ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
EYLÜL/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
13.11.2014
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler eksik evraklar için değerlendirmeye alınmış olup,
eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilmiştir.
Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢvuru
No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Ön Değerlendirme Sonucu
1
216366
Selahattin ÖZTÜRKMEN
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas
Mevkii 124 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
Kira sözleşmesinde araziyi kiraya verene ait İmza
Beyanı bulunmamaktadır.
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların
süresi içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru
reddedilmiştir.
2
216373
Cem ÖZTÜRKMEN
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas
Mevkii 124 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
Kira sözleşmesinde araziyi kiraya verene ait İmza
Beyanı bulunmamaktadır.
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların
süresi içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru
reddedilmiştir.
3
216380
Korkut ÖZTÜRKMEN
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Balas
Mevkii 124 Ada 29 Parsel
1000
GÜNEŞ
Kira sözleşmesinde araziyi kiraya verene ait İmza
Beyanı bulunmamaktadır.
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların
süresi içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru
reddedilmiştir.
4
214678
Bor Solar Enerji A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi
Dörtyol Köyü Sayağıl
Mevkii 115 Ada 73 Parsel
1000
GÜNEŞ
Eksik evrak tamamlama kapsamında yeniden
düzenlenen irtifak hakkı sözleşmesinin eki yeniden
düzenlenmemiştir. İlk başvuru dosyasında bulunan
irtifak hakkı sözleşmesi ekinde irtifak hakkı sahibi
adına imza atan kişilerin vekaletnamesi
bulunmamaktadır. Başvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde giderilmemesinden
dolayı başvuru reddedilmiştir.
5
216549
Mcnsolar Elektrik Üretim
LTD Şti.
Konya İli Karatay İlçesi
Zivecik Köyü Sütgölü
Mevkii 5825 Ada 62
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
6
216552
Mcngüneş Elektrik Üretim
LTD Şti.
Konya İli Karatay İlçesi
Zivecik Köyü Sütgölü
Mevkii 5825 Ada 62
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
7
216559
Mcnsan Elektrik Üretim
LTD Şti.
Konya İli Karatay İlçesi
Zivecik Köyü Sütgölü
Mevkii 5825 Ada 62
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
8
215685
Bolakar Enerji Müh. ve
Dan. Ltd. Şti.
Konya İli Altınekin İlçesi
Kale Mahallesi Milis
Mevkii 345 Ada 42 Parsel
800
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
9
193858
TEM Yenilenebilir Enerji
A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi
Kale Mahallesi Milis
Mevkii 345 Ada 42 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
10
193827
Zeynep Dila GES Elektrik
Üretim A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Emen
Köyü Kağnı Gölü Mevkii
120 Ada 8 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
11
216191
Ozan Yenilenebilir Enerji
Üretimi Madencilik San.
Tic. LTD. ŞTİ.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı
Ören Mevkii 0 Ada 1253
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
12
216200
Ozan Yenilenebilir Enerji
Üretimi Madencilik San.
Tic. LTD. ŞTİ.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı
Ören Mevkii 0 Ada 1272
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
13
216202
Ozan Yenilenebilir Enerji
Üretimi Madencilik San.
Tic. LTD. ŞTİ.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı
Ören Mevkii 0 Ada 1246
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
14
216216
Ozan Yenilenebilir Enerji
Üretimi Madencilik San.
Tic. LTD. ŞTİ.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Eski
mezarlık Mevkii 0 Ada
1271 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
15
216221
Ozan Yenilenebilir Enerji
Üretimi Madencilik San.
Tic. LTD. ŞTİ.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı
Ören Mevkii 0 Ada 1663
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
16
214665
Yüksel Solar Enerji A.Ş.
Nevşehir İli Kozaklı İlçesi
Dörtyol Köyü Sayağıl
Mevkii 115 Ada 73 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
17
216321
Cerrahi Eğitim İnş. Ve
Özel Sağlık Hiz. A.Ş.
Konya İlİ Güneysınır İlçesi
Karasınır Mh. 340 Ada 35
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
18
215884
Akages Elektrik Üretim
LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu
Köyü Dağ Mevkii 0 Ada
403 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
19
215891
Alges Elektrik Üretim LTD
Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu
Köyü Dağ Mevkii 0 Ada
403 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
20
215896
Başakges Elektrik Üretim
LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu
Köyü Dağ Mevkii 0 Ada
403 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
21
216335
Ovages Elektrik Üretim
LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu
Köyü Dağ Mevkii 0 Ada
383 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
22
216329
Yazges Elektrik Üretim
LTD Şti.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu
Köyü Dağ Mevkii 0 Ada
383 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
23
213475
Baranoklar Tavukçuluk
Gıda Yem San.ve Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
İçeriçumra Köyü
Çataltömek Mevkii 12798
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
24
216717
VFA Enerji İnş. Taah. San.
ve Tic. LTD. ŞTİ.
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
Mahallesi 174 Ada 83
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
25
216724
Fuldestek Teknoloji San.
Ve Tic. LTD. ŞTİ.
Niğde İli Bor İlçesi
Kayıyolu Köfterlik
Mahallesi 174 Ada 83
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
26
214986
Satürnges Güneş Enerjisi
Yatırımlar A.Ş.
Karaman İli Ermenek
İlçesi Merkez Bucağı
Akcamescit Mahallesi
Arpakırı Mevkii 561 Ada
30 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
27
214991
3E Güneş Enerjisi A.Ş.
Karaman İli Ermenek
İlçesi Merkez Bucağı
Akcamescit Mahallesi
Arpakırı Mevkii 561 Ada
30 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
28
216168
Mehmet Ali YAVUZ
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü 297 Ada 1
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
29
216173
Kenan YALIM
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü 297 Ada 1
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
30
210854
Bayen Enerji Ür.San.ve
Tic.A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi
Gölcük Köyü Kalın Tırman
Mevkii 2215 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
31
210859
Aden Enerji Ür.San.ve
Tic.A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi
Gölcük Köyü Kalın Tırman
Mevkii 2215 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik Değerlendirmeye
alınmıştır.
32
216258
Eragro Enerji Tarım ve
Hayv. Tic. San. LTD. ŞTİ.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mh. 340 Ada 35
Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya hataların
süresi içerisinde giderilmemesinden dolayı başvuru
reddedilmiştir.
33
216300
Beyaz Piramit Tarım Hayv.
Enerji Eğitim ve Dan. A.Ş.
Başvuru sahibinin
20.10.2014 tarih ve
229465 sayılı dilekçesi
sonucunda başvuru iptal
edilmiştir.
Konya İli Çumra İlçesi
Avdul Köyü Bozundere
Mevkii 600 Parsel
750
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile iptal edilmiştir.
34
216314
Beyaz Piramit Tarım Hayv.
Enerji Eğitim ve Dan. A.Ş.
Başvuru sahibinin
20.10.2014 tarih ve
229465 sayılı dilekçesi
sonucunda başvuru iptal
edilmiştir.
Konya İli Çumra İlçesi
Avdul Köyü Bozundere
Mevkii 600 Parsel
750
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile iptal edilmiştir.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.