KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Ekrem KAYA
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
Doğum Tarihi-Yeri
0 (232) 3880030-155
[email protected]
[email protected]
1971 - Uşak
Bölümü
Bitki Zararlıları (Entomoloji)
Birimi
Hububat Zararlıları Laboratuvarı
Çalışma Konusu
Hububat ve Mısır Zararlıları
E-mail
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Ege Üniversitesi
Bitki Koruma Anabilim Dalı / 2003
Harran Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü / 1994
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil/Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
YDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/Ünvan/Kurum)
1989-1994 / Ziraat Teknisyeni / TKB İl Müdürlüğü, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü, ŞANLIURFA
1994-1998 / Ziraat Mühendisi / TKB İl Müdürlüğü, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü, AKSARAY
1998 -Devam / Ziraat Yük. Mühendisi / Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Entomoloji
/ Hububat zararlıları
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
Kaya, E., Yılmaz, E.,(2003). Hububatta sorun olan Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp. Col.: Carabidae) ve
mücadelesi, TAYEK/TYUAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim Koordinasyonu, 02-04/10/2003 Tarla
Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir,
s.113.
Kaya, E., (2003). Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera.: Scutelleridae)’ in Buğday Tanelerinde
Oluşturduğu Zarar Oranları Üzerinde Araştırmalar,( Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim dalı, Bornova-İzmir (Yayınlanmamış).
Kaya, E., Koçer, H., Özkan, M., Karaca, V., Yılmaz, E., (2004). Süne (Eurygaster spp. Het.: Scutelleridae)
Mücadelesinde Döner Diskli El Pülverizatörü (Ulva+)’nün Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar,
Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, s.127.
Kaya, E., Karsavuran, Y., (2004). Eurygaster integriceps Put. (Heteroptera.: Scutelleridae)’ in Buğday
Tanelerinde Oluşturduğu Zarar Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 1. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,
Samsun, s.77.
Yılmaz, E., Kaya, E., (2006). Kanola Zararlıları ve Mücadelesi, TAYEK/TYUAP Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Koordinasyonu, 2006 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 23-25
Mayıs,Yayın No: 123, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İzmir.
Yılmaz, E., Kaya, E., (2006). Mısır Zararlıları ve Mücadelesi, TAYEK/TYUAP Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Koordinasyonu, 2006 yılı Tarla Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 23-25 Mayıs,Yayın
No: 123, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, İzmir.
Kaya, E., Koçak, E., Yılmaz, E., Güven, B., (2009). Manisa İli Hububat Alanlarında Süne Yumurta
Parazitoitleri (Hymenoptera: Scelionidae) ve Populasyon Değişimleri, Türkiye 3. Bitki Koruma
Kongresi, Biyolojik Mücadele Seksiyonu Bildirileri, Van, s.369.
Caner, Ö.K., Kaya, E., Yılmaz, E., (2012). Ege Bölgesi'nde Süne (Eurygaster spp., Hemiptera:
Scutelleridae) Mücadelesinde Farklı Rampa Uzunluklarının Kaplama Oranına ve İlaçlama Başarısına
Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(3):213-221.
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
Projenin Adı
:
:
:
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Ege Bölgesinde Süne (Eurygaster spp. Heteroptera: Scutelleridae)
Türlerinin Mücadeleye Esas Biyolojik Kriterlerinin Tespiti ve Doğal
Düşmanları Üzerinde Araştırmalar
1991- 2000
TAGEM
Yardımcı
Ege Bölgesinde Hububatlarda Sorun Olan Ekin Kambur Böceği
(Zabrus spp. Coleoptera: Carabidae) Üzerinde Araştırmalar
1994- 2001
TAGEM
Yardımcı
Eurygaster integriceps Put.(Heteroptera:Scutelleridae) Nimflerinin
Buğday Taneleri Üzerinde Oluşturduğu Zarar Oranları Üzerinde
Araştırmalar
2001- 2003
TAGEM
Lider
Ege Bölgesinde Buğdayda Entegre Mücadele Araştırma Uygulama
ve Eğitim Projesi
2000- 2005
TAGEM
Lider
Ege Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve
Eğitim Projesi
2001- 2006
TAGEM
Yardımcı
Ege Bölgesi’nde Süne (Eurygaster spp., Heteroptera: Scutelleridae)
mücadelesinde pestisit uygulama tekniklerinin iyileştirilmesi
üzerinde araştırmalar
2004-2009
DPT
Yardımcı
Ege bölgesinde Süne Eurygaster spp. Neden Olduğu Ürün
Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiği Üzerinde Araştırmalar
2004- 2010
DPT
Lider
Süne’nin Yumurta Parazitoitlerinin Biyo-ekolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi (Yumurta Parazitoidi Trissolcus Türlerinin Popülasyon
Seyri)
2007- 2010
DPT
Lider
Aydın, Muğla, Denizli illerinde Süne (Eurygaster spp. Lap. Hem.:
Scutelleridae) Popülasyon Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
2013- Devam ediyor
TAGEM
Lider
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ekrem KAYA Ünvan Ziraat Yüksek