HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 35 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir. Teklifler en
geç
Teklifler en geç 12.03.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
İçinde akaryakıt, fuel-oil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin demontaj çalışmaları esnasında her
türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu koşullara
itirazda bulunamaz.
Beton direk, beton köprü ve beton travers hurdalarının, ilgili kuruluşun
uygun görmesi halinde; ilgili kuruluş yetkilileri ile MKE hurda İşletme Müdürlüğü
yetkili elemanının mutabık kalacağı miktar üzerinden teslimatı yapılacak olup; bu
miktar faturaya esas olacaktır. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise, mevcut
malzeme kantardan tartılarak teslim edilecektir. İlgili kuruluşun müsaade etmesi
halinde alıcı firma malzemeyi yerinde kırabilir, müsaade edilmemesi durumunda ise
mevcut haliyle teslim almak zorundadır. Çıkacak molozların sahadan taşınmasından
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
2014YERSAT1455
Miktar
5.000
Geçici Teminat
KG
500,00 TL
Çekim Süresi
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
İZMİR TEİAŞ 3. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA ÜNİVERSİTESİ TRAFO MERKEZİ
AHŞAP HURDASI
MALZEME TOMRUK,PALET,SUNTA,SANDIK,MAKARA,DOLAP,AĞAÇ DALLARI VB.HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1457
2.000
KG
500,00 TL
İSTANBUL KKK 1. ORDU KOM.LIĞI METRİS KIŞLASI
AHŞAP HURDASI
MALZEME MUHTELİF AHŞAP VE PALET HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE
DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1467
3.000
KG
500,00 TL
GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ŞANTİYE SAHASI VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASI
AHŞAP HURDASI
MALZEME SUNTA,MASA, ETEJER, DOLAP VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1470
2.000
KG
500,00 TL
OSMANİYE KKK 25. MÜHİMMAT BÖLÜK KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP SANDIK VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1537
7.500
KG
500,00 TL
GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP KOLTUK HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1539
6.000
KG
500,00 TL
BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ
AHŞAP HURDASI
MALZEME DOLAP, MASA VB. OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR
ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1558
2.000
KG
500,00 TL
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME DOLAP, MASA, SANDALYE VB. HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1559
10.000
KG
1.000,00 TL
KARAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
AHŞAP HURDASI
MALZEME DOLAP, MASA, SUNTA, PALET VB. HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1560
16.000
KG
1.000,00 TL
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME DOLAP, MASA, SUNTA, PALET VB. HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1561
10.000
KG
500,00 TL
MUŞ KKK 35. MÜHİMMAT BÖLÜK KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME KIRIK VAZİYETTE MÜHİMMAT SANDIĞI VB. HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2
12.03.2015 14:00
Perşembe
2014YERSAT1612
4.000
KG
1.000,00 TL
8
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
10
İş Günü
ERZİNCAN KKK 3. ORDU KARARGAH DESTEK KOM.LIĞI'NA BAĞLI BERKÖZ KIŞLASI SAHASI
AHŞAP HURDASI
MALZEME 7 AYRI BİRLİKTE BULUNAN AĞAÇ , TAHTA KIRPINTILARI VE KESİLECEK 135 ADET AĞAÇ (129
ÇAM, 6 ADET KAVAK ) HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN KESİM- SÖKÜMÜ YÜKLEME, NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1615
10.000
KG
750,00 TL
ERZİNCAN KKK 53. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME TAHTA SANDIK, KONTRAPLAK VE AĞAÇ KIRPINTILARINDAN OLUŞMAKTADIR. SAHA TEMİZLİĞİ
ESASTIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1626
8.000
KG
1.500,00 TL
AFYONKARAHİSAR HKK HAVA MEYDAN KOM.LIĞI
BEZLİ BANT LASTİĞİ HURDASI
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 07 02 17 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR. SÖZ KONUSU BANTLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ
KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN
YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1665
15.000
KG
1.000,00 TL
KARS DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME TAKRİBİ 15.000 KG AHŞAP (AHŞAP ÇATI MALZEMESİ , KAPI , PENCERE VB.) HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1670
4.000
KG
750,00 TL
TEKİRDAĞ/ÇORLU KKK 43. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME TAHTA SANDIK PARÇALARI, SUNTA PARÇALARI, MAKARA, PALET VB. HURDALARDAN
OLUŞMAKTADIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1706
3.000
KG
750,00 TL
İSTANBUL KKK HARP AKADEMİLERİ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME ODUN, PALET, AHŞAP MOBİLYA VB. HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1726
3.000
KG
500,00 TL
KONYA AKŞEHİR T TİPİ AÇIK CEZAEVİ İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP (BRİKET ALTLIĞI) HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE
DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1741
3.000
KG
500,00 TL
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY KKK 13. MÜHİMMAT BÖLÜK KOM.LIĞI
KAĞIT PÜSÜS HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME,NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1742
35.000
KG
3.000,00 TL
TEKİRDAĞ/ÇERKEZKÖY KKK 13. MÜHİMMAT BÖLÜK KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP SANDIK HURDASINDAN OLUŞLMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
3
12.03.2015 14:00
Perşembe
2014YERSAT1746
20.000
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
5
İş Günü
10
İş Günü
10
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
8
İş Günü
20
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
AMASYA MERZİFON 5. ANA JET ÜS KOM.LIĞI
AHŞAP VE AHŞAP MOBİLYA HURDASI
MALZEME KONTRAPLAK, MASA, DOLAP, KOLTUK VB. HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1759
15.000
KG
1.000,00 TL
NİĞDE/BOR KKK 7. ANA BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME ODUNLUK AHŞAP HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1763
35.000
KG
3.000,00 TL
TEKİRDAĞ/MALKARA KKK 15. MÜHİMMAT BÖLÜK KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME % 70'İ SAĞLAM VAZİYETTE AHŞAP SANDIK HURDASINDAN OLUŞLMAKTADIR.MALZEME 2 AYRI DEPODA
OLUP DEPOLAR ARASI MESAFE 3 KM'DİR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1767
50.000
KG
5.000,00 TL
ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
LASTİK CONTA HURDASI
MALZEME MUHTELİF BOYLARDA , İÇİ DOLU, 3,6 MM ÇAPINDA LASTİK CONTA HURDALARINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMELER RULO HALİNDE OLUP TAMAMINA YAKINI HİÇ KULLANILMAMIŞTIR.MALZEMENİN
YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1770
20.000
KG
1.500,00 TL
ERZURUM/HORASAN 34. MÜHİMMAT BÖLÜK KOM.LIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME AHŞAP SANDIK VE PALET VE PALET PARÇASI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1775
3.000
KG
2.500,00 TL
MANİSA/SOMA TKİ ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP TEKNE HURDASI
MALZEME 1 ADET AHŞAP TEKNE HURDASI OLUP; ŞASESİ VE MOTORU ÜZERİNDEDİR. MALZEME BEDELİ VE FAZLA
MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER
TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1047
40.000
KG
2.000,00 TL
BURSA PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
KAĞIT HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME,NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1051
250.000
KG
15.000,00 TL
KAYSERİ TEDAŞ ELEKTRİK A.Ş.
AHŞAP DİREK HURDASI
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1069
6.000
KG
1.000,00 TL
MUĞLA DHMİ MİLAS BODRUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME PARAVAN VE BÖLMESİ, ETEJER, MUHTELİF KAPI, DOLAP, MASA, BANK V.B AHŞAP HURDALARINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV
UYGULANACAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1070
1.500
KG
750,00 TL
İSTANBUL KKK 1. MÜHİMMAT BÖLGE 11. MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI
KAĞIT HURDASI
MALZEME KARTON KUTU VB. KAĞIT HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,NAKLİYESİ VE
DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
4
12.03.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1071
55.000
KG
2.000,00 TL
8
İş Günü
5
İş Günü
5
İş Günü
8
İş Günü
8
İş Günü
8
İş Günü
İSTANBUL KKK 1. MÜHİMMAT BÖLGE 11. MÜHİMMAT BÖLÜK KOMUTANLIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME BOZULMUŞ AHŞAP MERMİ SANDIĞI, YAKACAK AHŞAP VB. AHŞAP HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1072
10.000
KG
1.000,00 TL
İSTANBUL DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHŞAP HURDASI
MALZEME MASA, DOLAP, RAF, SANDIK, PALET PARÇALARI VB. AHŞAP HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1073
20.000
KG
1.000,00 TL
AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
KAĞIT HURDASI
MALZEMENİN YÜKLEME,NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1079
40.000
KG
3.000,00 TL
İSTANBUL DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEMİR ÇELİK AKÜPLELİ AHŞAP HURDASI
MALZEME KALIN KALAS ŞEKLİNDE ÜZERLERİNDE AKÜPLE DEMİR ÇELİK ÇEMBER VE LEVHALARI BULUNAN AHŞAP
HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.DEMİR ÇELİK ORANI TAHMİNİ % 10 ORANINDADIR. MALZEME BEDELİ VE
FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER
TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1080
50.000
KG
3.000,00 TL
KONYA HKK 3. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI
AHŞAP HURDASI
MALZEME SUNTA DOLAP, PALET, SANDIK,AĞAÇ GÖVDELERİ V.B AHŞAP HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2015YERSAT1081
35.000
KG
3.000,00 TL
İSTANBUL ULAŞTIRMA DENİZCİLİK HABERLEŞME BAKANLIĞI
DEMİR ÇELİK AKÜPLELİ AHŞAP HURDASI
MALZEMENİN 25.000 KG'I AHŞAP, 10.000 KG'I DEMİR ÇELİKTİR. AHŞAP VE DEMİR ÇELİK AKÜPLE
VAZİYETTEDİR. MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV
UYGULANCAKTIR.MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
5
12.03.2015 14:00
Perşembe
Download

12.03.2015 Tarihli Yerinde Satış Hurda Malzeme Listesi