KARAMAN
BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ
MECLİS BAŞKANI
: ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
KATİPLER
: Fadime AKKUŞ- Dede Rıza AKGÜL
GELEN ÜYELER
: ALİ KONUKSEVEN -ELİFE DİLARA GÜNGÖRMUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ- ELMAS COŞAR- RAMAZAN PINAR-MUSTAFA SARILEYLA BENDER- TURGAY BAŞ- REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN- RECEP
OĞUZCAN- BEYTULLAH KARAKAŞ- RAMAZAN ÖZBAY – ABDULLAH BAĞIRGANMUSTAFA ÖKTEM- MUSTAFA ALTIN- AHMET KAPAR- HÜSEYİN GÖKTAŞ- FAHRİ
ÇATAV- ZEKERİYA YILDIZ-AHMET HAMDİ KÜLAHÇI- MEHMET ALİ KEMER- KEMAL
KÖSE- MUZAFFER UYSAL-KASIM KİRİŞ- RAMAZAN ERYİĞİT- MEHMET ERMAN
KOYUNCU
GELMEYEN ÜYELER
: MUZAFFER KARA
TOPLANTI TARİHİ
:
09.04.2014
TOPLANTI DÖNEMİ
:
OLAĞAN- NİSAN – 1. BİRLEŞİM
SAYI
:
4
KARAR ÖZETLERİ
KARAR -120
5393 sayılı yasanın 19. Maddesine istinaden çıkartılan, Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 11. Maddesinin b fıkrası gereğince, Meclis Başkanlığına sunulan dilekçe ve
Belediye servislerinden gelen müzekkereler;
1-5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 19.
Maddesi gereğince gizli oyla iki yıl süre ile görev yapacak;
A-Meclis 1.Başkan Vekili ve Meclis 2.Başkan Vekili
B-İki adet asil, 2 adet yedek Meclis Divan Katibi seçimi,
2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesinin a fıkrası ve Belediye Çalışma
Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, gizli oyla bir yıl süreyle 3 üyeden oluşacak Encümen
Üye seçimi.
3-5393sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 5 ile 21.
Maddeleri gereğince Açık oyla bir yıl süreyle, Beş üyeden oluşacak İhtisas Komisyon
üyelerinin belirlenmesi;
a-Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi,
b-İmar işleri Komisyonu üye seçimi,
c-İdari İşler Komisyonu üye seçimi,
d-Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu üye seçimi
e- Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üye seçimi,
1
4-Tarihi Kentler Birliği Meclisi için meclis üyelerinin belirlenmesi,
5-Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri çevre, Altyapı ve Temel Hizmetler Birliği Meclisi
için meclis Üyelerinin belirlenmesi,
6-6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 91. Maddesine istinaden 90.
Maddesi gereğince oluşacak komisyon için meclis üyelerinin belirlenmesi,
7- Türkiye Belediyeler Birliği meclisi için meclis üyelerinin belirlenmesi,
8- Denetim Komisyonunca hazırlanan 2013 yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine
sunulması.
9-2013 yılı Faaliyet Raporunun okunup onanması,
10-Meclis toplantı günü ve Meclis tatilin belirlenmesi.
11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Gelir Tarife değişikliği konusu
12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kent Estetik Kurulu üye seçimi
13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bedelsiz devri.
14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen konuların Meclis gündemine alınarak
görüşülmesine.
KARAR -121
A-5393 sayılı Belediye Kanununun
19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilliği seçimi için gizli
oylama yapılmış yapılan oylama sonucunda 1 ( bir ) geçersiz oya karşılık 29 oyla Meclis
Üyesi Ali KONUKSEVEN Meclis 1. Başkan Vekilliğine, 30 oyla Elife Dilara GÜNGÖR
2.Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir. .
B-5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
19. Maddesi gereğince Başkanlık Divanı için 2 Asil, 2 Yedek Katip Üyelik için gizli oylama
ile seçim yapılmıştır. Yapılan oylama neticesinde Fadime AKKUŞ 30 oyla, Dede Rıza
AKGÜL 1 ( bir ) geçersiz oya karşılık Asıl Katip Üyeliklerine, Turgay BAŞ 29 oyla ve
Murat DİKMEN 28 oyla Yedek Katip Üyeliklere seçilmişlerdir.
KARAR -122
13 TEMMUZ 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393
sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin a ile fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak Encümen üyeleri
seçimi için gizli oylama yapılmış ve yapılan oylama neticesinde 6 ( altı ) boş oya karşılık
1-Recep OĞUZCAN 25 oyla,
2- Beytullah KARAKAŞ 24 oyla,
3- Mustafa SARI 24 oyla Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.
09.04.2014
Ertuğrul ÇALIŞKAN
Meclis Başkanı
Fadime AKKUŞ
Kâtip
2
Dede Rıza AKGÜL
Kâtip
KARAMAN
BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ
MECLİS BAŞKANI
: ERTUĞRUL ÇALIŞKAN
KATİPLER
: Fadime AKKUŞ- Dede Rıza AKGÜL
GELEN ÜYELER
: ALİ KONUKSEVEN -ELİFE DİLARA GÜNGÖRMUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ- ELMAS COŞAR- RAMAZAN PINAR-MUSTAFA SARILEYLA BENDER- TURGAY BAŞ- REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN- RECEP
OĞUZCAN- BEYTULLAH KARAKAŞ- RAMAZAN ÖZBAY – ABDULLAH BAĞIRGANMUSTAFA ÖKTEM- MUSTAFA ALTIN- AHMET KAPAR- HÜSEYİN GÖKTAŞ- FAHRİ
ÇATAV- ZEKERİYA YILDIZ-AHMET HAMDİ KÜLAHÇI- MEHMET ALİ KEMER- KEMAL
KÖSE- MUZAFFER UYSAL-KASIM KİRİŞ- RAMAZAN ERYİĞİT- MEHMET ERMAN
KOYUNCU
GELMEYEN ÜYELER
: MUZAFFER KARA
TOPLANTI TARİHİ
:
10.04.2014
TOPLANTI DÖNEMİ
:
OLAĞAN- NİSAN – 2. BİRLEŞİM
SAYI
:
4
KARAR ÖZETLERİ
KARAR- 123
Meclis Üyeleri Ali KONUKSEVEN ve Beytullah KARAKAŞ’ın “ İÇİŞLERİ ve DİLEKÇE”
Komisyonu kurulması önerisinin 5393 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince Belediye
Meclisi gündemine alınması oylanmış ve konunun gündeme alınmasına;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-124
5393 sayılı yasanın 24.maddesi gereğince açık oyla bir yıl süreyle beş üyeden oluşacak İhtisas
Komisyon üye seçimlerinde;
A) 13.Temmuz.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en fazla Beş üyeden oluşan ve bir yıl
süreyle görev yapacak olan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine Açık Oylama
neticesinde;
1-Turgay BAŞ
2-Elife Dilara GÜNGÖR
3-Murat DİKMEN
4-Fahri ÇATAV
5-Mehmet Ali KAMER, 2 Çekimser ( R.ERYİĞİT-M.E.KOYUNCU ) oya karşın 29 kabul
oyla ve katılımın oy çokluğuyla seçilmişlerdir.
Komisyonun Sekretarya Hizmetlerinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülmesine karar
verildi.
3
B) 13.Temmuz.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en fazla Beş üyeden oluşan ve bir yıl
süreyle görev yapacak olan İmar İşleri Komisyon üyeliklerine Açık Oylama neticesinde;
1- Ramazan PINAR
2- Abdullah BAĞIRGAN
3- Ramazan ÖZBAY
4- Mustafa ALTIN
5- Zekeriya YILDIZ , 2 Çekimser ( R.ERYİĞİT-M.E.KOYUNCU ) oya karşın 29 kabul oyla
ve katılımın oy çokluğuyla seçilmişlerdir.
Komisyonun Sekretarya Hizmetlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülmesine
karar verildi.
C) 13.Temmuz.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en fazla Beş üyeden oluşan ve bir yıl
süreyle görev yapacak olan İdari İşler Komisyon üyeliklerine Açık Oylama neticesinde;
1-Reşit KIZILDENİZ
2-Ahmet KAPAR
3-Dede Rıza AKGÜL
4-Beytullah KARAKAŞ
5-Kasım KİRİŞ, 2 Çekimser ( R.ERYİĞİT-M.E.KOYUNCU ) oya karşın 29 kabul oyla ve
katılımın oy çokluğuyla seçilmişlerdir.
Komisyonun Sekretarya Hizmetlerinin ilgili Müdürlüklerce yürütülmesine, karar verildi.
D) 13.Temmuz.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en fazla Beş üyeden oluşan bir yıl
süreyle görev yapacak olan Kültür ve Sosyal İşler Komisyon üyeliklerine Açık Oylama
neticesinde;
1- Elmas COŞAR
2- Hüseyin GÖKTAŞ
3- Leyla BENDER
4- Mustafa ÖKTEM
5- Kemal KÖSE, 2 Çekimser ( R.ERYİĞİT-M.E.KOYUNCU ) oya karşın 29 kabul oyla ve
katılımın oy çokluğuyla seçilmişlerdir.
Komisyonun Sekretarya Hizmetlerinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce yürütülmesine
karar verildi.
E) 13.Temmuz.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en fazla Beş üyeden oluşan bir yıl
süreyle görev yapacak olan Kadın Erkek Fırsat Komisyon üyeliklerine Açık Oylama
neticesinde;
1- Fadime AKKUŞ
2- Leyla BENDER
3- Elmas COŞAR
4- Elife Dilara GÜNGÖR
5- Muzaffer KARA, 2 Çekimser ( R.ERYİĞİT-M.E.KOYUNCU ) oya karşın 29 kabul oyla
ve katılımın oy çokluğuyla seçilmişlerdir.
4
Komisyonun Sekretarya Hizmetlerinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce yürütülmesine
karar verildi.
KARAR–125
“İÇİŞLERİ VE DİLEKÇE” İhtisas Komisyonu Kurulması konusunun görüşülmesi
neticesinde; 5 üyeden müteşekkil ve 1 yıl süreyle görev yapacak “İÇİŞLERİ VE
DİLEKÇE” Komisyonu kurulmasına, 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince ;Katılımın
Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR–126
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en fazla Beş üyeden oluşan ve bir yıl
süreyle görev yapacak olan “İçişleri ve Dilekçe Komisyonu” üyeliklerine Açık Oylama
neticesinde;
1-Ali KONUKSEVEN
2-Muzaffer ÖZDAL
3- Hüseyin GÖKTAŞ
4- Yusuf ULAŞ
5-Kemal KÖSE katılımın oy birliğiyle seçilmişlerdir. Komisyonun Sekretarya Hizmetlerinin
Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülmesine karar verildi.
KARAR–127
Üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliği Üyeliği 30 MART 2014 Mahalli İdareler Genel
Seçimi ile birlikte sona erdiğinden;
Yeni dönem için Belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil etmeye, Belediye Başkanı
Ertuğrul ÇALIŞKAN ve Meclis Üyesi Ramazan PINAR asil üyeliğe, Meclis Üyesi Mustafa
ALTIN yedek üyeliğe, yapılan açık oylama neticesinde katılımın oy birliğiyle seçilmişlerdir.
KARAR–128
İlimizde oluşturulan Karaman Valiliği, İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre- Altyapı temel
Hizmetler Birliği ( ÖZBELBİR ) Birlik Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen Doğal Üye
Hariç ( Belediye Başkanı – Ertuğrul ÇALIŞKAN ) 9 Asil Üyeliklerine; Belediyemiz Meclis
Üyelerinden; Ali KONUKSEVEN - Beytullah KARAKAŞ - Yusuf ULAŞ - Mustafa
ÖKTEM - Turgay BAŞ - Murat DİKMEN - Dede Rıza AKGÜL - Elmas COŞARAhmet KAPAR ve 5 Yedek Üyeliklere Belediye Meclis Üyelerinden; Fahri ÇATAVMustafa ALTIN- Abdullah BAĞIRGAN- Mustafa SARI- Muzaffer ÖZDAL yapılan açık
oylama neticesinde katılımın oy birliğiyle seçilmişlerdir.
KARAR–129
6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 91. Maddesi uyarınca, satışa çıkartılacak gayrimenkullere
satış komisyonunca raiç değer biçileceğinden, A.A.T.U.H. Kanunun 90. Maddesi gereğince,
İlin en büyük Mal Memuru Başkanlığı altında oluşturulacak satış Komisyonuna, Belediye
Meclis Üyesi Fahri ÇATAV 6 Çekimser ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI-M.A.KEMERK.KÖSE-M.UYSAL-K.KİRİŞ ) oya karşın 25 kabul oyla, katılımın oy çokluğuyla seçilmiştir.
.
5
KARAR–130
Türkiye Belediyeler Birliği ( TBB ) 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20.
Maddesine göre ülke düzeyinde kurulmuş, bütün belediyelerin doğal üye olduğu bir mahalli
idare birliğidir. Üyesi olduğumuz Türkiye Belediyeler Birliğine için gizli oylama yapılmış
Belediyemizi temsilen ( doğal üye hariç Belediye Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN ) yapılan
oylama sonucunda 8 ( sekiz ) geçersiz oya karşılık 23 oyla Meclis Üyeleri Ramazan
ÖZBAY- Abdullah BAĞIRGAN asıl üyeliğe, 22 oyla Hüseyin GÖKTAŞ yedek üyeliğe
seçilmişlerdir. .
KARAR - 131
5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince seçilen Denetim Komisyonu
08.01.2014 tarihinde komisyon için ayrılan odada ilk toplantısını ve 21.03.2014 tarihide son
toplantısını 45 kez toplanarak tamamlamış, Komisyon tarafından hazırlanan 2013 yılı
Denetim Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına 25.03.2014 tarihinde sunulmuş olup;
Sunulan 2013 yılı Denetim Komisyon Raporu aynı yasanın 55.maddesinin 5. fıkrası ile
Meclis çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Meclisin Bilgisine sunulmuştur.
KARAR-132
5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Başkanı
tarafından Meclise sunulan 2013 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne 8 Red (Z.YILDIZA.H.KÜLAHÇI-M.A.KAMER-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KİRİŞ-R.ERYİĞİT-M.E.KOYUNCU
) oya karşılık 22 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-133
5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince; Karaman Belediyesi Meclisi Her
ayın ilk haftasındaki PAZARTESİ günü saat: 15.00’de toplanmasına ve TEMMUZ ayında
bir aylık tatil kullanmasına; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-134
Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunda yapılmış değişiklik ve bu değişikliğe göre hazırlanmış
Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden, Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesinde ön görülen
düzenlemeler, değerlendirilmek üzere, Meclisimiz gündemine alınmıştı. Ancak söz konusu
yazımızda tarife değişikliği için esas alınan 2005//8730 ve 2013/5585 Sayılı Bakanlar
Kurulu kararlarından 2013/5585 Sayılı karar yerine 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı yayımlanmış, Resmi Gazete’nin 1 Mart 2014 tarih ve 28928 Sayılı Nüshasında
yayımlanarak yürürlüğe konulan 6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair
kanunun 16. Maddesi ile 2464 Sayılı Kanuna Geçici 7. Madde ve 96. Maddesi (A) fıkrasına
da bir paragraf eklenmiş Plan-Bütçe komisyonuna havale edilmiş ise de konuyla ilgili olarak
kısa aralıklarla yapılan bu Bakanlar Kurulu Karar ve kanun değişiklikleri sebebiyle konuyla
ilgili çalışmalar neticelendirilemeyerek tekrar Belediye Meclisi gündemine alınmış Belediye
Meclisimizce konunun tekrar değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
6
KARAR–135
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;
Karaman Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
kabul edilmiştir. Kurulun oluşturulması için yönetmelik metninin 5. Maddesinin 1. Bendinde
“Karaman Belediye Meclis Üyeleri arasında seçilecek bir üye “ dendiğinden, Kent Estetik
Kurulu için Kurul Üyeliği yapmak üzere açık oylama ile Belediye Meclis Üyesi için Mustafa
ALTIN katılımın oy birliğiyle seçilmiştir.
KARAR–136
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 10/03/2014 Tarih ve 60198875/756.01/1031764 Sayılı
Yazısına
İstinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan Karaman İli, Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi,
1946 ada 1 no’ lu parsel ile 1925 ada 2 ve 3 no’ lu parsellerin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanununun 1-7. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin d bendine
istinaden İl Özel İdaresi adına bedelsiz devrinin yapılması konusunun ; Plan ve Bütçe
Komisyonu ve İmar işleri Komisyonlarına havale edilmesine ; Katılımın; Oy birliğiyle karar
verildi.
KARAR–137
a-) Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün 11/04/2013 Tarih ve 45747 Sayılı Yazısı.
b) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nün 21/01/2014 Tarih ve 1731 Sayılı Yazısı.
c) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ nün 20/03/2014 Tarih ve 74766706-517.02.01-2124-569
Sayılı Yazılarına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karayolları tarafından yapılan yeni çevreyolu güzergahı değişikliğine istinaden yapılan
çalışmalar doğrultusunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni çevreyolu için
hazırlanacak
imar
planlarının
izinlendirilebilmesi
hususunun
Bakanlıkça
değerlendirilebilmesi için yeni çevreyolu güzergahına isabet eden taşınmazlar hakkında
Kamu Yararı Kararı alınması gerektiğinden bahsedilmekte olup; Karaman Belediye
Meclisi’nin 10.02.2014 tarih ve 87 sayılı kararı ile gereğinin yapılması için çalışmalara
başlanılmıştı. Ancak karar tarihinden sonra bazı ada/parseller işlem görmüştür. İl Mahalli
İdareler Müdürlüğü ile ada/parsellere ilişkin toplam alanın meclis kararında belirtilmesi
gerektiğinden bahsedilmektedir.Bu nedenle Konunun Belediye Meclisi’nde görüşülerek ekli
listede pafta, ada, parsel numaraları ile ekli krokide sınırları belirtilen bölgelerde 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin Kamu
Yararı Kararı alınabilmesi için söz konusu alanların Belediye Meclis Kararında belirtilmesi
hususunda konunun İmar İşleri Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle
karar verildi.
KARAR–138
a) Mey Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş.’ nin 17/12/2013 Tarih ve 6435 Sayılı Dilekçesi.
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ nün 24/02/2014
Tarih ve 65842636/305.02/ Sayılı Yazısına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
yazılı müzekkeresi gereğince ;
7
Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi, 213 ada 31 no’ lu parse için hazırlanmış
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında N30-D-05-C imar paftasında, 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planında N30-D-05-C-4-A ve N30-D-05-C-4-B imar paftalarında yapılan plan
değişikliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar İşleri Komisyonuna
havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR–139
Yesevi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ nin 25/03/2014 Tarih ve 2014/3 Sayılı
Dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ;
Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, 2921 ada 166 no’ lu parselde yapılan Ahmet
Yesevi Ulucamii’ nin koordinat noktalarının belirlenmesi amacıyla projesi doğrultusunda
imar plan tadilatının Belediyemizce yapılıp yapılmayacağı konusunun; İmar İşleri
Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR–140
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince
Karaman Belediye Meclisi’ nin 10/03/2014 Tarih ve 112 Sayılı Kararı ile; Karaman İli,
Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, 3181 adanın 3180 ada ile birleştirilerek Revizyon ve İlave
İmar Planında ‘Konut Alanı’ olarak görüldüğü ancak eski imar durumunda park alanı olması
ve hâlihazırda park olarak kullanılması ile 3181 adanın mülkiyetinin Belediyeye ait olması
göz önünde bulundurularak imar plan tadilatının Belediye tarafından yapılarak yeniden ‘Park
Alanı’ na çevrilmesinin uygun olduğu yönünde karar alınması konusunun İmar işleri
Komisyonuna havale edilmesine ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR–141
İmar ve Şehircilik müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;
K.K.V.K.B.K. Müdürlüğü’ nün 24/02/2014 Tarih ve 1865 Sayılı Kararı ile; Karaman İli,
Merkez İlçede; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
paftalarında gösterildiği şekilde hazırlanmıştır. Plan tadilatları ile karar ekinde yer alan 1/1000
Ölçekli kadastral haritada belirtildiği şekilde yeniden belirlenen imar planının incelenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla konunun İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine;
Katılımın Oy birliğiyle karar verildi. 10.04.2014
Ertuğrul ÇALIŞKAN
Meclis Başkanı
Fadime AKKUŞ
Kâtip
8
Dede Rıza AKGÜL
Kâtip
Download

Nisan Ayı Meclis Kararları