1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Başvuruculara Göre
Vasi; 26
Kanuni Temsilci; 21
Bizzat; 1743
Avukat; 2681
*Toplam başvuru sayısı; 4471
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Başvuru Yerlerine Göre
Yurtdışı Temsilcilik Aracılığıyla
Yapılan Başvuru Sayısı; 15
Anayasa Mahkemesine Bizzat
Başvuru Yapılan Başvuru Sayısı;
850
Mahkeme Kanalıyla Yapılan
Başvuru Sayısı; 3606
*Toplam başvuru sayısı; 4471
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Dava Türlerine Göre
Hukuk; 1031
Yargı Yoluna Gidilmemiş; 67
İdari Yargı; 1230
Ceza; 2143
*Toplam başvuru sayısı; 4471
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Tüketilen Kanun Yollarına Göre
Kanun Yolu Tüketilmeden
Yapılan Başvuru; 787
Karar Düzeltme; 1417
İtiraz; 870
Temyiz; 1392
Tavzih; 5
*Toplam başvuru sayısı; 4471
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Kamu Gücü İşlem Türüne Göre
İdari İşlem; 48
İlk Derece Mahkemesi Kararı;
431
Yargılama Devam Eden Dosya
Sayısı; 290
Kanun; 12
Bölge İdare Mahkemesi; 190
*Diğer; 22
İlk Derece Mahkemesi Kesin
Kararı; 426
Kamu Gücü İşlem Türü
Belirtilmemiş; 432
Temyiz Mahkemesi Kararı;
2620
* (Bozma Sonrası İlk Derece Mahkemesi Kararı, Genelge, Tebliğ, Tüzük, Yönetmelik)
**Toplam başvuru sayısı; 4471
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Kesinleşme Mercilerine Göre
Uyuşmazlık Mahkemesi; 7
Yargıtay; 1739
İlk Derece Mahkemesi; 1058
Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi; 104
* Diğer Merciler; 56
Askeri Mahkeme; 4
Danıştay; 874
Başvuru Mercii Olmayanlar; 388
Bölge İdare
Mahkemesi; 237
Askeri Yargıtay; 4
* ( HSYK Kararları, Seçim Kurulu Başkanlığı Kararları, Kamu Kurumları, Bakanlıklar ve Askeri Komutanlıklara yazılan dilekçelere verilen
cevaplar, AİHM Kararları vb.)
**Toplam başvuru sayısı; 4471
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Seçme ve Seçilme Hakkı; 28
Haklara Göre
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği; 586
*Diğer Haklar; 102
Suç ve Cezaların Kanuniliği; 151
Kanun Önünde Eşitlik; 1084
Temek Hak ve Hürriyetlerin
Korunması; 464
İnsan Haklarına
Saygılı Devlet; 582
Adil Yargılanma; 5133
Özel Hayatın
Gizliliği ve
Korunması; 381
Mülkiyet Hakkı; 1062
Yaşam Hakkı; 229
İşkence ve Eziyet Yasağı; 40
Düşünceyi Açıklama ve Yayma
Hürriyeti; 149
Toplantı Hak ve Hürriyetleri; 56
Düşünce, Din ve Vicdan
Hürriyeti; 79
* (Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları, Eğitim Hakkı, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması, Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması,
Yabancıların Durumu, Zorla Çalıştırma Yasağı)
**Başvurucunun bir başvuruda birden fazla hakkının ihlal edildiğini ileri sürebileceği dikkate alınmalıdır. (Örneğin aynı başvuruda adil yargılanma hakkının ve
mülkiyet hakkının ihlali birlikte ileri sürülebilir. Bu durumda başvuru iki farklı şikayet altında da not edilmektedir.) Bu nedenle tablodaki rakamların toplamı,
toplam bireysel başvuru dosya sayısından daha fazladır.
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
1 OCAK 2014 - 31 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN KARARLARA GÖRE
HAZIRLANAN
BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Karar Verme Durumuna Göre
İhlal Kararı
Sayısı; 37
Kayıt Kapama Karar Sayısı; 24
Birleştirme Karar Sayısı; 503
Kabul Edilebilirlik Kararı Verilen
Başvuru Sayısı; 45
Feragat Nedeniyle
Düşme Karar Sayısı; 1
İdari Ret Karar
Sayısı; 543
Kabul Edilemezlik Karar Sayısı;
1304
* Toplam Karar Sayısı; 2457
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosunca başvurucuların formları esas alınarak hazırlanan gayri resmi verilerdir.
Download

1 ocak 2014 - Anayasa Mahkemesi