FETHİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
1
Koruyucu Aile Hizmetleri
İzleme Süreci
Çocuğun varsa öğrenim belgesi
2
Korunmaya Muhtaç
Çocuklar MüracaatDeğerlendirme
Dilekçe
3
İhbar Üzerine Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Değerlendirme
Korunmaya Muhtaç
4
Çocuklar Terk Bebek
İşlemleri
İhbar eden kişinin ismi ve iletişim
bilgileri (gizli tutulur)
1-Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2-Hastane raporu
1-Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2-Adli Tabip Raporu
3-Savcı Talimatı
4-Görüşme Raporu
5
5395 Sayılı kanun gereği
savcı talimatı alınan çocuk
işlemleri
6
Özel Kreş ve Gündüz
Bakımevlerine Ücretsiz
Dilekçe
Çocuk Yerleştirme İşlemleri
7
Tutuklu ve Hükümlü
Annelerin Çocuklarına
Verilen Ücretsiz Bakım
Hizmeti
8
Özel Kreş ve Gündüz
1-Dilekçe
Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri 2-Yapı kullanma izin belgesi
ilk başvuru ve yer görme
9
Özel Kreş ve Gündüz
1-Kurucudan istenen belgeler
Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri
2-Dilekçe
Kuruluş Açılış yetki belgesi
3-Sağlık raporu
işlemleri
Dilekçe veya cezaevinden alınan yazı
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Her yıl Eylül ayında
10 İş Günü
1 Gün
Aynı gün
Aynı Gün
10 İş Günü
5 İş Günü
5 İş Günü
3 İş Gün
1-Bina ile ilgili istenen uygunluk
belgelerinin
10
11
(Belediye, İtfaiye,Bayındırlık,Emniyet)
Özel Kreş ve Gündüz
tamamlanması
Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri
2-Kuruluşun tefrişinin sonuçlanması
Açılış izin belgesi (Ruhsat)
3-Sorumlu müdür evraklarının il
işlemleri
müdürlüğüne teslim edilmesi
4-Açılış izin belgesinin düzenlenmesi
Ekonomik Destek Başvurusu Form Dilekçe
10 İş Günü
25 İş Günü
12
13
Kadın Konukevi İlk Başvuru Form Dilekçe
Huzurevi Başvurularının
alınması
1-Dilekçe,
2-Gelir durumunu gösterir belge
örnekleri,
3-Sağlık raporu,
Aynı Gün
Evrakların tamamlanmasını
müteakiben aynı günde
Huzurevi Başvurularının
14
15
16
değerlendirilmesi ve sıraya
alınması
Engelli Kimlik Kartı İlk
Başvurusu
Engelli Kimlik Kartı teslim
edilmesi
( Belge İstenmemektedir)
-
1-Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya
Onaylı Örneği
2-2 adet vesikalık fotoğraf
Aynı gün
( Belge İstenmemektedir)
30 iş günü
1-Matbu başvuru dilekçesi
2-Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Vasi ve izin yetki kararı.(Engel
durumuna göre)
4- İki adet vesikalık fotoğraf,
5- Anne babanın boşanmış olması
hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme
kararı,
17
Korunmaya Muhtaç Engelli
İlk Başvurunun alınması
18
Korunmaya Muhtaç Engelli
başvurusunun incelenmesi
(Belge İstenmemektedir)
ve tertibi için Bakanlığa
gönderilmesi
19
Engelli Evde Bakım İlk
Başvurusun alınması
20
Engelli Evde Bakım
Başvurusunun heyetler
tarafından incelemesinin
tamamlanması ve
onaylanması
21
BİMER, Dilekçe Hakkının
Kullanılması kapsamında
yapılan başvurular.
1) Matbu başvuru dilekçesi
2) Engelli sağlık kurulu raporu,
3) İki adet vesikalık fotoğraf,
4-Bakmakla yükümlü olunan bireyler
kapsamındaki kişilerin gelir ve mal
durumuna ilişkin belgeler, yoksa yazılı
beyanı
5) Engellinin vasisi var ise, vesayete
ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme
kararı,
6) Anne babanın boşanmış olması
hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme
kararı,
Aynı gün
10 iş günü
Evrakların il müdürlüğüne
teslim edildiği gün
(Belge İstenmemektedir)
45 iş günü
Başvuru Formu
SHM Müdürlüğü Görev
alanında ise 15 iş günü,
Diğer Kurum ve kuruluşların
hizmet alanı ile ilgili ise 30 İş
günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile
başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki
tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Fethiye SHM Müdürlüğü
İsim
: İsa ESEOĞLU
İkinci Müracaat Yeri
:
Müdürlüğü
İsim
:Ali AKKUZU
Muğla
ASP
Unvan
Adres
: SHM Müdürü
: Tuzla Mah. 523. Sk. No:3
Unvan
Adres
Telefon
: (252)614 00 29
Telefon
:İl Müdürü
:Emirbeyazıt Mah. Marmaris
Bulv. No:4/3
: (252)214 12 40
Faks
: (252)614 00 28
Faks
e-posta
: (252)214 31 57
: [email protected]
İl
Download

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu