ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1091-18018
MCE SAUDI 2015 - Milli Katılım Organizasyonu Hk.
Ankara, 09/09/2014
Sirküler (İ-2014)
Sayın Üyemiz,
04 – 06 Mayıs 2015 tarihleri arasında Riyad – Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek MCE
Mostra Convegno Expocomfort Saudi 2015 Fuarı’na iklimlendirme, ısıtma, soğutma ve
havalandırma sektörlerinde Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirme çalışmalarına İklimlendirme
Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından başlanmıştır.
MCE – Mostra Convegno Expocomfort ana organizatörü olan Reed Exhibitions Group söz konusu
fuarı 2015 yılından itibaren Orta Doğu pazarına taşımaya karar vermiş olup bu doğrultuda fuar 04 – 06
Mayıs 2015 tarihleri arasında Riyadh International Convention and Exhibition Center’da
gerçekleştirilecektir. (www.mcexpocomfort-saudi.com)
Fuarda ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, iklimlendirme, klima,
havalandırma sistem ve ekipmanları, tesisat sistem ve elemanları, banyo, sıhhi tesisat ürünleri ve
fittingsler, yalıtım ürünleri sergilenmektedir. .
Fuara nakliye dahil m² katılım bedeli 680.-Usd (her 6 m² için 1 m³); nakliye hariç m² katılım
bedeli 580.-Usd olarak revize edilmiştir. Ayrıca her firma için 400.-Usd zorunlu kayıt bedeli ödemesi
olacaktır.
Fuara milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
onay verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar
katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda da stand katılım bedelinin
(nakliye,gümrük, stand konstrüksiyon) %50’si ve her firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı
gidiş-dönüş uçak biletlerinin %50’si 15.000.-Abd Dolarına kadar teşvik kapsamında olacaktır.
Fuara katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan başvuru formunu Genel Sekreterliğimize
([email protected]) iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdür
Ek : Kayıt ve Ön Bilgi Formu
Ayrıntılı bilgi için: Başak Gökçeoğlu - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (09.09.2014 09:53:47)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:87874511220149994333
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874511220149994333. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
MCE Mostra Convegno Expocomfort Saudi 2015
04 – 06 Mayıs 2015
Riyad – SUUDİ ARABİSTAN
Firma/Kuruluş
Unvanı
Tel
Adres
Faks
E-mail
Web
Faaliyet Alanı
Sergilenecek
Ürünler
(Türkçe –
İngilizce)
Talep Edilen
Alan
Firma Adına
Fuarla İlgili
………. m²
Nakliye
Dahil
Tel
Nakliye
Hariç
Faks
Ayrıntılı bilgi için: Başak Hatice Gokçeoğlu
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874511220149994333. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Görüşülecek Kişi
Adı ve Unvanı
Firma Adına
Katılım Talebinde
Bulunan
Yetkili Adı
ve Unvanı
E-mail
Yetkilinin
İmzası ve
Firma
Kaşesi
Tarih:
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:87874511220149994333. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ