NiGDE MiLLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜ EGiTiM BÖLGELERi 20ı4-20ıs EGiTiM-ÖGRETiM YILI
SN
ADI SOYADI
Abdullah ÖZKAN
ı
KADROSUNUN BULUNDUGU
OKUL
Emet Mehmet Aydoğan
ilkokulu
KENDi OKULUNDA
GiRDiGi DERS
GÖREVLENDiRiLDiGi OKULLAR
SAATi
BRANŞI
2ı
Dumlupınar ilkokulu
4
27
2
imam Hatip Ortaokulu
ı
7S . Yıl Mehmet Göher
ı2
30
ı2
30
ı8
30
ı4
30
ı6
26
ı8
18
ıs
ıs
8
liköğretim
23
Mevlana Ortaokulu
3
AdemKAN
Dumlupınar ilkokulu
Teknoloji
4
Adem KÖROGLU
Fen Lisesi
Coğrafya
ı8
s
Adem ÖZYUVA
ingilizce
ı8
ingilizce
ı2
Niğde Anadolu imam Hatip
Lisesi
Niğde Anadolu imam Hatip
Lisesi
Matematik
Tasarım
9
ı
o
ll
Kırbağları Anadolu imam Hatip
Lisesi
Kırbağları Anadolu imam Hatip
Lisesi
Aktaş Şht.
Yüksel Kabaca
o
ı2
Arif GÜZEL
Selçuk ilkokulu
Din Kültürü
ı6
Ayhan ÜÇER
Dr.Sadık
Türkçe
ı
Sosyal Bilgiler
o
Sosyal Bilgiler
o
S
Beden Eğitimi
ı8
Spor Lisesi
ı2
30
7
8
Cemil Meriç Görme Eng. ilkokulu :
13
8
Erhan PAYHAN
Ali EViDiKER
TOPLAM
GiRECEGi DERS
GiRECEGi DERS
SAATi
SAATi
Dumlupınar ilkokulu : S
Türkçe
2
6
2. DÖNEM ÖGRETMEN GÖREVLENDiRME LiSTESi
Ayhan YEŞiLDAG
Ayşegül LiMAN ÇETiN
Baki YAVUZ
Ahmet Ortaokulu
Mehmet Emet
Aydoğan
Ortaokulu
Halil Kitapçı ilkokulu
Yavuz Sultan Selim Anadolu
Lisesi
o
Ortaokulu
Dumlupınar
Ortaokulu :S
Memnune Türker Altuncu : l l
Cemil Meriç Gör. Eng.:3
Hüdavent Hatun işt . Eng.:ıs
Şubat
Ortaokulu
Bu ket AKYOL
Dumlupınar ilkokulu
Fen ve Teknolojileri
4
Cumhuriyet ilkokulu
4
4
Buket ÇAVUŞOGLU
Atatürk Ortaokulu
Sınıf Öğretmenliği
o
23 Nisan Havacılar ilkokulu
23
23
Cemalettin KAPLAN
Hüdavent Hatun işitme Eng.
Beden Eğitimi
20
Cem il Meriç Gör. Eng.
2
22
Fen ve Teknolojileri
o
Mevlana Ortaokulu
ı6
ı6
Fen ve Teknolojileri
o
30
30
ı2
13
ı4
ıs
ıG
Cumali SiNRi
Cüneyt AKYOL
Emet M eh met
Aydoğan
ilkokulu
Mevlana Ortaokulu
-
__.p·
Akşem se ddin
Merkezi
Bilim ve Sanat
17
18
19
20
21
22
23
Çınar BAŞTÜRK
Yunus Emre And . Lis.
Kimya
2ı
Fen Lisesi
ıo
3ı
Çiğdem
Atatürk Ortaokulu
Görsel Sanatlar
ı2
Mesleki ve Tekn .And .Lisesi
6
ı8
Dr.Sadık Ahmet ilkokulu
Müzik
2
s
7
Müzik
8
M urtaza ve Naile
8
ı6
Beden Eğt .
22
Sakarya Ortaokulu
28
28
Müzik
ll
Sakarya Ortaokulu
4
ıs
Müzik
ıo
Spor Lisesi
2
ı2
ıs
Murt. ve Nail e Uyanık ilkokulu: 2
Behzat Ecemiş ilkokulu : 6
8
23
30
30
7
22
30
30
30
30
ı6
ı6
Sakarya Ortaokulu
4
ı2
ı8
Spor Lisesi
13
3ı
ı4
özkan
ı8
ı8
24
Kırbağları
6
30
Dilek
ATASEVEN
MEŞE
Arıkan
Eda ALTINOLUK
Ali Ulvi
Emin ARIKAN
Mesleki ve Tekn .And. lis.
Emre SOYAK
Emre YILMAZ
Ercan ÖZCAN
24
Erdal
KARAKUŞ
Ortaokulu
Mimar Sinan Mes.veTekn.And.
Lisesi
Güzel Sanatlar Lis .
Murtaza ve Naile
Uyanık
Din Kültürü ve
Ortaokulu
Ahlak Bilgisi
Alay Ortaokulu
Görsel Sanatlar
o
Görsel Sanatlar
ıs
25
26
Erhan YÜKSEL
Hüdavend Hatun Mes.veTekn .
Anadolu Lisesi
o
Ertuğrul ÖZAR
S Şubat Ortaokulu
Teknoloji
Fatma NAiL
Atatürk Egt. An . Okulu
Okul Öncesi
o
Gıda
Tekn .
o
Görsel Sanatlar
8
Ta sa rım
27
28
29
30
Fidan
AŞIÇI
Emet Mehmet Aydoğan
ilkokulu
Arıkan
Funda BOZKURT
Ali Ulvi
Ortaokulu
Funda GÖKDEMiR
Güzel Sanatlar Lisesi
ingilizce
Funda ÖZDERE
Mevlana Ortaokulu
Teknoloji
Memnune Türker Altuncu : 2
Asım Zeynep Ecemiş ilko
Akşemseddin
Uyanık
:3
00
Bilim ve Sanat
Merkezi
imam Hatip Ortaokulu
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Merkezi
Papatya Anaokulu
Mehmet Akif Mes.Tekn . And .
Lisesi
31
32
33
34
35
Gülay ÇELiK
Niğde
Anadolu Imam Hatip
Lisesi
Tasarım
Matematik
Anadolu
Gülay KILIÇ
Dumlupınar ilkokulu
Görsel Sanatlar
ı
Alpaslan Ortaokulu
8
9
Gülhayat Emel
Hazım Tepeyran ilkokulu
Fen ve Teknolojileri
o
Sakarya Ortaokulu
ı8
ı8
-
~-
Yavuz Sultan Selim Anadolu
36
37
38
39
40
Gülten ÖZDERE
Hacı
Mehmet ERKAN
Hakan
ODABAŞI
Hakan
ŞENOL
Harniyet VAROGLU
Lisesi
Kemal Aydoğan ilkokulu
Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Atatürk Mes. Tek . And.
23 Nisan Havacılar Ortaokulu
75 . Yıl
41
HamzaTEMiR
Mehmet Göker Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
Hasan AYDIN
NeziheTahsin Kitapçı ilkokulu
Hasan Hüseyin DEDE
Fen Lisesi
Almanca
Beden
Eğitimi
18
Mehmet Akif M es. Tek.
8
26
18
Spor Lisesi
10
28
30
30
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Türkçe
o
Kimya
16
Mehmet Akif Mes. Tek .
8
24
16
23 Nisan Havacılar ilkokulu
10
26
Fizik
12
Fen Lisesi
10
22
Matematik
12
12
24
4
25
8
16
Memnune Türker Altuncu : 4
Aliya izzet Begovidlkokul : 4
8
14
75. Yıl Mehmet Göker Mes.
3
3
Din Kültürü ve
Ah .Bil.
Merkezi
Memnune Türker Altuncu ilkokul :
8
Dumlupınar
Ortaokulu : 4
42
43
44
45
Haskız
Din Kültürü ve
Ah .Bil.
M urtaza ve Naile Uyanık
BULUT
Hatice YAMAN
Ortaokulu
Asım Zeynep Ecemiş ilkokulu
Neziheve Tahsin
46
Hülya BARAN
Kitapçı
ilkokulu
21
Teknoloji
Tasarım
8
Teknoloji
Tasarım
6
Görsel Sanatlar
75 . Yıl Mustafa Altuncu ilkokulu
Ali Ulvi
Arıkan
Ortaokulu
Mevlana Ortaokulu
ingilizce
22
Hazım Tepeyran ilkokulu
8
30
Atatürk Mes.veTekn.And .Lis
Sosyal Bilgiler
o
Gazi Ortaokulu
16
16
ibrahim KOÇ
Güzel Sanatlar Lisesi
Matematik
20
Spor Lisesi
10
30
ilker TEZ
Güzel Sanatlar Lisesi
Müzik
10
Spor Lisesi
3
13
isa GÜNGÖR
Hacı Zekiye Aslan And .Lis.
Felsefe
17
Niğde
6
23
ismail DELiCE
imam Hatip Ortaokulu
Rehberlik
o
30
30
2
16
Hü seyin ARIL
47
Hüseyin Rahmi
48
ÖZDEMiR
49
so
51
52
53
Kamile ÖDEMiŞ
M urtaza ve Naile Uyanık
Din Kültürü ve
Ortaokulu
Ahlak Bilgisi
~·
14
Fen Lisesi
Akşe mseddin
Bilim ve San at
Merkezi
Murtaza ve Naile Uyanık ilkokulu
S4
ss
S6
Güzel Sanatlar Lisesi
Kor HIZIR
Atatürk Mes. ve Tek. And .
Lisesi
Mehmet ve Emet Aydogan
Kudret EROGLU
Leyla KARA
ilkoku ku
Mehmet Ali GÖK
S7
Hüdavend Hatun işitme Eng.
Ortaokulu
Mehmet ÖZEL
Melikşah
Murtaza ÖZTÜRK
Mevlana Ortaokulu
Müjgan ÖTGÜNLÜ
Faik
Ortaokulu
60
61
62
63
Müzeyyen GÜÇLÜ
Naciye Burcu Uslu iNEL
Naibe Funda DOST
Necibe ÖZEGEN
64
Şahenk
Murtaza ve Naile
Uyanık
Ortaokulu
Alpaslan ilkokulu
Faik
Şahenk
Mes. Tek. And .
Lisesi
ıg Mayıs
KOYUNCU
Mes. Tek.
Ortaokulu
Bilim ve Sanat
ı6
Fizik
ı6
Mehmet Akif Mes. Tek.
Okul Öncesi
o
Atatürk
Fen Bilgisi
23
Cem il Meriç Gör. Eng. Ortaokulu
Bilişim
Teknolojileri
o
S8
S9
Akşemseddin
Müzik
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
ı4
o
Felsefe
ı
ingilizce
20
Müzik
o
ingilizce
o
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
ı8
Nesil AYATA
Sazlıca
Ortaokulu
Müzik
o
Nur Hayat ÇETiN
Kemal Çetintürk ilkokulu
Türkçe
o
Nuran ÖZTÜRK
Halil
Olcay BABACAN
Aliya izzet Begoviç ilkokulu
6S
ı4
30
8
24
30
30
4
27
30
30
ı6
30
o
20
Murtaza ve Naile Uyanık ilkokulu
6
26
Dumlupınar
ı
ı
30
30
4
22
30
30
Aliya izzet Begoviç ilkokulu
ı2
ı2
Dumlupınar
4
ı8
ı6
26
Merkezi
Eğitimciler
Akşemseddin
Anaokulu
Bilim ve Sanat
Merkezi
Sakarya Ortaokulu
Spor Lisesi : 6
Güzel
Sanatlar Li s.: 4
Ortaokulu
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Merkezi
Mehmet ve Emet Aydoğan
ilkokulu
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Merkezi
ı
66
Kitapçı
Ortaokulu
ingilizce
ı4
Ortaokulu
67
Memnune Türker Altuncu : 4
Beden
Eğt .
ı
o
NeziheTahsin Kitapçı ilk : 6
Asım Zeynep Ecemis ilk: 6
68
Yılmaz
Atabek And .Lis. Coğrafya
Orhan AYDIN
Remide
Osman ERDOGAN
Güzel Sanatlar Li sesi
Merkez Anadolu Lisesi
69
70
- - -- -
~·
Matematik
o
Mehmet Akif Mes. ve Tek.
Anadolu Lisesi
8
24
24
Ömer BOZKURT
71
72
Ömer ÇİFTÇİBAŞI
Pervin GÖKALP
73
Neziheve Tahsin
Dumlupınar
Kitapçı
Sosyal Bilgiler
İlkokulu
ı2
Ortaokulu : 3
Memnune Türker Altuncu İlkokulu
9
2ı
ı6
28
:6
7S. Yıl Mehmet Göker
Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
Mehmet Akif Mes. ve Tek. And.
Lisesi
Recep AYKUN
Edikli ÇPAL.
Reyzan TOKGÖZ
Halil
Güzel Sanatlar Us.: 8
Kimya
ı2
Biyoloji
ı7
Spor Lisesi
ı2
29
Fizik
ıs
Güzel Sanatlar Lis.
ıs
30
Türkçe
4
Alpaslan Ortaokulu
26
30
6
6
ll
ll
30
30
ı6
ı8
2
2
Soor Lisesi: 8
74
Kitapçı
Ortaokulu
75
Faik
AKKUŞ
Hazım Tepeyran İlkokulu
Müzik
Rezzan TEKSiN
Hazım Tepeyran İlkokulu
Müzik
o
Sosyal Bilgiler
o
Rezzan
77
78
79
Karaatlı
Fatma Cuma Ali
Yılmaz
Ortaokulu
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
76
Sami DUTAR
Şahenk
Aliya izzet Begoviç : 6
Şahenk
Faik
M es. ve Tek. And . Lisesi : S
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Merkezi
Mesleki ve Tekn .And.Lisesi : 8
Sefa ÖNEM
Asım Zeynep Ecemiş İlkokulu
Görsel Sanatlar
3
Sefa ÖNEM
Asım Zeynep Ecemiş İlkokulu
Görsel Sanatlar
o
Sevda ATA
Yunus Em re Anadolu Lisesi
İngilizce
SelinGÜNAL
Niğde
Türkçe
o
Matematik
o
Beden Eğt.
20
Dumlupınar
Fen ve Teknolojileri
o
Fen ve Teknolojileri
Görsel Sanatlar
Memnune Türker Altuncu :S
Mehmet Akif Mes. Tek.
80
Bor Atatürk Anadolu Lisesi
ı
o
3ı
Atatürk Ortaokulu
23
23
30
30
2
22
Mevlana Ortaokulu
ıs
ıs
o
S Şubat Ortaokulu : 8
8
8
ıs
Cemil Meriç Gör. Eng.
ı
ı6
2ı
81
82
83
Serkan ARSLAN
Serpil MALGIR
84
85
86
Cumali SİNRİ
SevalMAMAK
Sinan BAHAR
Mesleki
Eğitim
Merkezi
Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Niğde Anadolu Imam Hatip
Lisesi
Mehmet ve Emet Aydogan
İlkoku ku
Zahide Sefer ilkokulu
Hüdavent Hatun işitme Eng.
Ortaokulu
~-
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Merkezi
Ortaokulu
87
88
89
Sinem ÇÖKÜN
Müzik
ıs
Tekin SARIKAYA
Yavuz Sultan Selim And. Lisesi
Felsefe
ı4
Vahit FiLiKÇi
Asım
Sosyal Bilgiler
ı
Biyoloji
ıs
Görsel Sanatlar
8
Türkçe
o
Yeşer DiKYURT
90
Yeşim KARAKUŞ
91
92
Hüdavend Hatun işitme Eng.
Ortaokulu
Züleyha
Şule
ÇINAR
Zeynep
Ecemiş
Hüdavend Hatun Mes.ve Tek.
Anadolu Lisesi
Ovacık Şht .
Bayram Aksoy
Ortaokulu
Neziheve Tahsin
ilkokulu
Kitapçı
o
Cemil Meriç Gör. Eng.
7S.
Yıl
Mehmet Göker
Kız
Teknik
ve Meslek Lisesi
Melikşah
Niğde
Ortaokulu
Mesleki ve Tek . And . Lisesi
Akşemseddin
Bilim ve Sanat
Merkezi
Kanuni Sultan Süleyman
Ortaokulu
Milli
ı
ı6
8
22
9
ı9
9
24
ıs
23
ıs
ıs
Eğitim
Müdür
Yardımcısı
ı
Download

__.p· - Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü