T.C.
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Mualla Ersezgin Ortaokulu
23.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
S.KIR
2
5/A/TRK1
4
6/C/TRK1
3
5
6
M.MERSİN
8
Z.YILMAZ
5/A/TRK1
5/C/TRK1
6/C/TRK1
7/A/TRK2
5/B/TRK1
5/D/TRK1
5/B/TRK1
7
H.DÖNMEZ
S.KUTNAL
N.EKREN
F.AYDIN
Ü.YENER
A.KOYUNOĞLU
5/C/MAT1
8/A/MAT2
7/B/MAT UY
5/D/FEN
7/A/FEN
6/B/SOS
5/C/MAT1
5/D/MAT1
5/D/MAT1
5/D/TRK1
8/A/MAT2
6/A/MAT UY
6/B/MAT1
6/B/MAT1
6/A/MAT1
6/A/MAT1
7/B/MAT UY
7/B/MAT1
5/A/MAT1
5/A/MAT1
5/C/MAT UY
5/C/MAT UY
5/D/FEN
5/B/FEN
7/A/FEN
5/B/FEN
7/B/BİL.UY
8/A/FEN
6/B/FEN
8/A/FEN
7/B/BİL.UY
6/B/FEN
6/B/SOS
8/A/VAT
6/A/SOS
6/A/SOS
6/C/SOS
6/C/SOS
9
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
İ.TAŞKIRAN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
İ.TAŞKIRAN
6/A/YAZBEC
S.KIR
M.MERSİN
6/A/YAZBEC
Z.YILMAZ
7/B/TRK2
6/A/TRK1
7/A/TRK2
8/A/TRK2
5/D/TRK1
6/A/TRK1
H.DÖNMEZ
7/A/MAT1
S.KUTNAL
5/C/TRK1
6/B/YAZBEC
Ü.YENER
A.KOYUNOĞLU
5/B/MAT UY
7/B/FEN
7/A/SOS
6/C/MAT UY
7/A/BİL.UY
5/B/MAT UY
F.AYDIN
6/C/MAT UY
5/D/TRK1
8/A/TRK2
N.EKREN
5/C/TRK1
7/B/FEN
7/A/BİL.UY
5/C/SOS
6/C/FEN
5/A/SOS
6/C/FEN
5/B/MAT1
5/D/SOS
5/A/SOS
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
7
6/B/TRK1
6/C/TRK1
6/B/TRK1
8/A/REH
6/C/TRK1
M.MERSİN
Z.YILMAZ
5/C/TRK1
5/A/TRK1
7/A/TRK2
5/B/TRK1
5/D/TRK1
5/A/TRK1
5/D/TRK1
7/B/TRK2
7/B/TRK2
H.DÖNMEZ
S.KUTNAL
N.EKREN
F.AYDIN
Ü.YENER
5/D/MAT UY
6/A/MAT1
5/A/MAT UY
5/C/FEN
7/B/FEN
5/D/MAT UY
5/D/MAT1
5/C/MAT1
5/C/MAT1
7/A/MAT1
7/A/MAT1
6/A/MAT1
6/A/MAT UY
6/B/MAT1
6/B/MAT1
5/B/MAT1
5/B/MAT1
5/A/MAT UY
7/B/MAT1
7/B/MAT1
5/C/FEN
6/C/MAT1
5/A/FEN
5/A/MAT1
6/A/FEN
6/C/MAT1
5/A/FEN
7/B/FEN
7/A/FEN
7/A/FEN
6/B/FEN
6/B/FEN
A.KOYUNOĞLU
6/B/SOS
5/B/SOS
5/B/SOS
7/B/SOS
6/A/SOS
6/C/SOS
9
10
11
12
1
2
İ.TAŞKIRAN
8/A/TRK2
S.KIR
5/A/OKUMA
6/B/TRK1
5
6/A/TRK1
6/C/YAZBEC
6/B/YAZBEC
6/C/TRK1
4
6
7
8
6/B/TRK1
6/A/TRK1
M.MERSİN
5/A/OKUMA
3
5/B/TRK1
6/C/YAZBEC
Z.YILMAZ
7/A/TRK2
H.DÖNMEZ
S.KUTNAL
7/A/TRK2
5/B/OKUMA
5/C/TRK1
5/D/OKUMA
7/B/TRK2
5/B/OKUMA
5/D/OKUMA
N.EKREN
F.AYDIN
6/C/MAT1
6/A/FEN
7/B/MAT1
5/D/FEN
6/C/MAT1
7/B/MAT1
5/C/TRK1
5/B/MAT1
7/B/TRK2
Ü.YENER
7/B/SOS
7/B/SOS
6/A/FEN
7/A/SOS
7/A/SOS
5/D/FEN
8/A/İNK
5/C/FEN
5/B/MAT1
A.KOYUNOĞLU
8/A/İNK
5/C/FEN
5/A/SOS
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
S.KIR
8/A/DÜŞ
8
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
İ.TAŞKIRAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İ.TAŞKIRAN
6/A/TRK1
6/A/TRK1
S.KIR
6/B/TRK1
5/A/TRK1
8/A/TRK2
6/C/TRK1
6/B/TRK1
8/A/TRK2
M.MERSİN
5/B/TRK1
H.DÖNMEZ
S.KUTNAL
N.EKREN
F.AYDIN
Ü.YENER
7/A/MAT1
8/A/MAT2
5/A/MAT1
5/B/FEN
6/C/FEN
7/A/MAT1
5/C/MAT1
5/A/TRK1
5/B/TRK1
Z.YILMAZ
5/D/MAT1
5/C/OKUMA
5/C/OKUMA
8/A/MAT2
6/A/MAT1
5/D/MAT1
6/B/MAT UY
7/A/MAT UY
6/B/MAT1
7/A/MAT UY
6/B/MAT UY
5/A/MAT1
6/C/MAT1
5/B/FEN
8/A/FEN
8/A/FEN
5/A/FEN
5/A/FEN
6/A/FEN
6/C/FEN
A.KOYUNOĞLU
5/B/SOS
5/C/SOS
5/C/SOS
5/D/SOS
5/D/SOS
T.C.
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Mualla Ersezgin Ortaokulu
23.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
F.ÇELİK
6/A/İNG1
6/C/İNG1
6/A/İNG1
5
5/B/İNG1
7
5/A/İNG1
6
8
5/A/İNG1
6/C/Y.DİL
A.KAPLAN
İ.ASLAN
7/A/İNG2
Y.ÇELEBİ
5/B/MÜZ
İ.ÖZDEMİR
8/A/MÜZ
5/D/İNG1
F.ÇETİN
S.KAYA
H.ÖZASLAN
5/A/GÖR
5/B/GÖR
6/B/MÜZ
7/A/İNG2
M.ÇAMER
6/C/GÖR
5/C/SPOR
5/C/SPOR
7/A/Y.DİL
7/B/BED
7/A/Y.DİL
7/B/BED
9
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
Y.ÖNDERLİ
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
Y.ÖNDERLİ
6/B/İNG1
F.ÇELİK
6/B/İNG1
6/B/Y.DİL
6/B/Y.DİL
5/B/DİN
5/A/İNG1
6/C/İNG1
7/B/İNG2
5/D/İNG1
7/B/İNG2
A.KAPLAN
5/D/İNG1
5/B/DİN
6/B/DİN
İ.ASLAN
5/D/DİN
Y.ÇELEBİ
5/D/DİN
İ.ÖZDEMİR
5/C/BED
M.ÇAMER
5/C/BED
8/A/DİN
5/A/BED
8/A/DİN
6/A/DİN
S.KAYA
8/A/TEK
5/A/BİL
8/A/TEK
5/A/BED
7/B/TEK
5/B/BED
7/A/TEK
5/B/BED
6/B/DİN
F.ÇETİN
7/B/TEK
7/A/TEK
5/A/BİL
H.ÖZASLAN
5/C/BİL
5/C/BİL
6/A/BİL
6/A/BİL
9
10
11
12
Gün
Y.ÖNDERLİ
F.ÇELİK
2
8/A/İNG2
7/A/İNG2
4
6/A/Y.DİL
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
3
5
6
7
8
İ.ASLAN
Y.ÇELEBİ
İ.ÖZDEMİR
M.ÇAMER
5/B/SPOR
F.ÇETİN
S.KAYA
H.ÖZASLAN
F.ÇETİN
S.KAYA
H.ÖZASLAN
6/B/BİL
8/A/GÖR
5/B/SPOR
6/C/Y.DİL
6/C/İNG1
8/A/BED
8/A/BED
5/C/İNG1
5/D/SPOR
5/C/İNG1
5/D/SPOR
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
Y.ÖNDERLİ
5/B/İNG1
F.ÇELİK
5/B/İNG1
A.KAPLAN
6/A/DİN
İ.ASLAN
Y.ÇELEBİ
İ.ÖZDEMİR
5/C/DİN
8/A/İNG2
6/B/İNG1
5/A/SPOR
6/C/BİL
7/A/BED
5/A/DİN
6/B/BİL
6/C/BİL
5/A/SPOR
5/A/DİN
6/A/İNG1
5/D/BED
5/D/BED
5/C/DİN
8/A/İNG2
M.ÇAMER
7/A/BED
5/C/GÖR
5/D/GÖR
6/A/GÖR
7/B/GÖR
6/B/GÖR
7/A/GÖR
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
6/A/Y.DİL
A.KAPLAN
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
8/A/İNG2
7/A/İNG2
Y.ÖNDERLİ
5/C/İNG1
4
7/B/İNG2
6
7/B/Y.DİL
5
7
8
9
10
11
12
7/B/İNG2
7/B/Y.DİL
F.ÇELİK
A.KAPLAN
İ.ASLAN
Y.ÇELEBİ
İ.ÖZDEMİR
7/B/DİN
5/C/MÜZ
6/B/BED
5/D/BİL
6/C/MÜZ
6/A/BED
5/B/BİL
6/A/MÜZ
6/C/BED
7/B/DİN
7/A/DİN
7/A/DİN
5/D/MÜZ
7/B/MÜZ
7/A/MÜZ
5/A/MÜZ
6/B/BED
6/A/BED
6/C/BED
M.ÇAMER
F.ÇETİN
S.KAYA
5/D/BİL
5/B/BİL
H.ÖZASLAN
T.C.
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Mualla Ersezgin Ortaokulu
23.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
E.DİRİK
E.DİRİK
6/C/DİN
6/C/DİN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gün
1
P
e
r
ş
e
m
b
e
E.DİRİK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
E.DİRİK
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.DİRİK
Öğretmenler Bazında Toplu Program
Download

2. Dönem Öğretmen Ders Programı (23.02.2015)