SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Soğan bitkisi iki yıllıktır. Birinci yıl
yumru, ikinci yıl da tohum oluşur.
10 saat, orta erkenciler 10-12 saat, geçci
çeşitler ise 13-15 saat gün uzunluğuna
ihtiyaç duyarlar.
 Toprak İsteği
Hafif
bünyeli,
bitki
besin
elementlerince noksan olmayan humusca
zengin kumlu –tınlı toprakları sever. Toprak
asitliğine hassas olduğundan
toprak pH’sı 6-6,5 olmalıdır.
Soğan yetiştiriciliğinde münavebe
gerekmektedir. Üst üste aynı tarlada soğan
yetiştiriciliği yapılmamalıdır.
 İklim isteği
Gündüzleri sıcak ve kurak, geceleri
serin karasal iklimi sever, yağışlı bir ilkbahar
mevsimi ister. Baş bağlama ve başın
büyümesi için sıcaklığın fazla olmasını ister.
Erken gelişme devresinde 10-12 ˚C olmalıdır.
Baş bağlama döneminde 20-21 ˚C,
olgunlaşma için ise 24-27 ˚C sıcaklıklar
istenir.
Başın gelişmesi için gerekli olan diğer
faktör Gün Uzunluğudur. Erkenci çeşitler 8-
 Yetiştirilme Tekniği
1- Doğrudan tohum ekimi: Aynı sezonda
5-6 aylık dönemde başlar elde edilir.
2- Arpacık (kıska) ile ekim: 1. yıl arpacık
elde edilir. 2.yıl bu arpacıklar ekilerek
baş elde edilir.
3- Fide ile yapılan yetiştiricilik: Süresi
tohum ekimiyle olan yöntemle aynıdır.
Aynı yıl baş elde edilir.
Makinalı tarıma en uygun ekim
doğrudan tohum ekimi yöntemidir. İyi bir
toprak hazırlığı yapılması gerekir.
Soğan yetiştirilecek tarlaya, aynı yıl
çiftlik gübresi verilmez. bir yıl önce uygulanan
çiftlik gübresi daha iyi sonuç verir. Toprak
tahlili yaptırılan toprağa uygun olarak kimyevi
gübreler verilebilir. Azotun fazla kullanılması
verimi artırmakla beraber, kaliteyi ve
dayanıklılığı azaltır.
 Sulama
Soğan Yetiştiriciliğinde vegetasyon
dönemi içinde 450-500 mm den az yağış
alan
yerlerde
sulama
yapılmalıdır.
Yağmurlama sulama ile 1-2 sulama yeterlidir.
Baş olgunlaştırma döneminde sulama
yapılmamalıdır.
 Taze Soğan Yetiştiriciliği
Soğanlar 1-2 cm çapını aldığı zaman
sökülür. üst yaprakları temizlenip kökleri
yıkanır ve demetlenerek pazara sunulur.
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kuru soğanda ise; hasat zamanından
1-1,5 ay önce üründe kuru madde oranının
artması için sulama yapılmamalıdır.
Daha çok arpacık (kıska) ekimi ile elde
edilir. Sıra arası 15-20 cm sıra arası 1-2 cm
sıra üzeri olmalıdır.
 Hasat
Taze soğanda, hasat zamanını
belirleyen faktörler , olgunluktan çok ürünün
durumu ve pazardaki taleptir.
Soğanlar belli bir büyüklüğü alıp ilk
yaprakları sararmaya başladığında üst kısmı
kırılarak yatırılır.
15-20 gün içersinde
yapraklar tamamen kurur. Bu dönemde
soğanın dış kabuğu koyulaşır ve 2-3 kabuk
oluşur.
Bu dönemde sökümü yapılan soğanlar,
toprak yüzeyinde ortalama 10 gün tutularak
güneşte kurutulur. Bu dönemde yağış
istenmez.
Soğanlarda depolama çok önemlidir.
Soğanda Kabuk rengi koyuluğu, soğanın
içerdiği kükürtlü bileşiklerin çokluğu, soğan
üzerindeki kabuk sayısı ve gübreleme
muhafaza süresini uzatır.
Adres
: Gayret Mahallesi Çınardibi Sokak
No: 12
Erken dönemde pazara çıkarmak üretici için
ekonomik yönden önemlidir.
Santral
Belgegeçer
e-mail
web
Yenimahalle/ANKARA
: 0312 344 59 50
: 0312 315 60 07
: [email protected]
: http://ankara.tarim.gov.tr/
SOĞAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ
2015
Download

Soğan Yetiştiriciliği - Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü