T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 04.07.2014 15:49:42
Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8,
06107 Ulus / ANKARA
: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama
: Hayır
mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
: 03.07.2014
Durum Açıklamasının Tarihi
GMTN Programı Tahvil İhracının
Özet Bilgi
:
Tamamlanması Hk.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası
Aracının ISIN Kodu
İhraç Edilen Sermaye Piyasası
Aracının Türü
Satış Şekli
İhracın Nominal Tutarı
Satılan Nominal Tutar
İhraç Fiyatı
İhraç Edilen Sermaye Piyasası
Aracının Vadesi
İhraç Edilen Sermaye Piyasası
Aracının İtfa Planı
İhraç Edilen Sermaye Piyasası
Aracının Faiz Oranı
:
Reg S ISIN XS1083936028 144A ISIN
US90014TAA97
: Tahvil
: Yurt dışına ihraç
: 750.000.000 USD
: 750.000.000 USD
: 99,595
: 5 yıl / 03.07.2019
:
Kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak olup, anapara
vade sonunda ödenecektir.
: %4,25
EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 21.05.2014, 18.06.2014, 26.06.2014 ve 03.07.2014 tarihli özel durum
açıklamalarımız.
30 Haziran 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi
verilen, 5 yıl vadeli, 750 milyon ABD Doları nominal değerli, itfa tarihi 3 Temmuz
2019, getiri oranı %4,341 ve kupon oranı %4,25 olan tahvillerin yurtdışında
yerleşik yatırımcılara satış işlemi 3 Temmuz 2014 tarihinde tamamlanmış olup,
ihraç bedeli Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel
Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

04.07.2014-GMTN Programı Tahvil İhracının Tamamlanması Hk.