Sirküler: 2014/006
0.
S.G.K TABAN VE TABAN ÜCRETLERİ
:
1.
Giriş
:
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 82’nci
maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan
günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt
sınırının 6,5 katıdır.
 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31.12.2013 tarihli kararı ile belirlenen “asgari
ücret” tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2014 yılında uygulanacak
olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek
primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.
2.
Mükellef olarak kapsam
:
 Hizmet akdine bağlı işçi çalıştıran Gerçek ve Tüzel kişiler.
3.
Yürürlük tarihi
:
 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
4.
Sigorta primine tabi taban ve tavan ücretler
:
 01.01.2014-30.06.2014 döneminde uygulanacak taban ve tavan ücretler
Günlük kazanç alt sınırı
35,70
Günlük kazanç üst sınırı
232,05
Aylık kazanç alt sınırı
1.071,00
Aylık kazanç üst sınırı
6.961,50
 01.07.2014-31.12.2014 döneminde uygulanacak taban ve tavan ücretler
Günlük kazanç alt sınırı
37,80
Günlük kazanç üst sınırı
245,70
Aylık kazanç alt sınırı
1.134,00
Aylık kazanç üst sınırı
7.371,00
Saygılarımla.
Nevzat PAMUKÇU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Çizgi Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak No:1 Metroport Business Kat:7 No:145 Bahçelievler / İstanbul
Telefon : 0 (212) 442 39 39 (pbx) | Faks : 0 (212) 442 44 28
Web : http://www.cizgidenetim.com.tr | E Posta : [email protected]
Çizgi Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Kartaltepe Mahallesi Kültür Sokak No:1 Metroport Business Kat:7 No:145 Bahçelievler / İstanbul
Telefon : 0 (212) 442 39 39 (pbx) | Faks : 0 (212) 442 44 28
Web : http://www.cizgidenetim.com.tr | E Posta : [email protected]
Download

Sirküler: 2014/006 0. S.G.K TABAN VE TABAN ÜCRETLERİ : 1. Giriş