GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI
: Azra Nermin Durak
İŞ FİKRİ
VE SATIŞI
: KİŞİYE ÖZEL ÇEŞİTLİ BAYAN GİYİM ÜRÜNLERİ İMALAT
%
10
0
İŞLETMENİN ADI : Azra Nermin Durak - HAVVA MODA EVİ-
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
24.06.1978 doğumluyum. Kayseri Erciyes Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunuyum. Meslek
hayatıma okul bittikten sonra Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş de idareci olarak başladım ve
daha sonra proje ve danışman firmalarında idari birimlerinde idareci olarak görev yaptım. En son bir özel okulda
ortaklık ve şirket müdürlüğü yaptıktan sonra orda ki hissemi satarak ayrıldım.9 yıllık İş hayatında edindiğim
yönetim ve idari konuda ki tecrübemi artık kendi işimi kurarak devam ettirmek istiyorum. İş tercihim konusun
da gerek bayan olmam, gerekse çocukluktan bu yana bu sektörü fazlası ile inceleyip ve bu konuda kendimi
yetiştirerek gerekli donanıma sahip olmam etkili olmuştur.
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Ankara
Balgat’ta
kiralanacak
uygun
bir
mekanda
kişiye
özel
bluz,elbise
etek,gömlek,jile,takım,tunik ve yelekler olmak üzere bayan elbise çeşitlerinin imalat ve
satışını yapılacağı bir mekânı işletmeye açmak ve burada ilk etapta 10 kişiyi istihdam etmek
işletmemiz faaliyet konusudur.
%
10
0
1.3 İş
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Geçmişte Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sanayii, dünyada sanayileşmeye çalışan
Z
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
ülkelerdekine benzer şekilde ilk gelişen sanayi kollarından birisi olmuş, Türk sanayisinin
gelişmesine öncülük etmiştir. Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye imalat
sanayii içinde önemli bir yere sahiptir. İmalat sanayii içinde istihdamda, üretimde ve ihracatta
birinci sıradadır. Tekstil ve hazır giyim sektörü imalat sanayii istihdamının, TÜİK tarafından
yapılan 2002 yılı Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı 1. aşama geçici sonuçlarına göre, yüzde
33,3’ünü, imalat sanayii ihracatının, TÜİK verilerine göre,2002 yılında yüzde 36’sını, 2005
yılında yüzde 27,1’ini gerçekleştirmiştir.Tekstil ve hazır giyim sanayiinin Türkiye’nin üretim
ve ihracatı içinde payı azalsa da göreceli olarak önemini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisi
içinde tek sektörün bu ölçüde büyük paya sahip olması riskli bir durumu ortaya
koymakta,sektördeki gelişmeler tüm ekonomiye etki etmektedir.2005 yılı başından itibaren
kotaların kalkması ile AB ve ABD’nin Çin’den yaptığı ithalatta özellikle ucuz ürün
gruplarında miktar bazında ciddi artışlar, ithalat birim fiyatlarında ise ciddi düşüşler
yaşanmıştır. Bu durumun sonucu olarak 2005yılında Türkiye’nin sektör ihracatı değer olarak
artmaya devam ederken birim değeri düşük mallarda artan uluslararası rekabet nedeniyle
miktar olarak artış daha düşük seviyede kalmıştır.2005 yılı ikinci yarısından itibaren AB ve
ABD’nin Çin ile yaptığı yeni kota anlaşmaları sonucunda Çin’den yapılan ithalata sınırlama
getirilmiştir. Ancak bu yeni uygulamada kota uygulanan kategori sayısı eskisine göre az, kota
miktarları da yüksektir. Ayrıca bu uygulama 2008 yılı sonuna kadar sürebilecektir. dolayısıyla
yeni uygulanmaya başlanılan kotaların Türkiye tekstil ve hazır giyim sanayiine olumlu etkisi
%
10
0
geçici ve sınırlı olacaktır.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
TABLO 1- Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii ile İlgili Çeşitli Göstergeler(2011-2012)
Sektörün Türkiye ekonomisi açısından bir başka önemli yönü de istihdam içindeki yeridir.
TÜİK tarafından gerçekleştirilen İmalat Sanayi ve Genel İşyeri Sayımı 1. Aşama geçici
%
10
0
sonuçlarına göre sektörde 700.000’in üzerinde kişi çalışmaktadır. Ancak sektörde kayıt
dışılığın oldukça yüksek olması nedeniyle çalışan sayısının bu rakamın oldukça üstünde
olduğu tahmin edilmektedir. 9. Kalkınma Planı Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Özel İhtisas
Komisyonunda tekstil ve hazır giyim sanayiin de 1 milyon 950 bin kişinin istihdam edildiği
tahmini yapılmıştır. İstihdam ile ilgili bir başka husus da sektörde kadın ve nispeten az vasıflı
işçilerin istihdamının yüksek seviyede olmasıdır. Kayıtlı imalat sanayii kadın istihdamı içinde
tekstil ve hazır giyim sektörünün payı yüzde 57’ye ulaşmaktadır.Türkiye’de tekstil ve hazır
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
giyim sanayinin alt sektörleri içinde pamuklu tekstil ve giyim eşyası çok daha yüksek paya
olup, küçük işletmeler hazır giyim sanayisinde daha yoğundur. Tekstil sanayisinde ortalama
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
çalışan sayısı 18 iken hazır giyimde 9’dur. Sektör genelinde ortalama çalışan sayısı ise
Z
sahiptir.Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ağırlıklı olarak küçük işletmelerden oluşmakta
%
10
0
12,5’dir.
TABLO 2 Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii Alt Sektörlerinde İşyeri Sayısı ve İstihdam (2011 Yılı)
Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2004 yılında dünyada tekstilde 8. , hazır
giyimde ise 3. büyük ihracatçı ülkedir. Ancak bu sıralamada AB’nin tek ülke olarak sayıldığı
da belirtilmelidir. 2005 yılında Tekstil ve Hazır Giyim sektörü ihracatı bir önceki yıla göre
yüzde 7,6 artarak 18,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ihracatın, ISIC-Rev.3 sınıflandırmasına
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
göre, 8,7 milyar dolarını tekstil ürünleri, 9,9 milyar dolarını hazır giyim ürünleri
oluşturmaktadır. Kot pantolon, çorap ve ev tekstili ürünlerinde Türk firmaları dünya çapında
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
başarılara ulaşmıştır.
2010 yılını 14,5 milyar dolarlık bir rakamla kapatan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün,
2011 yılında 17 milyar civarında bir ihracat rakamına ulaşması bekleniyor. Kriz nedeniyle,
2008 yılında tekstil sektöründe 200 bin civarında istihdam kaybı yaşanmıştı. Sektörde
yaşanan olumlu gelişmeler sonrasında 170 bin civarında insanın yeniden sektöre girdiği ifade
ediliyor(Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri Derneği 2011 raporu). Hazır giyim ve konfeksiyon
sektörümüz 2008 yılında 15 milyar 740 milyon dolar iken, 2009 yılında küresel ekonomik
krizin etkisiyle yüzde 15.5’lik gerilemeyle 13 milyar 297 milyon dolara geriledi. Bu
gerilemeye karşın konfeksiyon sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yüzde
11.9’dan yüzde 13.1’e çıktı.
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinde İşletmelerin İllere Göre Dağılımı (2011Yılı)
Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü 2011 yılını 22 milyar dolara yakın bir ihracat ile geride
bırakmasına rağmen bölgemizde hazır giyim ürünleri imalatı yapan büyük çapta işletme
%
10
0
bulunmaktadır(bakınız TABLO 3)Bölgemiz özelliklede ilimiz ve ilçelerimiz hazır giyim
ürünleri konusunda kısmen de olsa üretici bir konumdadır. Hazır giyim ürünleri konusunda
durum bu iken il bölge ve ülke genelinde özellikle
kişiye özel bayan giyim ürünleri
konusunda imalat yapan işletme sayısı oldukça azdır. İşletmemiz Ehlibeyt Mah. Ceyhun
Atıf Kansu Cad. Yapım İş Merkezi 35/2 Balgat Ankara’da herkese ulaşmanın mümkün
olacağı işlek bir yol üzeri uygun mekân kiralanmak suretiyle
kişiye özel bluz,elbise
etek,gömlek,jile,takım,tunik ve yelekler olmak üzere bayan elbise çeşitlerinin imalat ve
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
satışını yapacaktır.Müşteri hedef kitlemiz bütün bayanlar başta olmak üzere
özel tasarım
hamile
kıyafeti ihtiyacı olanlardır.Bu
hedef kitle
kendi ihtiyaçları
doğrultusunda
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
işletmemizde özel tasarım kıyafet dikimi hizmeti almaktadır.Tahminlerimize göre Ankara ili
Z
giyim ürünleri ihtiyacı olan ,tesettür giyim şeklini tercih eden bayanlar, büyük beden ve
için
kişiye özel bluz,elbise
etek,gömlek,jile,takım,tunik ve yelekler,tesettürlü elbise
çeşitlerinin imalatlarına her yıl harcanan para ortalama olarak 48 Milyon tl dire işletmemiz
ilk yıl bu pazarın %3,5 ikinci yıl % 3,7 üçüncü yıl %4,07’si hedeflemektedir.
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI
5.1 Organizasyon Şeması
İŞLETME SAHİBİ
İMALAT
SORUMLUSU
1 KİŞİ
3 KİŞİ -MAVİ YAKA
PERSONEL
İMALAT ( DÜZ MAKİNACI
VE KESİM)
STİLİST
1 KİŞİ
2KİŞİ -MAVİ YAKA
PERSONEL
İMALAT ( OVERLOG
MAKİNACI )
1 KİŞİ -MAVİ YAKA
PERSONEL
10
0
İMALAT ( SÜSLEME VE
AKSESUAR )
%
PAZARLAMACI
(1 KİŞİ)
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
MUHASEBE
(1 KİŞİ)
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
U
Z
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
İlk etapta yapılacak harcamalar
BELEDİYE İŞYERİ AÇMA RUHSATI
GİDERİ
1250
NOTER GİDERLERİ
133,13
MUASEBECİ AÇILIŞ İŞLEMLERİ
HİZMET BEDELİ
TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ
196
430
YASAR KASA
324
SU VE ELEKTİRİK ABONELERİ
400
TADİLAT (BOYA BADANA)
HAMMADDE ALIMI (PUL BONCUK İĞNE İPLİK
VB MUHTELİF TEMRİNLİK
MALZEMELER)
sıra
Ürün adı
adet
birim fiyatı
no:
ÇALIŞMA
1
1790
1
MASASI(TAKIM)
ŞEF KOLTUK
1
275
2
KANEPE
1
990
3
TEKLİ KOLTUK
2
475
4
ÇALIŞMA MASASI
2
475
6
DOLAP
1
425
9
750
4000
fiyat
1790
275
990
950
950
425
TOPLANTI MASASI
1
1250
1250
MAKAM
MASASI(TAKIM)
KOLTUK
TAKIMI(TAKIM)
MAKAM KOLTUĞU
GEMİNİ X9 FULL
PROGRAM (
BİLGİSAYAR DESTEKLİ
KALIP TASARIM
,SERİLEME VE
OTOMATİK PASTAL
PLANI HAZIRLAMA
1PTOGRAMI)
1
9900
9900
1
4425
4425
1
1
455
11340
455
11340
10
11
%
10
0
12
13
14
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
8
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
17
1
1260
1260
1
2520
2520
1
10080
10080
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
18
PC(
BİLGİSAYAR+EKRAN)
FOTO DİGİTİZER ( KALIP
GİRİŞ ÜNİTESİ)
PLOTER( FLEXİJET 180
CM 4 KARTUJ ÜNİTELİ
ÇİZİCİ)
SPR/ MN 2002 MİNİ
KAZANLI ÜTÜ
NEBİM WİNNER TİCARİ
UYGULAMALAR
TOSHİBA TEC B-EV4T
MASA ÜSTÜ BARKOD
YAZICI
ZOJE 9701 R D3 ELK.
DÜZ DİKİŞ MAKİNASI
U
16
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
19
20
21
430
430
1
8500
8500
1
1250
1250
3
1750
5250
%
10
0
22
1
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’ten 30.000 tl hibe 70.000 tl %0
Faizsiz kredi almak için KOSGEB’e eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmış bir girişimci iş
planı dosyası sunmalısınız. İş Planı Dosyanız eksik ve yanlış ise İş Planı Dosyanız KOSGEB
tarafından revize( değişiklik) edilmek için girişimciye geri iade edilir. Girişimci tekrar eksik
ve yanlış iş planı verirse KOSGEB tekrar revize verir ancak girişimci tekrar iş planı
projesini eksik ve yanlış verir ise İş Planı Dosyası bir daha KOSGEB tarafından
değerlendirilmez. Girişimcinin 2 revize hakkı vardır daha fazla revize edilmez ve İş Planı
Dosyası KOSGEB tarafından değerlendirilmez ve yapmış olduğunuz bütün işlemler boşa
gider.
İşinizi Riske Atmadan KOSGEB Girişimcilik Desteğine % 100 Destek Alma garantisi ile
ulaşmak istiyorsanız .Brüksel Uzmanları Danışmanlık yanınızda.
Girişimciler için sunulan Danışmanlık Hizmet Paketimiz;
1-İş Fikrinin geliştirilmesi
(Yapacağınız iş ile ilgili en yeni, güncel ve inovatif teknik ve yöntemler konusunda danışmanlık)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği başvrusu için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.
(Desteği almanız başvuru evrak ve işlemleri eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.Bunun için KOBİ Uzmanlarımız
size yol gösterecektir.
3-KOSGEB Girişimci İŞ Planlarınız % 100 Destek Alma Garantili Hazırlanır .
(Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor)
4-KOSGEB İş Planı’nızı onayladıktan sonrada ‘’desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 2
yıl boyunca danışmanlık hizmeti’’ yapılmaktadır.
(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 7/24 size
atanan KOBİ uzmanını arayıp bilgi ve danışmanlık almaya devam edebilirsiniz.
%
10
0
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış ve % 100 Destek alma garantili iş planı projesi
hazırlamak isteyen
girişimciler için üstte
bahsi geçen danışmanlık hizmeti bir paket
olarak sunulmaktadır.
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
%
10
0
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
11
Download

İŞ FİKRİ: