AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/114-1278
Mersin, 13/02/2015
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK
SAYIN ÜYEMİZ
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 13/02/2015 – 20266 sayılı yazıda;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yön etimi Genel Müdürlüğü tarafından bitkisel atık
yağların yönetiminin ülkemizde daha etkin ve günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla
hazırlanan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" www.csb.gov.tr/gm/cygm web
adresinde "Mevzuat" başlığı altında "Taslaklar" bölümünde yer almaktadır.
Bilgilerini ve mezkur yönetmelik taslağına ilişkin ilgili ihracatçı birlikleri görüşlerin in, bir
örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 16/02/2015 Pazartesi günü mesai sonuna
kadar Birliğimize [email protected] adresine) iletilmesi rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter Yrd.
Ek: Görüş Formu 1 Sayfa
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (13.02.2015
17:02:03) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:7518532452015213162734
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7518532452015213162734. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7518532452015213162734. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği taslağı hk.