BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ V E EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI
DERS
KODU
DERSİN ADI
TDE1111
Osmanlıca-I
TDE1102
TDE1103
1. SIN IF 1. YARIYIL
Kategori
T
U
L
K
Z
2
2
-
3
5
TDE1211
Osmanlıca-II
Eski Türk Edebiyatına Giriş-I
Z
3
-
-
3
4
TDE1202
Yeni Türk Edebiyatına Giriş-I
Z
3
-
-
3
4
TDE1203
TDE1104
Türk Halk Edebiyatına Giriş-I
Z
3
-
-
3
5
TDE1115
Türkiye Türkçesi Grameri-I (Ses Bilgisi)
Z
3
-
-
3
TDE1108
Sözlü ve Yazılı Anlatım-I
Z
2
-
-
2
TOPLAM
ECTS DERS
KODU
DERSİN ADI
1. SIN IF 2. YARIYIL
Kategori
T
U
L
K ECTS
Z
2
2
-
3
5
Eski Türk Edebiyatına Giriş-II
Z
3
-
-
3
5
Yeni Türk Edebiyatına Giriş-II
Z
3
-
-
3
5
TDE1204
Türk Halk Edebiyatına Giriş-II
Z
3
-
-
3
5
4
TDE1215
Türkiye Türkçesi Grameri-II (Şekil Bilgisi)
Z
3
-
-
3
4
2
TDE1208
Sözlü ve Yazılı Anlatım-II
Z
2
-
-
2
2
16
2
-
17
24
16
2
-
17
26
BLG1101
Bilgisayar Don. İşl. Sis
Z
2
-
-
2
2
AIT1201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Z
2
-
-
2
2
AIT1101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Z
2
-
-
2
2
YDI1201
Yabancı Dil-II
Z
2
-
-
2
2
YDI101
Yabancı Dil-I
Z
2
-
-
2
2
23
30
21
30
GENEL TOPLAM
DERS
KODU
DERSİN ADI
TDE2101
Osmanlıca-III
TDE2102
Eski Türk Edebiyatı-I
TDE2103
2. SIN IF 1. YARIYIL
Kategori
TOPLAM
GENEL TOPLAM
T
U
L
K ECTS
DERS
KODU
DERSİN ADI
Z
3
-
-
3
5
TDE2201
Osmanlıca IV
Z
3
-
-
3
5
TDE2202
Eski Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatı-I
Z
3
-
-
3
5
TDE2203
TDE2104
Türk Halk Edebiyatı-I
Z
3
-
-
3
5
TDE2115
Türkiye Türkçesi Grameri-III (Kelime Bilgisi)
Z
2
-
-
2
4
TDE2106
Eski Anadolu Türkçesi-I
Z
2
-
-
2
4
TDE2206
Seçmeli Dersler
2. SIN IF 2. YARIYIL
Kategori
T
U
L
K ECTS
Z
3
-
-
3
5
Z
3
-
-
3
5
Yeni Türk Edebiyatı II
Z
3
-
-
3
5
TDE2204
Türk Halk Edebiyatı II
Z
3
-
-
3
5
TDE2215
Türkiye Türkçesi Grameri IV (Cümle
Bilgisi)
Eski Anadolu Türkçesi II
Z
2
-
-
2
4
Z
2
-
-
2
4
Seçmeli Dersler
TDE2117
Anadolu ve Rumeli Ağızları I
S
2
-
-
2
2
TDE2217
Anadolu ve Rumeli Ağızları II
S
2
0
0
2
2
TDE2118
Edebiyat Bilgi ve Teorileri-I
S
2
-
-
2
2
TDE2218
Edebiyat Bilgi ve Teorileri-II
S
2
0
0
2
2
18
30
18
30
TOPLAM
DERS
KODU
DERSİN ADI
TDE3119
Yeni Türk Edebiyatı-III
TDE3120
TDE3121
TDE3110
3. SIN IF 1. YARIYIL
Kategori
TOPLAM
T
U
L
K ECTS
DERS
KODU
DERSİN ADI
Z
3
-
-
3
4
TDE3219
Yeni Türk Edebiyatı-IV
Türk Halk Edebiyatı-III
Z
3
-
-
3
5
TDE3220
Orta Türkçe-I
Z
3
-
-
3
4
TDE3221
Eski Türk Edebiyatı III
Z
3
-
-
3
5
TDE3210
Seçmeli Dersler
3. SIN IF 2. YARIYIL
Kategori
T
U
L
K ECTS
Z
3
0
0
3
4
Türk Halk Edebiyatı-IV
Z
3
0
0
3
5
Orta Türkçe-II
Z
3
0
0
3
4
Eski Türk Edebiyatı IV
Z
3
0
0
3
5
Seçmeli Dersler
TDE3122
Çağdaş Türk Şiveleri-I
S
2
-
-
2
3
TDE3222
Çağdaş Türk Şiveleri-II
S
2
0
0
2
3
TDE3123
Türk Halk Bilimi-I
S
2
-
-
2
3
TDE3223
Türk Halk Bilimi-II
S
2
0
0
2
3
TDE3124
Türk Dili Tarihi-I
S
2
-
-
2
3
TDE3224
Türk Dili Tarihi-II
S
2
0
0
2
3
TDE3112
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
S
2
-
-
2
3
TDE3212
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
S
2
0
0
2
3
TDE3113
Türk Dünyası Halk Edebiyatı I
S
2
-
-
2
3
TDE3213
Türk Dünyası Halk Edebiyatı II
S
2
0
0
2
3
TDE3114
Metin Tahlilleri Yöntem ve Uygulama I
S
2
-
-
2
3
TDE3214
Metin Tahlilleri Yöntem ve Uygulama II
S
2
0
0
2
3
TDE3115
Türk Edebiyatında Öykü I
S
2
-
-
2
3
TDE3215
Türk Edebiyatında Öykü II
S
2
0
0
2
3
TDE3116
Batı Edebiyatları I
S
2
-
-
2
3
TDE3216
Batı Edebiyatları II
S
2
0
0
2
3
TDE3117
Eski Türk Edebiyatında Türler
S
2
-
-
2
3
TDE3217
Eski Türk Edebiyatında Tezkireler
S
2
0
0
2
3
20
30
20
30
TOPLAM
DERS
KODU
DERSİN ADI
TDE4117
Yeni Türk Edebiyatı-V
TDE4118
Türk Halk Şiiri-I
TDE4108
TDE4110
4. SIN IF 1. YARIYIL
Kategori
TOPLAM
T
U
L
K ECTS
DERS
KODU
DERSİN ADI
Z
3
0
0
3
5
TDE4217
Yeni Türk Edebiyatı-VI
Z
3
0
0
3
5
TDE4218
Türk Halk Şiiri-II
Eski Türkçe-I
Z
2
0
0
2
3
TDE4208
Eski Türk Edebiyatı V
Z
3
0
0
3
5
TDE4210
4. SIN IF 2. YARIYIL
Kategori
T
U
L
K ECTS
Z
3
0
0
3
5
Z
3
0
0
3
5
Eski Türkçe-II
Z
2
0
0
2
3
Eski Türk Edebiyatı VI
Z
3
0
0
3
5
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
TDE4119
Türk Halk Bilimi-III
S
2
0
0
2
3
TDE4219
Türk Halk Bilimi-IV
S
2
0
0
2
3
TDE4120
Çağdaş Türk Edebiyatları-I
S
2
0
0
2
3
TDE4220
Çağdaş Türk Edebiyatları-II
S
2
0
0
2
3
TDE4121
Tarihi Türk Şiveleri-I
S
2
0
0
2
3
TDE4221
Tarihi Türk Şiveleri-II
S
2
0
0
2
3
TDE4122
Bitirme Tezi I
S
0
4
0
2
3
TDE4222
Bitirme Tezi II
S
0
4
0
2
3
TDE4111
Geleneksel Türk Tiyatrosu I
S
2
0
0
2
3
TDE4211
Geleneksel Türk Tiyatrosu II
S
2
0
0
2
3
TDE4112
Günümüz Türk Edebiyatı I
S
2
0
0
2
3
TDE4212
Günümüz Türk Edebiyatı II
S
2
0
0
2
3
TDE4113
Dilbilimi I
S
2
0
0
2
3
TDE4213
Dilbilimi II
S
2
0
0
2
3
TDE4114
Retoriğe Giriş I
S
2
0
0
2
3
TDE4214
Retoriğe Giriş II
S
2
0
0
2
3
TDE4115
Eski
Türk
Yöntemleri
S
2
0
0
2
3
TDE4215
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi
S
2
0
0
2
3
TDE4116
Türk Anlam Bilimi I
S
2
0
0
2
3
TDE4216
Türk Anlam Bilimi II
S
2
0
0
2
3
19
30
19
30
Edebiyatında
Araştırma
TOPLAM
*YDI1101 Yabancı Dil (İngilizce)-I
*YDA1101 Yabancı Dil (Almanca)-I
*YDF1101 Yabancı Dil (Fransızca)-I
TOPLAM
**YDI1201 Yabancı Dil (İngilizce)-II
**YDA1201 Yabancı Dil (Almanca)-II
**YDF1201 Yabancı Dil (Fransızca)-II
KATEGORİ :
Z
: Zorunlu
S
: Seçmeli
NOT
: Bu ders planı, 2011-2012 Eği tim-Öğretim Yılı ve Sonrasında Kayıt Yaptıranlar İçin Geçerlidir.
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı önce sinde kayıt yaptırıp da kaydını donduran öğrenciler, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
sonra sında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olan ders planına tabidirler.
Download

Lisans Dersleri (PDF)