ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT
2. Doğum Tarihi: 15.04.1975
3. Ünvanı: Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Mimarlık
Karadeniz Teknik Üniversitesi
1997
Y.Lisans
Mimarlık-Mimari Tasarım
İstanbul Teknik Üniversitesi
2001
Doktora
Mimarlık-Mimari Tasarım
İstanbul Teknik Üniversitesi
2007
5. Akademik Ünvanlar:
Ocak 2002-Eylül 2007 Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi
Eylül 2007-Eylül 2008 Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yarı zamanlı Öğr.Gör.
Eylül 2008-.... Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tam zamanlı Yardımcı Doçent
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings)
basılan bildiriler

Unlü, A., Edgü, E., Cimsit, F., Salgamcıoğlu, M., Garip, E., "Interface of Indoor
and Outdoor Spaces in Buildings: A Syntactic Comparison of Architectural Schools
in Istanbul ", 7th International Space Syntax Symposium, School of Architecture
and Built Environment KTH Stockholm, 8-11 June 2009

Arıdag, L., Cimsit, F., Özdemir, S., S., Korur, N., Z., STUDIO ‘bdytrcs-plc’:
Body-Trace0-Space-Place, Lıvenarch IV, 4th International Congress Lıveable
Envıronments And Archıtecture, 9-11 July 2009, Trabzon

Cimşit, F., ‘Housing As An Invısıble Boundary Regulatıon In Uchısar;
Cappadocıa’, “Doctoral Studies on Housing” Joint Symposium organized by
HERA-C and HREC, 20-22 June 2008, Eastern Mediterranean University,
Gazimağusa, North

Güney D., Cimşit, F., “Experimentaiıon Versus Ready-Knowledge”, Designtrain
Congress Trailer II, 05-07 June 2008, European League of Institutes of the Arts
(ELIA), Amsterdam, Netherlands (bildiri kitabında basılmıştır)

Güney D., Yildirim, S., Cimşit, F.,
“Thinking on Teaching”, , Designtrain
Congress Trailer I, 10-12 May 2007, European League of Institutes of the Arts
(ELIA), Amsterdam, Netherlands (bildiri kitabında basılmıştır)

Edgü, E., Cimsit, F., Ünlü, A., “Settlement Identity of the Newcomers in Istanbul
Islands”, IAPS 18 Evaluation in Progress, Sempozyum Bildirisi, Vienna,
2004,(bildiri özeti cd’de basılmıştır) ISBN 3-85437-263-9

Edgü, E., Unlu, A., Cimsit, F., “Environmental Quality as A Determinant of
Functional Occupancy”, IAPS 18 Evaluation in Progress, Poster Sunusu, Vienna,
2004, (poster sunuşu) (bildiri özeti cd’de basılmıştır) ISBN 3-85437-263-9

Cimşit, F., Edgü, E., Ünlü, A., “A Cultural Comparative Analysis of Two Villages
in Storm Valley, Rize”, IAPS 17 Culture, Quality of Life & Globalization,
Sempozyum Bildirisi, A Coruna, 2002, (bildiri özeti sempozyum kitabında
basılmış, tam metin seçilmiş bildirilerle ayrıca kitap olarak basılmıştır; bkz 7.3)
ISBN 932694-1-7
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Cimşit, F., Edgü, E., Ünlü, A.,
“A Cultural Comparative Analysis of Two
Villages in Storm Valley, Rize”, Culture, Environmental Action, and Sustainability,
García Mira, R. / Sabucedo Cameselle, J.M. / Martínez, J.R. (Ed.,)
Hogrefe&Huber, 2002,s.231-243 ISBN 0-88937-282-9
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cimşit, F., Ünlü, A., ‘Uçhisar ‘Tepe Yerleşmesi’ Konut Morfolojisinde PsikoSosyal Alan Etkisi ve Dizimsel Analizi’, itü dergisi/a (basım aşamasında)
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Cimşit, F.,
“Yöresel Mimaride Yeni Ev Kavramı Üzerine Karşılaştırmalı Bir
Çalışma”, Konut Değerlendirme Sempozyumu, İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi
Yayınları, İstanbul, 2005, (bildiri kitabında basılmıştır) ISBN 975-561-263-7
7.6. Diğer Yayınlar

Yıldırım Özgencil S., Güney D., İstanbul Topoğrafyaları / Topographies Of
Istanbul Zeytinburnu, Beykent Üniversitesi Yayınları, 2005, (Harita Çizimleri
Cimşit F.) ISBN 975-6319-01-1
8. Projeler

Ünlü, A, Edgü, E., Cimşit, F., Şalgamcıoğlu, M., İstanbul Deniz Müzesi Ulusal
Mimari Proje Yarışması, 2005 (Son turda elendi)

Yıldırım, S.(Proje Yürütücüsü), “İstanbul’un Depreme Hazırlık Sürecinde,
Zeytinburnu Pilot Projesi Çerçevesinde Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Tarihi Ve
Kültürel Varlıklar İle Mimari Mirasın Tespiti, Korunması Ve Değerlendirilmesine
Yönelik Araştırma Projesi” , 2004

Ünlü, A.(Proje Yürütücüsü), “Avrupa Birliği Uyum Programları Kapsamında
Pilot Bölge Olarak Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı
Rehabilitasyonu Projesi”, İ.T.Ü. Çevre ev Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi,
2003
9. İdari Görevler

Değerlendirme ve İntibak Komisyonu Üyeliği

Staj Komisyon Üyeliği

Tasarım Atölyeleri Esaslarını Hazırlama Komisyon Üyeliği

Bitirme Projesi Esaslarını Hazırlama Komisyon Üyeliği
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler


IAPS International Association for People-Environment Studies
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Öğrenci
Yıl
2007-2008
2007-2008
2008-2009
Sayısı
Güz
Bahar
Güz
Temel Tasarım (Basic Design I)
6-4
54
İletişim Teknikleri(Communication Media I)
6-4
45
Mimari Tasarım I (Architectural Design I)
8-5
30
Mimari Tasarım II (Architectural Design II)
8-5
8
Konut Morfolojisi (Housing Morphology)
2-2
14
Tasarım Çalışmaları II(Design Studies II)
6-4
54
İletişim Teknikleri II(Communication Media II)
6-4
29
Mimari Tasarım I(Architectural Design I)
8-5
15
Mimari Tasarım II (Architectural Design II)
8-5
29
Temel Tasarım (Basic Design I)
6-4
54
Tasarım Çalışmaları (Design Studies II)
8-5
11
Mimari Tasarım I (Architectural Design I)
8-5
15
İnsan Çevre Etkileşimi (Environmental Human
2-0
32
Konut Morfolojisi (Housing Morphology)
2-0
12
Tasarım Çalışmaları-Mimarlık (Design Studies
6-4
40
6-4
42
Mimari Tasarım II (Architectural Design II)
8-5
12
Yüksek
4-0
4
Interaction)
II)
Tasarım Çalışmaları –İç Mimarlık (Design
2008-2009
Bahar
Studies II)
Lisans:
Çevresel
(Environmental Pyschology)
Psikoloji
13.


Diğer (Uluslar arası Çalıştaylar)
International Summer School 2004-Beykent University-Istanbul; Organizasyon
Sekreterliği
Internatıonal
Summer
School
Alghero,
5th
–
13th
September
The urban explosion Governing urban development Is the Mediterranean City
disappearing? Managing urban development, Sassari Üniversitesi Mimarlık
Bölümü, Alghero, (Erasmus Öğretim Üyesi Değişimi Kapsamında )
Download

Yrd.Doç.Dr. Fitnat ÇİMŞİT KOŞ