Download

Możliwość nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu