MESLEK Y.O.
245 ALEV
85,14635
GÜLER
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 78,45781
249 CEMAL
ERGÜL
LĠSE
252 ĠSHAK
81,9171
HORASAN
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 78,57511
253 GÜLAY
IġITAN
LĠSE
258 ENES
79,42378
SIRA ADAY
NO
NO
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
2/7
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
70
70
55
46,66
50
50
50
50
51,66
50
55
50
60
43,33
58,33
53,33
55
53,33
46,66
45
46,66
48,33
51,66
56,66
48,33
48,33
43,33
65
50
46,66
60
46,66
45
60
48,33
43,33
55
46,66
45
45
53,33
60
51,66
46,66
46,66
43,33
46,66
50
51,66
46,66
46,66
43,33
45
50
55
53,33
56,66
53,33
43,33
43,33
43,33
43,33
46,66
46,66
50
53,33
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
74,026
74,018
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
16. YEDEK
17. YEDEK
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
SIRA ADAY
NO
NO
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
261
266
277
279
28
280
282
287
289
294
295
297
301
303
308
313
32
323
324
325
327
328
330
334
343
349
352
355
360
364
369
396
397
398
403
404
406
409
41
410
420
423
426
427
435
436
44
447
449
456
462
47
473
477
48
481
485
495
501
503
505
513
521
532
536
540
ADI
SÜLEYMAN
YUSUF
GÖKHAN
SEMA
GÜZĠDE
RECEP
SELMA
MÜSLÜM
TOLGA
GĠZEM SULTAN
RIDVAN
FATMA
FATĠH
MESUT
NEVġĠN
MUSTAFA
ERCAN
MURAT
YUSUF
HABĠB
PINAR
OSMAN
ĠNCĠ
SATILMIġ
ASĠL FATĠH
ÖMER
MEHMET
AHMET
ĠLYAS
SERCAN
RABĠA
HALĠL KÜRġAT
AHMET
RAMAZAN
ġENOL
SEYFETTĠN
UĞUR
TOLGA
SUZAN
BUġRA
MURAT
MEHMET
ġEHNAZ
HALĠL
HAMĠT
SALĠH ZEKĠ
HAMZA
NĠLAY
GÖKHAN
ÖZKAN
SUZAN
RIDVAN
ABDULLAH
KEZĠBAN
MUAZZEZ
KEMAL
GÜLġAH
YAKUP
ÖZGÜR
KEMAL
NUR ÖMER
CĠHAN
ÖMER
ġERĠYBAN
MUSTAFA SAĠT
FATMA
MERKEZİ
SINAV
NOTU
ARUTĠ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 82,39373
AÇIKEL
LĠSE
91,70579
YILDIZ
LĠSE
85,09571
CANLI
LĠSE
77,69666
BAġARAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,68305
KAPLAN
LĠSE
81,05227
CANTÜRK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,1121
AYDIN
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 85,59244
ÇĠTGEZ
ADALET MESLEK Y.O.
80,4718
ġAHĠN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,67189
ÜSTÜNDAĞ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,93117
ÇELĠK
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,07751
GÖKDENĠZ
LĠSE
87,94811
ALDEMĠR
LĠSE
88,775
GÖKMEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,54409
ALDANMAZ
LĠSE
77,43115
BÜR
LĠSE
85,44215
KARAKOÇ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 81,25451
ERGÜREL
LĠSE
78,24034
DURAK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,97276
ÖZER
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,3609
TURAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,08651
ÖZDEN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,67274
DANKAZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 84,23107
KARANFĠL
LĠSE
85,16399
LEVENT
LĠSE
86,93409
KAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,45629
ARĠZ
LĠSE
80,32148
DEDE
LĠSE
80,56676
YÜKSEL
LĠSE
83,87939
DURAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,38128
BĠTĠREN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,24356
ADIGÜZEL
LĠSE
86,221
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,43115
AKKAYA
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,1776
KAÇAKOĞLAN YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,38591
KAYA
LĠSE
80,35308
EYYÜPOĞLU
MESLEK LĠSESĠ
82,09663
GÜRBÜZ
LĠSE
78,38701
BĠLGĠ
LĠSE
84,22078
TUFAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,28348
MEġEGÜL
LĠSE
89,49569
KAPLAN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,25926
KILINÇ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,53742
ġENLĠ
LĠSE
81,96515
OKUMUġ
LĠSE
78,56908
MANGAL
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,97532
VURUġKAN
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,17655
PEKEDĠZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,31304
ÇĠNAR
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,3329
BOZKURTARICI YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,3481
ÇĠÇEK
MESLEK LĠSESĠ(4 YILLIK) 77,6385
KARA
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,3658
DEMĠR
LĠSE
79,58562
AKYOL
LĠSE
87,98857
KORKMAZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,39006
TÜRKYILMAZ
LĠSE
79,05965
YAYLI
LĠSE
80,08631
YORULMAZ
LĠSE
83,86422
KAYA
LĠSE
81,87918
YILDIZ
LĠSE
93,38739
GÜNDOĞDU
LĠSE
90,12787
DĠLEK
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,6956
ÖZGEN
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,56703
KAPLAN
LĠSE
79,5047
KAMALI
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,41232
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
3/7
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
51,66
46,66
43,33
50
43,33
45
50
43,33
50
45
50
43,33
43,33
43,33
45
50
40,33
43,33
43,33
48,33
50
65
43,33
45
43,33
45
43,33
43,33
46,66
43,33
43,33
48,33
43,33
43,33
51,66
50
43,33
43,33
51,66
43,33
53,33
48,33
50
40
50
45
55
45
43,33
50
43,33
43,33
50
58,33
45
50
48,33
50
43,33
58,33
43,33
43,33
53,33
43,33
50
51,66
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
SIRA ADAY
NO
NO
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
544
548
549
551
558
56
563
564
566
567
569
57
573
577
585
587
590
591
592
599
60
601
606
607
61
610
620
622
627
632
64
643
644
647
65
655
656
657
658
660
664
665
671
672
675
682
686
69
690
691
692
697
700
702
703
707
708
71
712
713
715
717
718
719
721
725
ADI
MUSTAFA
HATĠCE
ESENGÜL
SERAP
VĠLDAN
NERGĠZ
ALĠ
NESĠL
HÜSEYĠN
MAHĠR
ATAKAN
MEHMET ENES
ALĠ
OĞUZ
MEHMET
MUAMMER
CÜNEYT
EMĠNE
YONCA
OĞUZHAN
ÜMĠT
MEHMET
KEMAL
OSMAN
MURAT
GÖK ALĠ
MUTLU
PINAR
ÖMER
DUYGU
ONUR
RIDVAN
AYġENUR
NECLA
ROHAT
AYCAN
BATTAL
UĞUR
MEHMET AKĠF
MUSTAFA
ELĠF
MUSTAFA
YEġĠM
SERHAT
LOKMAN
DENĠZ
AYġE GÜL
ATĠLLA
MUHARREM
HÜMA
YUSUF
FURKAN
ERġEN
ABDULLAH
SERCAN
CANAN
HÜSEYĠN
SEMĠH
MUHAMMET ALĠ
BARIġ
DÖNDÜ
EMRAH
GÖKHAN
EKREM
SUAT
SEVĠL
SOYADI
YANIK
DOĞAN
BOYLU
ERDEM
DURMUġ
DEMĠR
ġEN
GÜNEROĞLU
PAK
KAÇUK
DĠNLER
UÇAR
ÖZDEN
MAMAK
DEMĠR
TÜRK
YILMAZTÜRK
SABANCI
ERDĠHAN
POġUL
ÖZHAN
GÜN
YILMAZ
KÜÇÜKYAZICI
DEMĠR
ÇELĠK
DEMĠR
ÇOġĞUN
ÇĠFÇĠ
BEKDAġ
GÜNEġ
DURMUġ
KORKMAZ
IġIK
KILIÇ
SEVĠMER
GÖNÜLTAġ
AKDENĠZ
TURAN
FINDIK
KAYA
CEYLAN
BAġTÜRK
ASLAN
BAġTÜRK
ALDEMĠR
KESKĠN
YÜCE
KURNAZ
YAĞCI
BUDAK
ÇETĠN
ÜREK
ġAHĠN
SERTKAYA
KALYONCU
ÇOBAN
ġEKER
POLAT
BERGE
DEMĠR
ALTAN
TOK
GÖÇ
MULHAN
AK
MERKEZİ
SINAV
NOTU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,61729
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,47486
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,4219
LĠSE
80,28102
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 80,88803
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,01967
LĠSE
77,38057
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,13591
LĠSE
77,49942
LĠSE
79,53252
LĠSE
79,27205
LĠSE
88,09983
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,75511
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,23874
ADALET MESLEK Y.O.
83,06198
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,04608
LĠSE
86,39042
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,49537
LĠSE
85,06284
LĠSE
92,16855
LĠSE
90,45659
LĠSE
87,19455
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 80,5564
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,2244
LĠSE
83,18399
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,53519
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,65183
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,12901
LĠSE
80,93596
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,88661
LĠSE
79,1178
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 82,31553
LĠSE
83,77824
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,3204
LĠSE
84,85295
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,2427
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,32289
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,85228
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 84,12301
LĠSE
77,6385
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,57525
LĠSE
84,37249
LĠSE
86,51938
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
89,95573
LĠSE
90,41614
LĠSE
77,5323
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,67996
LĠSE
82,11687
LĠSE
81,40124
LĠSE
86,18812
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,37004
LĠSE
86,23111
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,53139
LĠSE
84,83817
MESLEK YÜKSEK OKUL 79,43602
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,95771
LĠSE
81,45435
ADALET MESLEK Y.O.
82,17299
LĠSE
87,91271
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 80,2763
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,50614
LĠSE
87,66742
LĠSE
92,23682
LĠSE
77,73712
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 79,88174
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,22645
ÖĞRENİM DURUMU
4/7
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
50
43,33
55
51,66
43,33
46,66
48,33
46,66
48,33
43,33
43,33
48,33
43,33
43,33
43,33
43,33
56,66
43,33
50
43,33
50
43,33
50
50
50
50
48,33
45
43,33
43,33
60
50
50
43,33
48,33
43,33
45
46,66
50
48,33
43,33
43,33
43,33
50
43,33
50
50
66,66
46,66
45
50
46,66
43,33
60
43,33
43,33
50
61,66
43,33
53,33
43,33
46,66
48,33
45
50
46,66
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
SIRA ADAY
NO
NO
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
727
730
732
734
736
738
739
747
748
751
755
768
771
776
777
779
783
784
785
786
789
794
795
797
798
807
813
815
817
819
820
825
827
828
829
830
833
837
838
84
840
843
845
848
852
855
856
857
860
867
868
869
870
871
872
876
878
879
882
883
886
887
89
900
910
913
ADI
OĞUZ
ABDULKADĠR
DENĠZ
EBRU
MESUT
EYÜP KORAY
FERHAT
MEHMET
MUSTAFA
HATĠCE
VOLKAN
ÜMRAN
HAKKI
ADEM
HAYRULLAH
SEYFULLAH
FATĠH
SONGÜL
MĠKAĠL
NUR ELĠF
HALE
MUSA
NURAY
MUHARREM
HANDAN
HALĠL ĠBRAHĠM
TUĞBA
YASĠN
EVRĠM
CUMAALĠ
ERHAN
MURAT
ALĠCAN
RECEP
FERHAT
EMRE
NAĠF
SEMRA
CANER
ERCAN
ÖMER LEVENT
SAFA
LEYLA
SEFA
BARAN
YENER
BEYAZ
ġEHMUS
BURHAN
ALĠ
ZEYNEP
YALÇIN
ENES
VEYSEL
MUSTAFA
OSMAN
GÖKHAN
METĠN
SERCAN
ABDULLAH
ġEYHO
ÖZKAN
MÜSLÜM
VAHDET
ÖMER
HĠLAL
SOYADI
ÖZĠL
KOCADAĞ
TÜRKEL
ġAHĠN
ATABEY
CĠVAN
BAĞ
ERDEM
SEVGĠ
EFĠLOĞLU
ÇAYIR
KOÇ
GÜLBĠÇĠM
LEVENT
YILDIZBAKAN
ġAHĠN
YĠĞĠT
ġAHĠN
KOCAKAPLAN
ÇAKMAK
ERDĠNÇ
ALTUN
PEK
ARSLAN
KÖSEDAĞ
ÇALIġ
ALYAT
SÜLEK
DERGĠ
YEġĠL
SÜRÜCÜ
KARADENĠZ
VURUR
ġAHĠN
KÖYLÜ
METĠN
ÜNLÜ
TĠRĠNK
BAL
KIZILIRMAK
TÜRK
YEġĠL
BACANLI
YILMAZ
OK
YILDIRIM
LARÇĠN
SÜNER
TUNÇ
ERGĠN
ÖZCAN
DENĠZ
GÜL
ÇALIġKAN
KARAKAYALI
BOL
ADIGÜZEL
KURT
BAġAL
EKER
GÜNDÜZ
ÇETĠN
MACĠT
KARA
ÖNDER
YURUL
MERKEZİ
SINAV
NOTU
LĠSE
90,8789
LĠSE
79,15574
LĠSE
80,57435
LĠSE
80,58952
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,88353
LĠSE
78,27827
LĠSE
81,00929
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,06346
LĠSE
82,65802
LĠSE
83,08284
LĠSE
81,50492
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12606
LĠSE
77,84333
LĠSE
86,63064
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,87838
LĠSE
77,93689
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,24146
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,96422
LĠSE
81,67182
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,07647
LĠSE
82,15986
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,37501
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,1579
LĠSE
80,13688
LĠSE
78,04563
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,20751
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,92418
LĠSE
80,6224
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 78,85699
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,91789
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
85,02928
ADALET MESLEK LISESI 79,93711
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,88944
LĠSE
79,23918
LĠSE
84,05134
LĠSE
79,84355
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,1526
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
87,59898
LĠSE
81,46447
LĠSE
81,43411
LĠSE
89,91545
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 79,71433
LĠSE
84,25869
LĠSE
77,77759
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 78,21681
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,58293
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,8895
LĠSE
79,26447
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,97595
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,42948
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,53733
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,48896
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80,51871
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,611
LĠSE
78,94079
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,89493
LĠSE
87,28052
LĠSE
84,39272
LĠSE
80,72608
LĠSE
77,76493
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,74085
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,57049
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
85,40797
LĠSE
85,64697
LĠSE
77,83575
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,89617
ÖĞRENİM DURUMU
5/7
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
43,33
46,66
43,33
43,33
50
50
51,66
50
50
43,33
43,33
43,33
43,33
50
50
50
43,33
46,66
43,33
43,33
43,33
40
43,33
40
40
48,33
50
43,33
66,66
46,66
50
46,66
46,66
50
46,66
48,33
46,66
50
46,66
65
50
56,66
56,66
50
46,66
46,66
43,33
43,33
50
50
43,33
50
48,33
46,66
43,33
48,33
46,66
43,33
43,33
46,66
50
53,33
41,66
50
50
43,33
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
SIRA ADAY
NO
NO
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
918
92
923
927
946
962
963
966
967
969
970
973
974
976
984
985
989
99
990
992
993
1010
996
1016
103
124
17
192
210
225
273
285
320
373
375
377
389
401
430
446
452
453
458
466
487
494
50
504
55
552
555
556
584
596
597
617
628
630
685
741
742
745
757
758
765
788
ADI
RIZA
ALĠ
ERCAN
ERCAN
ĠRFAN
HALĠL
NĠHAL
EREN
AYTEKĠN
BENHÜR
ERDEM
MEHMET EMĠN
SERHAT
ERSĠN
RAMAZAN
FIRAT
HACĠ MUSA
ABDURRAHMAN
FATMA
ABDURRAHMAN
HALĠL
ABĠDĠN
OSMAN
DAVUT
UYGAR
RIDVAN
EYÜP
UĞUR
ATĠLLA
BURAK
MERVE
FATĠH
RECEP
ABDULLAH
HÜSEYĠN
SĠNAN
BAHAR
GÜVEN
ESRANUR
ĠLYAS
NĠHAT
MERVE
DĠYADĠN
GÖKHAN
OKAN
RECEP
SERKAN
ERDAL
NĠHAT
FERUDUN
CÜNEYT
AYLA BEGÜM
ĠBRAHĠM
ÖZLEM
RECEP
ULAġ
KADĠR
ġAHĠN
MEHMET FATĠH
YUNUS EMRE
MEHMET ALĠ
BAġOL
BARAN
ABDURRAHMAN
TANER
ABDURREZAK
SOYADI
AYAZ
KAHRAMAN
ÖNCÜ
ÇULLU
BALCI
TAġ
ARSLAN
GÜL
KARLIÇAYIR
ġENOCAK
ÇELĠK
TEKĠN
ġAHĠN
KAYKAÇ
ÖRNEK
GERGERSOY
DAĞTEKĠN
ÖZEL
BĠNGÖL
KURTAY
DEMĠRCĠ
GÜNGÖR
YILDIZ
DAL
ÇETĠNER
GÜNEġ
ARSLAN
ÖZGÜNDÜZ
EKER
KAMALI
KAYA
UĞRAġ
SUBAġI
DEMĠRTAġ
AYRAN
ÖZGAN
YILDIRIM
ÇALGICI
DÜNDAR
KAYALAK
SU
ARSLAN
KARAKAYA
ASLAN
ALKĠġ
KARADAġ
ÖNGE
DÜZGÜN
KUBAT
KARAKAYA
CÖRÜT
TÜRKYILMAZ
ÖNCEL
ÖZKILINÇ
POLAT
TUZAK
ELĠKARA
UġAR
ÇĠNĠK
TAVġAN
BAYRAM
KESKĠN
DELĠ
AġA
KIRMAÇ
BAYKARA
MERKEZİ
SINAV
NOTU
LĠSE
83,53549
LĠSE
78,79159
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,88648
LĠSE
81,80077
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,59573
LĠSE
80,36447
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,09453
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,45937
LĠSE
81,36837
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,56267
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,57024
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,82546
LĠSE
78,21505
LĠSE
80,04837
LĠSE
84,32192
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,15285
LĠSE
87,90006
LĠSE
77,82815
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,12606
MESLEK LĠSESĠ
78,64494
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79,04466
LĠSE
84,02859
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 77,95377
LĠSE
84,84031
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,26555
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,08851
LĠSE
80,12424
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,24146
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,55179
LĠSE
87,14145
LĠSE
83,7479
LĠSE
87,92787
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,77281
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,6392
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,27607
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,21842
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
80,92129
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,8191
LĠSE
89,11891
LĠSE
80,79435
LĠSE
81,64653
LĠSE
80,27091
LĠSE
82,05618
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83,16684
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,02912
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,09088
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
81,10177
LĠSE
82,37227
LĠSE
80,39734
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77,64306
LĠSE
78,93068
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,11499
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
78,08966
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,66753
LĠSE
81,89687
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,576
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,49124
LĠSE
79,78539
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,63768
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78,00011
ADALET MESLEK EĞĠTĠM 88,83345
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
83,6388
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,16246
LĠSE
77,87873
LĠSE
80,6932
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
84,83497
ÖĞRENİM DURUMU
6/7
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
46,66
60
46,66
65
55
43,66
46,66
46,66
45
50
43,33
43,33
50
50
48,33
45
50
50
50
50
50
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
BAġARISIZ
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
SIRA ADAY
NO
NO
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
799
810
811
826
864
888
908
912
926
948
960
965
968
972
1011
ADI
BURAK
MUHARREM
ÜMĠT
MÜCAHĠD
VEYSEL
SĠNAN
HAMDĠ
EMRE
MERYEM FATMA
EMRAH
PINAR
UĞUR
LOKMAN
RAMAZAN
BEREKET
SOYADI
ASLAN
KURTBUĞAN
DURMAZ
BAĞCI
TÜRK
GÜNDÜZ
MUTLU
DĠBAN
AKBAġ
TANGÜNER
ELAÇIK
ÇĠÇEK
UÇAR
EREN
ÖTEN
MERKEZİ
SINAV
NOTU
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81,78201
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
84,60027
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82,19965
LĠSE
79,60079
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,47047
LĠSE
82,58975
LĠSE
82,51135
LĠSE
79,69688
LĠSE
79,52493
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
77,81764
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
82,7234
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
79,41209
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISA 82,02122
LĠSE
80,6755
LĠSE
79,72217
ÖĞRENİM DURUMU
SÖZLÜ
SINAV
NOTU
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
ARİTMETİK
SONUÇ
ORTALAMA ( ASİL/YEDEK)
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KATILMADI
KAYITLARA UYGUNDUR. 20/03/2015
SINAV KOMİSYONU
BAŞKAN
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
ÜYE
Hadi SALİHOĞLU
Cumhuriyet Başsavcısı
7/7
ÜYE
Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi
Download

Ek : Sözleşmeli Mübaşirlik sözlü sınavı sonucu nihai başarı listesi