YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü
Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi
Seri ve Paralel Bağlı Pompalar Deney Raporu
Laboratuvar Tarihi
:
Numara:
Adı Soyadı:
Laboratuvarı Yöneten
:
Grup/Alt Grup: ...... / ......
Laboratuvar Yeri
: E-1 Blok – Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı
Laboratuvar Adı
: Seri ve Paralel Bağlı Pompaların İncelenmesi
Konu
: Seri ve Paralel Bağlı Pompaların İncelenmesi ve Karakteristik
Eğrilerin Oluşturulması
Kullanılan Cihaz Donatım ve Malzemeler:
-
Seri-paralel bağlı pompa test düzeneği
İstenenler:
-
Tek pompa karakteristik eğrisinin elde edilmesi
Seri ve paralel bağlı pompa karakteristik eğrilerinin elde edilmesi
Elde edilen üç karakteristik eğrinin karşılaştırması
Deneyin Yapılışı:
-
Test düzeneğinde yer alan vanalar uygun şekilde konumlandırılarak tek pompa, seri
bağlı pompa ve paralel bağlı pompa için ölçümler yapılarak karakteristik eğriler
çıkarılır.
Yorum ve Sonuç:
Download

Pompa Deneyi - Lab. Föyü - Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar