SAAT
09:00-10:30
SALON A
KONUŞMACI
PERİNATOLOJİ / İNTRAUTERİN NTD CERRAHİSİ
SAAT
09:00-10:30
Oturum Başkanları: CİHAT ŞEN, ALİ GEDİKBAŞI
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
Fetoskopik intrauterin spina bifida operasyonları
ALİ GEDİKBAŞI
Fetoskopik spina bifida onarımı ve cerrahinin postnatal nörolojik fonksiyonlara
İBRAHİM ALATAŞ
etkisi
Spina bifidada görülen ürolojik sorunlar ve fetal onarımın postnatal ürolojik
KEREM ÖZEL
sonuçları
10:00-10:20
Spina bfidanın ultrasonografik tanısı
10:20-10:30
Tartışma
VINCENZO DADDARIO
KONUŞMACI
SALON B
SAAT
09:0010:30
ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: HALDUN GÜNER, ALİ YANIK
SALON C
Oturum Başkanları : İSMET GÜLER, KEMAL COŞKUN
TUFAN BİLGİN
09:00-09:15
HPV aşıları son durum
09:15-09:30
HPV ve gebelik: Gebeliğin etkisi, gebeliğe etki
09:30-09:45
Sigara ve diğer kanserojenler ile kadın sağlığı ilişkisi
MÜJDEGÜL KARACA
09:45-10:00
Gestasyonel trofoblastik hastalık, epidemiyoloji, genetik tanı
HASAN YÜKSEL
10:00-10:15
Gestasyonel trofoblastik hastalıkta tedavi monitörizasyon
AYDIN ÇORAKÇI
10:15-10:30
Tartışma
İZZET ŞAHİN
09:0009:15
09:1509:30
09:3009:45
09:4510:00
10:0010:15
10:1510:30
10:45-11:30
UYDU SEMPOZYUM ( ROCHE )
11:30-13:00
Oturum Başkanları: FATMA TUNCAY ÖZGÜNEN, ORHAN GELİŞEN
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
11:3013:00
İNFERTİLİTE / KONTRASEPSİYON
Oturum Başkanları: ÜZEYİR KIRCA, İNAN İLKER ARIKAN
ACAR KOÇ
11:30-11:50
Kontraseptif seçeneklerin gelişimi
CİHAT ÜNLÜ
Olgularla kraniofasial malformasyonlar
ELİF GÜL YAPAREYİ
11:50-12:10
Oral Kontraseptifler Son Çalışmalar
BERNA DİLBAZ
Posterior fossa anomalileri.
TALAT UMUT KUTLU DİLEK
12:10-12:30
Oral kontraseptiflerin tedavide kullanımı
ZEHRA KURDOĞLU
METİN İNGEÇ
12:30-12:50
Yan etkiler ve yönetimi
ENGİN ORAL
Fetal Santral sinir sistemi ultrasonografisinde temel noktalar
Ventrikülomegalide yaklaşım
Fetal beyinin orta hat kistik anomalileri
VINCENZO DADDARIO
12:50-13:00
Tartışma
PERİNATOLOJİ / ÇOĞUL GEBELİK
14:00-15:30
ETİK HUKUK OTURUMU / MEDİKOLEGAL SORUNUMUZ OLARALAK
CELEBRAL PALSY VAKALARINA BAKIŞ
Oturum Başkanları: NİHAL DEMİREL, KAMBER OĞUZER
14:0015:30
14:00-14:15
Perinatoloji gözünden bakış
İkiz eşi kaybında yaklaşım
MERT KAZANDI
14:15-14:30
Yenidoğan gözünden bakış
14:30-14:45
Çoğul gebelikte koryonisitenin belirlenmesi
MURAT YAYLA
14:30-14:45
Tazminat hukuku yönünden yaklaşım
EMEL BADUR
14:45-15:00
İkiz gebeliklerin kanıta dayalı obstetrik bakımları
ABDALLAH ADRA
14:45-15:00
Ceza hukuku yönünden yaklaşım
BURCU ERTEM
15:00-15:15
Çoğul gebeliklerin 1. trimester değerlendirilmesi
FERAS ABDELJAWAD
15:00-15:15
İdare hukuku yönünden yaklaşım
ESER US
15:15-15:30
Tartışma
15:15-15:30
Tartışma
15:30-16:10
ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanı: S. CANSUN DEMİR
Kordon kanı: Dün, bugün yarın
Monokoryonik ikiz gebeliklerin sorunları
14:15-14:30
NURİ DANIŞMAN
AHMET YAĞMUR BAŞ
İnfertil hastaya ilk başvurusunda yaklaşım ne olmalı ?
MERAL ÇETİN
Günümüzde erkek infertilitesine nasıl yaklaşalım ?
TAYFUN ÖZÇAKIR
Açıklanamayan infertilitede yaklaşım ne olmalı?
MEHMET BİLGE ÇETİNKAYA
İnfertilite ve tekrarlayan gebelik kaybında stres ve depresyon
SERDAR DİLBAZ
İleri yaş kadınlarda infertilite ve gebelik yönetimi
ENİS ÖZKAYA
Tartışma
GENEL JİNEKOLOJİ / GEBELİK
ALİ KOLUSARI
Serviks ve endometrium kanserlerinde üremenin korunmasi
POLAT DURSUN
Uterus sakronlarında yönetim
TAYFUN GÜNGÖR
Bordeline over tümörlerine güncel yaklaşım
ÖZCAN BALAT
Tartışma
Gebelikte ve jinekolojide akılcı ilaç kullanımı
erken membran rüptürü risk faktörleri ve yönetim
Gebelikte sık görülen gastrointestinal yakınmalar
( bulantı, reflü, kabızlık,..) ve yönetimi
Gebelikte maternal komplikasyonlarının öngörüsü
Postpartum dönemde venöz tromboemboli profilaksisi
EMEL KIYAK ÇAĞLAYAN
BURCU ARTUNÇ
ESRA ESİM BÜYÜKBAYRAK
HAYRİ ERMİŞ
SELDA DEMİRCAN SEZER
Tartışma
14:0015:30
İNFERTİLİTE / OVÜLASYON İNDÜKSİYONU
14:0014:15
14:1514:30
14:3014:45
14:4515:00
15:0015:15
15:1515:30
Oturum Başkanları: YUNUS AYDIN, MURAT MUHÇU
AMH seviyelerini etkileyen klinik durumlar nelerdir?
ÜLKÜ BAYAR
Klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyonu nasıl olmalıdır ?
NİYAZİ TUĞ
IVF dışındaki ovülasyon indüksiyonunda antagonist kullanımının yeri varmıdMEHMET ERDEM
G-CSF nin ovülasyon indüksiyonundaki yeri
PERİNATOLOJİ / PRETERM DOĞUM
MESUT ÖKTEM
Ovülasyon indüksiyonunda kullanılan ilaçların jinekolojik kanser gelişimine e İSMAİL TEMUR
14:0014:20
14:2014:40
14:4015:00
15:0015:20
15:2015:30
Preterm eylem tedavisi
Eklampsi profilaksisinden fazlası: Magnezyum sülfatın
nörokoruyucu rolü
Erken doğum tehditinde progesteron kullanımı.
Preterm doğumun önleminde servikal serklajın güncel yeri
BABÜR KALELİ
MEKİN SEZİK
MERTİHAN KURDOĞLU
METE TANIR
Tartışma
Tartışma
OKTAY KADAYIFÇI
KAHVE MOLASI
16:10-16:30
İNFERTİLİTE / LAPAROSKOPİ - 1
16:30-18:00
Oturum Başkanları: KADİR SAVAN, HARUN TOY
ETİK HUKUK OTURUMU / MEDİKOLEGAL SORUNUMUZ OLARALAK
CELEBRAL PALSY VAKALARINA BAKIŞ
Oturum Başkanları: FAİK MÜMTAZ KOYUNCU,
LEYLA MOLLAMAHMUTOĞLU, SAMET BAYRAK
16:30-16:45
Günümüzde infertil olgularda laparoskopinin yeri ne olmalıdır ?
TALİP GÜL
16:45-17:00
Mullerian anomalilerde yeni klasifikasyon onerileri ESGE-ESHRE consensus
Jinekolojik endoskopide myom morselasyonu; güncel durum
MÜNİRE ERMAN AKAR
MUHAMMED ERDAL SAK
17:15-17:30
Dış gebelik vakalarına non invaziv veya minimal invaziv yaklaşımlar
MEHMET ÇOLAKOĞLU
17:30-17:45
Laparoskopik cerrahide komplikasyonlar ve önlenmesİ
MEHMET YILMAZER
17:45-18:00
Tartışma
PANELİSTLER
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
16:3018:00
16:3018:00
PERİNATOLOJİ / PRENATAL TANI
Oturum Başkanları: FÜSUN VAROL, UMUR YENSEL
GÜRSEL YALVAÇ
( 12. CEZA DAİRESİ HAKİMİ )
BATTAL YILMAZ
( 13. HUKUK DAİRESİ
HAKİMİ )
NURİ DANIŞMAN
AHMET YAĞMUR BAŞ
EMEL BADUR
VAKA TAKDİMLERİ
21:00
İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları: ABDÜLKADİR TURGUT, ADEM ÖZDEN
11:3011:45
11:4512:00
12:0012:15
12:1512:30
12:3012:45
12:4513:00
Oturum Başkanları:YILMAZ ŞAHİN, RAFAEL LEVİ
İBRAHİM KALELİOĞLU
14:00-14:15
17:00-17:15
Oturum Başkanları: ERDAL KAYA, VOLKAN KURTARAN
Postmenopozal kanamalarda ve asemptomatik Endometrial Kalınlıkta
Yaklaşım
KONUŞMACI
ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanları: MEHMET TAYYAR, HİLMİ BAHA ORAL
16:30-18:00
11:3013:00
ONKOLOJİ
Tartışma
13:00-14:00
14:00-15:30
11:3011:50
11:5012:10
12:1012:30
12:3012:50
12:5013:00
SALON D
Oturum Başkanları: MEHMET ALİ YÜCE, ISRAEL ARUH
09:0009:15
09:1509:30
09:3009:45
09:4510:00
10:0010:15
10:1510:30
KAHVE MOLASI
PERİNATOLOJİ / USG - SANTRAL SİNİR SİSTEMİ
SAAT
09:0010:30
SERBEST BİLDİRİ OTURUMU - 3
10:30-10:45
11:30-13:00
KONUŞMACI
BURCU ERTEM
ESER US
İNCİ KAHYAOĞLU
EVRİM BOSTANCI
HATİCE TATAR AKSOY
16:3016:45
16:4517:00
17:0017:1517:30
17:3017:45
17:4518:00
Trizomi taramasında ultrasonografik belirteçler
İlk trimester DNA testi ve ultrason: Son durum
Prenatal tanıda güncel durum
NIPT zamanlaması gözden geçirilmeli mi?
Fetal ultrasonografik soft markerlere yaklaşım
Tartışma
GALA KONSERİ - BAY J ve FAZLA MESAİ ORKESTRASI
ASİSTAN OTURUMU
Oturum Başkanları: ALİ BALOĞLU, NURETTİN DEMİR
ARİF GÜNGÖREN
16:3016:50
ENTOG ve değişim programları
MUSTAFA KEMAL ÖZEL
CİHAT ŞEN
16:5017:10
TTOG yapılanması ve çalışmaları
SELÇUK ERKILINÇ
İSKENDER BAŞER
17:1017:3017:50
17:5018:00
Asistan hekimlerin güncel sorunları ve çözüm önerileri
Uzman gözüyle kadın doğum hekimliğinde karşılaşılan erken
dönem sorunlar
BAHAR YÜKSEL
LÜTFÜ ÖNDEROĞLU
MİĞRACİ TOSUN
Tartışma
YUSUF TANER KAFADAR
Download

PDF - 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi