T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/2898 TLMT
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Köyü, 768 parselde kayıtlı, 960/62400 arsa paylı A6 bağımsız bölüm no.lu dubleks villa.
TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU :
Satışa konu taşınmaz tapunun Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Köyü, 768 parselinde kayıtlı olup, Sinanoba Özlem Sahil sitesi 2. Cadde Villa A6 Büyükçekmece adresinde yer almaktadır. Keşif
günü daire kapısı kapalı olduğundan özellikleri bilgi almak ve dışardan inceleme yapmak suretiyle tesbit edilmiştir. Taşınmaz Bodrum+zemin+1 normal kattan ibarettir. Buna göre zemin kat plan
itibariyle; girişte antre, salon, mutfak, tuvalet, balkon, teras, normal katta, 3 yatak odası, iki balkon, banyo tuvalet, bodrum kat iki oda, banyo, kombi odası ve bahçe balkonundan ibarettir. Binanın
giriş ve bodrum katı bütünüyle seramik, bodrum kat merdiveni mermer, yatak katı merdiveni ahşap, salonu kartonpiyer, mutfak dolabı ahşaptır. Villanın bodrum kattaki balkonunun pvc doğrama
ve ısıcamla kapatıldığı tesbit edilmiştir. Villa konumu itibariyle leb-i derya önü kapanmaz deniz manzarası imkanına sahiptir. Dış cephesi tarak mozaiktir. Yıpranma oranı yüksektir. Siteye ait yüzme
havuzu ve dinlenme terası bulunmaktadır. Sitenin geniş ve bakımlı bahçesi mevcut olup, zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bina kat kaloriferlidir. Site içersinde bitişik nizam ve müstakil villa şeklinde iki
ayrı tipte yapılaşma mevcut olup, kıymet takdirine konu bina müstakil şekilde inşa edilmiştir. Sitenin yakın çevresi ticari ve alışveriş yönünden gelişmiştir. Toplu taşım aracı yönünden sınırlı imkana
sahiptir. Mimaroba - Sinanoba projelerini bir boydan bir boya kateden ana bulvar üzerinde yer almaktadır. Site girişinde kısmi otoparkı mevcuttur. Site içersinde yaya ve araba yolları bulunmaktadır.
Takriben brüt 240 m2 kullanım alanına sahiptir. Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, semt merkezine, toplu taşım araç duraklarına, alışveriş noktalarına, çarşı
pazara, E-5 asfaltına yürüme mesafesindedir. Taşınmaz Emlak Bankası Mimaroba Sinanoba konutları komşu durumundadır. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişme gösteren bir bölgede
yer almaktadır. Yakınında semt pazarı kurulmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanı mevcuttur. Alışveriş merkezlerine ait servis araçları ile
bölgeye hizmet vermektedir.
İmar Durumu
: Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 23.08.2013 tarihli yazısında; Büyükçekmece, Batıköy mahallesi, 768 parselin 12.11.1985 onay tarihli 1/1000 ölçekli
Batıköy Toplu Konut Uygulama İmar Planında kısmen emsal 0.30, 2 kat, H mak: 6.50 konut alanı olarak, kısmen emsal 0.50, 2 kat, H mak:6.50 konut alanı olarak ayrıldığı belirtilmektedir.
Kıymeti
: 450.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Kira Şerhi : Krokisinde gösterilen 90.35 m2'lik kısım üzerinde bulunan Trafo 99 yıl müddetle TEK lehine kira şerhi
1. Satış Günü
: 09/07/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü
: 04/08/2014 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Büyükçekmece A
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesindeA, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa' alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2898 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.13.05.2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 32948)
Download

tc büyükçekmece 3. icra dairesi taşınmazın açık artırma ilanı