SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
SEMİNER GÜNLERİ PROGRAMI
02.02.2015
09:30 -12.00 OTURUM 1
Spor Bilimleri Fakültesi Derslik 2
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ
Oturum Başkanı :Arş.Gör. Serra ÇAKAR
Futbol'da Bir Değerlendirme Ölçütü Olarak Kat Edilen Mesafe
Erdem KIRAY
09:30 -09:45 Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr.Kamil ÖZER
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Kamil ÖZER - Yrd.Doç.Dr. Yeliz PINAR - Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT
Elit Erkek Futbolcularda Sagital Ve Frontal Düzlemlerde Yapılan Pliyometrik Çalışmaların Sürat Ve Kuvvet Parametlerine Etkileri
Ahmet Metin KINIK
09:50 -10:05 Danışman Öğrt. Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özgür NALBANT
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Kamil ÖZER - Yrd.Doç.Dr. Yeliz PINAR - Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETİMİ / SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR
Oturum Başkanı :Arş.Gör. Meriç ÖDEMİŞ
Hokey Branşının Dünyada ve Türkiye'deki gelişimi
Elif CAMEKAN
10:30 -10:45 Danışman Öğrt. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim KURUOĞLU
Jüri Üyeleri;Prof. Dr. Hasan KASAP - Yrd.Doç.Dr. Yeliz PINAR - Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT
Kadın futbol hakemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı yaşadığı sorunlar
Sevcan ÖZKAR
10:50 -11:05 Danışman Öğrt. Üyesi Yrd. Doç. Dr.İlknur Hacısoftaoğlu Közleme
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Hasan KASAP, Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Yeşim KURUOĞLU
11:10 -11:25
Maltepe Belediyesi Spor Teşkilat Yapısının İncelenmesi
Nesil Aykut Yıldız
Danışman Öğrt. Üyesi Yrd. Doç. Dr.Yeşim Albayrak Kuruoğlu
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Hasan KASAP, Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Yeşim KURUOĞLU
OTURUM 2
Spor Bilimleri Fakültesi Derslik 2
ENGELLİLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE
Oturum Başkanı : Arş.Gör. İrem UZ
13:30 –13:45
13-17 Yaş Arasındaki Normal Gelişim Gösteren ve Down Sendromlu Bireylerin Fiziksel Uygunluk Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Ahmet SANSİ
Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Dilara ÖZER
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Dilara ÖZER, Prof. Dr. Hasan KASAP,Prof. Dr. Kamil ÖZER
Özel Gereksinimli Çocukların Aktif Yaşam Merkezinden Ayrılma Nedenlerinin Ailelerin Bakış Açısından İncelenmesi
13:50 - 14:05 Aysu Umut
Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Dilara ÖZER
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Dilara ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Sibel NALBANT, Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU
Pendik İlçesindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynastırmaya Bakış Açısının İncelenmesi
14:10 -14:25 Dilek Uzunçayır
Danışman Öğrt. Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sibel NALBANT
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Dilara ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Sibel NALBANT, Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU
Pendik İlçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sahiplerinin Beden Eğitimi Öğretmeni İstihdamına Bakış Açısı
14:30 -14:45
Nazan Izgar
Danışman Öğrt. Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sibel NALBANT
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Dilara ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Sibel NALBANT, Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU
SPOR YÖNETİMİ BİLİMLERİ
Oturum Başkanı : Arş.Gör.Hülya ÜNLÜ
14:50 -15:05
Sporda Performansı Etkileyen Beslenme Kaynaklı Ergojenik Yardımcılar
Yusuf ULUSOY
Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Hasan Kasap
Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Hasan Kasap
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Hasan KASAP,Prof. Dr. Kamil ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Figen ÇİLOĞLU
15:10 -15:25
Spor Yoluyla Pazarlamada Spor Sponsorluğunun yeri ve THY Örneği
Vedat Coşkun
Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Hasan Kasap Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Hasan KASAP, Yrd. Doç. Dr. İlknur HACISOFTAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT
15:30 -15:45
Emniyet Teşkilatının Fiziksel Uygunluk Düzeyleri; İstanbul İli Örneği
Tayfun KARA
Danışman Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Hasan Kasap Yrd. Doç. Dr. Özgür NALBANT
Jüri Üyeleri; Prof. Dr. Hasan KASAP, Yrd.Doç.Dr. Özgür NALBANT, Yrd. Doç. Dr. Figen ÇİLOĞLU,
Download

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı Seminer Günleri