HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
1. ARA SINAV TAKVİMİ
TARİH
10 Kasım
2014
Pazartesi
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
SINAV YAPILACAK DERS
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SHO151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
01
97
M13 (100)
09:20-10:50
SHO151 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ
03
58
DZ10 (50)
09:20-10:50
SINAV
SAATİ
DERS
SORUMLUSU
PROF.DR. İBRAHİM CILGA
DOÇ.DR. NİLGÜN
KÜÇÜKKARACA
PROF. DR. İLHAN
TOMANBAY
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
AİT203 ATATÜRK İLKE VE İNK.
TAR. I
SHO477 YOKSULLUK VE SOSYAL
HİZMET
01
32
DZ14 (40)
09:20-10:50
67/0102
168
M9 (225)
11:00-12:30
NEDRET KARAYEL
01
66
11:00-12:30
DR. MELEK İPEK
SHO125 SOSYAL HİZMET ORT.
İNCELEME
Hepsi
211
13:00-14:10
ARŞ. GÖR. DR.ASLIHAN
BURCU ÖZTÜRK
SHO425 SOKAK SOSYAL HİZMETİ
01
55
DZ10 (50)
14:20-15:50
MURAT BERKSUN
SHO473 ENGELLİLERLE SOSYAL
HİZMET
01
57
DZ14(40),
D4 (20)
14:20-15:50
DR. NİLAY OĞULTÜRK
163
M12 (100),
DZ10 (50),
DZ14 (40)
16:00-17:30
DOÇ.DR. ÖZLEM
CANKURTARAN ÖNTAŞ
SHO471 ADLİ SOSYAL HİZMET
21
DZ10 (50)
D1 (20)
DZ10(50),
DZ14(40),
M11 (100)
DK1 (20)
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni gözetmenler tarafından belirlenecektir.
*Ders dili İngilizcedir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TARİH
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SHO213 SOSYAL SORUNLAR
01
41
DZ14 (40)
09:20-10:50
DOÇ.DR. NİLGÜN
KÜÇÜKKARACA
SHO371 ÇOCUKLARLA
SOSYAL HİZMET
01
108
M9 (225)
09:20-10:50
DOÇ.DR. ERCÜMENT
ERBAY
SHO385 FEMİNİST SOSYAL
HİZMET
01
113
M9 (225)
11.00.12.30
DOÇ.DR. SEMA BUZ
SHO151 SOSYAL HİZMETE
GİRİŞ
02
60
DZ10
D1 (20)
12.40-14.10
PROF. DR. VEDAT
IŞIKHAN
SHO203 İNSAN DAVRANIŞI VE
SOSYAL ÇEVRE I
01
91
M9 (Sol taraf)
12.40-14.10
DOÇ. DR. SEMA BUZ
SHO377 AİLELERLE SOSYAL
HİZMET
01
88
M9 (Sağ taraf)
12.40-14.10
PROF.DR. SUNAY İL
01
39
DZ14 (40)
12.40-14.10
PROF.DR. İBRAHİM CILGA
01
102
M9 (225)
14.20-15.50
PROF.DR. İBRAHİM CILGA
277
M9 (225)
DZ10 (50)
16.00-17.30
YRD. DOÇ.DR. MEHMET
UYSAL
DOÇ.DR. ÖZGÜR YENİAY
SINAV YAPILACAK DERS
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT I
SHO383 TOPLUMSAL
KALKINMA ve SOSYAL HİZMET
İST283 İSTATİSTİĞE GİRİŞ
01-02-03
SINAV
SAATİ
DERS SORUMLUSU
** ÖNEMLİ: Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni gözetmenler tarafından belirlenecektir.
*Ders dili İngilizcedir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TARİH
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT I
02
41
DZ14 (40)
09.20-10.50
PROF.DR. KASIM
KARATAŞ
SHO479 GÖÇMEN VE
SIĞINMACILARLA SOSYAL
HİZMET
01
20
D6 (30)
09.20-10.50
PROF. DR. İLHAN
TOMANBAY
SHO311 SOSYAL HİZMET
KURAMI II
01
113
M11 (100)
DZ10 (50)
09.20-10.50
DOÇ. DR. ÖZLEM
CANKURTARAN ÖNTAŞ
02
103
M12 (100)
09.20-10.50
YRD. DOÇ. DR. FİLİZ
DEMİRÖZ
01
142
M12 (100)
DZ14 (40)
11.00-12.30
TÜLİN KUŞGÖZOĞLU
03
192
M9 (225)
12.40-14.10
02
51
DZ10 (50)
12.40-14.10
21-22
162
M9 (225)
14.20-15.50
04
49
M9 (Sol taraf)
16.00-17.20
03
43
M9 (Orta
kısım)
16.00-17.20
01
48
M9 (Sağ taraf)
16.00-17.20
SINAV YAPILACAK DERS
SHO311 SOSYAL HİZMET
KURAMI II
SHO381 SOS.HİZ. GÖRÜŞME
İLKE ve TEKNİKLERİ
12 Kasım
2014
Çarşamba HUK151 HUKUKA GİRİŞ
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
SHO413 TIBBİ VE PSİKİYATRİK
SOSYAL HİZMET
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
SHO217 SOSYAL HİZMET
ARAŞTIRMASI I
SHO475 OKUL SOSYAL
HİZMETİ
SINAV
SAATİ
** "Aynı gün ve aynı saatte, aynı derslikte yapılacak sınavların oturma düzeni gözetmenler tarafından düzenlenecektir."
*Ders dili İngilizcedir.
DERS SORUMLUSU
ÖĞR. GÖR. BAHADIR
BUMİN ÖZARSLAN
PROF. DR. VEDAT
IŞIKHAN
DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
DOÇ. DR. ERCÜMENT
ERBAY
PROF.DR. KASIM
KARATAŞ
SEDAT TÜRKERİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TARİH
13 Kasım
2014
Perşembe
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
SHO311 SOSYAL HİZMET
KURAMI II
03
146
M11 (100)
DZ14 (40)
09.20-10.50
ARŞ. GÖR. DR.ASLIHAN
BURCU ÖZTÜRK
KAY230 KAMU YÖNETİMİ
21-22
12
D1 (20)
09.20-10.50
ÖĞR. GÖR. DR. UĞUR
SADİOĞLU
SHO213 SOSYAL SORUNLAR
03-04
99
M13 (100)
11.00-12.30
DOÇ. DR. EMRAH
AKBAŞ
12.40-14.10
ÖĞR. GÖR. DR. UĞUR
SADİOĞLU
SINAV YAPILACAK DERS
SINAV
SAATİ
DERS SORUMLUSU
KAY230 KAMU YÖNETİMİ
01-02
189
M11 (100)
DZ10 (50)
DZ14 (40)
SHO317 SOSYAL HİZMET
YÖNETİMİ
03
83
M11 (100)
14.20-15.50
DOÇ. DR. TARIK
TUNCAY
253
M11 (100)
M13 (100)
DZ10 (50)
16.00-17.20
ARŞ. GÖR. DR.
SEVGİ ÇOBAN
SOS104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I
*Ders dili İngilizcedir.
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
10-11
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TARİH
*Ders dili İngilizcedir.
SINAV
SALONU VE
KAPASİTE
ŞUBE
ÖĞRENCİ
SAYISI
ECO115 GENEL İKTİSAT
15
6
DK1 (20)
09.20-10.50
YRD. DOÇ. DR.
DİLEK KILIÇ
EKO115 GENEL İKTİSAT
10
207
M9 (225)
09.20-10.50
DOÇ.DR. MERAL ÖZHAN
01-02
137
09.20-10.50
DR. HÜSAMETTİN ÇETİN
21-22
128
09.20-10.50
DOÇ. DR. TARIK
TUNCAY
SHO230 İNSAN HAKLARI VE
SOSYAL HİZMET
01-02
128
M11 (100)
DZ14 (40)
11.00-12.30
YRD. DOÇ. DR. REYHAN
ATASÜ TOPÇUOĞLU
SHO230 İNSAN HAKLARI VE
SOSYAL HİZMET
04
25
D6 (30)
11.00-12.30
GÖKTAN KOÇYILDIRIM
SHO230 İNSAN HAKLARI VE
SOSYAL HİZMET
03
71
M12 (100)
11.00-12.30
DURDU BARAN ÇİFTÇİ
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT I
03
41
DZ14 (40)
12.40-14.10
GÖKTAN KOÇYILDIRIM
SHO226 SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT I
04
64
DZ10 (50)
DK1 (20)
12.40-14.10
HATİCE KAYNAK
SHO375 YAŞLILARLA SOSYAL
HİZMET
01
90
DZ10 (50)
DZ14 (40)
14.20-15.50
ŞADİYE DÖNÜMCÜ
SHO379 ÇOCUK KORUMA ve
BAKIM SİST
01
131
M9 (225)
16.00-17.30
ARŞ. GÖR. DR.ASLIHAN
BURCU ÖZTÜRK
SINAV YAPILACAK DERS
SHO317 SOSYAL HİZMET
YÖNETİMİ
SHO317 SOSYAL HİZMET
YÖNETİMİ
14 Kasım
2014
Cuma
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365 · Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
M11 (100)
DZ10 (50)
M12 (100)
DZ14 (40)
SINAV
SAATİ
DERS SORUMLUSU
Download

hacettepe üniversitesi 2014-2015 akademik yılı güz dönemi sosyal