T.C
BURDUR VALİLİĞİ
ERCAN AKIN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
28.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
09B
09C
09D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
1
BEDF1/A.ÇA
BİYF1/M.İN
TRHF1/M.YA
FİZF1/F.BE
MATF2/N.AV
TEF2/R.ÇO
BİYF2/A.DO
COĞF2/H.Şİ
FELF1/O.Çİ
MATF3/Y.CE
3
MATF1/N.AV
FİZF1/F.BE
PHSF5/O.Çİ
BİYF1/M.İN
KİMF2/Y.DE
COĞF2/H.Şİ
FZUYG2/S.SÖ
DVAF2/R.ÇO
KİMF3/S.KA
İTAF3/M.YA
2
4
5
6
BEDF1/A.ÇA
BİYF1/A.DO
KİMF1/Y.DE
KİMF1/S.KA
MATF1/M.GÜ
MATF1/M.GÜ
MATF1/İ.OR
PHSF5/O.Çİ
FİZF1/S.SÖ
COĞF1/H.Şİ
MATF1/Y.CE
MATF1/Y.CE
MATF2/N.AV
FİZF2/S.SÖ
DVAF2/U.DE
KİMF2/Y.DE
BİYF2/M.İN
FİZF2/F.BE
FZUYG2/S.SÖ
DVAF2/U.DE
TEF2/M.ÇI
BİYF2/M.İN
BEDF2/A.ÇA
BEDF2/A.ÇA
FELF1/O.Çİ
MATF3/İ.OR
MATF3/İ.OR
İTAF3/M.YA
TEF3/R.ÇO
BİYF3/A.DO
7
PHSF5/O.Çİ
COĞF1/H.Şİ
BYDF1/S.KU
TRHF1/M.YA
TEF2/R.ÇO
MATF2/M.GÜ
DİNF2/M.KA
FİZF2/F.BE
İYDF3/S.KI
FİZF3/S.SÖ
9
DİNF1/M.KA
BEDF1/A.ÇA
KİMF1/Y.DE
TEF1/R.ÇO
BYDF2/H.SA
TRHF2/M.YA
İYDF2/S.KI
BYDF2/S.KU
GEOF3/N.AV
BEDF3/E.KE
8
10
PHSF5/O.Çİ
BEDF1/A.ÇA
BYDF1/S.KU
TEF1/R.ÇO
BYDF2/H.SA
MATF2/M.GÜ
İYDF2/S.KI
TRHF2/M.YA
GEOF3/N.AV
BEDF3/E.KE
11
12
Gün
09A
09B
09C
09D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
1
TEF1/M.ÇI
İYDF1/S.KI
BİYF1/A.DO
DVAF1/U.DE
TEF2/R.ÇO
FZUYG2/F.BE
TRHF2/M.YA
MATUYG/Y.CE
BİYF3/M.İN
KİMF3/Y.DE
3
KİMF1/Y.DE
BYDF1/H.SA
MATF1/İ.OR
MATF1/Y.CE
FİZF2/S.SÖ
BİYF2/M.İN
TEF2/M.ÇI
FİZF2/F.BE
İTAF3/M.YA
İYDF3/S.KI
2
S
a
l
ı
09A
Sınıflar Bazında Toplu Program
4
5
6
FİZF1/S.SÖ
BYDF1/H.SA
BYDF1/H.SA
İYDF1/S.KI
MATF1/M.GÜ
FİZF1/F.BE
MATF1/İ.OR
DVAF1/U.DE
TRHF1/M.YA
KİMF1/S.KA
FİZF1/F.BE
SAĞF1/M.İN
TEF2/R.ÇO
İYDF2/S.KI
İYDF2/S.KI
FZUYG2/F.BE
BİYF2/M.İN
DVAF2/U.DE
TEF2/M.ÇI
MATF2/İ.OR
MATF2/İ.OR
MATUYG/Y.CE
S.BDEN/A.ÇA
S.BDEN/A.ÇA
BİYF3/M.İN
İTAF3/M.YA
GEOF3/N.AV
KİMF3/Y.DE
BYDF3/S.KU
BYDF3/S.KU
7
DVAF1/R.ÇO
DVAF1/U.DE
BYDF1/S.KU
İYDF1/S.KI
MATF2/N.AV
BYDF2/H.SA
KİMF2/S.KA
TRHF2/M.YA
FİZF3/F.BE
BİYF3/A.DO
9
MATF1/N.AV
TEF1/M.ÇI
TEF1/R.ÇO
BYDF1/S.KU
BİYF2/A.DO
TRHF2/M.YA
SBED2/A.ÇA
KİMF2/S.KA
BYDF3/H.SA
DVAF3/U.DE
8
10
TRHF1/M.YA
TEF1/M.ÇI
TEF1/R.ÇO
İYDF1/S.KI
MATF2/N.AV
BYDF2/H.SA
SBED2/A.ÇA
FZUYG2/F.BE
KİMF3/S.KA
BİYF3/A.DO
11
12
Gün
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
09C
09D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
BİYF1/M.İN
BYDF1/S.KU
SESF2/H.Şİ
TRHF2/M.YA
TEF2/R.ÇO
BİYF2/A.DO
MZSF3/E.TU
DİNF3/M.KA
MATF3/Y.CE
3
BYDF1/H.SA
TRHF1/M.YA
TDBF5/M.KA
MATF1/Y.CE
COĞF2/H.Şİ
FİZF2/F.BE
MATF2/İ.OR
KİMF2/S.KA
TSEF3/A.ÇA
FİZF3/S.SÖ
2
4
5
6
TEF1/M.ÇI
BİYF1/A.DO
BİYF1/A.DO
BİYF1/M.İN
TRHF1/M.YA
SESF2/H.Şİ
BYDF1/S.KU
COĞF1/H.Şİ
MATF1/İ.OR
KİMF1/S.KA
MATF1/Y.CE
TEF1/R.ÇO
FZUYG2/S.SÖ
S.BDEN/A.ÇA
S.BDEN/A.ÇA
TEF2/R.ÇO
MATF2/M.GÜ
MATF2/M.GÜ
BİYF2/A.DO
MATF2/İ.OR
FİZF2/S.SÖ
MZSF3/E.TU
BİYF2/M.İN
BİYF2/M.İN
TSEF3/A.ÇA
FİZF3/F.BE
FİZF3/F.BE
MATF3/Y.CE
FİZF3/S.SÖ
DİNF3/M.KA
7
FİZF1/S.SÖ
BYDF1/H.SA
DİNF1/M.KA
BYDF1/S.KU
BİYF2/A.DO
BEDF2/A.ÇA
MZSF3/E.TU
MATF2/Y.CE
KİMF3/S.KA
GEOF3/İ.OR
9
REH/S.SÖ
REH/M.ÇI
REH/A.DO
REH/Y.CE
REH/H.Şİ
REH/H.SA
REH/S.KU
REH/S.KA
REH/İ.OR
REH/O.Çİ
8
10
COĞF1/H.Şİ
BYDF1/H.SA
FİZF1/S.SÖ
BYDF1/S.KU
BİYF2/A.DO
BEDF2/A.ÇA
MZSF3/E.TU
MATF2/Y.CE
KİMF3/S.KA
GEOF3/İ.OR
11
Gün
09A
09B
09C
09D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
1
İYDF1/S.KI
TEF1/M.ÇI
SESF2/H.Şİ
BYDF1/S.KU
MATF2/N.AV
KİMF2/Y.DE
TRHF2/M.YA
MATF2/Y.CE
DVAF3/U.DE
BİYF3/A.DO
3
COĞF1/H.Şİ
BYDF1/H.SA
BEDF1/A.ÇA
BİYF1/M.İN
FZUYG2/S.SÖ
MATUY2/M.GÜ
KİMF2/S.KA
FZUYG2/F.BE
TEF3/M.ÇI
GEOF3/İ.OR
2
4
5
6
İYDF1/S.KI
MATF1/N.AV
MATF1/N.AV
KİMF1/S.KA
BYDF1/H.SA
MATF1/M.GÜ
BEDF1/A.ÇA
BİYF1/A.DO
BİYF1/A.DO
BYDF1/S.KU
BİYF1/M.İN
COĞF1/H.Şİ
MATF2/N.AV
FZUYG2/S.SÖ
TRHF2/M.YA
MATUY2/M.GÜ
İYDF2/S.KI
İYDF2/S.KI
FİZF2/S.SÖ
MATF2/İ.OR
MATF2/İ.OR
MATF2/Y.CE
FZUYG2/F.BE
TEF2/M.ÇI
TEF3/M.ÇI
BEDF3/A.ÇA
BEDF3/A.ÇA
KİMF3/Y.DE
MATF3/Y.CE
FİZF3/S.SÖ
7
BYDF1/H.SA
SAĞF1/M.İN
MATF1/İ.OR
TRHF1/M.YA
DİNF2/M.KA
FZUYG2/F.BE
BYDF2/S.KU
COĞF2/H.Şİ
S.TED/U.DE
İYDF3/S.KI
9
TRHF1/M.YA
TDBF5/M.KA
DVAF1/U.DE
BEDF1/A.ÇA
BYDF2/H.SA
MHSF2/R.AK
COĞF2/H.Şİ
İYDF2/S.KI
BİYF3/M.İN
BYDF3/S.KU
8
10
BYDF1/H.SA
DİNF1/M.KA
MATF1/İ.OR
BEDF1/A.ÇA
COĞF2/H.Şİ
MHSF2/R.AK
BYDF2/S.KU
İYDF2/S.KI
FİZF3/F.BE
DVAF3/U.DE
11
12
Gün
09A
09B
09C
09D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
1
MATF1/N.AV
COĞF1/H.Şİ
KİMF1/Y.DE
PHSF5/O.Çİ
MZSF3/E.TU
DİNF2/M.KA
DVAF2/U.DE
TEF2/M.ÇI
BİYF3/M.İN
TEF3/R.ÇO
3
SAĞF1/A.DO
BYDF1/H.SA
BYDF1/S.KU
DVAF1/U.DE
KİMF2/Y.DE
COĞF2/H.Şİ
BEDF2/A.ÇA
DVAF2/R.ÇO
MATF3/İ.OR
FELF1/O.Çİ
2
C
u
m
a
09B
TEF1/M.ÇI
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
09A
1
4
5
6
MATF1/N.AV
BYDF1/H.SA
BYDF1/H.SA
BYDF1/H.SA
MATF1/M.GÜ
MATF1/M.GÜ
BYDF1/S.KU
TEF1/R.ÇO
SAĞF1/A.DO
PHSF5/O.Çİ
DİNF1/M.KA
TDBF5/M.KA
MZSF3/E.TU
MATUY2/N.AV
MATUY2/N.AV
DVAF2/U.DE
SBED2/A.ÇA
SBED2/A.ÇA
BEDF2/A.ÇA
FZUYG2/S.SÖ
COĞF2/H.Şİ
TEF2/M.ÇI
BYDF2/S.KU
BYDF2/S.KU
MATF3/İ.OR
TEF3/M.ÇI
DVAF3/U.DE
TEF3/R.ÇO
FELF1/O.Çİ
KİMF3/Y.DE
7
SESF2/H.Şİ
PHSF5/O.Çİ
İYDF1/S.KI
BYDF1/S.KU
DVAF2/U.DE
MATF2/M.GÜ
MATUYG/İ.OR
MATF2/Y.CE
BYDF3/H.SA
S.TED/R.ÇO
9
DVAF1/R.ÇO
DVAF1/U.DE
COĞF1/H.Şİ
MATF1/Y.CE
BEDF2/A.ÇA
BYDF2/H.SA
BYDF2/S.KU
DİNF2/M.KA
İYDF3/S.KI
MZSF3/E.TU
8
10
TDBF5/M.KA
PHSF5/O.Çİ
11
12
BURDUR ERCAN AKIN FEN LİSESİ
İYDF1/S.KI
BYDF1/S.KU
BEDF2/A.ÇA
MATF2/M.GÜ
MATUYG/İ.OR
MATF2/Y.CE
BYDF3/H.SA
MZSF3/E.TU
T.C
BURDUR VALİLİĞİ
ERCAN AKIN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
28.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
11C
2
4
TEF4/M.ÇI
BİYF4/A.DO
İYDF4/S.KI
FİZF4/F.BE
5
İYDF4/S.KI
6
12B
DVAF4/U.DE
MATF4/M.GÜ
3
TEF4/M.ÇI
KİMF4/S.KA
KİMF4/S.KA
7
KİMF4/Y.DE
BYDF4/N.İŞ
9
SESF4/H.Şİ
FİZF4/S.SÖ
8
KİMF4/Y.DE
10
BYDF4/N.İŞ
11
12
Gün
1
11C
2
12A
4
MATF4/N.AV
BİYF4/A.DO
GEOF4/M.GÜ
KİMF4/Y.DE
5
GEOF4/Y.CE
6
12B
BYDF4/N.İŞ
BİYF4/A.DO
3
S
a
l
ı
12A
Sınıflar Bazında Toplu Program
MATF4/N.AV
FİZF4/S.SÖ
FİZF4/S.SÖ
7
BEDF4/E.KE
TEF4/M.ÇI
9
İYDF4/S.KI
BYDF4/N.İŞ
8
BEDF4/E.KE
10
DVAF4/U.DE
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
4
TEF4/M.ÇI
GEOF4/M.GÜ
GEOF4/Y.CE
6
12B
MATF4/N.AV
TEF4/M.ÇI
5
MATF4/N.AV
KİMF4/S.KA
DİSF4/M.YA
7
MATF4/M.GÜ
BİYF4/M.İN
9
REH/Y.DE
REH/M.İN
8
MATF4/M.GÜ
10
BİYF4/M.İN
11
Gün
1
11C
2
12A
4
BİYF4/M.İN
KİMF4/Y.DE
DVAF4/U.DE
KİMF4/Y.DE
5
TRFF4/M.İN
6
12B
FİZF4/F.BE
FİZF4/F.BE
3
TRFF4/A.DO
KİMF4/S.KA
KİMF4/S.KA
7
DİNF4/A.AK
BEDF4/E.KE
9
BYDF4/N.İŞ
DİNF4/A.AK
8
BYDF4/N.İŞ
10
BEDF4/E.KE
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
12A
FİZF4/F.BE
FİZF4/F.BE
3
12
P
e
r
ş
e
m
b
e
11C
4
5
6
11C
12A
12B
BİYF4/A.DO
İYDF4/S.KI
MATF4/M.GÜ
FİZF4/S.SÖ
BİYF4/A.DO
DVAF4/U.DE
TEF4/M.ÇI
7
8
9
10
11
12
BURDUR ERCAN AKIN FEN LİSESİ
FİZF4/S.SÖ
BİYF4/M.İN
BİYF4/M.İN
Download

T.C BURDUR VALİLİĞİ ERCAN AKIN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ