TC
ÇARŞIBAŞI KAYMAKAMLIĞI
İmam - Hatip Ortaokulu Müdürlüğü
16.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
H.ŞEN
E.SÜER
2
9
6-A/HZM
5-A/TDB
K.ERSOY AKYÜZ
7-A/ARP
F.ÇANAKÇİ
A.BAYIR
7-A/ARP
5-A/KUR
7-A/BED2
5-A/KUR
5-B/MAT
7-A/BED2
6-A/ARP
5-B/MAT
6-A/ARP
5-A/HZM
6-A/HZM
A.AKGÜN
7-B/BED2
5-A/HZM
7-B/BED2
M.KOKOÇ
6-A/BİL
6-A/BİL
6-B/BİL
6-B/BİL
5-B/BİL
5-B/BİL
10
11
12
Gün
M.ÖZTÜRK
Ö.YILDIRIM
K.ERSOY AKYÜZ
2
6-B/SOS
5-B/İNG1
5-A/ARP
4
7-B/SOS
1
H.ŞEN
E.SÜER
M.ÇAKIR
3
S
a
l
ı
Ö.YILDIRIM
6-B/MAT
5
8
M.ÖZTÜRK
6-B/MAT
4
7
7-B/MAT
7-B/MAT
3
6
M.ÇAKIR
Öğretmenler Bazında Toplu Program
6-B/SOS
5
5-B/İNG1
5-B/SOS
7
8
5-B/KSOS
9
7-A/İNG2
F.ÇANAKÇİ
6-B/GÖR
5-B/KARP
5-A/GÖR
6-B/ARP
7-B/GÖR
6-B/SARP
6-A/SOS
6
5-A/ARP
6-B/ARP
7-A/İNG2
5-A/SARP
Ö.YILDIRIM
K.ERSOY AKYÜZ
7-B/İNG2
7-A/HZM
A.BAYIR
A.AKGÜN
M.KOKOÇ
5-B/BED2
5-B/BED2
7-A/GÖR
5-B/GÖR
6-A/BED2
5-A/BİL
6-A/BED2
6-A/GÖR
5-A/BİL
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
E.SÜER
2
4
5
6
6-B/TDB
8
5-B/TDB
7
6-A/TDB
9
M.ÖZTÜRK
6-A/İNG1
6-B/MAT
6-A/SOS
7-B/MAT
5-A/SOS
7-B/MAT
6-B/KMAT
7-B/İNG2
6-A/SOS
6-A/KSOS
6-A/İNG1
5-A/KİNG
5-A/İNG1
6-B/İNG1
7-B/KİNG
7-A/HZM
F.ÇANAKÇİ
A.BAYIR
A.AKGÜN
M.KOKOÇ
F.ÇANAKÇİ
A.BAYIR
A.AKGÜN
M.KOKOÇ
7-B/ARP
7-B/ARP
5-B/SARP
7-A/KUR
7-A/KUR
5-A/KARP
11
1
H.ŞEN
E.SÜER
M.ÇAKIR
M.ÖZTÜRK
2
Ö.YILDIRIM
5-B/İNG1
K.ERSOY AKYÜZ
7-A/SİNG
3
4
5-A/SOS
6
7-A/SOS
5
7
8
7-B/TDB
9
7-A/MÜZ
5-B/MÜZ
5-A/SOS
6-B/İNG1
7-B/MÜZ
7-A/SOS
6-A/SİNG
6-B/MÜZ
6-B/KSOS
6-B/İNG1
6-A/MÜZ
7-A/KİNG
5-A/MÜZ
6-B/BED2
6-B/BED2
5-A/BED2
5-A/BED2
10
11
12
Gün
1
H.ŞEN
E.SÜER
2
M.ÇAKIR
3
5-B/MAT
5
7-B/MAT
7
6-B/MAT
4
6
8
9
10
11
12
.
5-B/MAT
10
12
C
u
m
a
M.ÇAKIR
5-B/MAT
3
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
H.ŞEN
6-B/MAT
7-A/TDB
7-B/KMAT
M.ÖZTÜRK
Ö.YILDIRIM
7-B/SOS
5-A/İNG1
7-B/SOS
6-B/SOS
7-A/SOS
5-B/SOS
5-B/SOS
5-A/KSOS
5-A/İNG1
K.ERSOY AKYÜZ
7-B/İNG2
6-B/KARP
6-A/İNG1
5-B/ARP
7-B/İNG2
7-A/İNG2
7-A/İNG2
5-B/KİNG
5-B/ARP
6-A/KARP
6-A/KUR
6-A/KUR
F.ÇANAKÇİ
A.BAYIR
A.AKGÜN
M.KOKOÇ
TC
ÇARŞIBAŞI KAYMAKAMLIĞI
İmam - Hatip Ortaokulu Müdürlüğü
16.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5-A/FEN
H.BEKTAŞ
T.GÜL
5-A/FEN
6-A/FEN
C.ÇAKIR
C.ÖZGENÇ
5-B/KUR
6-B/TRK1
5-B/KUR
7-B/KUR
6-A/FEN
7-B/KUR
7-B/FEN
5-A/DİN
7-B/FEN
7-A/DİN
7-A/FEN
6-B/TRK1
E.ALTEN
5-B/TRK1
5-B/TRK1
7-A/KTRK
6-B/KUR
7-A/FEN
6-B/KUR
10
11
12
Gün
1
2
3
S
a
l
ı
Ü.ÇENGEL
Öğretmenler Bazında Toplu Program
4
5
6
7
8
9
Ü.ÇENGEL
7-A/FEN
H.BEKTAŞ
7-A/FEN
T.GÜL
7-B/TRK3
C.ÇAKIR
C.ÖZGENÇ
7-B/TRK3
6-A/FEN
7-A/MAT
7-A/TRK3
7-A/TRK3
7-B/SBİL
6-A/MAT
6-A/MAT
7-B/TRK3
6-A/FEN
E.ALTEN
5-A/MAT
5-A/MAT
7-B/DİN
6-B/HZM
7-B/KFEN
6-B/HZM
10
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
3
4
5
6-A/TRK1
6-B/FEN
6-B/FEN
8
7-A/KFEN
7
9
6-A/TRK1
T.GÜL
C.ÇAKIR
C.ÖZGENÇ
6-B/TRK1
6-B/TRK1
5-A/TRK1
5-A/TRK1
E.ALTEN
5-B/TRK1
7-A/MAT
7-B/KTRK
7-A/KMAT
5-B/TRK1
7-A/MAT
5-B/FEN
10
11
1
2
3
4
5
Ü.ÇENGEL
7-B/FEN
7-B/FEN
6
5-B/FEN
8
6-A/KFEN
7
9
H.BEKTAŞ
T.GÜL
5-A/TRK1
7-B/TRK3
5-A/TRK1
6-A/TRK1
6-A/TRK1
7-B/TRK3
C.ÇAKIR
7-A/TRK3
5-B/FEN
E.ALTEN
6-B/TRK1
6-A/MAT
6-B/TRK1
5-B/TRK1
7-A/TRK3
7-A/TRK3
C.ÖZGENÇ
5-B/TRK1
7-B/HZM
6-A/MAT
5-A/MAT
5-B/KTRK
6-A/KMAT
C.ÖZGENÇ
E.ALTEN
7-B/HZM
5-B/DİN
10
11
12
Gün
1
2
3
4
5
Ü.ÇENGEL
H.BEKTAŞ
6-B/FEN
6-A/TRK1
6-B/FEN
7-A/TEKN
7-A/TEKN
6
7-B/TEKN
8
6-B/KFEN
7
9
10
11
12
.
5-A/FEN
5-B/FEN
12
C
u
m
a
H.BEKTAŞ
5-A/FEN
6
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
Ü.ÇENGEL
7-B/TEKN
6-A/TRK1
5-A/KTRK
5-A/TRK1
5-A/TRK1
T.GÜL
C.ÇAKIR
5-B/HZM
5-B/HZM
6-A/DİN
6-B/DİN
7-A/MAT
7-A/MAT
6-A/MAT
5-A/MAT
5-A/MAT
Download

Hatip Ortaokulu Müdürlüğü 16.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir