ĠLÇESĠ
1
KOCAELİ
BAŞİSKELE
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
3
KOCAELİ
BAŞİSKELE
4
KOCAELİ
BAŞİSKELE
5
KOCAELİ
BAŞİSKELE
6
KOCAELİ
BAŞİSKELE
7
KOCAELİ
BAŞİSKELE
8
KOCAELİ
BAŞİSKELE
9
KOCAELİ
BAŞİSKELE
10
KOCAELİ
BAŞİSKELE
11
KOCAELİ
BAŞİSKELE
12
KOCAELİ
BAŞİSKELE
13
KOCAELİ
BAŞİSKELE
YÖRESĠ
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
MARKASI
Bunda De Lux
Oskar
Altobelli- Bold
Üzümlü Maraton
Lazer
Huğlu
Huğlu
Warning Maverick
Ata Arms
Ata
Ass Akkar
Leopar
GEÇĠCĠ
TEMĠNAT
(TL)
ĠLĠ
CĠNSĠ
TAHMĠNĠ
BEDELĠ
(TL)
BULUNDUĞU YER
MĠKTARI
(Adet)
SIRA
NO
SERĠ NO
ĠLAN
T.C
ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI
ĠSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ġ
H
A
GÜNÜ
L
E
SAATĠ
37849
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
09:00
46974
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
09:10
12-0601
1
75,00Tl
20,00TL 03.03.2015
09:20
11831
1
60,00TL
15,00TL 03.03.2015
09:30
54434
1
75,00TL
20,00TL 03.03.2015
09:40
986171
1
90,00TL
25,00TL 03.03.2015
09:50
966183
1
90,00TL
25,00TL 03.03.2015
10:00
MV99785B
1
115,00TL 30,00TL 03.03.2015
10:10
10/13907
1
115,00TL 30,00TL 03.03.2015
10:20
05/2686
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
10:30
A52565
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
10:40
8056
1
85,00TL
25,00TL 03.03.2015
10:50
23832
1
65,00TL
20,00TL 03.03.2015
11:00
Yıldız
Otomatik (ProfessionalMagnum)
14
KOCAELİ
BAŞİSKELE
15
KOCAELİ
BAŞİSKELE
16
KOCAELİ
BAŞİSKELE
17
KOCAELİ
BAŞİSKELE
18
KOCAELİ
BAŞİSKELE
19
KOCAELİ
BAŞİSKELE
20
KOCAELİ
BAŞİSKELE
21
KOCAELİ
BAŞİSKELE
22
KOCAELİ
BAŞİSKELE
23
KOCAELİ
BAŞİSKELE
24
KOCAELİ
BAŞİSKELE
25
KOCAELİ
BAŞİSKELE
26
KOCAELİ
BAŞİSKELE
27
KOCAELİ
BAŞİSKELE
28
KOCAELİ
BAŞİSKELE
29
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Yıldız
Otomatik (ProfessionalMagnum)
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Havalı
Tüfek
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Üssan
Altay Silver (Akkar)
Vursan
Tsunami
Huğlu
Lazer
Star G-505
Oscar Üzümlü
Kral Air Rifle
Linberta
Lanber
Hatsan (General)
Uzay
Üzümlü (Maraton)
Zirve A-500
23426
1
65,00TL
20,00TL 03.03.2015
11:10
19832
1
65,00TL
20,00TL 03.03.2015
11:20
8150524
1
105,00TL 30,00TL 03.03.2015
11:30
5119
1
105,00TL 30,00TL 03.03.2015
11:40
14-0230
1
145,00TL 40,00TL 03.03.2015
11:50
07 A 6802
1
120,00TL 30,00TL 03.03.2015
12:00
17664
1
75,00TL
20,00TL 03.03.2015
12:10
11-12140
1
60,00TL
15,00TL 03.03.2015
12:20
41501
1
Cal 5.5 MM
H-33233
1
80,00TL
20,00TL 03.03.2015
12:30
45,00TL
15,00TL 03.03.2015
12:40
99.812
1
1803-0491495-1270
1
75,00TL
20,00TL 03.03.2015
12:50
220,00TL 55,00TL 03.03.2015
13:00
4624
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
13:10
16697
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
13:20
8466
1
65,00TL
20,00TL 03.03.2015
13:30
13086
1
80,00TL 20,00TL
03.03.2015
13:40
30
KOCAELİ
BAŞİSKELE
31
KOCAELİ
BAŞİSKELE
32
KOCAELİ
BAŞİSKELE
33
KOCAELİ
BAŞİSKELE
34
KOCAELİ
BAŞİSKELE
35
KOCAELİ
BAŞİSKELE
36
KOCAELİ
BAŞİSKELE
37
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü
Havalı
Tüfek
Havalı
Tüfek
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Otomatik
Webley Royal Coma
Optima 550
Üs-san Üzümlü
Huğlu 401-A
Üs-san Üzümlü
Altay Silver
Federal Magnum
Lazer
0108 000380
1
45,00TL
15,00TL 03.03.2015
13:50
1109 00072
1
70,00TL
20,00TL 03.03.2015
14:00
24916
1
55,00TL
15,00TL 03.03.2015
14:10
98.7049
1
75,00TL
20,00TL 03.03.2015
14:20
21788
1
55,00TL
15,00TL 03.03.2015
14:30
062912
1
100,00TL 25,00TL 03.03.2015
14:40
13-0162
1
80,00TL
20,00TL 03.03.2015
14:50
12849
1
60,00TL
15,00TL 03.03.2015
15:00
1- ġube Müdürlüğümüzce mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 Sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca Kapalı zarf pazarlık
Usulü ile 03.03.2015 tarihinde saat 09:00 de Kocaeli Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğünde teĢekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- ġube Müdürlüğümüz ve kolluk kuvvetlerince el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın
almasına manisi olmadığına dair kolluk kuvvetlerinden belge getirmek ya da süresi geçmemiş yivsiz tüfek ruhsatının aslı ve fotokopisini" vermek zorundadır.
Katılımcılar ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi,satın almak istediği taĢınır mala ait geçici teminatın T.C.Ziraat Bankası Kocaeli Alemdar ġubesindeki Orman ve Su ĠĢleri
Kocaeli Döner Sermaye ĠĢletmesi adındaki TR52000100072957374873-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontu vermek.
3- Ġhale Ģartnameleri mesai saatleri içerisinde Kocaeli Orman ve Su ĠĢleri, ġube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.
4- Ġhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli sözleĢme anında yatırılacaktır. Ayrıca yükleyicinin ödeyeceği tüfek bedeli
üzerinden%18 oranında KDV hesaplanarak alınır.
5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %25 oranında geçici teminat alınacaktır. ihale baĢlama saati olan 09:00 a kadar
geçici teminat yatırılmak zorundadır.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ġhale Komisyonu gerek gördüğünde tüfeklerden herhangi birini, ihaleden çıkarabilir.
7-Ġhale Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürlüğü toplantı Salonunda yapılacaktır.
8-Ġhaleye katılmak isteyenler satılacak olan tüfekleri 26.02.2015 tarihinde saat 09:00 ile 16:30 arasında Kocaeli Orman ve Su ĠĢleri ġube
Müdürlüğümüzde görebilecekler.
9- Ġhale Sonucunda tüfekleri satın almaya hak kazanan Ģahıslardan ruhsatlarına kayıtlı tüfekleri olmayanlar ilgili kurumlardan tüfek satın
alma belgesi getirecekler.
Download

Kocaeli Şube Müdürlüğü Tarafından El Konulan Av