GAZİ
ÜNİVERSİTESİ
Kuruluşu 1926
yılına dayanan
köklü üniversite
Akademik
kadrosunun genişliği,
öğrenci sayısı, bilimsel
üretkenliği ile
büyük üniversite,
Üniversite – Sanayi İşbirliği
Girişimcilik
Eğitimden iletişime, güzel
sanatlardan mühendisliğe,
tıptan eczacılığa, diş
hekimliğinden edebiyata,
iktisattan bankacılığa
kadar birçok alanda eğitim
veren, Türkiye'nin en çok
fakülte ve yüksekokuluna
sahip üniversite
Toplam yayın sayısı ile
Türkiye genelinde ilk
sıralarda yer alan
üniversite
Dünyanın en iyi
üniversiteler
sıralamasında ilk 500
içinde yer alan
üniversite
Köklü bir geçmişe dayanan
Mühendislik ve Teknoloji
fakülteleri, sanayiye
yönelik teknik eğitimi
destekleyen Meslek Yüksek
Okulları, topluma ve
sanayiye yönelik öncü bir
uygulama olan BELTEK
teknik eğitim kursları gibi
uygulamaları ile sanayiye
yakın üniversite
Teknoparkı, teknoloji
transfer ofisi, TEKMER’i,
araştırma merkezleri,
araştırmayı ve girişimciliği
destekleyen uygulamaları
ile teknolojide iddialı
geleceğin üniversitesi!
Yenilikçilik
Bilim
Teknoloji
Ar-Ge
www.gazitto.com
HİZMETLERİMİZ
EKİBİMİZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO)
Gazi TTO, Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal
faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmek
amacıyla oluşturulan etkin bir arayüz yapısıdır.
Gazi TTO;
TÜBİTAK tarafından üniversiteler
bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin
güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmasının
teşvik edilmesi amacıyla 2012 yılında
başlatılan “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı” çerçevesinde
desteklenmeye değer görülen ilk 10
projeden birisidir.
• 2008 yılından beri faaliyette olan, öğrenci
ve akademisyenlerin girişimcilik ve şirketleşme
faaliyetlerine Kuluçka Merkezi yoluyla önemli
destekler veren Gazi Teknopark
Gazi Üniversitesi’nin geçmişten gelen
üniversite-sanayi işbirliği kültürünü
destekleyen yapıları ile entegre halde
faaliyetlerini sürdüren ve her geçen gün
güçlendiren bir yapıdır:
• 2010 yılından beri faaliyette olan ve
özellikle uluslararası destek programlarına
yönelik yoğun faaliyet gösteren Gazi
Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezi
• 2007 yılından beri faaliyette olan ve Türk
Patent Enstitüsü işbirliği ile örnek bir
uygulama olarak oluşturulan Gazi
Üniversitesi Patent Destek Birimi
Modül 1
Modül 2
Modül 3
Modül 4
Modül 5
Farkındalık, Tanıtım,
Bilgilendirme ve Eğitim
Destek
Programlarından
Yararlanmaya Yönelik
Hizmetler
Proje Geliştirme /
Yönetim Hizmetleri
Fikri Sınai Hakların
Yönetimi ve Lisanslama
Şirketleşme ve
Girişimcilik Hizmetleri
Üniversite sanayi arasında
sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri
yürütülmesinin, sanayinin
sorun ve ihtiyaçlarına
üniversiteden çözümler
üretilmesinin sağlanması
Üniversitelerde fikri
mülkiyet kapsamında
değerlendirilebilecek
çalışmaların belirlenmesi,
korunması ve
ticarileştirilmesi
süreçlerinin desteklenmesi
(patent vb.)
Yeni ürün ve teknolojilerin
ekonomiye
kazandırılmasına yönelik
olarak akademisyen,
öğrenci ve yeni mezunlar
tarafından kurulacak
firmaların desteklenmesi
Üniversite ve iş dünyasının;
Ar-Ge, teknoloji, üniversite
sanayi işbirliği gibi
konularda bilgi sahibi
kılınması
Üniversitelerin ve iş
dünyasının çeşitli hibe
destek programlarından
yararlanması için
bilgilendirme,
projelendirme ve idari
destek hizmetleri
sunulması
10 kişinin üzerinde farklı
disiplinlerde uzman, nitelikli
bir ekip,
Akademik dünyadan ve iş
dünyasından farklı
sektörlerden etkin isimlerin
yer aldığı mentor ve
danışman havuzu
Download

Teknoloji - Gazi TTO