HAZIRLAYANLAR
AMELİTA AKYAR
DERYA KILIÇ
ZEYNEP GÜRBÜZ
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
EKİM, 2014
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN.
İÇİNDEKİLER
1. MONTESSORİ FELSEFESİ
2. EYLÜL AYINDA ÇALIŞILAN MATERYALLERDEN ÖRNEKLER
3. EKİM AYI KÜLTÜREL KONULARI
4. EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
5. BRANŞ ETKİNLİKLERİ
•
Müzik
•
Görsel Sanatlar
•
Fiziki Etkinlik
•
Yüzme
•
İngilizce 5 Yaş
•
İngilizce 6 Yaş
6.DUYURULAR
7. REHBERLİK BİRİMİ
8. EKİM AYI DOĞUM GÜNLERİMİZ
GELİŞMENİN 4 AŞAMASI
Taban çizgi hayatı temsil eder. Bu düz çizgideki noktalar gelişim aşamalarını göstermektedir.
Ateş, psişik hayatın yaşamsal güçlerini(libido, hormé)temsil eder.
Üçgenin kenarlarını oluşturan oklar her bir aşamadaki gelişme ve gerileme özelliklerini temsil eder.
Her aşamanın ortasına denk gelen tepe noktası gelişimin maksimum düzeye ulaştığı noktadır. Bu noktaya
ulaşıldığında artık o aşamaya ilişkin gelişim özelliklerinin sona erdiği anlamı vardır. Artik yeni özellikler ortaya
çıkacaktır. Bu özellikler derece derece gelişecek ve belirli bir aşamada gerileme çizgisi ile temsil edilen aşamada
yavaş yavaş kaybolacaktır.
4 üçgen vardır. 1. ve 3. kımızıdır ve ikiye bölünmüştür. Bu bölünme, bu gelişim sürecinin zonalarını ifade eder.
3. ve 4. üçgen mavidir ve bölünmemiştir.
Kırmızı çizgiler kalındır, çünkü bu aşamada endokrin (hormon) salgıları çok aktiftir.
İnce mavi çizgiler yaratıcı dönemleri takip eden gelişim dönemlerini belirtmektedir.
Sayılar her bir gelişim dönemini kapsayan yaşları göstermektedir.
0’ dan ya da doğumdan başlamakta ve 24 yaş kadar uzanmaktadır.
1. AŞAMA: TRANSFORMASYON (DÖNÜŞÜM)
0 – 3 YAŞ: BİLİNÇDIŞI ZİHİN
Bu aşamada zihin herhangi bir ayırım yapmaksızın ve bilinçdışı olarak çevreden sürekli izlenim
emmektedir. Diş dünya hakkında tam bir bilinç yoktur. Montessori çocukları 2 ½ yaşında alır. Bu, en hızlı
öğrenme yaşıdır. Çocuğa sadece uyarıcı verilir, sonrasını o kendisi halleder. Bu dönemde çocuklar fiziksel
olmaktan çok ruhsaldırlar.
Diğer ruhsal alanlar ve organlar gibi zeka da gelişmeye başlar. Muhakeme, hayal gücü, irade, hafıza,
bilinçli zihin, itaat hatta dil gelişmeye başlar. Bu nedenle bu dönemde çocuk hangi dili duyarsa o dili
konuşacaktır.
Bu dönem, yeni doğanın kendi potansiyellerinden yararlanarak yaratma
dönemidir.
Bu dönemde bizler, doğrudan öğretemeyiz. Çocuklar emerler.
Yeni doğan bebek birçok farklı güce sahiptir. Bu nedenle, yürümeye bile başlamadan
önce çevresindeki her şeyi içine alabilir. Bunu, bilinçdışı zihnin emici güçleri ile yapar.
0 – 6 YAŞ ÇOCUĞUNUN İHTİYAÇLARI:
Bu dönemdeki çocuğa doğrudan yardım edilemez. Çocuğun ihtiyacı olan şey, bir yetişkinin müdahalesi olmaksızın kendi isteği ve
girişimi ile özgürce davranmak olanağına sahip olmaktır.
Çocuğun kendi faaliyetlerini kendisinin seçebileceği ve kendi sosyal bağlantılarını kurabileceği hazırlanmış bir çevreye ihtiyacı
vardır.
Özgür bırakıldığı zaman kendisi için bir şeyler yapmayı öğrenir. Yeni ahlaki ve sosyal tutumlar geliştirir.
Çalışmak için doğru materyaller verildiğinde yazmayı, temel sayı kavramını ve diğer zihinsel faaliyetleri öğrenir. Bunu kendi isteği
ile ve yorulmadan yapar.
Çocuğa, duyuları yoluyla yardım edilebilir. Çünkü bizler ancak duyu organlarımız vasıtasıyla sentez yapabiliriz.
2. AŞAMA:
6 – 12 YAŞ: BENZER GELİŞMELERİN OLDUĞU DÖNEM
Bu, sakin bir yaş grubudur.
Hem bedenin hem de zihnin çok güçlü, sağlam olduğu bir dönemdir. Hastalık çok az görülür.
Çocukluk hatları kaybolmaya başlar.
Süt dişleri düşer, yerine kalıcı dişler gelir.
Bu dönemin en önemli özelliği grup içgüdüsünün varlığıdır. Sürekli gruplar kurarlar.
Birbirlerini aralar, bir araya gelirler.
Başkaları ile birlikte olmaktan mutlu olurlar.
Sıkılgan ve mahcupturlar.
İlgileri konusunda emin ve kararlıdırlar.
Kendi işleriyle meşguldürler.
Bu dönemde, muhakeme yetenekleri güçlenir.
Bir davranışın doğruluğu ya da yanlışlığını araştırma eğilimi vardır.
Somuttan soyuta doğru geçilir. Öğrenme ve ezberleme kapasiteleri çok fazladır.
6 -12 YAŞ ÇOCUĞUNUN İHTİYAÇLARI:
Geniş anlamda sosyal ilişkilerin olduğu bir çevre (sosyalleşme, oyun arkadaşları) gereklidir.
Materyaller yalnızca tanımlamamalı, aynı zamanda şeylerin nedenlerini de açıklamalıdır.
Kendi kapasitesinden daha ileride olan bilgilerin kaynaklarına ulaşabilmelidir.
Bu, çocuklara sözlük, ansiklopedi vs. kullanımının öğretildiği dönemdir.
Hayal gücü yapılandırılmalıdır.
İzci grupları gibi aktiviteler tavsiye edilir. Burada çocuklar gündelik yaşam egzersizlerini pratik yapma olanağı bulurlar.
3. AŞAMA: DÖNÜŞÜM AŞAMASI
12 – 15 YAŞ – İLK ALT AŞAMA: ERGENLİK
Bu dönem çocukluktaki 0 – 3 yaş dönemi ile benzerlikler gösterir. Çünkü burada da büyük dönüşümler, değişimler olmaktadır.
Bunlar hem fiziksel hem de ruhsaldır. Ergenliğin gelişi çocukluğun bittiğine işaret eder.
Sağlık açısından en hassas dönemdir.
Kol ve bacak gibi uzuvlardaki gelişme çok fazladır. Bu yüzden vücut orantısız gibi gözükür.
Gırtlak aynı şekilde gelişme göstermez. Bu nedenle bu yaş grubu akciğer hastalıklarına çok yatkındır.
Bağırsaklar da henüz tam olarak gelişmemiştir.
Bu dönemde ergenler hem duygusal hem de fiziksel olarak çok zayıftırlar.
Avuçlama Çalışmaları (2.5 – 4.5 yaş)
•
Direk Amaç: Bir taraftan bir tarafta avuçlama egzersizi yapmak.
•
Dolaylı Amaç: İnce motor kontrolünün geliştirilmesi.
Dikkat ve düzenin geliştirilmesi.
Kaşıklama Çalışmaları (2.5 – 4.5 yaş)
•
Direk Amaç: Bir taraftan bir tarafta kaşıklama egzersizi yapmak.
•
Dolaylı Amaç: İnce motor kontrolünün geliştirilmesi.
Dikkat ve düzenin geliştirilmesi.
Boşaltma Çalışmaları (2.5 - 4.5 yaş)
•
Direk Amaç: Bir kaptan bir kaba uçlarını birbirine değdirmeden
boşaltabilmeye hazırlık.
•
Dolaylı Amaç: Kasların koordinasyonu. Hareketin kontrolü. Kalem tutmaya
hazırlık.
Açma ve kapama çalışmaları
(2.5 – 4.5 yaş)
•
Direk Amaç:
Açma ve kapamayı öğrenme
•
Dolaylı Amaç: Kasların organizasyonu, hareketlerin koordinasyonu ve
gelişmesi. Bağımsızlığın ve konsantrasyonun kazanımı.
Üç Parmak Çalışması
Direk Amaç: Kalem tutmak için parmakları hazırlar.
Pembe Kule
Direk Amaç: a) Farklı boyutları görme duyusu ile ayırt etme
b) El ve kol kontrolünü sağlama
Dolaylı Amaç: a) İstemli hareketlerin eğitimi.
b) Eli yazmaya hazırlama
c) Küpün katlarını öğrenmeye hazırlık
d) Matematiksel zekaya hazırlık
Kahverengi Merdiven
Direk Amaç: Boyuttan görsel ayırt edilmesi
Dolaylı Amaç: a) İstemli hareketlerin eğitimi
b)Karesini alma kavramı için matematiksel algılamaya
hazırlık
Tokmaklı Silindir Bloklar /4 adet
Direk Amaç:
Dolaylı Amaç:
Görsel yargı
- Kalem tutmak için parmakları hazırlar.
- Konsantrasyon ve düzen
- Muhakeme gücünü harekete geçirmek
- Hafıza alıştırması
- Dikkat süresini uzatmak
Kırmızı Mavi Sayı Çubukları (3.5 yaş)
Direk Amaç: 1’den 10’a kadar sayı kavramı, sayıları öğrenmek.
Dolaylı Amaç: Ondalık sayı sistemine hazırlık.
Zımpara Sayılar (3.5 yaş)
Direk Amaç: a) Rakamları tanıyabilme
b) Miktara ait rakamı tanıma
Dolaylı Amaç: Rakamları yazmaya hazırlık.
Mekik Kutusu (4 yaş)
Direk Amaç: a) Miktarların tek tek birimlerden oluştuklarını kavrama.
b) Sıralı rakamları okuma ve yazmayı pekiştirmek.
c) “0” kavramanı öğrenmek.
Dolaylı Amaç: Ondalık sayı sistemine hazırlık
Sayılar ve Çipler ( 4 - 4,5 Yaş )
•
Direk Amaç: - 1’ den 10’ a kadar sayıların sıralı halde dizilişini öğrenmek.
- Çocuğun 1’den 10’ a kadar sayıları kavramasını saptamak için
uygulanan son materyal.
- 1’den 10’a kadar tek ve çift sayıları bilme
•
Dolaylı Amaç:1’den 10’a kadar sayıların 2’ye bölünebilir olduğunu sezmesini
sağlama.
Metal Çerçeveler (3.5 yaş)
Direk Amaç: Kalem tutuşu ve kalemin kullanışındaki süreklilik.
Dolaylı Amaç: Doğru ve sürekli yazı alışkanlığı
Zımpara Harfler (3, 5.6 yaş)
Sesi gösteren sembolün tanıtılması
(e l a t)
Çizgi Çalışmaları
Okul ve Sınıf Kuralları
Coğrafya/Tarih: Doğum Günü Kutlamaları
•
Direkt Amaç: Dünya – güneş ilişkisi ile ilgili bir ilk izlenim vermek. Dünyanın güneş
etrafındaki bir tam tur dönüşünün bir yıl olduğu izlenimini geliştirmek.
•
Dolaylı Amaç: Çocuğun doğum günü kutlaması ile bir birey olarak hayatındaki
gelişimi görebilmesi adına ilk izlenimi vermek.
Coğrafya
Güneş Sistemi
Güneş, Dünya ve
Ay
Kozmik Dansı
Gezegenler
1.Kara, hava ve su
2. kara ve Su küre
3. Kıtanın küre
a. Dünya haritası
Continent song
Pusulanın
yönlerine giriş
Tarih
1. Zaman
Kavramına
Giriş
2. Zaman
Terimleri
3. Haftanın
günleri
4. Yılın ayları
1. Mevsimler
2. Doğum
günü
kutlamaları
2.Bir Yılın
Tarih Şeridi
Fen Bilgisi
Biyoloji
Botanik/Zool
oji
Mevsimlik Gezi/Sosy
Yaklaşım al Etkinlik
Sınıflandırılmış
1. Büyütecin
terminoloji
kartları (zooloji – kullanımı
2. Mıknatısın
memeliler)
kullanımı
çevre gezisi KırmızıBeyaz
Partisi
1. Dünya
Hayvanları
-------
EKİM AYI
ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
AYIN PARTİSİ
KIRMIZI-BEYAZ
PARTİSİ
* 28 Ekim Salı günü Kırmızı-Beyaz
kıyafetler giyerek okula geliyoruz.
AYIN GEZİSİ
BAHÇEŞEHİR GÖLET
AYIN MÜZİSYENİ
Antonio VİVALDİ
AYIN RESSAMI
Fernando BOTERO
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
•
•
•
•
GÖRSEL SANATLAR
Renkli ÇalışmalarHayvanat Bahçesi
Fernando BOTERO
Kimdir? Eserlerini
İnceleme ve Sergi Gezisi
Geometrik Şekiller ve Ara
Renkler
Renkli Çalışmalar – Evler
YÜZME
• Havuz
kuralları
• Su altında
nefes verme
• Su altında göz
açma
•
•
•
•
MÜZİK
Evimizde ve okulumuzda
neler ses çıkarır?
Bu neyin sesi?
«Müzik aletinin eşi
nerede?» şarkısı
29 Ekim «Cumhuriyet»
Şarkısı
FİZİKİ ETKİNLİK
• Yürüme, sekme ve
sıçramalarla ilgili
koordinasyonu
geliştirebilme.
•
•
•
•
GÖRSEL SANATLAR
Heykel Çalışması
Fernando BOTERO
Kimdir? Eserlerini
İnceleme ve Sergi Gezisi
Geometrik Şekiller, SiyahBeyaz ve Ara Renkler
Renkli Çalışmalar – Evler
YÜZME
• Havuz
kuralları
• Su altında
nefes verme
• Su altında göz
açma
MÜZİK
«Keman ailesi» ritim
çalışması
Güzel sanat dalları ve şarkı
öğretimi
«Çevremizdeki sesler» ritim
çalışması
29 Ekim «Cumhuriyet»
Şarkısı
FİZİKİ ETKİNLİK
• Denge tahtası üzerinde
koordineli ve ritmik
hareketlerle yürüme,
planör duruşu, engel
üzerinden atlama, öne
takla ve ters takla
• Yürüme, sekme ve
sıçramalarla ilgili
koordinasyonu
geliştirebilme.
During the month of October we will
be concentrating on:
• Themes: Weather/Clothes/Holloween
• Concepts: Hot/cold, big/small,
Day/night, long/short, hot/cold.
This month the children enjoyed reading the following
books:
We have learned lots of new vocabulary:
Clothes
Dress
Skirt
Hat
Socks
Shoes
Jumper
Coat
Weather
Sunny
Rainy
Snowy
Foggy
Cloudy
Windy
We will be having a Halloween Party:
Witch
Vampire
Skeleton
Ghost
Monster
Pumpkin
During the month of October we will
be concentrating on:
• Theme: Weather & Seasons, Clothes.
• Concepts: Hot/cold, big/medium/small, full/empty,
Day/night, close/open, long/short, hot/cold.
• Cooking Session: Autumn Fruit Salad
• Halloween
This month the children enjoyed learning the following
songs:
Autum Leaves
Autumn leaves are falling down, falling down, falling down
Autumn leaves are falling down, yellow, red and brown.
Students are standing, and holding their arms up high with
Their fingers wiggling like the leaves falling down. Begin to
Crouch down until they are as low as possible.
5 Little Snowmen
Five little snowmen were very fat. Each one wore a funny hat and
then the sunshine
came through and melted one away.
Students are standing in a circle and each time the song is sang the
teacher points to a child and that child and that child bends down
and melts away.
This month the children enjoyed reading the following
stories:
We have learned lots of new vocabulary:
Weather
Sunny
Rainy
Cloudy
Stormy
Snowy
Rainbow
Seasons
Autumn
Winter
Spring
Summer
Hot/Cold
We have learned lots of new vocabulary:
T-shirt
Shorts
Swimming costume
Trunk
Socks
Shoes
Jacket
Coat
Boots
Umbrella
Hat
Scarf
Mittens/Gloves
We will be having a Halloween Party:
Witch
Vampire
Monster
Zombie
Mummy
Ghost
Pumpkin
The games we have been playing in the
classroom are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mystery Box
Hopscotch using flashacards
The Detective
Flashcard Tower
TPR Games using a ball
Bean bag games
Interactive Games on the smartbaord
Online games
Musical Chairs
Sleeping Tiger
Dance and freeze
Switch Flashcards
DUYURULAR 1
Sayın Velilerimiz,
2014- 2015 Eğitim öğretim yılı itibariyle “EkoOkullar Programı” adlı uluslararası bir projeye üye olduk.
Okulumuzda iki yıl boyunca “Atıklar ve Geri Dönüşüm”
konusunda çalışmalar yürütülecektir. Proje sonunda ise başarılı
olan okullara, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan,
çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etiket olan “Yeşil
Bayrak” ödülü verilmektedir.
Okul çapında tüm zümrelerin katkılarıyla hazırlanan
eylem planını, tüm öğrencilerimiz ve siz velilerimizin desteği ile
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında kağıt, pet şişe,
metal kutu, cam ve kullanılmış pil toplama kampanyaları
yürütülecektir. Sizler de evlerinizde biriktirdiğiniz geri
dönüşebilen atıklarınızı okulumuza göndererek projemize
destek olabilir ve öğrencilerimizin konu ile ilgili gelişimlerine
katkı sağlayabilirsiniz.
ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ
DUYURULAR 2
Sayın Velilerimiz,
Doğum günü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu yıl “Kutudaki
Hayat” etkinliğini yürüteceğiz. Bu bağlamda çocuğunuzun doğumdan
bugüne kadar her yaş dönemine ait çocuğunuz için değeri ve anlamı olan
bazı eşya, fotoğraf, vb seçerek bir kutu hazırlamanızı rica ediyoruz.
Sunumu yapan kişi öğrencimiz olacağından kutuyu birlikte hazırlamanız
ve öğrencimizin kutuda var olan eşyalar, fotoğraflar vb. İle ilgili bilgi sahibi
olması önem taşımaktadır.
“Kutudaki Hayat” etkinlikleri her ay içinde doğan çocuklar için ayın
son Cuma gününde kutlanacaktır. Her çocuk kendi doğduğu ayın son
Cuma gününde hazırlanan kutuyu okula getirecektir. Bu konuyla ilgili
takibinizi rica ederiz.
Anaokulu Sınıf Öğretmenleri
DUYURULAR 3
Kulüp etkinlikleri Ekim ayı itibariyle başlayacaktır.
DRAMA
SATRANÇ
DANS
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Servisi
Begüm BABACAN
648 09 75-4404
begü[email protected]
OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBUNDA ARKADAŞ ETKİSİ VE ÖZGÜVEN
Sosyalleşme cesaret işidir, hele ki okul öncesi çocukları için;
neden mi? Çocuk, aile ortamından çıkıp kendi yaşıtlarıyla bir araya
gelmesiyle, cesaretini de şekillendirmeye başlar.
Sosyalleşmenin şartları olarak; diğer çocuklarla iletişim
kurmak, onlarla konuşmak, oyunlarına katılmak, oyun kurmak,
istemediği bir konuda ‘hayır!’ diyebilmek, sorgulamak, sevmediği
şakalarla veya alaylarla mücadele edebilmek, malını paylaşmayı
öğrenmek; istemediğinde korkusuzca vermeyebilmek, haksızlığa
uğradığında hakkını arayabilmek, düşüncelerini açıklayabilmek,
karşısındakini de ezmeden onun hakkına da saygı göstermek,
…
kesinlikle cesaret işi! Bir adım daha ileri giderek, bu
oluşumları ileriki yıllar için, iş görüşmeleri, işe girme,
romantik ilişkiler…gibi sosyal olayların da alt basamakları
olarak görebiliriz.
Bebeklikte sosyalleşme veya ilişki kurma 6. aydan sonra
birbirlerine bakarak, dokunarak, taklit ederek oluşmaya başlar.
Rekabetin olmadığı bir ortamda 18. ay gibi bir dönemden itibaren
yan yana oynarlarken; okul öncesi bir dönemde zihinsel olgunlaşmanın
da sonucu olarak, oyun aracılığıyla çocuk kendileriyle ilgili geri
bildirim de alır. Arkadaşların, aile gibi koruyucu rolleri yoktur,
özellikle de acımasız olup, zaaflar keşfedildiği takdirde bunu
kullanma yoluna gidebilirler. Çocuğun kendini ifade etmesi açısından
büyük önem taşıdığı 3-6 yaş döneminde, duygusal ve sosyal gelişimin
sadece aile tarafından karşılanması kesinlikle yeterli değildir. Ancak
aile içinde yapılan sohbetler, paylaşımlar sayesinde çocuğun arkadaş
ilişkileri de gelişir. Arkadaşlık çocuğun cesaretini şekillendirirken,
işbirliği, sorumluluk ve özgüven de kazandırır.
Çocuğuna;
-Güvendiğini gösteren ve yaşatan,
-Yol gösteren,
-Gündelik hayatta karşısına çıkan problemlere hazır çözümler vermek yerine,
çözüm bulduran,
-Aşırı korumacı yaklaşmayan,
-Sorumluluk veren (çocuğun canı istediği zaman değil de düzenli olarak yapması
önemlidir),
-Kendini ifade edebileceği, başarılı, yetenekli ve iyi hissedeceği ortamlar yaratan,
-Neden sonuç ilişkisini güçlendirmeye yönelik sorular soran,
çocuğun sosyal muhakemesinin gelişmesine fırsat veren,
-Başladığı işi bitirmesi konusunda motive eden, destek ve
model oluşturan,
-Başarısızlıkta yaptığının zor olduğunu kabul edip denemesi için yüreklendiren,
mücadele etmeyi öğrenmesini sağlamak için destek olan,
-Kendi kararlarını verebilmesi, seçim ve tercihlerini yapabilmesi için uygun
ortamlar yaratan, tüm bunlara uymasını ve sonuçlarına katlanmasını sağlayan;
Anne- babalar çocuklarının gelişimini desteklemiş olurlar.
Kaynakça: Layza OVADYA
EKİM AYINDA DOĞANLAR
G SINIFI:
AHMET YAMAN
YALÇIN
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN 
Not: Bu ay doğum günü olan öğrencilerimize «Kutudaki Hayat» etkinliğini
31 Ekim Cuma günü getirmeleri konusunda destek olmanızı rica ederiz
.
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.