AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 YAZ DÖNEMİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA İLKELERİ
Yaz Okulu Önkayıtları
Yaz Okulu Kesin Kayıtları
Yaz Dönemi Başlangıcı
Yaz Dönemi Arasınavları
Bayram Tatili
Bayram Tatili Telafileri
Yaz Dönemi Final Sınavları
16.06.2014
30.06.2014
07.07.2014
21.07.2014
27.07.2014
02.08.2014
18.08.2014
27.06.2014
03.07.2014
27.07.2014
30.07.2014
03.08.2014
24.08.2014
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokullarından yaz okulu için başvuracak
öğrenciler için:
a) Yaz okulu ön kayıt işlemleri, (Ders seçme) 16-27 Haziran 2014 tarihleri arasında
(http://obs.aku.edu.tr/test/ogrenci) adresinden yapılacaktır.
b) Kesin Kayıt işlemleri (Ücret yatırma) 30 Haziran–03 Temmuz 2014 tarihleri arasında (OBİS,
http://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden yapılacaktır.
Açılması kesinleşen dersler 03 Temmuz 2014 akşamı Yüksekokulumuz internet adresinden ilan
edilecektir, açılmayan derslerin ücretleri, OBİS iletişim bilgileri üzerinden, ön kayıt süresi içerisinde
öğrenci tarafından girilen, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN ve Banka Hesap Bilgilerine
iade edilecektir. Açılan derslerin ücret iadesi olmayacaktır. (OBİS üzerinden IBAN' ınızın girilmesi
zorunludur.)
2. Üniversitemizin farklı bir biriminden (Meslek Yüksekokulu harici) ders alacak olan öğrencilerin,
27 Haziran 2014 tarihinden önce bağlı bulundukları Birim Yönetim Kurullarından izin alarak Afyon
Meslek Yüksekokulu’na dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
3. Üniversitemiz dışından başvuracak öğrenciler yukarıda belirtilen tarihlerde Ali Çetinkaya
Yerleşkesi Afyon Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ ne gelerek kayıt yaptıracaklardır.
Üniversitemiz dışından başvuracak öğrenciler ders/derslerin içeriklerini aşağıdaki link üzerinden
http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx
Akademik Birimler => Önlisans =>Afyon Meslek Yüksekokulu altındaki bölüm isimlerine
tıklayarak alabilirler. İlgili ders içerik çıktılarını Afyon Meslek Yüksekokulu Sekreterine
onaylatabileceklerdir.
a) Diğer üniversitelerden ders alacak öğrenciler, ön kayıt tarihleri öncesinde birimlerine dilekçe ile
başvurmaları, uygun olması halinde alınan kurul kararıyla birlikte dersin alınacağı Afyon Meslek
Yüksekokulu’na başvurmaları gerekmektedir.
4. Ders Ücretleri
Vakıfbank TR35 0001 5001 5800 7302 2543 72 no lu IBAN’a yatırılacaktır
5. En Fazla Alınabilecek Ders Sayısı: AKÜ Yaz Okulu Yönetmeliği’ne göre bir öğrenci uzaktan
eğitim yoluyla yürütülen dersler hariç en fazla on iki (12) saat ders alabilir.
6. En Fazla Alınabilecek Günlük Ders Saati: AKÜ Yaz Okulu Yönetmeliği’ne göre herhangi bir
ders günde sekiz (8) saati geçmemek üzere birbirini izleyen günlerde de yapılabilir.
7. Daha önce devam zorunluluğu yerine getirilmiş olsa bile yaz öğretiminde derslere devam
mecburidir.
8. Yaz Öğretimine ait Mazeret ve Bütünleme sınavları yoktur
Diğer Duyuru ve Gelişmeleri http://afyonmyo.aku.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz
YAZ OKULU KAYIT İŞLEMLERİ
A) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI YAZ OKULU KAYIT
İŞLEMLERİ
1) Yaz Okulu ön kayıt işlemleri, 16-27 Haziran 2014 tarihlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci
Bilgi Sisteminden (http://obs.aku.edu.tr/test/ogrenci/) açılması önerilen dersler seçilerek yapılacaktır.
Afyon Meslek Yüksekokulu dışındaki diğer meslek yüksekokullarında sadece uygun görülen dersler
açılacaktır. OBİS sayfasında hangi dersler aktif ise sadece onlara başvurabilirsiniz
2) Yaz okulunda açılabilecek dersler AKÜ Afyon
(http://afyonmyo.aku.edu.tr) ve OBİS’ den öğrenilebilir.
Meslek
Yüksekokulu
web
sayfasından
3) Yaz Okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Meslek Yüksekokuluna ve toplam (teorik + uygulama) ders
saatine göre hesaplanır. 2013-2014 Yaz dönemine ilişkin birim bazında bir ders saat ücreti aşağıdaki yaz
okulu ders saati ücretleri tablosundan görülebileceği gibi yaz okulunda bir öğrencinin kayıt olacağı derslere
göre ödeyeceği tutar aşağıdaki gibidir. Ayrıca OBİS 'den kesin kayıt zamanı içinde de öğrenilebilecektir.
Ders Saat Ücretleri
1 Saat 2 Saat 3 Saat 4 Saat 5 Saat 6 Saat 7 Saat
15,96 ₺ 31,92 ₺ 47,88 ₺ 63,84 ₺ 79,80 ₺ 95,76 ₺ 111,72 ₺
Ders Saat Ücretleri
11 Saat 12 Saat 13 Saat 14 Saat 15 Saat 16 Saat 17 Saat
175,56 ₺ 191,52 ₺ 207,48 ₺ 223,44 ₺ 239,40 ₺ 255,36 ₺ 271,32 ₺
8 Saat 9 Saat 10 Saat
127,68 ₺ 143,64 ₺ 159,60 ₺
18 Saat 19 Saat 20 Saat
287,28 ₺ 303,24 ₺ 319,20 ₺
4) Ön kayıt döneminde bir öğrenci yaz okulunda alacağı derslere ilişkin toplam tutarı OBİS’den belirleyip
OBİS üzerinden bankada borç oluşturduktan sonra, ilgili ödemeyi
Vakıfbank TR35 0001 5001 5800 7302 2543 72 no lu IBAN’a yatırıp tekrar OBİS' den derslerine
kaydolacaktır. Öğrencilerin bankaya belirlenen ücreti tam ödeyerek makbuz almaları yeterlidir. (Makbuz
öğrencide kalacaktır.)
5) Kesin Kayıtlar 30 Haziran 2014 - 03 Temmuz 2014 (Perşembe Saat 17:00) tarihlerinde (OBİS,
http://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden yapılacaktır. Kesin Kayıt öncesi OBİS' de
açılması için gerekli sayıda kontenjanı sağlayan dersler belirlenmiş olacaktır. Öğrenciler OBİS' den kesin
kayıt işlemlerini yapabilecektir. Kesin kayıt işlemleri süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmaları
gerekmektedir. Süresi içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler yaz okulu ücretini ödemiş olsalar bile o
dersleri alamazlar. (Dersin ücretinin yatırıldıktan sonra tekrar OBİS’ e girilerek yatırılan miktarın
onaylanması işlemi, derse kesin kayıt edilmiş olarak kabul edilir.)
6) Kayıt yaptırılan derslere ilişkin herhangi bir nedenle oluşan farklar öğrenci tarafından Üniversiteye veya
Üniversite tarafından öğrencinin OBİS üzerinden girdiği, şahsına ait IBAN’ a ödenir. (IBAN, Banka Adı,
Şube Kodu, Hesap Numara’sının doğru olarak girilmesi ücret iadesinin gerçekleşmesinde önemlidir.) Ayrıca
sisteme öğrenciye ulaşılabilecek cep telefon numarası da doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Olası
hatalarda cep telefonu ile ulaşılamayan öğrencilerin itirazları kabul edilmeyecektir.
7) Üniversitemizin farklı birimlerinden ya da bölümlerinden ders alacak üniversitemiz öğrencileri 27
Haziran 2014 tarihinden önce bağlı bulundukları Birim Yönetim Kurullarına dilekçe vererek, ilgili Birim
Yönetim Kurulu Kararı ile Yüksekokulumuzdan ders alabilirler.
8) Öğrenci kendi bölümünde açılan bir dersi başka bölümden ya da başka üniversitelerden alamaz.
Diğer Duyuru ve Gelişmeleri http://afyonmyo.aku.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz
B) ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNDEN, DİĞER ÜNİVERSİTE YAZ OKULLARINDAN
DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER
1) Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları
derslerin üniversitemizde açılmamış olması ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından
eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi ve bağlı olduğu Yüksekokul Yönetim Kurullarınca
karara bağlanması gerekmektedir. Bu eşdeğerliliği sağlayamayan öğrencilerin diğer üniversitelerden
aldığı dersler kabul edilmeyecektir.
C) DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU KAYIT İŞLEMLERİ
1) Üniversitemiz öğrencileri dışındaki diğer üniversite öğrencilerinin yaz okulu kaydı da aynı tarihlerde
OBİS üzerinden yapılacaktır. Diğer üniversite öğrencilerinin Üniversitemizden ders almaları için öğrenci
olduklarını belgelemeleri zorunludur.
2) Bu öğrencilerin Afyon Kocatepe Üniversitesi Ali Çetinkaya Yerleşkesi Afyon Meslek Yüksekokulu
Öğrenci İşleri’ ne gelerek misafir öğrenci kaydını yaptırıp geçici öğrenci numarası almaları gerekmektedir.
3) Üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri de almak istedikleri derse/derslere ait
yaz okulu öğrenim ücreti, ödeme ve ders kayıt işlemleri süreçlerini OBİS üzerinden AKÜ öğrencileri gibi
gerçekleştireceklerdir.
D) ÖNKAYIT SONUCUNDA AÇILMASI İÇİN YETERLİ SAYIYA ULAŞMAYAN DERSLERE
KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER
1) Ön kayıtlar bittikten sonra açılacak dersler 27 Haziran 2014 akşamında Üniversitemiz Afyon Meslek
Yüksekokulu web sayfasında ve/veya OBİS' de ilan edilecektir. Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için
açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan dersin yerine 30 Haziran 2014 - 03 Temmuz 2014
Perşembe (Kesin Kayıt) tarihlerinde OBİS üzerinden başka bir ders seçebilir. Açılmayan dersin yerine
açılan derslerden ders seçmek isteyen öğrenciler, OBİS' de açılmayacak olan dersi/dersleri üzerlerinden
silip, başka bir dersi veya dersleri ekleyebileceklerdir. Kesin kayıttan sonra açılmayan derslerin ücret
iadelerini almak isteyen öğrenciler “OBİS” den “Özlük Bilgileri” “Üniversite Tarafından Para
İadelerinde Kullanılacak Banka Bilgileri” kısmından IBAN ve İletişim bilgilerini (cep telefonu
numarası) doldurması gerekmektedir. IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait olması şarttır, aksi
durumda iade yapılamaz.
2) Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan derslere ait ödenen yaz okulu ders ücretleri iade edilir. Açılan ve
kayıt yaptırılmış (Ücret yatırıldıktan sonra onaylanmış olan) derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.
03 TEMMUZ 2014 CUMA (17:00) TARİHİNDEN SONRA (KESİN KAYIT BİTTİKTEN SONRA)
KESİNLİKLE YENİ KAYIT YAPILMAYACAKTIR.
Diğer Duyuru ve Gelişmeleri http://afyonmyo.aku.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2014 YAZ OKULU SÜREÇ AKIŞI YAZ OKULU ÖN KAYIT
16 Haziran 2014 (Pazartesi) - 27 Haziran 2014 (Cuma)
-Yaz okulu ön kayıt işlemleri, (Ders seçme) 16-27
http://obs.aku.edu.tr/test/ogrenci/ adresinden yapılacaktır.
Haziran
2014
tarihleri
arasında
YAZ OKULU ÜCRETLERİ
2013-2014 Yaz dönemine ilişkin, birim bazında bir ders saat ücreti ilandaki tablodan görülebileceği gibi yaz
okulunda bir öğrencinin kayıtlanacağı derslere göre ödeyeceği tutar 15,96 TL dir.
Ön kayıt döneminde bir öğrenci, yaz okulunda alacağı derslere ilişkin toplam tutarı OBİS'den belirleyip,
OBİS üzerinden bankada borç oluşturduktan sonra, ilgili ödemeyi VakıfBank TR35 0001 5001 5800
7302 2543 72 nolu IBAN numarasına yapıp tekrar OBİS' den derslerine kaydolacaktır. AKÜ
Öğrencilerinin bankaya ücreti ödeyerek makbuz almaları yeterlidir. (Makbuz öğrencide kalacaktır.) Afyon
Kocatepe Üniversitesi öğrencileri ve diğer üniversitelerden gelen öğrenciler OBİS « Özlük Bilgileri – Banka
Bilgileri» sekmesinden kendilerine ait IBAN ve Banka Bilgilerinin doğruluğundan emin olarak
gireceklerdir, açılmayan derslerin iadesi kişinin OBİS’ de (öğrenci iletişim bilgileri- cep telefonu numarası)
girdiği IBAN (hesap numaraları, şahsın kendine adına olması zorunludur) numarasına yapılacaktır.
*Farklı bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, misafir öğrenci statüsünde yaz okuluna kayıt
yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgesi ile birlikte, Afyon
Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri’ne (Ali Çetinkaya Yerleşkesi) 16
Haziran 2014 – 03 Temmuz 2014 tarihleri arasında başvurarak misafir öğrenci kaydını yaptırıp, geçici
öğrenci numarası almaları gerekmektedir. Misafir Öğrenciler, ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerini Öğrenci
Bilgi Sistemi (OBİS) üzerinden Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri gibi gerçekleştireceklerdir.
(Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için üniversitelerinden onay istenmemektedir, misafir öğrenciler
isterlerse üniversitelerine ibraz etmek üzere web sayfamızdan ders içeriklerini alabilirler.)
27 Haziran 2014 (Cuma)
Yaz Okulunda Açılması Kesinleşen Derslerin İlan Edilmesi
Ders Açıldı Mı?
EVET
Yaz Okulu Kesin Kayıt
(30 Haziran -04 Temmuz 2014)
Kesin Kayıt öncesi, açılması için gerekli sayıda
kontenjanı sağlayan dersler OBİS' de
belirlenmiş olacaktır. Öğrenciler kesin kayıt
işlemlerini OBİS' den yapabilecektir (ücreti
ödenmiş dersin, ödemeden sonra OBİS’ den
onaylanması). Ön kayıt yapılan tüm dersler
açıldı ise herhangi bir işlem yapmaya gerek
yoktur. Süresi içinde «Kesin Kaydını»
yaptırmayan öğrenciler yaz okulu ücretini
ödemiş olsalar bile o dersleri alamazlar.
Açılması kesinleşmiş ve kayıt yaptırılmış olan
derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.
Misafir öğrenciler bu tarihlerde de kayıt
olabilir, kesin açılan dersleri alabilirler.
HAYIR
Açılmayan derslerin yerine yeni ders almak istiyormusunuz ?
EVET
Yeterli öğrenci sayısına
ulaşılamadığı için açılamayan
derslere kayıtlı öğrenciler,
açılmayan dersin yerine
(30 Haziran – 03 Temmuz 2014)
tarihlerinde, OBİS üzerinden
başka bir ders seçebilir. Bunun
için OBİS' de açılmayacak olan
dersi/dersleri üzerlerinden silip,
başka bir dersi veya dersleri
ekleyebileceklerdir.
HAYIR
Yaz okulu ücretlerinin iade işlemi
için, Afyon Kocatepe Üniversitesi
ve misafir öğrencilerin OBİS
(Öğrenci Özlük Bilgileri)
üzerinden tanımladıkları,
öğrencinin kendisine ait olan
Banka Bilgilerine (IBAN) ücret
iadesi yapılacaktır. IBAN’
numarasının hatalı olması
durumunda açılmayan derslerin
ücret iadesi yapılamamaktadır.
Download

Yaz okulu başvurusunda yapılacak işlemler için tıklayınız.