BÖLÜM 4
BEBEKLİKTE FİZİKSEL
GELİŞİM
Bebek Ani Ölüm Sendromu (SIDS): Genellikle
geceleyin, bebeklerin nefes almayı bırakıp
görünür bir sebep olmadan aniden ölmesi
durumudur.
Bu, bebeklerin iyi bir uyuma pozisyonu mudur?
e) Beslenme
Doğumdan bir yaşına kadar insan yavrusunun
ağırlığı üç kat, boyu yüzde elli artar.
Bu büyümeyi sürdürmek için nelere
gereksinimleri vardır?
İlgili Başlıklar…
 Beslenme Gereksinimi ve Yeme Davranışı
 Anne Sütüne Karşın Biberonla Beslenme
• Çocuk Yönünden Sonuçları
• Anne açısından sonuçları
 Bebeklikte beslenme bozukluğu (malnutrition)
Marasmus: Yaşanım ilk yılında bebeğin proteinkalori yetersizliğinden kaynaklanan doku-kaybı.
Kvaşiorkor: Genellikle 1-3 yaşlarında çocuklarda
görülen şiddetli protein - kalori yetersizliğine
bağlı karın ve ayakların su toplayarak şişmesi.
Honduras’lı kvaşiorkorlu
bir çocuk. Kvaşiorkor
belirtilerine dikkat edin
— büyük şiş bir karın.
Kvaşiorkorun diğer
özellikleri nelerdir?
B) Motor Gelişimi
a) Dinamik Sistemler Görüşü
Dinamik sistemler teorisine göre, bebekler algı
ve eylemle motor becerilerini birleştirir. Bu
teoriye göre algı ve eylemin bir araya
getirildiğine dikkat ediniz. (Thelen & Smith,
2006).
Dinamik sistemler teorisi
yürümeyi öğrenmekteki
gelişmeyi nasıl
açıklayabilir?
b) Refleksler
Refleksler: Otomatik ve yenidoğanın denetimi
dışında onun hareketlerini yöneten
kendiliğinden tepkilerdir.
Arama Refleksi: Ağzın bir tarafına veya yanağa
dokunulduğunda oluşan kendiliğinden tepkidir.
Bebek başını dokunulan tarafa çevirir, emecek
bir şey aradığını belli eden hareket yapar.
Emme Refleksi: Yenidoğanın ağzına yerleştirilen
bir nesneyi otomatik olarak emmesidir. Bebeğin
besinli bir meme başı ile karşılaşmasında
beslenmesine imkân verir ve sakinleştirici,
düzenleyici mekanizmadır.
Moro Refleksi: Ani, şiddetle bir ses veya
harekete karşı yenidoğan’ın tepkisi. Etki üzerine
yenidoğan geriye doğru irkilir, kendisini geriye
atar ve kollarını ve bacaklarını gerer. Sonra
kollarını ve bacaklarını bedeninin ortasına doğru
kapatır.
c) Büyük Motor Becerileri
Pek çok ebeveyne sorsanız er veya geç
“Cassandra emeklemeyi öğrendi”, “Jesse,
sonunda kendi başına oturuyor”, veya “Angela
geçen hafta ilk adımını attı” gibi bir veya birkaç
dönüm noktasını muhtemelen duyarsınız. Bu
dönüm noktaları, büyük motor becerilerinin
örnekleridir.
Büyük Motor Becerileri: Yürümek gibi geniş kas
hareketleri gerektiren motor becerileri.
Duruş’un Gelişimi: Büyük motor becerileri nasıl
gelişir? Esas olarak bu beceriler duruşsal
denetim gerektirir (Thelen& Smith, 2006).
Örnek olarak, hareket etmekte olan cisimleri
izlemek için, bakışımızı dengelemek için başınızı
kontrol edebilmelisiniz, yürümeden önce tek
ayak üzerinde denge kurabilmelisiniz.
Bebeklikte, duruşta
gelişimsel değişiklikler
nelerdir?
d) İnce Motor Becerileri
İnce motor becerileri, güzel, ahenkli hareketleri
içerir. Erişmeye başlayış ve hedefi kavrayış büyük
bir başarıdır ve yaşamın ilk iki yılında daha zarif
hale gelir.
İnce Motor Becerileri: Parmak hüneri gibi daha
incelikli hareketleri gerektiren motor
becerileridir.
Duyum: Bilgi ve duyusal alıcılar (gözler, kulaklar,
dil, burun ve deri) arasındaki etkileşim ürünü .
Download

Büyük Motor Becerileri