TOROSLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI MART AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NÖBET
(Not:
TUTULACAK AİLE NO
Kendi
ASM'si
dışında
SAĞLIĞI MERKEZİ
nöbet tutacak Aile
Hekimleri için)
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
SELMA ġAHBAZ
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
ÖZDEMĠR ÖZDEMĠR
DERYA CEYLAN
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
AHMET FEVZĠ YAZAN
ġERĠFE KARA
ARPAÇSAKARLAR
NACĠYE GÜNEġ
GÖKNUR SAYIMCI
ÇUKUROVA
COġKUN ULUĞ
FATMA ÇELĠK
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
GÜNEYKENT
CEVAT SÖZEN
HAFĠZE AYDEMĠR
GÜNEYKENT MH.FARABĠ CD.NO:21
SERTAÇ GÜÇLÜ
SAADET OĞUZ
ÇAĞDAġKENT MH. 93016 SOK NO:6
HALKKENT
FERRUH DEMĠRHAN
DĠLEK KOÇ
OSMANİYE
GÜRKAN ASLAN
AYNUR ġAHĠNGÖZ
MURAT YAMAN
NEVAL DURMAZ
KURDALĠ MH.100041 SOK.NO:7
ZEYNEP KAÇAR
KURDALĠ MH.100041 SOK.NO:7
MUSTAFA ÖNDER ÖZTAġ AYLĠN ULUDAĞ
SELÇUKLAR MH.206 CD.NO:148
ALSANCAK
G.O.PAŞA
S.YANPAR
SELÇUKLAR
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
ÇĠFTÇĠLER MH.GÜNEYKENT CD.OKUL YOLU NO:12
HALKKENT MH.2996 ADA J BLOK NO:3
OSMANĠYE MAH.81036 SOK.NO:36
ÇAĞDAġKENT MH. 229 CD.
CENGĠZ ALYEġĠL
HAVVA ġEN
HALĠL MUTLU
TUĞÇEHAN GÜL
SOĞUCAK BELDESĠ
BĠRCAN OCAK
DÖNDÜ KAYA
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
FĠDAN TEKE
ELĠF DĠLBAZ
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
T.TÜRKALP
M.NEZĠR GÜLTEKĠN
DUDUGÜL KAYA
TURGUT TÜRKALP MH.79028 SOK.NO:3
YALINAYAK
MUSTAFA BĠLGĠN
AYFER DAĞ
CUMHURĠYET MH.ATATÜRK CD.NO:130
ĠSMAĠL AYDIN
EBRU GÖRGEN
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
RADĠFE ÜNAL ġEKER
ELĠF ÇELĠK ÖZBĠLGEZ
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
ASIM GÜL
MÜSLÜME YILDIZ
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
GÜL SÖYLEMEZ ACAR
GÜLFĠDAN KALAY
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
ZEKĠ SĠNAN DOĞAN
DĠLEK AYYILDIZ
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
BEDĠ KÜÇÜK
EDA SÖĞÜTLÜ
MAHMUT GÜLDEN
GÜLSÜM ġĠMġEK
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
DURSUN AYġE TAġ
SEVGĠ KARġI
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
HÜSEYĠN BOZGEYĠK
ESMA NUR ERKEN
GÜNEYKENT MH.FARABĠ CD.NO:21
AHMET ÖZTÜRK
ġERĠFE YILMAZ
S.GÖK
SOĞUCAK
TOZKOPARAN
AKBELEN
ALSANCAK
14 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
CAHĠT ATMACA
AKBELEN
07 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
NÖBETÇİ PERSONELLER
AYVAGEDİĞİ
ÇUKUROVA
GÜNEYKENT
HALKKENT
AYVAGEDĠĞĠ BELDESĠ
HALKKENT MH.2996 ADA J BLOK NO:3
KORUKENT
MERSİNLİ AHMET
OSMANİYE
SAĞLIK
14 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
S.YANPAR
TUNCAY ÇELĠKER
SĠBEL TÜRKASLAN
KURDALĠ MH.MERSĠNLĠ AHMET BULVARI NO:61
HAVVA ÖZER
KURDALĠ MH.MERSĠNLĠ AHMET BULVARI NO:61
EBRU ÖZDOĞAN
DERYA DOĞAN
CEMAL ÖZEL
BEDĠHA ġEREFLĠOĞLU
BAHAR YILDIZ ATMACA TÜRKAN CEYHAN TIRAġ
OSMANĠYE MAH.81036 SOK.NO:36
SAĞLIK MH.86019 SOK.NO:70
KURDALĠ MH.100041 SOK.NO:7
ÇAĞDAġKENT MH. 229 CD.
MERYEM YILDIZ
AYKUT ALP TAPTIK
MELEK SEHER ġEN
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
GÜLEN NOMER
BURCU KÖKSAL
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
MEHMET BURBUT
GÜLĠSTAN TURAL
TURGUT TÜRKALP MH.79028 SOK.NO:3
AYġEGÜL OYAL
EMĠNE ARIK
CUMHURĠYET MH.ATATÜRK CD.NO:130
HÜSEYĠN YILDIZ
AYġE ġĠMġEK
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
SENAY DEMĠROĞLU
AYSEL NALBANT
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
ARZU KURTOĞLU
EBRU LALE
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
FATĠH ERAY
SEVAL BOYRAZ
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
AYġE GÜL ABALI
ZEHRA KAYA
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
DOĞAN SAĠN
ELĠF SEVĠM
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
GÜNEYKENT
GÜLġEN ZENGĠN
SEDA ATLI
GÜNEYKENT MH.FARABĠ CD.NO:21
G.O.PAŞA
HÜSEYĠN ÜNLÜ
EMĠNE DENĠZ
ÇAĞDAġKENT MH. 93016 SOK NO:6
HALKKENT
REYHANGÜL BALOĞLU
NESĠBE GÜRCAN
OSMANİYE
UĞUR KARATAġ
CANAN METĠN
S.YANPAR
GÜLCĠHAN YILMAZ DÜLGER YELDA AKSĠ
KURDALĠ MH.100041 SOK.NO:7
SELÇUKLAR
TÜLAY TOKA AYDEĞER ġĠFA DEMĠR
SELÇUKLAR MH.206 CD.NO:148
TOZKOPARAN
T.TÜRKALP
YALINAYAK
AKBELEN
ALSANCAK
ÇUKUROVA
HALKKENT MH.2996 ADA J BLOK NO:3
OSMANĠYE MAH.81036 SOK.NO:36
ÇAĞDAġKENT MH. 229 CD.
ĠLKNUR KILIÇ
REYHAN SOLMAZ
ÜMĠT ÜZÜLMEZ
AYġEN SAKAR
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
NĠL DĠNÇER
FĠLĠZ ÖNSAL
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
T.TÜRKALP
NEZĠH AYDOĞAN
FATMA AYDIN
TURGUT TÜRKALP MH.79028 SOK.NO:3
YALINAYAK
HASAN ÇÖLLÜ
CEVRĠYE ODALI ÇÖLLÜ
CUMHURĠYET MH.ATATÜRK CD.NO:130
MEHMET CAVLIM
FATMA ÖZEL
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
ALP YÜKSEL
KADRĠYE ĠZCĠ
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
HAKAN YÜKSEK
AYFER FATMA ÖRS
AKBELEN MH.84030 SK.1189 ADA 4.BLOK NO:11
BEYZA SEMERCĠ
AYNUR ALP
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
FUNDA SOLAK
SAFĠYE DÖNMEZ
ALSANCAK MH.76065 SK.NO:225
BETÜL TOPALOĞLU
SERMĠN TAġKIN
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
AKIN YILDIRIM
PINAR ERGÜN
ÇUKUROVA MH.85119 SOK.NO:123
S.GÖK
TOZKOPARAN
AKBELEN
28 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
ÖZLEM BĠLGĠÇ
ÖZER KÜRKCÜ
S.GÖK
21 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
KORUKENT MH.M.SĠNAN BULVARI TOKĠ KONUTLARI YANI NO:90
AHMET NURCAN
ALSANCAK
ÇUKUROVA
GÜNEYKENT
MĠTHAT CEMAL AYDĠN
BAYRE KÖRÜN
GÜNEYKENT MH.FARABĠ CD.NO:21
KORUKENT
ĠSKENDER KILIÇ
ÜMRAN AYDAN
KORUKENT MH.M.SĠNAN BULVARI TOKĠ KONUTLARI YANI NO:90
ALĠ YAMAN
CENNET AYDIN
KURDALĠ MH.MERSĠNLĠ AHMET BULVARI NO:61
GÜLER ÖZKAN
FĠGEN ATEġ
ERDAL KAYA
EMĠNE ġĠMġEK
MUSTAFA COġKUN
GÜLHAN CEBECĠ
AHMET ĠZCĠ
ÖZLEM ĠPEK KAYA
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
ĠBRAHĠM YĠMSEK
AYGÜN TOKER
TOZKOPARAN MH.87045 SOK.NO:12
NEDRET YETER
FATMA YILMAZ
TURGUT TÜRKALP MH.79028 SOK.NO:3
AYDIN YETER
AYġE ÖZDEMĠR
TURGUT TÜRKALP MH.79028 SOK.NO:3
HAVA ÖZDEMĠR
CUMHURĠYET MH.ATATÜRK CD.NO:130
MERSİNLİ AHMET
SAĞLIK
S.YANPAR
28 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
S.GÖK
TOZKOPARAN
T.TÜRKALP
YALINAYAK
BEKĠR ÖZDEMĠR
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
SAĞLIK MH.86019 SOK.NO:70
KURDALĠ MH.100041 SOK.NO:7
ÇAĞDAġKENT MH. 229 CD.
Download

aile hekimi toroslar toplum sağlığı merkezi aile hekimleri ve aile