Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : MÜDÜR BEDRETTİN DANIŞ
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 2 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 22 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
7/C
BED
(9)
15:55
16:35
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
1
4
Salı
4
Çarşamba
4
7/B
BED
Perşembe
1
Cuma
4
4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN SAMET BAYRAKTAR
Ders
(2)
09:20
10:00
5/D
TRK5-6
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
5/D
TRK5-6
Salı
6/B
TRK5-6
6/B
TRK5-6
7/C
TRK7
Gün
6/B
TRK5-6
Cuma
5/D
TRK5-6
5/D
TRK5-6
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/C
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 17 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 32 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BAHÇE
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/B
6/B
6/A
6/A
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
7/C
TRK7
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
6
5/D
TRK5-6
5/D
TRK5-6
7/F
TRK7
6/A
TRK5-6
6/A
TRK5-6
7/F
TRK7
6/B
TRK5-6
6/A
TRK5-6
6/A
TRK5-6
7/C
TRK7
5
7/F
TRK7
7/F
TRK7
7/C
TRK7
7/C
TRK7
7
Çarşamba
Perşembe
BEDRETTİN DANIŞ
7
7/F
TRK7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
2
5
(2)
09:20
10:00
7/E
TRK7
(3)
10:10
10:50
5/E
TRK5-6
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 17 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 32 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba GİRİŞ KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
16:40
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
17:20
5/E
7/D
6/C
6/C
TRK5-6
TRK7
TRK5-6
TRK5-6
5/E
TRK5-6
5/E
TRK5-6
5/C
TRK5-6
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN ÖMER DÜLGER
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/E
TRK7
Salı
Çarşamba
7/D
TRK7
7/D
TRK7
Perşembe
6/C
TRK5-6
6/C
TRK5-6
7/E
TRK7
7/E
TRK7
Cuma
5/C
TRK5-6
7/D
TRK7
7/D
TRK7
5/C
TRK5-6
5/C
TRK5-6
5/E
TRK5-6
5/C
TRK5-6
5/C
TRK5-6
6/C
TRK5-6
6/C
TRK5-6
Ma. Üc
7
6
5/E
TRK5-6
2
6
7
7/E
TRK7
4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN RABİA BAĞCI
Ders
Pazartesi
(2)
09:20
10:00
6/D
TRK5-6
(3)
10:10
10:50
7/B
TRK7
Salı
5/B
TRK5-6
5/B
TRK5-6
7/B
TRK7
Çarşamba
6/D
TRK5-6
6/D
TRK5-6
6/E
TRK5-6
6/E
TRK5-6
Perşembe
6/E
TRK5-6
6/E
TRK5-6
5/B
TRK5-6
5/B
TRK5-6
7/B
TRK7
7/B
TRK7
6/D
TRK5-6
6/D
TRK5-6
Cuma
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 12 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 27 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BAHÇE
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
7/B
TRK7
(1)
08:30
09:10
6/D
TRK5-6
Gün
BEDRETTİN DANIŞ
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
4
3
5/B
TRK5-6
5/B
TRK5-6
6/E
TRK5-6
6/E
TRK5-6
2
2
3
7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
6
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN EMİNE KILIÇASLAN
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 5/B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 9 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 24 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma GİRİŞ KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/A
MAT
(2)
09:20
10:00
6/A
MAT
(3)
10:10
10:50
6/D
MAT
Salı
6/D
MAT
6/D
MAT
6/A
MAT
Çarşamba
5/B
MAT
5/B
MAT
7/B
MAT
7/B
MAT
4
2
Perşembe
5/B
MAT
5/B
MAT
7/B
MAT
7/B
MAT
4
1
Cuma
6/A
MAT
6/A
MAT
7/B
MAT
1
6
Gün
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
3
3
6/D
MAT
6/D
MAT
5/B
MAT
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
(1)
08:30
09:10
6/E
MAT
(2)
09:20
10:00
6/E
MAT
(3)
10:10
10:50
7/E
MAT
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 5/C
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 14 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 29 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 1.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
7/E
5/C
5/D
5/D
MAT
MAT
MAT
MAT
Çarşamba
7/E
MAT
7/E
MAT
5/C
MAT
5/C
MAT
Perşembe
5/C
MAT
5/C
MAT
6/E
MAT
Cuma
7/F
MAT
7/F
MAT
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN İLKER DEMİR
Ders
Gün
Pazartesi
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
7
Salı
7/F
MAT
7/F
MAT
6/E
MAT
5/D
MAT
7/F
MAT
6/E
MAT
5/D
MAT
7/E
MAT
5/D
MAT
3
1
5
6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
7
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN AYŞE AKDAĞ
Ders
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Salı
7/C
MAT
7/C
MAT
Çarşamba
5/A
MAT
5/A
MAT
7/D
MAT
Perşembe
5/A
MAT
5/A
MAT
Cuma
6/B
MAT
6/B
MAT
Gün
(3)
10:10
10:50
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 7/C
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 14 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 29 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BAHÇE
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
Pazartesi
6/B
MAT
6/B
MAT
6/F
MAT
7/D
MAT
7/C
MAT
6/B
MAT
7/C
MAT
7/C
MAT
7/D
MAT
6/F
MAT
6/F
MAT
6/F
MAT
6/F
MAT
7/D
MAT
7/D
MAT
5/A
MAT
5
6
2
4
4
8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN UĞUR ŞİMŞEK
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 5/D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BAHÇE
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
7/E
7/E
7/E
FEN
FEN
S.BİL
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
3
Salı
7/F
FEN
7/F
FEN
7/E
S.BİL
7/D
FEN
7/D
FEN
5/C
FEN
5/C
FEN
Çarşamba
7/C
FEN
7/C
FEN
5/D
FEN
5/D
FEN
7/D
S.BİL
7/F
S.BİL
7/D
FEN
Perşembe
7/F
FEN
7/F
FEN
5/C
FEN
5/C
FEN
5/D
FEN
5/D
FEN
7/F
S.BİL
8
Cuma
7/C
FEN
7/C
FEN
7/E
FEN
7/E
FEN
7/D
S.BİL
6
7/D
FEN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
7
1
5
5
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/G
FEN
(2)
09:20
10:00
6/G
FEN
(3)
10:10
10:50
6/F
FEN
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 7/B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 3.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/F
5/B
5/B
7/A
FEN
FEN
FEN
S.BİL
Salı
7/A
FEN
7/A
FEN
5/B
FEN
5/B
FEN
Çarşamba
7/B
FEN
7/B
FEN
7/A
S.BİL
Perşembe
7/B
S.BİL
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN SİBEL Ş.KILIÇ
Ders
Gün
6/F
FEN
6/F
FEN
7/B
S.BİL
(10)
16:40
17:20
7
7/C
S.BİL
6/G
FEN
6/G
FEN
7/A
FEN
7/C
S.BİL
7/B
FEN
7/B
FEN
Ma. Üc
6
7/A
FEN
2
8
7
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN SABİT ÖZDAL
Ders
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 7/D
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 10 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 25 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BAHÇE
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
7/F
7/F
SOS
SOS
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/C
SOS
(2)
09:20
10:00
7/C
SOS
(3)
10:10
10:50
6/E
SOS
Salı
5/D
SOS
5/D
SOS
7/D
SOS
7/F
SOS
6/B
SOS
Çarşamba
6/B
SOS
6/B
SOS
7/E
SOS
7/C
SOS
6/E
SOS
Perşembe
7/D
SOS
7/D
SOS
7/E
SOS
5/D
SOS
Gün
7/E
SOS
Ma. Üc
5
5
6/E
SOS
5
4
6
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
(10)
16:40
17:20
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
(1)
08:30
09:10
5/B
SOS
(2)
09:20
10:00
5/B
SOS
(3)
10:10
10:50
5/C
SOS
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/F
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 6 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 21 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 2.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
5/C
SOS
Çarşamba
6/G
SOS
6/G
SOS
6/A
SOS
6/C
SOS
Perşembe
6/A
SOS
6/A
SOS
7/A
SOS
7/A
SOS
Cuma
6/C
SOS
6/C
SOS
6/G
SOS
7/A
SOS
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN FÜSUN KAYA
Ders
Gün
Pazartesi
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
4
Salı
4
5/B
SOS
5/C
SOS
2
6
1
4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/A
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Sayı : 19465766.903-5
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN M.MUSTAFA ERDOĞAN Ücretli Dersi : 20 Saat
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 1.KAT
Ders
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
08:30
09:20
10:10
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
09:10
10:00
10:50
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
Gün
5/C
5/C
7/F
7/F
6/A
6/D
6/D
Pazartesi
YD5-6
YD5-6
YD7
YD7
YD5-6
YD5-6
YD5-6
6/D
YD5-6
6/C
YD5-6
Çarşamba
7/C
YD7
7/C
YD7
Perşembe
7/F
YD7
7/F
YD7
6/C
YD5-6
7/C
YD7
7/C
YD7
5/A
YD5-6
Salı
Cuma
6/A
YD5-6
6/E
YD5-6
6/A
YD5-6
6/E
YD5-6
6/C
YD5-6
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
7
7/B
YD7
7/B
YD7
6/E
YD5-6
7/B
YD7
5/A
YD5-6
5/A
YD5-6
6
5/C
YD5-6
7
7
7/B
YD7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
1
7
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/F
ARP
(2)
09:20
10:00
7/F
ARP
(3)
10:10
10:50
7/D
SİYER
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 7/E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 17 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 32 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi GİRİŞ KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
16:40
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
17:20
7/D
7/B
7/B
5/C
SİYER
ARP
ARP
T DN B
Salı
6/C
DİN1
7/E
T DN B
6/B
SİYER
6/B
SİYER
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN YAVUZ ŞENBAŞ
Ders
Gün
Ma. Üc
7
5/E
ARP
5/E
ARP
6/A
T DN B
Çarşamba
7/A
ARP
7/A
ARP
6/C
SİYER
Perşembe
5/E
T DN B
6/D
SİYER
6/D
SİYER
3
5/C
DİN1
5/D
T DN B
6/B
DİN1
8
7/E
SİYER
Cuma
7/E
SİYER
6/A
SİYER
6/A
SİYER
7
6/C
SİYER
1
6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN ORHAN YILDIZ
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/B
SİYER
Salı
7/D
T DN B
Gün
(2)
09:20
10:00
7/B
SİYER
(3)
10:10
10:50
7/C
ARP
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe GİRİŞ KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
16:40
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
17:20
7/C
7/A
7/A
7/D
ARP
SİYER
SİYER
DİN1
6/G
KURAN
6/G
KURAN
6/F
SİYER
6/F
SİYER
5/D
DİN1
Çarşamba
5/C
ARP
5/C
ARP
6/D
KURAN
6/D
KURAN
5/A
ARP
5/A
ARP
6/A
KURAN
Perşembe
7/E
ARP
7/E
ARP
7/D
KURAN
7/D
KURAN
6/B
T DN B
6/C
KURAN
6/C
KURAN
5/D
ARP
5/D
ARP
Cuma
6/A
KURAN
7
6
1
2
8
8
3
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Ma. Üc
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN ŞERİFE ŞİMDİ
Ders
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/G
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 17 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 32 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 1.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Salı
6/E
SİYER
6/E
SİYER
6/E
DİN1
7/B
T DN B
6/D
T DN B
5/A
DİN1
5/B
DİN1
Çarşamba
5/D
SİYER
5/D
SİYER
5/B
SİYER
5/B
SİYER
6/F
T DN B
6/F
DİN1
5/C
SİYER
Perşembe
6/D
DİN1
7/A
DİN1
5/A
T DN B
6/G
DİN1
7/C
DİN1
5/B
T DN B
7
5/A
SİYER
5/A
SİYER
6/E
T DN B
7/C
T DN B
7/B
DİN1
7/A
T DN B
8
Gün
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
Pazartesi
Cuma
6/G
T DN B
7
5/C
SİYER
8
2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN AHMET ŞEREMET
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/B
ARP
(2)
09:20
10:00
6/B
ARP
(3)
10:10
10:50
Salı
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 3.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/C
6/C
6/G
6/G
ARP
ARP
ARP
ARP
6/E
ARP
6/E
ARP
6/D
ARP
6/D
ARP
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
6
4
Çarşamba
7/F
SİYER
7/F
SİYER
7/E
DİN1
6/C
S.ARP
6/C
S.ARP
6/G
S.ARP
Perşembe
6/F
S.ARP
6/F
S.ARP
6/E
S.ARP
6/E
S.ARP
7/D
ARP
7/D
ARP
7
Cuma
6/D
S.ARP
6/D
S.ARP
6/B
S.ARP
6/A
DİN1
6/F
ARP
6/F
ARP
8
6/B
S.ARP
6/G
S.ARP
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
5
5
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN MUSTAFA ÖZMEN
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
(3)
10:10
10:50
6/A
BTY6
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi : 18 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 18 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 2.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/A
5/A
5/A
BTY6
BTY6
BTY6
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
4
Salı
3
Çarşamba
6/C
BTY6
6/C
BTY6
Perşembe
6/G
BTY6
6/G
BTY6
Cuma
5/E
BTY6
5/E
BTY6
6/B
BTY6
5/C
BTY6
6/B
BTY6
5/D
BTY6
5/D
BTY6
6/F
BTY6
6/D
BTY6
6/D
BTY6
6/E
BTY6
6/E
BTY6
5/C
BTY6
5/B
BTY6
5/B
BTY6
6/F
BTY6
4
3
4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN AHMET BOYRAZ
Ders
(2)
09:20
10:00
5/A
S.SP.E
(3)
10:10
10:50
5/B
S.SP.E
Salı
7/E
BED
7/D
BED
5/D
BED
6/D
BED
Çarşamba
6/E
BED
6/C
BED
7/F
BED
Perşembe
7/A
BED
6/B
BED
5/D
S.SP.E
5/D
S.SP.E
5/C
S.SP.E
5/C
S.SP.E
5/B
BED
5/E
BED
Pazartesi
Cuma
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 15 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 30 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 2.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
5/B
6/F
5/C
S.SP.E
BED
BED
(1)
08:30
09:10
5/A
S.SP.E
Gün
BEDRETTİN DANIŞ
5/A
BED
6/A
BED
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
6
6
3
3
5
6/G
BED
5/E
S.SP.E
5/E
S.SP.E
7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN KAMER BAKIŞ
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 8 Saat
Ücretli Dersi : 14 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 22 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 3.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
Pazartesi
5/E
GS
Salı
5/C
GS
5/D
GS
Çarşamba
Perşembe
6/B
GS
7/B
GS
Cuma
7/F
GS
6/C
GS
5/A
GS
6/E
GS
7/D
GS
7/E
GS
7/A
GS
5/B
GS
6/A
GS
5
6/F
GS
6/G
GS
6/D
GS
4
6
7/C
GS
2
5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/C
MÜZ
(2)
09:20
10:00
Okul Müdürü
(3)
10:10
10:50
6/G
MÜZ
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 8 Saat
Ücretli Dersi : 14 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 22 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 3.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/D
5/E
7/D
5/A
MÜZ
MÜZ
MÜZ
MÜZ
7/F
MÜZ
6/A
MÜZ
6/B
MÜZ
7/A
MÜZ
5/B
MÜZ
5/D
MÜZ
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ÖĞRETMEN GÜLÇİN NEGİZ
Ders
BEDRETTİN DANIŞ
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
6
Salı
6/E
MÜZ
Çarşamba
7/C
MÜZ
7/E
MÜZ
2
7
Perşembe
Cuma
6/F
MÜZ
5/C
MÜZ
7/B
MÜZ
7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : MESUT DUMAN
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
Pazartesi
(2)
09:20
10:00
6/C
FEN
Salı
5/A
FEN
5/A
FEN
Çarşamba
6/A
FEN
6/A
FEN
6/D
FEN
Perşembe
Cuma
(3)
10:10
10:50
6/C
FEN
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 17 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 32 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 2.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/E
6/E
6/B
6/B
FEN
FEN
FEN
FEN
6/A
FEN
6/A
FEN
6/E
FEN
6/E
FEN
5/E
FEN
5/E
FEN
6/D
FEN
6/D
FEN
6/B
FEN
6/D
FEN
5/A
FEN
5/A
FEN
5/E
FEN
5/E
FEN
6/C
FEN
6/C
FEN
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
6
6
6/B
FEN
3
7
7
3
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ZAFER KAPLAN
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/D
YD7
(2)
09:20
10:00
7/D
YD7
Salı
6/G
YD5-6
6/G
YD5-6
Çarşamba
7/A
YD7
7/A
YD7
Perşembe
5/D
YD5-6
5/D
YD5-6
Gün
Cuma
(3)
10:10
10:50
6/B
YD5-6
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 6/B
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Salı GİRİŞ KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
5/D
5/B
YD5-6
YD5-6
5/E
YD5-6
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
5
7/E
YD7
7/E
YD7
6/F
YD5-6
6/F
YD5-6
7/E
YD7
7/E
YD7
5/B
YD5-6
5/E
YD5-6
5/E
YD5-6
6/F
YD5-6
7/A
YD7
7/A
YD7
8
7/D
YD7
7/D
YD7
6/B
YD5-6
6/B
YD5-6
6/G
YD5-6
6
5/B
YD5-6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
5
1
5
5
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ABİDİN ARSLAN
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 5/E
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
(9)
15:55
16:35
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
Pazartesi
6
Salı
6
1
Çarşamba
3
7
Perşembe
7
Cuma
5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
5/E
KURAN
(2)
09:20
10:00
5/E
KURAN
(3)
10:10
10:50
5/D
KURAN
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 7/F
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 35 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 1.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
5/D
7/F
5/E
5/E
KURAN
T DN B
SİYER
SİYER
Salı
5/C
KURAN
5/C
KURAN
7/F
KURAN
7/F
KURAN
5/B
ARP
5/B
ARP
6/C
T DN B
6/G
SİYER
6/G
SİYER
7/B
KURAN
7/B
KURAN
5/A
KURAN
6/A
ARP
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : FİKRET MUTLU
Ders
Gün
Çarşamba
Perşembe
7/C
SİYER
7/C
SİYER
6/A
ARP
Cuma
5/B
KURAN
5/B
KURAN
7/F
DİN1
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
7
7
5/A
KURAN
1
8
5
5/E
DİN1
6/A
S.ARP
6/A
S.ARP
7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 7/A
Maaş Karşılığı : 11 Saat
Ücretli Dersi : 3 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 14 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 3.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
7/B
T.TAS
7/B
T.TAS
7/A
T.TAS
7/A
T.TAS
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : FADİME AKYOL
Ders
Gün
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
7/C
T.TAS
7/C
T.TAS
6
Çarşamba
2
Perşembe
7/D
T.TAS
Cuma
7/D
T.TAS
7/E
T.TAS
7/E
T.TAS
7/F
T.TAS
7/F
T.TAS
5
1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : TUĞBA İPEK
Ders
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği : 5/A
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 12 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 27 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
6/G
6/G
6/F
6/F
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
TRK5-6
(1)
08:30
09:10
7/A
TRK7
(2)
09:20
10:00
7/A
TRK7
(3)
10:10
10:50
Salı
6/F
TRK5-6
6/F
TRK5-6
5/A
TRK5-6
5/A
TRK5-6
Çarşamba
6/F
TRK5-6
6/F
TRK5-6
5/A
TRK5-6
5/A
TRK5-6
6/G
TRK5-6
6/G
TRK5-6
2
5/A
TRK5-6
5/A
TRK5-6
5
Gün
Pazartesi
Perşembe
Cuma
7/A
TRK7
7/A
TRK7
6/G
TRK5-6
6/G
TRK5-6
(9)
15:55
16:35
7/A
TRK7
Ma. Üc
6
7
2
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
(10)
16:40
17:20
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
5
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Saat
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi : 20 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 20 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 1.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
6/C
MAT
6/C
MAT
5/E
MAT
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ESMA DOĞAN
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
5/E
MAT
5/E
MAT
Perşembe
5/E
MAT
5/E
MAT
Cuma
6/G
MAT
6/G
MAT
7/A
MAT
7/A
MAT
6/G
MAT
6
7/A
MAT
6/C
MAT
3
6/C
MAT
7/A
MAT
6/G
MAT
6/G
MAT
6
7/A
MAT
6/C
MAT
5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : HASİBE AK
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/F
SOS
(2)
09:20
10:00
6/F
SOS
(3)
10:10
10:50
5/A
SOS
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 15 Saat
Ücretli Dersi : 3 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 18 Saat
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 2.KAT
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
15:55
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
16:35
5/A
6/D
7/B
SOS
SOS
SOS
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
6
Salı
Çarşamba
5/E
SOS
5/E
SOS
7/B
SOS
5/A
SOS
6/D
SOS
6/D
SOS
4
2
5
1
Perşembe
Cuma
6/F
SOS
5/E
SOS
7/B
SOS
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : HASAN DURNA
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 6 Saat
Ücretli Dersi : 18 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 24 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
6/E
6/E
KURAN
KURAN
7/E
KURAN
Salı
(9)
15:55
16:35
(10)
16:40
17:20
7/E
KURAN
Ma. Üc
2
4
2
3
Çarşamba
4
6/B
KURAN
Perşembe
6/B
KURAN
2
Cuma
3
4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Pazartesi
(3)
10:10
10:50
7/A
KURAN
T.C.
SİVAS VALİLİĞİ
HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU
Sınıf Öğretmenliği :
Maaş Karşılığı : 6 Saat
Ücretli Dersi : 18 Saat
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Toplam : 24 Saat
Nöbet Günü ve Yeri :
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
11:00
12:40
13:30
14:20
15:10
11:40
13:20
14:10
15:00
15:50
7/A
7/C
7/C
KURAN
KURAN
KURAN
Salı
6/F
KURAN
6/F
KURAN
Sayı : 19465766.903-5
Adı Soyadı : ADNAN KAYA
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(9)
15:55
16:35
(10)
16:40
17:20
Ma. Üc
4
4
2
3
Çarşamba
4
Perşembe
3
Cuma
4
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
07/02/2015
Aslını aldım.
BEDRETTİN DANIŞ
Okul Müdürü
Download

Sayı T.C. SİVAS VALİLİĞİ HUZUR İMAM HATİP ORTAOKULU