MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
I.SINIF
GÜN
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
Giriş-Çıkış
Saati
Rusça Ses Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
110
17.30-18.20
TLE 2001
Orhun Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
17.30-18.20
TLE 3001
Türkmen Türkçesi (Z)
18.30-19.20
YDB 1817
Rusça Ses Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
110
18.30-19.20
TLE 2001
Orhun Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
18.30-19.20
TLE 3001
Türkmen Türkçesi (Z)
19.30-20.20
YDB 1817
Rusça Ses Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
110
19.30-20.20
TLE 2001
Orhun Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
19.30-20.20
TLE 3001
20.30-21.20
YDB 1811
İngilizce I (Z)
Orçin GEDİKOĞLU
Z-5
20.30-21.20
TLE 2005
Özbek Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
110
20.30-21.20
TLE 3511
21.30-22.20
YDB 1811
İngilizce I (Z)
Orçin GEDİKOĞLU
Z-5
21.30-22.20
TLE 2005
Özbek Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
110
21.30-22.20
TLE 3511
22.30-23.20
YDB 1811
İngilizce I (Z)
Orçin GEDİKOĞLU
Z-5
22.30-23.20
TLE 2005
Özbek Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
110
22.30-23.20
TLE 3511
Türkmen Türkçesi (Z)
Azerbaycan Türkçesi Nesir
Aktarımı(S)
Azerbaycan Türkçesi Nesir
Aktarımı(S)
Azerbaycan Türkçesi Nesir
Aktarımı(S)
17.30-18.20
ATB 1801
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi(Z)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi(Z)
AMFİ
17.30-18.20
TLE 2003
TLE 3507
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
TLE 2003
110
18.30-19.20
TLE 3507
19.30-20.20
19.30-20.20
TLE 2003
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
17.30-18.20
18.30-19.20
Türk Dünyası Halk Edebiyatına
Giriş (Z)
Türk Dünyası Halk Edebiyatına
Giriş (Z)
Türk Dünyası Halk Edebiyatına
Giriş (Z)
110
AMFİ
110
19.30-20.20
20.30-21.20
20.30-21.20
21.30-22.20
22.30-23.20
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
17.30-18.20
TLE 1003
18.30-19.20
TLE 1003
19.30-20.20
TLE 1003
Türk Edebiyatı Tarihine
Giriş (Z)
Türk Edebiyatı Tarihine
Giriş (Z)
Türk Edebiyatı Tarihine
Giriş (Z)
20.30-21.20
TLE 1503
Şiir İncelemeleri(S)
21.30-22.20
TLE 1503
22.30-23.20
TLE 1503
17.30-18.20
TLE 1001
18.30-19.20
TLE 1001
19.30-20.20
TLE 1001
20.30-21.20
TLE 1509
Yrd. Doç. Dr.
AliAbbas ÇINAR
Yrd. Doç. Dr.
AliAbbas ÇINAR
Yrd. Doç. Dr.
AliAbbas ÇINAR
DERSİN ADI
DERS KODU
Öğretim Elemanı
Derslik
Giriş-Çıkış
Saati
DERS
KODU
DERSİN ADI
101
18.30-19.20
TLE 4521
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I(S)
101
19.30-20.20
TLE 4521
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I(S)
101
20.30-21.20
TLE 4513
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri(S)
101
21.30-22.20
TLE 4513
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri(S)
101
22.30-23.20
TLE 4513
Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
307
17.30-18.20
TLE 4003
Azerbaycan Edebiyatı(Z)
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
307
18.30-19.20
TLE 4003
Azerbaycan Edebiyatı(Z)
TLE 3507
Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan GÜNEY
307
19.30-20.20
TLE 4003
Azerbaycan Edebiyatı(Z)
20.30-21.20
TLE 3531
Tatar Türkçesi Okuma-Anlama(S)
Sem. O.
20.30-21.20
TLE 4515
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
21.30-22.20
21.30-22.20
TLE 3531
Tatar Türkçesi Okuma-Anlama(S)
Sem. O.
21.30-22.20
TLE 4515
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
22.30-23.20
22.30-23.20
TLE 3531
Tatar Türkçesi Okuma-Anlama(S)
Sem. O.
22.30-23.20
TLE 4515
Azerbaycan Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. Fatma
ŞAHAN GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma
ŞAHAN GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Fatma
ŞAHAN GÜNEY
YDB 2811
İngilizce III
Müzeyyen A. ERDOĞAN
Z-5
17.30-18.20
TLE 3003
Kırgız Türkçesi (Z)
18.30-19.20
YDB 2811
İngilizce III
Müzeyyen A. ERDOĞAN
Z-5
18.30-19.20
TLE 3003
Kırgız Türkçesi (Z)
101
19.30-20.20
YDB 2811
İngilizce III
Müzeyyen A. ERDOĞAN
Z-5
19.30-20.20
TLE 3003
Kırgız Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. İ.T.Kallimci
307
20.30-21.20
TLE 2515
Osmanlıca Okuma-Anlama (S)
Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN
101
20.30-21.20
TLE 3513
Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı (S)
Şiir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. İ.T.Kallimci
307
21.30-22.20
TLE 2515
Osmanlıca Okuma-Anlama (S)
Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN
101
21.30-22.20
TLE 3513
Şiir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. İ.T.Kallimci
307
22.30-23.20
TLE 2515
Osmanlıca Okuma-Anlama (S)
Yrd. Doç. Dr. Gülsine UZUN
101
22.30-23.20
17.30-18.20
TLE 2007
Kazak Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
101
18.30-19.20
TLE 2007
Kazak Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
19.30-20.20
TLE 2007
Kazak Türkçesi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
307
DERSİN ADI
Bugünkü Kıpçak Türkçesi I(S)
17.30-18.20
Türk Dünyası Coğrafyası(S)
DERS
KODU
TLE 4521
101
Yrd. Doç. Dr. Kenan
KOÇ
Giriş-Çıkış
Saati
17.30-18.20
101
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
Osmanlı Türkçesine Giriş (Z) UZUN
307
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
Osmanlı Türkçesine Giriş (Z) UZUN
307
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
Osmanlı Türkçesine Giriş (Z) UZUN
307
Derslik
101
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
20.30-21.20
TLE 2503
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Gülsine
UZUN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
110
17.30-18.20
TLE 4005
Kırgız Edebiyatı(Z)
110
18.30-19.20
TLE 4005
Kırgız Edebiyatı(Z)
110
19.30-20.20
TLE 4005
Kırgız Edebiyatı(Z)
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
110
20.30-21.20
Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
110
21.30-22.20
TLE 3513
Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. AliAbbas
ÇINAR
110
22.30-23.20
17.30-18.20
TLE 3509
Türkmen Türkçesi Nesir Katarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ
110
17.30-18.20
TLE 4001
Özbek Edebiyatı (Z)
101
18.30-19.20
TLE 3509
Türkmen Türkçesi Nesir Katarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ
110
18.30-19.20
TLE 4001
Özbek Edebiyatı (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
101
19.30-20.20
TLE 3509
Türkmen Türkçesi Nesir Katarımı (S)
Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ
110
19.30-20.20
TLE 4001
Özbek Edebiyatı (Z)
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Turan KALLİMCİ
Roman İncelemeleri (S)
Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan
KALLİMCİ
110
20.30-21.20
20.30-21.20
Derslik
SEM.O.
SEM.O.
SEM.O.
307
307
307
101
101
101
110
110
110
307
307
307
304
304
304
307
21.30-22.20
TLE 2503
Roman İncelemeleri (S)
Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan
KALLİMCİ
110
21.30-22.20
21.30-22.20
307
22.30-23.20
TLE 2503
Roman İncelemeleri (S)
Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan
KALLİMCİ
110
22.30-23.20
22.30-23.20
TLE 1005
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Yrd. Doç. Dr. Kenan
Bilgisi(Z)
KOÇ
110
17.30-18.20
TLE 2513
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
17.30-18.20
17.30-18.20
TLE 4505
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ
101
TLE 1005
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Yrd. Doç. Dr. Kenan
Bilgisi(Z)
KOÇ
110
18.30-19.20
TLE 2513
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
18.30-19.20
18.30-19.20
TLE 4505
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ
101
TLE 1005
Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Yrd. Doç. Dr. Kenan
Bilgisi(Z)
KOÇ
110
19.30-20.20
TLE 4505
Türkmen Edebiyatı Nesir İncelemeleri(S)
Yrd. Doç. Dr. Hayati YILMAZ
101
21.30-22.20
TLE 1509
Türk Dünyası Coğrafyası(S)
22.30-23.20
TLE 1509
Türk Dünyası Coğrafyası(S)
17.30-18.20
18.30-19.20
19.30-20.20
TLE 2513
Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (S)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN
307
19.30-20.20
20.30-21.20
20.30-21.20
YDB 2817
Rusça Yazım Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
101
20.30-21.20
TLE 3529
Kazak Türkçesi Okuma-Anlama (S)
21.30-22.20
21.30-22.20
YDB 2817
Rusça Yazım Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
101
21.30-22.20
TLE 3529
Kazak Türkçesi Okuma-Anlama (S)
22.30-23.20
22.30-23.20
YDB 2817
Rusça Yazım Bilgisi (Z)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ
101
22.30-23.20
TLE 3529
Kazak Türkçesi Okuma-Anlama (S)
19.30-20.20
CUMA
ATB 1801
Derslik
Giriş-Çıkış
Saati
IV.SINIF
YDB 1817
DERSİN ADI
Dersi veren Öğretim
Elemanı
III.SINIF
17.30-18.20
18.30-19.20
S
A
L
I
II.SINIF
Dersi veren Öğretim
Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hayati
YILMAZ
DERS
KODU
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
Yrd. Doç. Dr. Ekrem
AYAN
307
20.30-21.20
307
21.30-22.20
307
22.30-23.20
Download

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İ.Ö.