T.C.
KAYNAŞLI KAYMAKAMLIĞI
CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
07.02.2014
5A
GONCAGÜL GÜNDÜZ
2013 - 2014 Öğretim Yılında 07.02.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Saat
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders
7.Ders
08:40
09:40
10:30
11:20
12:40
13:30
14:20
Pazartesi
TÜRK5 MİR
TÜRK5 MİR
DİN
ÇLK
BDE
HAMZA
BDE
HAMZA
BİL
GONCA
KERİM ÇLK
Dersin Adı
TÜRKÇE5
MATEMATİK1
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Din Kültürü ve Ahlak B
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM
İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
KUR'AN-I KERİM
MATEMATİK UYGULAMALARI
MÜZİK
Görsel Sanatlar
Salı
MATUY
TÜRK5
FEN
FEN
SOS
MAT1
SANT
HDS
6
5
4
3
2
2
2
3
2
2
2
1
1
Çarşamba
KERİM ÇLK
DİN
ÇLK
TÜRK5 MİR
İNG3
NUR
İNG3
NUR
MUZ
MİR
BİL
GONCA
Perşembe
TÜRK5 MİR
TÜRK5 MİR
MAT1
GAMZ
MAT1
GAMZ
SOS
KAR
SOS
KAR
İNG3
NUR
Öğretmenin Adı
MİRAÇ KARAYİĞİT
...................
GONCAGÜL GÜNDÜZ
YAKUP KAR
YASEMİN ÇOLAK
HAMZA ARASAN
GONCAGÜL GÜNDÜZ
ÖZNUR ÇUKUR
ÖZNUR ÇUKUR
YASEMİN ÇOLAK
...................
MİRAÇ KARAYİĞİT
...................
Derslik
GAMZ
MİR
GONCA
GONCA
KAR
GAMZ
GAMZ
Cuma
FEN
GONCA
FEN
GONCA
MAT1
GAMZ
MAT1
GAMZ
SİNG
NUR
SİNG
NUR
MATUY GAMZ
SEZAİ ŞAHİN
Müdür
T.C.
KAYNAŞLI KAYMAKAMLIĞI
CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
07.02.2014
6A
HAMZA ARASAN
2013 - 2014 Öğretim Yılında 07.02.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Saat
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders
7.Ders
08:40
09:40
10:30
11:20
12:40
13:30
14:20
Pazartesi
MAT1
GAMZ
MAT1
GAMZ
MATUY GAMZ
MUZ
MİR
DİN
ÇLK
BDE
HAMZA
BDE
HAMZA
Dersin Adı
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Din Kültürü ve Ahlak B
BEDEN EĞİTİMİ
TÜRKÇE5
MATEMATİK1
BİLİŞİM
İNGİLİZCE
SEÇMELİ İNGİLİZCE
MATEMATİK UYGULAMALARI
SEÇMELİ SPOR 2
MÜZİK
Görsel Sanatlar
Salı
BİL
MATUY
MAT1
MAT1
TÜRK5
TÜRK5
SOS
HDS
4
3
2
2
6
5
2
3
2
2
2
1
1
GONCA
GAMZ
GAMZ
GAMZ
MİR
MİR
KAR
Çarşamba
FEN
GONCA
FEN
GONCA
DİN
ÇLK
TÜRK5 MİR
SPOR2 HAMZA
SİNG
NUR
SİNG
NUR
Öğretmenin Adı
GONCAGÜL GÜNDÜZ
YAKUP KAR
YASEMİN ÇOLAK
HAMZA ARASAN
MİRAÇ KARAYİĞİT
...................
GONCAGÜL GÜNDÜZ
ÖZNUR ÇUKUR
ÖZNUR ÇUKUR
...................
HAMZA ARASAN
MİRAÇ KARAYİĞİT
...................
Perşembe
SOS
KAR
SOS
KAR
FEN
GONCA
FEN
GONCA
TÜRK5 MİR
İNG3
NUR
SANT
GAMZ
Derslik
Cuma
İNG3
NUR
İNG3
NUR
TÜRK5 MİR
TÜRK5 MİR
SPOR2 HAMZA
MAT1
GAMZ
BİL
GONCA
SEZAİ ŞAHİN
Müdür
T.C.
KAYNAŞLI KAYMAKAMLIĞI
CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
07.02.2014
7A
MİRAÇ KARAYİĞİT
2013 - 2014 Öğretim Yılında 07.02.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Saat
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders
7.Ders
08:40
09:40
10:30
11:20
12:40
13:30
14:20
Pazartesi
BDE
HAMZA
BDE
HAMZA
MUZ
MİR
SANT
GAMZ
DİN
TAS
Salı
SOS
SOS
TÜRK1
TÜRK1
ÇLK
FEN
GONCA FEN
Dersin Adı
TÜRKÇE1
MATEMATİK2
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Yabancı Dil
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Din Kültürü ve Ahlak B
BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ SPOR ETKİNLİĞİ
REHBERLİK / SOSYAL ETK
MÜZİK
Görsel Sanatlar
HDS
5
4
4
3
4
2
2
2
1
1
1
1
KAR
KAR
MİR
MİR
Çarşamba
İNG
NUR
İNG
NUR
SPOR HAMZA
DİN
ÇLK
Perşembe
MAT2
GAMZ
MAT2
GAMZ
REHS MİR
SOS
KAR
GONCA TAS
GONCA FEN
GONCA TÜRK1 MİR
FEN
Öğretmenin Adı
MİRAÇ KARAYİĞİT
...................
GONCAGÜL GÜNDÜZ
YAKUP KAR
ÖZNUR ÇUKUR
GONCAGÜL GÜNDÜZ
YASEMİN ÇOLAK
HAMZA ARASAN
HAMZA ARASAN
MİRAÇ KARAYİĞİT
MİRAÇ KARAYİĞİT
...................
Cuma
MAT2
GAMZ
MAT2
GAMZ
İNG
NUR
İNG
NUR
GONCA TÜRK1 MİR
GONCA TÜRK1 MİR
Derslik
SEZAİ ŞAHİN
Müdür
T.C.
KAYNAŞLI KAYMAKAMLIĞI
CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
07.02.2014
8A
YASEMİN ÇOLAK
2013 - 2014 Öğretim Yılında 07.02.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Saat
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders
7.Ders
08:40
09:40
10:30
11:20
12:40
13:30
14:20
Pazartesi
MAT2
ZEYN
MAT2
ZEYN
TAS
GONCA
DİN
ÇLK
Salı
TÜRK1
TAS
İNK
İNK
MİR
GONCA
KAR
KAR
Çarşamba
TÜRK1 MİR
TÜRK1 MİR
FEN
GONCA
FEN
GONCA
Perşembe
MAT2
ZEYN
MAT2
ZEYN
VAT
KAR
MUZ
MİR
Cuma
TÜRK1 MİR
TÜRK1 MİR
FEN
GONCA
FEN
GONCA
İNG
İNG
İNG
İNG
GÜL
GÜL
DİN
REHS
SANT
MEDY
BDE
BDE
GÜL
GÜL
Dersin Adı
TÜRKÇE1
Fen ve Teknoloji
T.C. İnkılap Tarihi ve
Vatandaşlık ve Demokra
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Din Kültürü ve Ahlak B
BEDEN EĞİTİMİ
MATEMATİK2
Yabancı Dil
Medya Okuryazarlığı
MÜZİK
REHBERLİK / SOSYAL ETK
Görsel Sanatlar
HDS
5
4
2
1
2
2
2
4
4
1
1
1
1
ÇLK
ÇLK
Öğretmenin Adı
MİRAÇ KARAYİĞİT
GONCAGÜL GÜNDÜZ
YAKUP KAR
YAKUP KAR
GONCAGÜL GÜNDÜZ
YASEMİN ÇOLAK
HAMZA ARASAN
ZEYNEP ÇAKIR
İPEK GÜL
MİRAÇ KARAYİĞİT
MİRAÇ KARAYİĞİT
YASEMİN ÇOLAK
...................
GAMZ
MİR
Derslik
HAMZA
HAMZA
SEZAİ ŞAHİN
Müdür
Download

sınıfların haftalık ders programı için tıklayınız