İNÖNÜ MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU
LISESI

Eylül-Ekim ayı faaliyeti
ERDEMLİ
OLMAK
DİN VE GÜZEL
AHLAK
1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı
Sağlar?
• Ahlak, bir toplum içinde kişilerin
benimsedikleri
uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri
ve kurallarıdır.
• Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler,
Din, İnsanın, zorlama olmadan, çıkar
gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel şeyler
yapmasına katkı sağlar.
Din, ahlaklı olmak yolunda bizi teşvik eder. Çünkü
dindar bir insan için ahlak kuralları aynı zamanda
Allah'ın buyruklarıdır. Bu sebepten dindar insan, ahlaki
görevlerini yaparken aynı zamanda sevap da kazanır;
ahlak kurallarını çiğnemesi halinde de günah işler.
Böylece din ahlaka kuvvetli bir yaptırım gücü sağlar.
Hz. Muhammed’in,“Müslüman, elinden
ve dilinden herkesin güven içinde olduğu
kimsedir” sözü, din ve ahlak arasındaki
yakın ilişkiyi belirtir.
Ahlak ile din birbirini tamamlar.
Din, doğruluğu, yardımlaşmayı ve
sabırlı olmayı öğütler ve bunların
güzel sonuçlarına dikkat çeker; ahlak
da bu davranışların iyi birer
davranış olduğunu belirtir.
Yalan
söylemek, hırsızlık
yapmak, iftira etmek gibi
davranışlar dinimizce haram,
ahlaki olarak da kötü sayılır.
Güzel davranışlar Allah
tarafından ödüllendirilir.
 DİNİMİZ HATADAN DÖNMEYİ ERDEMLİ (İYİ, AHLÂKLI)
BİR DAVRANIŞ OLARAK GÖRÜR.
DİNİMİZ BÖYLE DAVRANANLARI ÖVER.
↓ İSLAMİYETTE, YAPILAN HATADAN DÖNMEYE VE
PİŞMANLIK DUYMAYA TÖVBE DENİR.
 KUL
HAKKI: Herkesin sahip
olduğu ve ona saygı duymamız
gereken bir haktır.
2. İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve
Davranışlar
a) Doğruluk
Kişinin söz, düşünce ve davranışlarında açık, dürüst
ve tutarlı olmasına doğruluk denir.
 Toplumlar, doğru kimseleri örnek alır, onları
kendilerine model seçerler.

* “
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hud 112)
“Bizi aldatan bizden değildir.” (Hadis-i Şerif)
b) Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
 İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla
servetinden harcamak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek
c)Emaneti korumak
 Emanet, Geri alınmak veya saklanmak üzere birine veya bir
yere bırakılan şeylere denir.
 Emanete duyarlı davranan kimseye “güvenilir kimse” ya da
“emin insan” denir
" Ey iman edenler, Allah'a ve Resûlü'ne ihanet etmeyin,
bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.” (enfal-27)
d) Adaletli Olmak
 Adalet, herşeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu
bulmak, aşırılıktan uzak durmak, dengeli davranmaktır.
“ Bir topluluğa olan kininiz sizi adalet
yapmaktan alıkoymasın” (Maide 8)
e) Kardeşlik
“Şüphesiz, müminler birbirleri ile kardeştir, öyleyse
kardeşlerinizin arasını düzeltin” (Hucurat 10)
“Müslüman müslümanın kardeşidir. Kardeş
kardeşe zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğunda
onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu hor
görmez, küçük düşürmez.” (Hadis-i Şerif)
f) Hoşgörü ve Bağışlama
 Hoşgörü, farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak
ve bu kimselerle birlikte yaşama erdemini göstermektir.
“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en
güzel şeyle sav,en güzel şekilde önle.O zaman
bakarsın ki seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse,sanki sıcak bir dost
oluvermiştir.” (Fussilet34)
g) Alçak Gönüllülük
 Alçak gönüllü olmak, sahip olunan imkânlar, iyilik ve
güzellikler karşısında gurura kapılmamaktır.
 Alçak gönüllü olmaya “tevazu”, bunu benimseyip davranış
haline getirene “mütevazi” denir.
“Rahman olan Allah´ın kulları, yeryüzünde
tevazu ve vakar ile yürürler. Cahiller
kendilerine laf atıp sataştıkları zaman
aldırmadan "Selametle" deyip geçerler. ”
(Furkan 63).
h) Sözünde durmak
 İnsanın verdiği sözde durması, yaptığı
anlaşmalara sadık kalması, dostluğa ihanet
etmemesi, iyiliğe karşı nankörlük etmemesine
vefa denir.
“…Verdiğiniz sözü de yerine getirin.
Çünkü verilen söz, sorumluluğu
gerektirir.” (İsra 34)
“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri
neden söylüyorsunuz?”… (Saf 2)
I) Görgülü Olmak
“Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan, seslenip
sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu
sizin için daha iyidir.” (Nur 27)
“Ey inananlar, birbirinize selam verin, akrabanızı
gözetin, yemek yedirin…” Hadis-i Şerif
ÖZÜR DİLEMEK

İNSAN HATA YAPABİLİR. ÖNEMLİ OLAN
BU HATASINI GÖRMESİ VE KABUL
ETMESİ VE HATASINDAN DÖNMESİDİR.
i)

İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek
İyilik, sevgi, saygı, ve hoşgörü sınırları içerisinde, doğru,
güzel ve adaletli davranmakla gerçekleşir.
“Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler…”
(İsra 53)
j) Savurganlıktan Kaçınmak
İnsan sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi
nimetleri gereksiz yere ve aşırı tüketmesine
savurganlık denir.
“Yiyiniz, içiniz fakat israf yapmayınız.
Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.”
(Araf 31)
“Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız
bile suyu israf etmeyiniz” (Hadis-i Şerif)
Download

Slayt 1