DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
*Kongre Kaydı ve Tam metin gönderimi ile ilgili bilgiler liste sonunda yer almaktadır.
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİNE
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ
BİLDİRİ
NO.
BİLDİRİ KONUSU ADI
YAZARLAR
STK 007
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN KIŞ TURİZM
HAREKETLERİNE ETKİLERİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Neslihan SERÇEOĞLU
Arş. Gör. Zennube IŞIK
Arş. Gör. Leyla TIRAK
STK 020
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇERÇEVESİNDE BÖLGE
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN
BÖLGE PLANLARINA YÖNELİK BİR DOKÜMAN
İNCELEMESİ
Öğr.Gör. Mehmet KESKİN
STK 022
DOĞU KARADENİZ’DE KAR SPORLARI TURİZMİ
POTANSİYELİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN CBS TABANLI BİR
YAKLAŞIM
Osman Cenk Demiroğlu
Abdullah Akbaş
STK 024
EKONOMİ Mİ EKOLOJİ Mİ? SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZMİ KONUMLANDIRMAK
Öğr.Gör. Cihan KAYMAZ
Yrd. Doç. Dr.Hakan SEZEREL
STK 025
HES'NİN SÜRÜDÜRÜLEBİLİR TURİZME ETKİLERİ:
ÇAMLIHEMŞİN ÖRNEĞİ
Buse ZORER
Yrd. Doç. Dr. Aydoğan
AYDOĞDU
STK 026
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZMİ DESTEKLEME PROJELERİNİN ÖNEMİ VE
BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Burak ERYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN
STK 031
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA
ALTERNATİF KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN
KULLANILMASI: YAYLA EVLERİ ÖRNEĞİ
Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK
Arş Gör. İbrahim ÇİFÇİ
Arş. Gör. Fazıl KAYA
STK 033
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Mİ? TURİZMDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mİ? KAVRAMSAL BİR
TARTIŞMA
Doç.Dr. Elbeyi PELİT
Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAYTOK
Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin SOYBALI
STK 036
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE ATLI SPOR: DADAY
ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Aydoğan
AYDOĞDU
STK 038
YAVAŞ ŞEHİRLERDE YAŞAYAN GENÇLERİN ÇEVRE
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ALGILARI
SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Mehmet Emre Güler
Arş. Gör. Özgür Sarıbaş
Arş. Gör. Simge Kömürcü
STK 039
CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR) AĞINA DAHİL OLAN
KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
GELİŞİMİNİN ÖNEMİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
Yarı zamanlı öğr.gör. Eda
ÇALIŞKAN ARISOY
Engin ASLAN
Doç. Dr. Gül GÜNEŞ
STK 040
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SAKİN KENT
FELSEFESİ VE YÖNETSEL SORUNLAR;HALFETİ
ÖRNEĞİ
Prof. Dr.Füsun İSTANBULLU
DİNÇER Arş. Gör.Merve
OFLUOĞLU
Arş. Gör.Merve ÖZ
STK 042
YEREL HALK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
İLİŞKİSİ: GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Zennube IŞIK
Arş. Gör. Leyla TIRAK
Arş. Gör. Neslihan SERÇEOĞLU
STK 043
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN BÖLGESEL
KALKINMAYA ETKİSİ: GÜMÜŞHANE İLİ KÜLTÜR
TURİZMİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
Okutman Zekeriya Bingöl
Öğr. Gör. Gizem Özgürel
STK 044
ZİGANA TURİZM MERKEZİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE YEREL
DESTİNASYON YÖNETİM ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr.Elif ACUNER
STK 045
TURİZM FALİYETLERİNİN FIRTINA HAVZASINDAKİ
BAZI ÇEVRESEL ETKİLERİ
Doç.Dr.Turan Yüksek
Yrd. Doç. Dr.Oğuz Kurdoğlu
Dr.Filiz Yüksek
STK 047
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL
MÜŞTERİLERİNİN SEYAHATE YORUMLARINA
YÖNELİK BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
Prof.Dr.İsmail Kızılırmak
Zaid Alrawadieh
Sabina Aghayeva
STK 048
TURİST OBJEKTİFİNDEN DOĞU KARADENIZ
BÖLGESİ SEYAHAT DENEYİMİ
Yrd. Doç. Dr. Gürel Çetin
Araş. Gör. Mehtap Balık
STK 050
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ALANINDA AĞIZDAN
AĞIZA PAZARLAMANIN KULLANILMASI:
HOSPİTALİTYCLUB AĞI ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. İhsan Türkal
Arş. Gör. Emine Şahin
STK0 51
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL
PAZARLAMA YAKLAŞIMI KAPSAMINDA YEŞİL
YILDIZ UYGULAMASI DOUBLETREE BY HILTON
AVANOS CAPPADOCIA ÖRNEĞİ
Prof.Dr.Yüksel ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Serap SERİN
KARACAER
STK 052
SOSYAL PAZARLAMA KAPSAMINDA; KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ: ZİNCİR OTEL
İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Araş.Gör.Ayşegül KUTLUK
Prof.Dr.Cevdet AVCIKURT
STK 053
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN BAKIŞ
AÇISIYLA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YER
ALAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNE İLİŞKİN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. İsmail Kızılırmak
Araş. Gör. Sema Küçükali
STK 054
EKOTURİZMİN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİNE
YÖNELİK YEREL HALKIN ALGILAMALARI: İNECE
EKOTURİZM KÖYÜ ÖRNEĞİ
Öğr.Gör.Melike KELEŞ
Doç.Dr.Elbeyi PELİT
Yrd.Doç.Dr.Yasin KELEŞ
Bilim Uzmanı Nil PELİT
STK 055
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL BİNA
SERTİFİKALARINA YÖNELİK UYGULAMALAR:
İSTANBUL GOLDEN HORN HİLTON GARDEN İNN
HOTEL LEED SERTİFİKA UYGULAMASI
Öğr.Gör. Mehmet Sedat İPAR
Doç.Dr. Lütfi ATAY
STK 100
TURİSTİK ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI:
INNSBRUCK VE GÜMÜŞHANE ŞEHİRLERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
Yrd.Doç.Dr. Bilal YALÇIN
STK 056
EKOTURİZM KAPSAMINDA SEYAHAT EDEN
TÜKETİCİLERİN ÇEVREYE DUYARLI
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: AYDER ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Evren Güçer
Öğr. Gör. Üzeyir Kement
STK 057
EKOTURİZM KAPSAMINDA TRABZON İLİNİN
DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK (YERLİ
ZİYARETÇİLER ÜZERİNE) BİR ARAŞTIRMA
Öğr.Gör. Sedat TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin
KARAMAN
STK 058
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKO TURİZM KAPSAMINDA
MİLLİ PARKLARDA ZİYARETÇİLERİN REKREASYON
FAALİYETLERİ VE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK
Çağatay AYANA
STK 069
MACERA TURİZMİNİN ÇEVRESEL ETKİSİNİ
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇELİK YETİM
Dr. Murat ÖZEKİN
STK 072
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KRUVAZİYER
TURİZMİNİN BÖLGE TURİZMİNE KATKISI: TRABZON
İLİ ÖRNEĞİ
Prof.Dr.İsmail KIZILIRMAK
Öğr.Gör.Gönül AKIN
Öğr.Gör.Gözde OĞUZBALABAN
STK 073
ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİNİN
BELİRLENMESİNDE YEREL PAYDAŞLARIN ROLÜ:
TRABZON İLİ ÖRNEĞİ
Ebru FETTAHOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zeynep MESCİ
Yrd. Doç. Dr. Muammer MESCİ
Prof. Dr. Orhan BATMAN
STK 075
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE MUTFAK
KÜLTÜRÜNÜN TURİZM ÜRÜNÜ OLARAK
KULLANIM ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: AYDER
TURİZM MERKEZİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOKİŞLER
Öğr. Gör. Dr. Ali TÜRKER
STK 077
DOĞU KARADENİZ MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN YAPILMASI
GEREKENLER
Öğr. Gör. Serkan ŞENGÜL
Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY
STK 083
YÖRESEL YİYECEKLER, TURİZM VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Yrd. Doç. Dr. Ozan KAYA
STK 084
MEVSİMSELLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
Fatma ARIN
Çiğdem OKŞİT
STK 086
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA, KURUM
(KROMNİ / KURUM) VADİSİ (GÜMÜŞHANE)
JEOTURİZM POTANSİYELİ
Doç. Dr.Raif KANDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
Güler Erüz
STK 089
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT KAVRAMI BAĞLAMINDA
YAVAŞ ŞEHİRLER (CİTTASLOW): SAKARYA
TARAKLI ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Refik Yaslıkaya
Öğrenci. Fatih Çalık
STK 090
ÇALIŞANLARIN SOSYAL TURİZM ALGISI ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÖRNEĞİ
Doç.Dr. Burhanettin ZENGİN
Erkan TÜRKSEVEN
STK 092
YAYLALI KÖYÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
POTANSİYELİNİN ANALİZİ
Ögr. Gör. Fikret GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN
Uzman Hasan GÖKÇE
STK 093
Ögr. Gör. Fikret GÖKÇE
YAYLA TURİZMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Uzman Hasan GÖKÇE
KAPSAMINDA ÇEVRESEL ETKİ BOYUTU: KAZIKBELİ
Ögr. Gör. Kazım
YAYLASI ÖRNEĞİ
KOCABOZDOĞAN
STK 094
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM GÖSTERGELERİ ARAŞTIRMASI
STK 095
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ VE KÜMELENME
İLİŞKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR
Yrd.Doç.Dr. Mine HALİS
DEĞERLENDİRME
STK 096
EKOTURİZM KAVRAMININ ÇEVREYE DUYARLI BİR
YAKLAŞIM OLARAK İRDELENMESİ
Doç.Dr.Banu BEKÇİ
Öğr. Gör. Çiğdem BOGENÇ
Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER
STK 098
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE DOĞU
KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KONAKLAMA
İŞLETMELERİNİN KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK FAALİYETLERİNE YAKLAŞIMLARI
Arş. Gör. Serap AKDU
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKDU
STK 002
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ZİNCİR OTEL
İŞLETMELERİNİN KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doç.Dr. Şaban Esen
Y.L.Öğr. Esat Kalaycıoğlu
STK 003
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE EKOTURİZM
SERTİFİKALARI
Öğr. Gör. Derya Baykal
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Çimen
STK 004
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA SEYAHAT
ACENTALARINA YÖNELİK SERTİFİKA
PROGRAMLARININ UYGULANMASI: TRAVELİFE
ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr. Özlem Güzel
Yrd.Doç.Dr. Volkan Altıntaş
STK 006
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
STRATEJİSİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE
TEORİDEN PRATİĞE
Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN
Öğr. Gör. Ömer UĞUR
STK 007
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN KIŞ TURİZM
HAREKETLERİNE ETKİLERİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Neslihan SERÇEOĞLU
Arş. Gör. Zennube IŞIK
Arş. Gör. Leyla TIRAK
Yrd.Doç.Dr. İsmail.ÇALIK
Prof.Dr.Orhan BATMAN
STK 009
TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE HALKLA
İLİŞKİLER ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ
Yrd.Doç.Dr. Cevit YAVUZ
STK 010
DONAN GÖLLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
POTANSİYELİ: ÇILDIR GÖLÜ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÇİMEN
Öğr. Gör. Gülsen ERGİNAL
STK 011
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA TERMAL OTEL
İŞLETMELERİNDE ATIK YÖNETİMİ
UYGULAMALARI: SANDIKLI ÖRNEĞİ
Yrd.Doç.Dr. Ahmet BAYTOK
Doç.Dr. Elbeyi PELİT
Y.L.Öğr. Faruk GÖKÇE
Y.L.Öğr. Yusuf GÖKÇE
STK 014
TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME: ELEŞTİREL
BİR YAKLAŞIM
Yrd. Doç. Dr. Serkan KÜNÜ
Yrd. Doç. Dr. Sertaç HOPOĞLU
STK 015
HÜKÜMET VE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA
“TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” KAVRAMI
Doç. Dr. Şaban Esen
STK 016
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN ERZİNCAN
ERGAN DAĞI KIŞ TURİZM MERKEZİ
Öğr. Gör.Erkan GÜNEŞ
Öğr. Gör.Gürkan ALAGÖZ
STK 017
YÖNETSEL BİR OLGU OLARAK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Arş.Gör. Cemal ARTUN
Yrd. Doç .Dr. Onur AKBULUT
STK 018
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ ELEŞTİREL BİR
ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOKİŞLER
Arş. Gör. Elvan ÇOKİŞLER
STK 019
TURİZM ETİK İLKELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Öğrenci.Serdar CEYLAN
Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU
STK 021
GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI
SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON MODELİ ÖNERİSİ
Arş. Gör. Halil KORKMAZ
Arş. Gör. Serdar SÜNNETÇİOĞLU
Doç. Dr. Ferah ÖZKÖK
STK 023
GELİŞMEKTE OLAN BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ: KONAKLI VE
KANDİLLİ (ERZURUM)
Yrd. Doç. Dr. Salih BİRİNCİ
Arş. Gör. Çağlar Kıvanç KAYMAZ
STK 027
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
REKABETÇİ TURİZM POLİTİKALARI
Yrd. Doç. Dr. Metin Aksoy
STK 029
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMEOLAN
ETKİLERİ - TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Engin ASLAN
Doç. Dr. Gül GÜNEŞ
STK 030
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME BAKIŞ AÇISI: BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
Öğr.Gör. Gürkan ALAGÖZ
Öğr.Gör. Erkan GÜNEŞ
Öğr.Gör. Abdullah USLU
STK 035
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK
JEOTURİZM: KAPSAM VE İÇERİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÇİMEN
STK 041
GÜMÜŞHANE İLİNDE BULUNAN KORUNAN
ALANLARIN REKREASYONEL KULLANIMI VE
TURİZM POTANSİYELİ
M. Said FİDAN
Öğr.Gör.Mehmet ÖZ
Öğr.Gör. Hakan ADANUR
STK 046
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİNİN RİZE TURİZMİNE
OLASI ETKİLERİ
Doç.Dr.Turan Yüksek
Dr.Filiz Yüksek
STK 049
AYDER KARDAN ADAM ŞENLİKLERİ’NİN
ETKİLERİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Özge GÜDÜ
DEMİRBULAT
Öğr. Gör. Gencay SAATÇİ
STK 059
BÖLGESEL KALKINMADA YAYLA TURİZMİNİN
ETKİLERİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Nilgün BİLİCİ
Arş. Gör. Zennube IŞIK
STK 060
ALTERNATİF TURİZM VE ERZURUM İLİNİN
ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN
BELİRLENMESİ
Arş. Gör. Leyla TIRAK
Arş. Gör. Neslihan SERÇEOĞLU
Arş. Gör. Zennube IŞIK
STK 061
KIRSAL TURİZM ETKİNLİKLERİ, TÜR VE
SINIFLANDIRMA
Arş.Gör. Hüseyin PAMUKÇU
Arş.Gör. Eser Gemici
Arş.Gör. Bengül SAMGAR
Yrd. Doç. Dr. Aydoğan
AYDOĞDU
STK 062
SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TURİZMİ: ARTVİN BOZ
AYI GÖZLEMCİLİĞİ
Öğr. Gör. Çağdaş Turan
Öğr. Gör. Serap Özdemir Güzel
STK101
SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON PAZARLAMASI;
GÜMÜŞHANE İÇİN MODEL ÖNERİSİ
Yrd. Doç. Dr. Uğur AKDU
Arş. Gör. Serap AKDU
STK 065
MEDİKAL TURİZM ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
ÇALIŞMASI: TRABZON – BANGKOK ÖRNEĞİ
Araş. Gör. Ali Köstepen
STK 067
FESTİVALLERİN KATILAN ZİYARETÇİLER ÜZERİNE
ETKİLERİ:ALAÇATI OT FESTİVALİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Esin ÖZKAN
Araş. Gör. Samet Can CURKAN
Engin Can SARAK
STK 068
FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ AKTİVİTESİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE REKABETÇİLİK ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇELİK-YETİM
Yrd. Doç. Dr. Onur AKBULUT
STK 070
EKOLOJİK TURİZİM VE ZİGANA DOĞA OKULU
UYGULAMASI
Savaş AYDIN
STK 071
FESTİNA LENTE: ERZİNCAN KENT TURİZMİ SON
DURUM İNCELEMESİ
Arş. Gör.Muhammet Negiz
Neslihan Büşra Koç
Tuğba Atış
STK 076
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ARACI OLARAK
GASTRONOMİK MİRAS: ADANA VE MERSİN İLLERİ
ÖRNEĞİ
Prof Dr. Kemal BİRDİR
Yrd. Doç. Dr. Uysal YENİPINAR
Arş. Gör. Sıla KARACAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Sevda Sahilli
BİRDİR
STK 079
KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ARDANUÇ
ÖRNEĞİ (ARTVİN)
Doç. Dr. Zeki KODAY
Leman ALBAYRAK
Arş. Gör. Çağlar Kıvanç KAYMAZ
BİR SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ
OLARAK GELENEKSEL TÖREN KEŞKEĞİ
İNCELEMESİ
Öğr.Gör. Kürşat BAŞKAN
Prof.Dr.Cevdet AVCIKURT
STK 081
SOMUT VE SOYUT KÜLTÜREL MİRAS ÖGELERİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ
Arş.Gör. Bengül SAMGAR
Arş.Gör. Hüseyin PAMUKÇU
Yrd. Doç. Dr. Aydoğan
AYDOĞDU
STK 082
BEŞ YILDIZLI OTEL YÖNETİCİLERİNİN SOMUT
OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS FARKINDALIĞI –
MARMARİS ÖRNEĞİ
Öğr.Gör.Sedat DEĞİŞGEL
Okt.Zekeriya BİNGÖL
Öğr.Gör.Selma TATAR
STK 085
JEOTURİZM VE GÜMÜŞHANE’NİN POTANSİYELİ
Doç. Dr.Raif KANDEMİR
Mutlu GÜRLER
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
STK 087
GÜMÜŞHANE’DEN GEÇEN TARİHİ YOLLARIN, İLİN
TANITIMI VE TURİZMİ İÇİN KULLANIM
POTANSİYELİ
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
Araş.Gör. Selçuk ERBAŞ
Doç. Dr.Raif KANDEMİR
İmdat YILMAZ
STK 088
GÜMÜŞHANE TURİZMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
HAVZA BAZLI YAKLAŞIM
Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERÜZ
Araş.Gör. Selçuk ERBAŞ
Doç. Dr.Raif KANDEMİR
İmdat YILMAZ
STK 099
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA
İŞLETMELERDE
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ
Araş.Gör. Mehmet Halit AKIN
STK 080
BİLGİLENDİRME
Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi için kesin kayıt tarihi
05.03.2015’dir. Kayıt ücretini web sitemizde yer alan hesap numarasına yatırabilirsiniz.
Kongre kayıt bedelinin ödendiğini gösteren banka makbuzunu (e-dekont veya pdf formatında
tarayarak) ve Kayıt Formunu doldurarak [email protected] adresine gönderdiğinizde
kongre kaydınız tamamlanmış olacaktır. Kayıt tamamlandıktan sonra bilgilendirme ve onay epostası tarafınıza gönderilecektir. Kongre hizmetlerinden yararlanacak olan tüm katılımcıların,
kongre kayıt ücreti ödemesi ve ayrı bir kayıt formu doldurması gerekmektedir.
Bir yazar, bir katılım bedeli ile tek yazarlı iki bildiriyle kongremize katılabilir ve farklı
saatlerde bildirilerin sunumunu yapabilir. Ayrıca, bir yazar bir katılım bedeli ile çok yazarlı
birden fazla bildiri ile kongremize katılabilir, ancak bu bildirilerden en fazla iki tanesinin
sunumunu yapabilir.
Kesin kaydını yaptıran katılımcılarımıza Nisan ayı içerisinde onaylı “Kongre Davet
Mektubu (Kabul Yazısı) ve Katılım Bedeli Alındı Belgesi” e-posta yoluyla gönderilecektir.
Tam metin için son gönderme tarihi 30.03.2015’dir. Bildiri tam metnini ve öz
yazımlarını web sitemizde yer alan kurallara uygun olarak göndermeniz önemle rica
edilmektedir. Tam metin yazım kurallarına web sitemizde yazım kuralları bölümünden
ulaşabilirsiniz.
Kongre Web Sitesi: http://stk2015.gumushane.edu.tr/index/
Kongre Kayıt: http://stk2015.gumushane.edu.tr/kayit/
Yazım Kuralları: http://stk2015.gumushane.edu.tr/yazimkurallari/
Download

doğu karadeniz bölgesi sürdürülebilir turizm kongresi kabul edilen