ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN
2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık
Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi
görmek üzere alınacak öğrenciler için, kontenjanlar, kabul koşulları başvuru tarihleri ve
başvurabilecekleri programlar.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*) (***)
YABANCI UYRUKLU
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
Botanik
1
Genel Biyoloji
ANABİLİM DALI
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
2
-
-
2
2
-
-
Hidrobiyoloji
2
2
-
-
Zooloji
5
1
-
-
Tem.ve End.Mikrobiyoloji
4
-
-
-
Moleküler Bİyoloji
2
-
-
-
7
5
2
1
Genel Fizik
6
2
-
-
Katıhal Fiziği
10
7
-
-
Yüksek Enerji Plazma
4
3
1
1
Nükleer Fizik
2
-
Uygulamalı İstatistik
5
1
-
-
Yöneylem
1
-
-
-
Analitik Kimya
5
3
-
-
Anorganik Kimya
3
-
-
-
Biyokimya
2
1
-
-
Fizikokimya
4
1
-
-
Organik Kimya
4
-
-
-
Geometri
5
2
-
-
Uygulamalı Matematik
3
-
-
-
Topoloji
1
-
-
-
Maden İşletme
5
2
3
2
Cevher Hazırlama
11
4
5
3
METALURJİ MÜH.
1
-
-
-
BİYOLOJİ
FİZİK
Atom ve Mol Fiziği
İSTATİSTİK
KİMYA
MATİMATİK -BİLGİSAYAR
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜH.
Malzeme Bilimi
6
-
-
-
Üretim Metalurjisi
1
1
-
-
BİYOTEKNOLOJİ ve BİYOGÜVEN.
9
2
2
-
POLİMER BİL.VE TEKNOLOJİ
6
3
-
-
NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ
3
1
-
-
-
-
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Ulaştırma
Yapı
Mekanik
2
-
4+2**
1+2**
1
-
YABANCI UYRUKLU
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
Kimyasal Teknolojiler
6
Proses ve Reaktör Tas.
Temel İşl.Termodinamik
ANABİLİM DALI
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
4
-
-
5
4
2
2
7
2
-
-
1
2
-
-
Elektronik
1
-
1
-
Elektromagnetik Alan
6
2
1
-
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
1
-
1
-
Elektrik Tesisleri
Telekomünikasyon-Sinyal İş.
2
10
2
1
1
-
Genel Jeoloji
6
1
-
-
Mineraloji-Petrografi
2
2
-
-
Uygulamalı Jeoloji
3
1
-
-
Meyve Yetiştirme Islahı
2
-
-
-
Sebze Yetiştirme Islahı
1
-
-
-
Süs Bitkileri Yetiştirme Islahı
1
-
-
-
Çayır ve Yem Bitkileri
3
2
1
-
Endüstri Bitkileri
3
4
1
-
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
3
1
1
-
Bitkisel Biyoteknoloji
2
-
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
1
-
Hayvansal Biyoteknoloji
1
-
Hayvan Yetiştirme
4
-
2
-
Hayvan Besleme
2
-
1
-
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Enerji-Termodinamik
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
BAHÇE BİTKİLERİ
TARLA BİTKİLERİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
ZOOTEKNİ
(*)
(**)
(***)
Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Sayısal ALES Puanıyla öğrenci alınacaktır.
Kabul edilecek öğrencilerin Çalışma Alanı “Yapı Malzemesi” olacaktır.
Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Mezuniyet Alanları Enstitünün http://fbe.ogu.edu.tr/ Sayfasında Bulunmaktadır.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI
(*) (**)
YÜKSEK LİSANS
ANABİLİM DALI
YABANCI UYRUKLU
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
Anatomi
2
3
-
-
Biyofizik
4
-
-
-
Fizyoloji
2
1
-
-
Hemşirelik
3
4
-
-
Histoloji ve Embriyoloji
4
1
-
-
Tıbbi Biyoloji
5
-
-
-
Tıbbi Biyokimya
3
2
-
-
Tıbbi Mikrobiyoloji
1
-
-
-
Tıbbi Genetik
5
1
-
-
Tıp Tarihi ve Etik
2
2
1
1
(*)
(**)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Sayısal ALES ya da TUS Temel Tıp Puanı ile öğrenci alınacaktır.
Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Mezuniyet Alanları Enstitünün http://saglikbilens.ogu.edu.tr/ Sayfasında
Bulunmaktadır.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*) (***)
PROGRAMLAR
YÜKSEK LİSANS
TEZLİ
TEZSİZ
Yakınçağ Tarihi
1
-
Yeniçağ Tarihi
1
T.C Tarihi
1
Tarih
YABANCI UYRUKLU
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
TEZLİ
TEZSİZ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
1
Türk Dili ve Edebiyatı
-
-
17
-
-
2
Yeni Türk Edebiyatı
5
-
-
2
-
-
Eski Türk Edebiyatı
5
-
2
-
-
Türk Dili
5
-
-
2
-
-
25
60 (**)
10
-
-
-
10
-
-
-
-
-
4
-
4
2
-
2
8
-
-
-
-
-
Temel İslam Bilimleri
20
-
15
-
-
-
Arap Dili ve Belagatı
5
-
-
-
-
-
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
MALİYE
Maliye
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Felsefe ve Din Bilimleri
İSLAM TARİHİ ve SANATLARI
İslam Tarihi ve Sanatları
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
YÜKSEK LİSANS
SANAT VE TASARIM
Sanat ve Tasarım
(*)
(**)
(***)
TEZLİ
TEZSİZ
11
-
YABANCI UYRUKLU
SANATTA
YETERLİK
8
YÜKSEK LİSANS
TEZLİ
TEZSİZ
SANATTA
YETERLİK
2
-
2
İlgili Programın Alanındaki ALES Puanı ile Öğrenci Alınacaktır.
İkinci Öğretim Programıdır.Bu Programın açılması İçin En Az 25 Öğrencinin Kayıt Olması
Gerekmektedir.
Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Mezuniyet Alanları Enstitünün http://sosbilen.ogu.edu.tr/ Sayfasında
Bulunmaktadır
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*) (*****)
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLAR
DOKTORA
TEZLİ
TEZSİZ
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
20
-
-
Sosyal Bilgiler Öğretimi
10
-
-
Sınıf Öğretmenliği
15
-
-
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
10
-
-
-
50 (****)
-
İLKÖĞRETİM (**)
EĞİTİM BİLİMLERİ (***)
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
ALES Puanına Sahip Olmak. (EA, SAY ve SÖZ Puanlarından Yüksek Olan Değerlendirilecektir.)
Eğitim Fakültesi Bölümlerinden Mezun Olmak veya En Az İki Yıl Öğretmenlik Yaptığını Belgelemek
Gerekmektedir.
(***) Üniversitelerin 4 Yıllık Lisans Eğitimi Veren Bölümlerinden Mezun Olmak Gerekmektedir.
(****) Uzaktan Öğretim Programıdır.
(*****) Öğrenci Kabulünde Kullanılacak Mezuniyet Alanları Enstitünün [email protected] Sayfasında
Bulunmaktadır
(*)
(**)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER
1) Başvurmak istediği programı belirten dilekçe (Enstitüden ya da Enstitülerin web adreslerinden temin
edilecek.)
2) Özgeçmiş
3) Transkript
4) Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesi
5) Lisansını yurtdışında yapanlardan Yükseköğretim Kurulu Denklik Belgesi
6) 2 adet fotoğraf
7) Nüfus cüzdanı örneği
8)
Tüm Enstitülerde;
Tezli Yüksek lisans programları için;
-ALES puanının 55 olması,
- YDS/KPDS/ÜDS’ nin en az 40 olması ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan
Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekmektedir.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girişte başvuru sıralama puanı oluşturmada;
1) ALES puanının %50’si,
2) Yabancı dil puanının %25’i,
3) Lisans not ortalamasının %25’i kullanılır.
Tezsiz Yüksek lisans programları için;
Varsa ALES puanı,
Varsa YDS/KPDS/ÜDS puanı
Tezsiz Yüksek Lisans Programına girişte başvuru sıralama puanını oluşturmada;
1) Varsa ALES puanının %10’u,
3) Varsa Yabancı Dil puanının %10’u,
2) Lisans not ortalamasının %80’i kullanılır.
Doktora programları için;
-ALES puanının en az 55, lisanstan doktoraya başvuranlar için en az 80, Diş Hekimliği Uzmanlık
Sınavından (DUS) en az 55, TUS Temel Tıp Puanının 50 olması (1.2 ile çarpılarak %50’si alınacak),
-YDS/KPDS/ÜDS puanının en az 55 olması ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan
Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekir.
-Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekmektedir.
9)
Öğrencinin transkripti esasen 4’lük sisteme göre hazırlanmış ve 100’ lük karşılığı ile beraber yazılmış
ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen not
dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
10)
Kendi imkanı ile okuyacak yabancı uyruklu öğrencilerden, TÖMER’den alınacak B2 seviyesi Sonuç
Belgesi, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca Yabancı Dil Belgesi ve diğer lisansüstü
başvuru şartları istenecektir.
Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların önkayıt için,
Fen Bilimleri Enstitüsü
12-20 Ocak 2015
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
19-23 Ocak 2015
Sosyal Bilimler Enstitüsü
19-23 Ocak 2015 Sanatta Yeterlik Giriş Sınavı 26 Ocak 2015
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
22 Aralık 2014-16 Ocak 2015 arasında
Eğitim Bilimleri için [email protected] adresine online olarak, diğer Enstitülere ise Meşelik Kampüsündeki
Enstitü Müdürlüklerine şahsen başvuru gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konmayacaktır.
KESİN KAYITLAR
Fen Bilimleri Enstitüsü’ne
Diğer Enstitülere
26-30 Ocak 2015
02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
1)
İkametgâh ile ilgili beyanı
2)
6 adet fotoğraf
3)
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge
4)
Yabancı uyruklu öğrenciler için
- Yükseköğretim Kurulunca verilen lisans/yüksek lisans denklik belgesi
- Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı/noter onaylı sureti
- İl Emniyet Müdürlüğünce verilen ikametgah tezkeresi
- 6 adet fotoğraf
- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
Kesin Kayıtla İlgili Önemli Hususlar
1)
Posta veya faksla kayıt yapılmaz.
2)
Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
3)
İlan edilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bir hak iddia edemez.
4)
Kesin kayıt yaptırıp kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim harçları iade
edilmeyecektir.
Download

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.