Download

Kara łączna z warunkowym zawieszeniem wykonania kary