Kutu Kutu Pense
Resimde anlatýlan oyunun adýný yazýp
oyunu kýsaca tanýtýnýz.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Severek oynadýðýnýz bir oyunu tanýtýnýz.
Oyunun Adý
:
Oyuncu Sayýsý
:
Oyunun Kurallarý :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45
Oyun ve Spor
Bildiðiniz oyun tekelemelerini aþaðýya
yazýnýz.
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Aþaðýdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama iþaretleri koyunuz.
Bütün oyuncular önlerine dönünce ne olur ( )
El ele tutuþulur ( ) halka oluþturulur ( )
Adý söylenen oyuncu ne yapar ( )
Halka içinde dönerek veya ayný tekerleme
söylenerek oyun sürdürülür ( )
46
Download

01 Ders Kitabi TURKCE_ver7:01 Ders Kitabi TURKCE.qxd.qxd