TEKNOFLOW HİPER
Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı
Ürün Tanımı:
Teknoflow hiper, modifiye edilmiş polikarboksilik eter esaslı, betonun son mukavemetini olumsuz
etkilemeden erken yüksek mukavemet kazandıran, hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
Kullanım Alanları:
Teknoflow hiper;
-Hazır beton üretiminde
-Yüksek performanslı beton üretiminde
-Soğuk havalarda betonda kohezyon kaybı olmadan erken perdah ve yüzey düzeltme işlemleri yapılabilir
-Klorür içermediğinden, betonarme yapılarda ve öngerilmeli elemanlarda kullanılabilir.
-+5°C ve +20°C arasındaki beton sıcaklıklarında hazır beton üretiminde ve prefabrik beton üretiminde 8–
24 saat sonra erken dayanım istendiğinde
Özellikleri ve Avantajları;
Teknoflow hiper;
-Betonda daha iyi çimento dağılımı sağlayarak, kohezyon kaybı olmadan plastik kıvam elde edilmesini
sağlar
-Teknoflow hiper, dozajına bağlı olarak normal süper akışkanlaştırıcı katkılı betonlar ile kıyaslandığında
S/Ç oranını %10’dan daha fazla azaltabilir ve aynı zamanda erken dayanımları %50 oranında artırabilir.
-Özellikle soğuk havalarda daha yüksek erken dayanımlar istendiğinde betona TeknoAntifreeze
eklenebilir
-En düşük su/çimento oranı ile kendiliğinden yerleşen yüksek kaliteli beton elde edilir.
-Betondaki su ihtiyacını azaltır (% 25 – 40 )
-Priz geciktirmeden betonun kıvamını korur.
-Ayrışmayan, kanamayan beton elde edilir.
-Homojen beton elde edilir.
-Katkı kullanımı ile uzun mesafe ve yüksek yerlere beton pompalanması kolaylaşır.
TEKNO YAPI KİMYASALLARI SAN.TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No : 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel : 0 216 429 10 00
(PBX) Fax : 0 216 429 02 00
-Betonun kalıp içerisine iyi yayılmasını sağlar.
-Mükemmel yüzey görünümü sağlar.
-Betonda yüksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.
Teknik Bilgi
Yapısı
Renk
Yoğunluk
pH
Donma Noktası
Klorür Miktarı
Alkali Miktarı
Ambalaj
Modifiye edilmiş polikarboksilik eter
Kahverengi Homojen Sıvı
1,20 ± 0,02 kg / lt
4-7
<-15˚C
<%0,1 ( klorür içermez )
TS EN 480-10 – TS EN 934-2
<% 10 ( Na2O )
TS EN 480-12 – TS EN 934-2
35 kg plastik bidon
200 kg varil
1000 kg konteynır
Depolama ve Raf Ömrü:
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynırlar) doğrudan güneş ışığından
koruyarak +1˚C ile +35˚C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur
Uygulama Detayları:
Özellikle ilk saatlerde istenen erken dayanım seviyesine göre bağlayıcı ağırlığının %0,6–3,0’ü (100 kg
çimento için 600–3.000 g) oranında kullanılır. Optimum katkı dozu, kullanılan bağlayıcı ve agrega kalitesi,
su/bağlayıcı oranına göre belirlenir. Bu yüzden ön deneme çalışmaları yapılarak gerekli dozun tespit
edilmesi önerilir.
Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları temizleyiniz. Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak
mekanik olarak giderilebilir.
Teknoflow hiper kullanımında, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karışımı dikkate alınmalıdır.
Teknoflow hiper kuru çimentoya eklenmemelidir. Teknoflow hiper karışım suyu ile birlikte veya karışım
işleminin sonunda kalan karışım suyu ile birlikte eklenmelidir Özellikle soğuk hava koşullarında, taze
beton doğru bir şekilde kürlenmelidir. Yerleştirme süresince taze betonun sıcaklığı +5°C’nin altına
düşmemelidir. Don etkisi beklenen durumlarda uygun koruma önlemleri, beton don etkisine karşı
dirençli hale gelene kadar (10 N/mm2) sürdürülmelidir. Donmuş Teknoflow hiper, oda sıcaklığında
yavaşça ısıtılarak çözüldükten ve iyice karıştırıldıktan sonra kullanılabilir. Kullanımdan önce, uygunluk
deneyleri yapılmalıdır.
TEKNO YAPI KİMYASALLARI SAN.TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No : 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel : 0 216 429 10 00
(PBX) Fax : 0 216 429 02 00
Notlar:
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte
elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine
lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve
tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme
güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.
TEKNO YAPI KİMYASALLARI SAN.TİC.AŞ.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No : 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul
Tel : 0 216 429 10 00
(PBX) Fax : 0 216 429 02 00
Download

TEKNOFLOW HİPER Hiper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı