Ekonomi Bülteni
11 Ağustos 2014, Sayı: 32

Yurt Dışı Gelişmeler

Yurt İçi Gelişmeler

Finansal Göstergeler
Ekonomik Araştırma ve Strateji
Dr. Saruhan Özel
Ercan Ergüzel
Ezgi Gülbaş
Ali Can Duran
1
11 Ağustos 2014
DenizBank Ekonomi Bülteni
Yurt Dışı Gelişmeler
 ECB bekle ve gör politikasına devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayındaki hamlesinden sonra
Temmuz’da olduğu gibi bu ayki toplantısında da beklentilere paralel olarak faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe
gitmedi ve politika faizini %0.15 ile tarihi en düşük seviyesinde sabit tuttu. Bankaların ECB’de tuttukları mevduatlara %0.1 ile negatif faiz uygulamasına devam edilirken marjinal borç verme faiz oranında da (%0.4) herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Mario Draghi daha önceki söylemlerine paralel olarak ECB’nin gerektiğinde daha fazla adım atmaya (konvansiyonel olmayan önlemler) hazır olduğunu belirtti. Draghi
ekonomik aktivitenin yavaş ta olsa 2. çeyrekte toparlanmaya devam ettiğini, fakat bu toparlanmanın eşit dağılmadığını
ve kırılgan bir yapıda olduğunu ifade etti. Draghi, gelen verilerin düşük enflasyon ve düşük kredi verme aktivitesine
işaret ettiğini belirtirken, TLTRO programı dahilinde bankaların 450 ile 850 milyar € arasında bir kaynak kullanacağını
beklediklerini söyledi. ECB’nin Haziran ayında açıkladığı TLTRO yıl sonunda devreye girecek olup, bu nedenle
ECB’nin bu yıl sonuna kadar ek bir hamle açıklaması beklenmiyor. Öte yandan ABD’den gelen pozitif veriler FED’in
gevşek para politikasından çıkış planını uygulaması konusunda elini rahatlatırken, Euro Bölgesi’nden gelen olumsuz
veriler ve Draghi’nin uzunca bir süre düşük faiz oranına devam edeceklerinin altını çizmesi EUR’nun USD karşısında
değer kaybına destek veriyor. Bu konuda Draghi de toplantıda Euro Bölgesi’nde ve ABD’de para politikasındaki farklılaşmanın uzun süre devam edeceğini ve piyasanın bunu fiyatlamalara yansıttığını söyledi.
 İtalya yeniden resesyona girdi. Euro Bölgesi’nin en büyük 3. ekonomisi konumunda olan İtalya’da 2. çeyrek büyümesi bir önceki çeyreğe göre %0.2’lik genişleme beklentisinin aksiİtalya GSYH büyümesi (Bir önceki çeyreğe göre, %)
ne %0.2’lik daralmaya işaret etti. İtalya ekonomisi geçtiğimiz sene 1.0
son çeyrekte %0.1’lik büyüme ile 9 çeyrek arka arkaya devam 0.5
eden daralma trendine son vermiş ve resesyondan çıkmıştı. İlk 0.0
-%0.2
çeyrekte görülen %0.1’lik daralmanın ardından 2. çeyrekte de % -0.5
0.2’lik daralma ile 2008’de bu yana 3. defa resesyona giren İtalya -1.0
-1.5
14 Ağustos’ta açıklanacak olan Euro Bölgesi büyüme oranı üzerin- -2.0
de de baskı oluşturuyor. Euro Bölgesi genelinin 2. çeyrekte bir ön- -2.5
ceki çeyreğe göre büyüme oranı tahminin %0.1’e gerilediği görülü- -3.0
Resesyon dönemleri
yor. Ayrıca bölgenin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa’da -3.5
da görülen zayıf ekonomik aktivite büyüme beklentileri üzerindeki -4.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
baskıyı artıran diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.
 Almanya’da jeopolitik risklerin etkisi ekonomik aktiviteyi etkiliyor. Almanya’da son dönemde güven endeksleri
üzerinde etkileri derinleşen Ukrayna-Rusya endişelerinin üretim 1.5 Almanya Sanayi Üretimi ve Siparişleri Aylık Değişim
(3 aylık ort., %)
göstergelerine de yansımaya başladığı görülüyor. Sanayi siparişleri Haziran ayında bir önceki aya göre %1’lik artış beklentilerinin 1.0
aksine %3.2 oranında azaldı. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ve risk
faktörleri nedeniyle firmaların siparişlerinde daha temkinli davran- 0.5
mış olması Eylül 2011’den bu yana aylık bazda siparişlerin en sert
daralmasını yaşamasına neden oldu. Almanya’da 2. çeyrekte eko- 0.0
nomik büyümenin görece zayıf kalacağını teyit eden bir veri de
sanayi üretimi verisi oldu. Son 3 aydır bir önceki aya göre daralan -0.5
Sanayi Üretimi
sanayi üretimi Haziran ayında %1.3’lük genişleme beklentisinin
Sanayi Siparişleri
altında sadece %0.3 oranında artış kaydetti. Hem siparişler hem -1.0
Eylül 13
Aralık 13
Mart 14
Haziran 14
de güven endeksleri Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinde üre- Haziran 13
tim aktivitesinin yavaşlamaya devam edebileceğine işaret ediyor.
2.0
ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi (%)
 Risk algısı güvenli liman tahvillere ilgiyi arttırdı. Son dönemde
gündemde olan jeopolitik gelişmelerin risk algısında etkili olmasına
paralel güvenli liman arayışı hız kazandı. ABD 10 yıl vadelilerinin
getirisinin geçen yılın Haziran ayından bu yana en düşük seviyesi
olan %2.36’ya kadar gerilediği görülürken, Alman 10 yıllık tahvil
getirileri tarihi en düşük seviyesi olan %1.03’e kadar gerilemiş durumda. Aynı zamanda bir diğer güvenli liman altının da hafta başından bu yana %2.3’lük artış ile ons fiyatının 1317 $’a kadar yükseldiği görülüyor.
2
3.0
Almanya 10 Yıllık Tahvil Getirisi (Sağ Eksen, %)
1.8
2.8
1.6
2.6
1.4
2.4
1.2
2.2
2.0
Ocak 14
1.0
Mart 14
Mayıs 14
Temmuz 14
11 Ağustos 2014
DenizBank Ekonomi Bülteni
Yurt Dışı Gelişmeler
 Çin’de rekor dış ticaret fazlası verildi. Çin’de Temmuz ayı dış ticaret verilerine hem ihracat hem de ithalat sürpriz
yaptı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatta %7’lik artış beklentisine karşın %14.5’lik bir artış görülürken, ithalat %
2.6’lık artış beklentisinin aksine %1.6 oranında geriledi. Böylece
Çin Dış Ticaret
Kasım 2008’den bu yana 47.3 milyar $ ile en yüksek dış ticaret 50%
(12 Aylık Birikimli, Yıllık Artış %)
fazlası verilmiş oldu. Yılın başında ekonomik büyüme hedefine
40%
ulaşması konusunda şüpheler olan Çin’de ABD ve AB’ye olan ihracatta görülen güçlü artış net ihracatın ekonomiye pozitif katkısının 30%
arttığına işaret etti. Öte yandan geçtiğimiz dönemde gelen pozitif 20%
imalat sektörü verileri de hız kazanan ekonomik resmi destekliyor. 10%
Fakat hafta içerisinde açıklanan hizmetler PMI endeksi ve ithalatın
beklentilerin aksine gerilemiş olması iç talebin zayıfladığı yönünde 0%
İhracat
soru işaretlerine neden oluyor. Volatilitesi yüksek olan dış ticaret -10%
İthalat
verilerinin önümüzdeki aylarda nasıl geleceği ve diğer verilerin
ışığında Çin hükümetinin daha da destek verip vermemesi yönündeki görüşler belirginleşmeye başlayacak.
-20%
Tem 04
Tem 06
Tem 08
Tem 10
Tem 12
Tem 14
 ABD’de FED’in çıkış planına destek verecek veriler geliyor. ABD’de ilk çeyrekte görülen tek seferlik daralmanın
ardından 2. çeyrekte toparlanan aktivitenin 3. çeyrekte de devam edebileceğine yönelik veriler geliyor. ABD’de PMI
endeksi yerine yakından takip edilen ISM endeksi ve fabrika siparişleri 3. çeyrek adına pozitif sinyaller verdi. Haftalık
işsizlik maaşı başvuruları ve işsizlik maaşı almaya devam edenleABD Hizmetler ISM Endeksi
rin sayılarındaki toparlanmanın Ağustos ayında da devam etmesi 65
istihdam piyasası tarafında da olumlu bir resim çiziyor. ISM üretim
58.7
60
dışı bileşik endeksi Temmuz ayında 58.7 ile Haziran ayındaki 56
seviyesinin ve 56.5 olan beklentilerin üzerinde son 8 yılın en yük- 55
sek seviyesinde açıklandı. 2.ç eyreğin son ayında ise fabrika sipa- 50
rişlerinin %0.6’lık artış beklentisinin üzerinde %1.1 oranında artış
kaydettiği açıklandı. İstihdam piyasası tarafında ise 1 Ağustos ile 45
biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişi sayısı 289 40
bin olarak açıklanırken, trendi daha net ortaya koyan 4 haftalık
ortalama 293 bine geriledi. Son 2 haftadır 300 bin adetin altında 35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
olan 4 haftalık ortalamaya ek olarak haftalık devam eden işsizlik
maaşı başvuruları ise Temmuz sonunda kriz öncesi seviyelerine gerilemiş durumda.
3
11 Ağustos 2014
DenizBank Ekonomi Bülteni
Yurt İçi Gelişmeler
Enflasyon, Temmuz 2014
● Temmuz ayında TÜFE beklentilerin üzerinde %0.4 artarken, giyim
ve ayakkabı grubu hariç fiyat artışları genel yayıldı. Gıda ve alkolsüz
içecekler grubu fiyatları Haziran ayında olduğu gibi artarak (%0.3)
manşet enflasyona 0.07 puan katkıda bulundu. Ramazan ayının yaz
mevsimine denk gelmesi ve kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarında
mevsimsel olarak yaz aylarında görülen gerilemenin olmaması bu
artışta etkili oldu.
● Temmuz ayında alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlarında
görülen %2’lik artışın enflasyona 0.11 puan etkisi olurken, ulaştırma
grubu fiyatlarında görülen artış da enflasyona 0.11 puan katkıda bulundu. Mevsimsel etkilerden dolayı giyim grubunda %3.3’lük düşüş
görülürken, bu önceki yıllarda görülen düşüşlere göre daha sınırlı
oldu.
● Hizmet grubu fiyatlarında da gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle yüksek seyir Temmuz ayında da devam etti.
Yemek hizmetleri fiyatları bir önceki aya göre %1.12 artarken, yıllık yemek hizmetleri grubu enflasyonu Kasım 2008’den
beri en yüksek seviyesi olan %14.3’e yükseldi.
● Haziran ayında düzelmenin görüldüğü çekirdek enflasyon göstergelerinde ise Temmuz ayında tekrar bozulma görüldü.
Yıllık H tanımlı özel kapsamlı TÜFE (Gıda, Enerji, Alkollü içecekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE) %10.2’den %
10.4’e yükselirken, I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi (Gıda, Enerji, Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Tütün ürünleri, ve
Altın hariç TÜFE) ise %9.7’den %9.8’e çıktı.
● Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüksek baz etkisine karşın artış eğilimini sürdürmesi ve artışın sadece gıda fiyatlarına bağlı olmayıp genele yayılması enflasyon beklentilerinde bozulmaya neden olacaktır. En son yayımlanan Merkez
Bankası beklenti anketinde yılsonu enflasyon beklentisi %8.3, 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise %6.7’de bulunuyordu. Temmuz ayında enflasyonda görülen bozulmanın beklentileri daha da yukarı çekmesi durumunda Merkez Bankası
faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşabilir. Getiri eğrisinin yataylığının azalması da bu durumu destekleyecektir.
Sanayi Üretimi, Haziran 2014
● Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi beklentilerin altında bir önceki yıla göre %1.4 artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise Haziran ayında bir önceki
aya göre yatay seyretti (%0.1’lik artış). Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı ise Haziran ayında %4.1 seviyesine geriledi.
● Geniş ekonomik gruplara göre incelediğimizde, imalat sanayi içinde ağırlığı en fazla olan ara malı imalatındaki artış trendinin durmasının Haziran ayında sanayi üretimi hızında görülen yavaşlamada
etkili olduğunu görüyoruz. Ara malı imalatı Haziran ayında bir önceki
yıla göre yatay seyrederken (-%0.02), yatırım iştahının göstergesi
olan sermaye malı imalatının katkısı azalarak da olsa devam etti.
Sermaye malı imalatı bir önceki yıla göre %1.9 artarak sanayi üretimindeki yıllık artışa 0.4 puanlık katkıda bulundu. Dayanıksız tüketim
malı imalatında da Kasım ayından beri görülen artış devam ederken (bir önceki yıla göre %2.2) , dayanıklı tüketim malı
imalatı bir önceki yıla göre %6.7’lük artış gösterdi.
● Mayıs ayında başlayan sanayi üretiminin büyüme hızındaki yavaşlamanın Haziran ayında da devam ettiğini görüyoruz.
Haziran ayında öncü PMI verisi 48.8’le 2011 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemişti, Temmuz ayı verisi de
(48.5) sanayi üretimde daralmaya işaret etmeye devam ediyor. Öncü verilere bakarak, yılın ikinci yarısında sanayi üretimindeki yavaşlamanın belirginleşeceğini düşünüyoruz.
4
11 Ağustos 2014
DenizBank Ekonomi Bülteni
Haftalık ve Aylık Getiri
Finansal Göstergeler
Para Piyasaları
Risk iştahı hafta genelinde gerilemeye devam etti
H. Senedi Piyasaları
Libor faizlerindeki yükseliş son buldu
Jeopolitik endişelere paralel hisse senedi endeksleri gerileme eğiliminde
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
5
11 Ağustos 2014
DenizBank Ekonomi Bülteni
Tahvil Piyasaları
Finansal Göstergeler
Döviz Piyasaları
Gösterge tahvil getirisi artan risklerle birlikte son işlem gününde %9.3’e kadar yükseldi
Emtia Piyasaları
Kur tarafında gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı devam etti
Endişelere paralel değerli madenler yükselirken, VIX 15’in üzerinde kalmaya devam ediyor
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
6
Download

Yurt Dışı Gelişmeler DenizBank Ekonomi Bülteni 11